Home

Den store gudinnen hinduismen

Devi (hindi og sanskrit देवी, Devī) betyr gudinne og blir brukt innen hinduismen for å vise til ulike kvinnelige gudeformer, særlig når de blir tilbedt alene. Hun kan sees på som en modergudinne, ettersom Devi ofte blir tilbedt som en mor. Den maskuline utgaven av ordet er Deva. Andre benevnelser på Devi er Mahadevi (store gudinne), Mahimata (moder jord), Jai Mata Di (hellige mor. Durga er en av de viktigste formene av hinduismens store gudinne. Durga fremstilles som en vakker og sterk kvinne. Hennes ridedyr er løven, og hun er utstyrt med forskjellige våpen som hun bruker i kampen mot krefter som truer den gode og ordnede verden, som er gudenes og menneskenes hjem. I den indiske gudelæren er hun Shivas hustru, men i det religiøse liv opptrer hun oftest alene, uten. Hinduistiske guder og gudinner Hinduer erkjenne at på det mest grunnleggende nivå, er Gud den Ene uten et sekund - det absolutte, formløse, og bare Reality kjent som Brahman, Høyesterett, Universal Soul. Brahman er universet og alt i det. Brahman har ingen form, og ingen grenser Rundt 28% av alle hinduer tilber Shiva eller konen Parvati, som er gudinnen for hjem, ekteskap og familie. Shiva er motsetningenes gud, og holder sammen spenningene i hinduismen; han er både mann og kvinne, asket og erotisk, han både skaper og ødelegger

Devi - Wikipedi

 1. Hinduisme er eit samlenamn som blir brukt om eit mangfald av religiøse tradisjonar, idear og praksisar som har oppstått på det indiske subkontinentet over fleire tusen år. Hinduisme oppstod ikkje til ein tid eller på ein stad, har ingen stiftar, ingen trusartiklar eller fast organisert leiarskap. Mange av dei tradisjonane hinduisme er samansett av, har likevel både stiftarar, ei.
 2. Shakti betegner i hinduismen guddommelig kvinnelig energi og skaperkraft. Shakti identifiseres med gudinnen (Mahadevi, Durga, Kali). Den viktigste gudinneteksten er Devimahatmya, Hyllest til Gudinnen (antakelig fra rundt 600 evt.), der gudinnen Shakti identifiseres særlig med Durga og beskrives som alle gudenes samlede kraft og som den ene høyeste guddom
 3. Hinduisme er en av de store verdensreligionene med mellom 950 millioner og én milliard tilhengere. De fleste lever i India, mange også i resten av Sør-Asia.. Hinduismen, som av sine tilhengere gjerne betegnes som Sanatana Dharma (सनातन धर्म) (den evige veien), regnes som verdens eldste fortsatt levende religion.Den er imidlertid ikke et enhetlig trossamfunn, men et.
 4. ner sterkt om Shiva i induskulturen. Det er imidlertid i den klassiske hindukulturen at kulten av Shiva vokser frem
 5. I dagens situasjon bidrar den nasjonalistiske gruppen Hindutva (samt mer ekstreme organisasjoner) til å eskalere konflikten mellom de to atommakter Pakistan og India. (Selv om Pakistans diktatur har, for å si det veldig mildt, STORE deler av skylda). Og ekstrem Hinduisme er ansvarlig for den indiske hærens krigsforbrytelser i Kashmir

Shaktisme (sanskrit:शाक्तं; Śāktaṃ; «maktlæren» eller «gudinnelæren») eller shakta er en av de fire hovedretningene innenfor hinduismen; de andre tre er shaivisme, vaishnavisme og smartisme. shaktismen er også den minste hovedretningen i hinduismen.Shaktisme viser til en rekke hinduistiske retninger som fokuserer på tilbedelsen av Shakti eller Devi - den hinduistiske. Gudinne kan vise til en kvinnelig guddom i mytologier og religioner som er monoteistiske, dualistiske, eller polyteistiske.På annet vis kan en gudinne vise til enhver kvinnelig guddom med overnaturlige krefter. Gudinner forekommer på lik linje med mannlige gudevesener i de fleste mytologiske og religiøse tradisjonene, særlig polyteistiske religioner I hinduismen har også gudene et sexliv. Blant annet kan guden Shiva kan elske gudinnen Parvati gjennom flere tidsaldre Guder og gudinner skjema. Oversikt over guder og gudinner i Hinduismen. Inneholder navn, opprinnelse, egenskaper og... Vis mer. Universitet. Universitetet i Bergen. Fag. Hinduismen buddhismen og andre asiatiske religionar (RELV103) Opplastet av. Ingrid Hamm. Studieår. 2016/201

Durga - Store norske leksiko

Hinduismen er med 1 milliard tilhængere den tredjestørste af verdens religioner og majoritetsreligion i Indien, hvor omkring 80 procent af befolkningen på knap en milliard er hinduer. I modsætning til andre af de store, nutidige religioner har hinduismen ingen grundlægger, intet enkelt helligskrift og ingen fælles trosbekendelse, der kan henvises til Oversiktsartikkel om hinduismen. Historie Ulike retninger innen hinduismen Lære Ritualer og kult Den religiøse erfaring De hellige tekstene De religiøse fortellingene Materielle og estetiske uttrykk Sosial organisering Etikk Demografi og utbredelse Hva er egentlig hinduisme? Indias første statsminister sa en gang at: Hinduism is [] all things to all men Dersom den kosmiske ordenen er truet av onde demoner stiger Vishnu ned til jorden for å forsvare det gode. De mest kjente av Vishnus avatarer er Rhama og Krishna. Han rir på den store ørnen Garuda, eller på den enorme slangen Shesha sammen med sin kone Lakshmi, som er gudinnen for skjønnhet og lykke Den store Gudinnen kan selvfølgelig ingen kontrollere, men kraften hennes må kanaliseres med varsomhet. - Gudinnen identifiseres gjerne også med skapelsen, men i hinduismen har skapelsen også en negativt side fordi den identifiseres med karma, gjenfødsel og det man skal frelses fra, understreker Jacobsen Monoteistiske forestillinger om Gudinnen som den ene ytterste guddommelige virkelighet går tilbake til 500-tallet v.t. og teksten Devi-Mahatmya. Teksten hadde avgjørende betydning for at den store Gudinnen ble en vedvarende størrelse i Indias religiøse liv, og er en av de viktigste religiøse tekster i hinduismen også i våre dager

Hinduisme, uttaler Bryant, har den sterkeste tilstedeværelsen av det guddommelige feminine blant store verdensreligioner, fra eldgamle tider til i dag. Gudinnen blir sett på som sentral i Shakti og Saiva hinduistiske tradisjoner Den enorme elva har et elvedelta som starter omkring 400 km fra Bengalbukten , hvor den til slutt ender opp. Ganga er den aller helligste elv for hinduer og blir derfor ofte omtalt som Moder Ganges og «Den hellige elv». Den blir dyrket som gudinnen Ganga i hinduismen HINDUISMEN Kap. 1 Horisonter 9 https: •Mange millioner guder/gudinner -alle uttrykk for den ene Guden BRAHMAN (verdenssjelen) •Vishnu, Shiva, Durga etc -tilber egentlig BRAHMAN •VISHNU og SHIVA mest tilbedt •Mahatma = betyr «stor sjel. Hinduismen som sådan har ingen. Devi er et generisk ord for gudinne i hinduismen. I hinduismen er det et stor mangfold av gudinner. Mange av gudene har koner, og guddommen fremstilles ofte som et. Hinduismen - Daria.n . Hinduisme er den eldste av de store verdensreligionene, med rundt én milliard tilhengere. De fleste lever i India

Ritual tilbedelse av den store gudinnen: Liturgien til Durga Puja med tolkninger. SUNY Trykk. ISBN 978--7914-8844-7. June McDaniel (2004). Tilbyr blomster, mate hodeskaller: Populære gudinnen tilbedelse i Vest-Bengal. Oxford University Press. ISBN 978--19-534713-5. Hastings, James (2003). Encyclopedia of Religion and Ethics, Part 24 Gudinnen I hinduismen fins det flere gudinner. Mange hinduer ser på disse gudinnene som ulike sider ved den samme Gudinnen. De som tilber Gudinnen, kalles shakti-tilhengere Hver høst feires Den Store Gudinnen i India gjennom ni netter med økt tilbedelse, festiviteter i by og hjem, og tempelbesøk. Festivalen som feirer henne, Navarātri, har store regionale variasjoner - mest kjent er kanskje feiringen i Bengal, bedre kjent som Durgā Pūjā, hvor store statuer av Durgā paraderes gjennom byen og senkes i havet [ Hun er den 3 høyeste Gudinnen i hinduismen. Hun kan være nådeløs og ta liv. Kali er ofte avbildet med flere armer og med et kjede av kranier rundt halsen. <bilde> Kali . Durga er krigens Gud. Når det er krig eller lignende situasjoner ber man til Durga. <bilde> I hinduismen har karma stor betydning for hvordan dens neste liv vil bli

Den daglige kult i hjemmet av en eller flere utvalgte guder og de ulike ritualene som markerer overgangen for den enkelte fra et livsstadium til et annet, er selve nerven i hinduismen. Forankringen i familien var utvilsomt en viktig grunn til at hinduismen overlevde den muslimske erobringen av India, mens buddhismen, som var konsentrert i store klostre, gikk til grunne I hinduismen er det forskjellige tilnærminger til å konseptualisere Gud og kjønn.Mange hinduer fokuserer på upersonlig Absolutt ( Brahman) som er kjønnsløs.Andre Hindu tradisjoner tenke Gud som androgyn (både kvinnelig og mannlig), alternativt som enten mann eller kvinne, mens ordner kjønn henoteisme, det vil si uten å nekte at det finnes andre Gods i begge kjønn

Hinduismen: En pluralistisk religiøs tradisjon Mangfold Ikke grunnlagt på den enhetlige læren til en religionsstifter og har heller ingen felles kirkeorganisasjon En samlebetegnelse på store deler av det religiøse livet i Sør-Asia som ikke blir identifisert med andre religiøse tradisjoner (som buddhismen, kristendommen og islam) og rommer et mangfold av tradisjoner Er preget av mangfold. Hinduisme er den eldste av de store verdensreligionene, med rundt én milliard tilhengere. De fleste lever i India. Av sine egne kalles hinduismen Sanatana Dharma som betyr den evige veien. Hinduismen er ikke et enhetlig trossamfunn, men et konglomerat av religiøse grupper med svært ulike holdninger

Hinduistiske guder og gudinner - notmywar

Den minste av de tre største hovedretningene i hinduismen som utgjør 2% av hinduene (20 millionner). Mest utbredt i nordlige fjellområder i India, Nepal og Øst-India. Den tilber gudinnen Shakti. De troende ser på Shakti både som verdens skaper, opprettholder og ødelegger Hinduismen er en svært mangfoldig religion med tre hovedretninger: Vishnu-tilhengere (70%), Shiva-tilhengere (28%) og Shakti-tilhengere (2%). Inndelingen er altså knyttet til hvilken gud som er i fokus blandt de troende, og den skyldes ikke uenighet og strid om hva som er riktig måte å være hindu på Hinduene som dyrker Gudinnen, ser de forskjellige gudinnene som ulike former av én gudinne, Henne. Mange nye elementer i hinduismen kom til uttrykk gjennom fokuseringen på én gud. Disse elementene er sentrale i hinduismen i dag: puja - et tilbedelsesritual som foregår både i hjemmet og i tempelet; store tempelkomplekser knyttet til guden

Hinduismen dyrker forskjellige guder, men alle skal til sammen være den samme høyeste ånd. Hinduismen har utviklet seg med årene med kulter og trosformer. Og den tredje hovedretningen handler om den store Gudinna som ble kalt Kali eller Durga. I de to andre hovedretningene er det også gudinner, men de er mindre verdt der. <bilde> Hinduismen er den tredje største religionen i verden, etter kristendommen og islam. 13 % av verdens befolkning tilhører hinduismen. Hele 90 % av disse bor i India. Hinduismen spredte seg ved at de hinduene som reiste rundt tok med seg sin religion og dyrket den der de slo seg ned, flere og flere ble med i religionen fordi den var så fri Hyllest til Gudinnen inneholder et essay om Gudinnen i hinduismen og en oversettelse av denne religionens viktigste gudinnetekst. Hinduismen er den eneste av verdensreligionene som i sin klassiske utforming, så vel som i samtidens, har dominerende gudinnetradisjoner. Disse tradisjonene går flere tusen år tilbake i tid. Monoteistiske forestillinger om Gudinnen som den ene ytterste. Den indiske statsministeren Modi svarer med en pilegrimsferd til nepalesiske templer som skal minne nabofolket om alt de har til felles. gudinner, Hinduisme, kitsj, kunst, skulpturer, statuer These cookies do not store any personal information

Gudebilder og gudestatuer i hinduismen: Store deler av den hinduistiske kunsten og ofte forteller bildene om guden eller gudinnen som er avbildet. Mest av denne varierte kunsten finner vi i India, der hvor både byene og landsbyene har et rikt utvalg av gudebilder, altere og gudestatuer. De har også veggmalerier nesten på hvert eneste. Fagartikler om hinduismen: Hinduismen - en oversikt. Artikler om hinduismen: Hvem har rett til å definere hinduismen? Yoga - helsefremmende eksport, eller indisk soft power? Pilegrimsreise i Ujjain Fra hinduismekritiker til hindunasjonalistenes yndling Kampen om den hellige ku Et romvesen og en superheltguru setter ytringsfriheten i India på prøve Myter blir vitenskap for indisk

Hinduismens guder - Mæla ungdomsskol

hinduisme - Store norske leksiko

Den Minoiske Gudinnereligionen - urgammelt opphav De tidligste gudinnefigurene funnet på Kreta er datert til det syvende årtusen før Kristus, og tilhøte dermed de tidligste bosetterne på Kreta. Disse kom seilende over havet fra Anatolia, dagens Tyrkia, og var samtidige med sivilisasjonene i Catal Höyuk og Hacilar, der man dyrket Gudinnen og var opptatt a I den polyteistiske delen av hinduismen er det mellom 3 og 330 millioner guder, der alle enten er en egen gud, eller en side ved en annen, større gud eller gudinne. De aller fleste gudene har en mannlig og en kvinnelig side. Da er det ofte den mest tilbedte mannlige og kvinnelige guden som blir fremstilt som man og kone Verden og Brahma. Verden skapes, opprettholdes og ødelegges, før den skapes på nytt, og syklusen fortsetter. En slik syklus, kalt for mahayuga, tar 4 320 000 år.Verdensordningen blir kalt dharma, og den fysiske verdenen som mennesket opplever, blir også kalt en illusjon, eller maya.På samme måte som verden har en syklus, har alle skapninger det samme, bare i mindre målestokk Store Gudinne Eostre, En annen er dvergen Berling, som sammen med tre andre, smidde Frøyas berømte brystsmykke, Brisingamén. I hinduismen finner vi en kombinert Solgud og ud for smiekunst som heter Tvashtri. Gudinnen er en evig kvinne, den store Kosmiske Moderen, det urgamle feminine prinsipp. Hun omgir oss og bærer oss Kjøp Hyllest til gudinnen fra Bokklubber Hyllest til Gudinnen inneholder et essay om Gudinnen i hinduismen og en oversettelse av denne religionens viktigste gudinnetekst. Hinduismen er den eneste av verdensreligionene som i sin klassiske utforming, så vel som i samtidens, har dominerende gudinnetradisjoner

Hinduismen og elven Ganges. 33. Hvorfor er Ganges hellig for hinduene? 33 Vi kan ikke snakke om hinduismens gudeverden uten å nevne dens helligste elv — Ganges. En stor del av den hinduiske mytologi er direkte knyttet til Ganges eller Ganga Ma (moder Ganga), som fromme hinduer kaller den Hvem er Sarasvati? Sarasvati, også noen ganger referert til som Saraswati, er en av de store gudinnene i den hinduistiske gudeverden. Hun er gudinnen av elva, samt av kunst, kunnskap og musikk. Hun har mange likhetstrekk med den greske figuren av Apollo, selv om hun e Hinduistiske gudinnen teologi er aldri monistic. Gudinner er alle om dualitet. Arten av den hinduistiske gudinnen er både ett og mange. Det vil si, hver gudinne har sin egen ikonografiske identitet, men de er alle samtidig anses å være en gudinne, Maha Devi, som ganske enkelt betyr Store Gudinne guddommelig virkelighet går tilbake til 500-tallet e.v.t. Teksten hadde en avgjørende betydning for at den store Gudinnen ble vedvarende i størrelse i Indias religiøse liv, og er en av de viktigste religiøse tekster også i våre dager. Fortellingen handler om to personer som livet har sviktet Hinduismen indikerer polytheism. Dens mytologiske overflod og de mange guder har alt å gjøre med sin mengde festivaler. Også den unødvendige debatten om polytheismens frynsegods og fallgruver er satt til side når festivaler skjer. Etterfølgen er nektarøse måltider, flamboyante ritualer, og en harmoni som sitter godt

hinduismen - et stort mangfold Guder i hinduismen Det er mange guder og gudinner i hinduismen. Men mange hinduer vil si at alle gudene er versjoner av én Gud, den øverste Vishnu er en av de viktigste gudene i hinduismen, og dyrkes ikke minst i sine inkarnasjoner som Krishna og Rama. Vishnu blir framstilt med fire armer som holder en konkylie, lotusblomst, diskos og en klubbe. Han rir på den store ørnen Garuda eller kjempeslangen Shesha. Han oppfattes som en gud fylt med kjærlighet og medfølelse Hinduisme og Ashoka den store · Se mer » Ateisme. 1700-tallsforfatter og filosof var en av de første som beskrev seg selv som ateist, og han fikk stor betydning for ateismens utvikling. Ateisme, avledet fra greske atheos, «uten gud»,Bokmålsordboka: er en tankeretning hvor man tror det ikke finnes noen gud, guder eller høyere makter. Ny!! Pris: 259,-. pocket, 2010. Sendes innen 2-4 virkedager. Kjøp boken Frøya; den store gudinnen i Norden av Britt-Mari Näsström (ISBN 9788253033075) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri

shakti - Store norske leksiko

Hinduisme - Wikipedi

Hinduismens guder Innenfor hinduismen finnes det et stort antall guder. Hinduismens guder Hinduismens guder Vishnu er gift med gudinnen Lakshmi. Hun er gudinne for skjønnhet, lykke og fruktbarhet. Innenfor hinduismen kalles den øverste guden for Brahman. Denne verdenssjelen er den evige kilden til alt i verden Gudinnen I hinduismen fins det flere gudinner. Mange hinduer ser på disse gudinnene som ulike siderved den samme Gudinnen. De som tilber Gudinnen, kalles shakti-tilhengere. Den store Gudinnen kan vise seg som mange forskjellige gudinner. Når hun viser seg som Lakshmi og Parvati, kan hun være god og fruktbar, mens hun kan vaere både mektig o

Shiva - Store norske leksiko

Den hinduistiske gudinnen Shakti - eller Sakti - representerer ren guddommelig kvinnelig kraft. Ordet 'Shakti' betyr energi eller kraft på sanskrit. Hun er creatrix, den store guddommelige moren. Hun er den dynamiske energien som er ansvarlig for skapelsen, vedlikeholdet og ødeleggelsen av universet den store religiøse lederen. Ramakrishna, stifter Ramakrishna­misjonen. den har. siden bidratt til at hinduismen. har spredt seg rundt i hele. verden. 1869. mahatma Gandhi blir født. Han blir. en viktig forkjemper for indias. frihet, og han ønsker et samlet. india, der alle religioner skal være. likeverdige. Gandhis tanker om. ikke­vold.

Hinduismens Skyggeside - Verdidebat

 1. Hinduisme Foto: Jose Pereira Hinduisme Hinduismen er den tredje største religionen i verden. Man regner med at om lag 970 millioner mennesker er hinduer. Hinduisme Hinduisme Hinduismen er blant de eldste nålevende religionene i verden. Man regner med at opphavet til hinduismen var å finne i Indusdalen for over 4 000 år siden
 2. I hinduismen er menneskelivet i stor grad ritualisert. Dette gjenspeiles ved at livet deles i fire stadier, som markeres av ulike ritualer. De to første stadiene omhandler utdanning og familieliv, mens stadium tre og fire handler om livet i bønn, meditasjon og askese. Disse stadiene gjelder særlig for de høyeste kastene
 3. Tema: Hinduisme. Mål: Eleven skal • ha kjennskap til hinduer, deres tro og hverdag • kunne navn på noen hinduistiske guder og gudinner • kunne samtale om hinduismes utbredelse • kunne beskrive noen viktige begrep innenfor hinduismen Du må aktivere javaskript for å kunne se den

Shaktisme - Wikipedi

Den vanligste måten å nå moksha på er å tilbe en gud eller gudinne. disippelen til den store religiøse lederen Ramakrishna, Den har bidratt til at hinduismen har spredt seg over hele verden. Hva skjedde i år 1947? India frigjøres fra den britiske kolonimakten Historien om den store gudinnenes fødsel har lenge klart å skaffe seg et stort antall forskjellige legender. Ifølge noen kilder er Brahma opprinnelig hennes far, som senere ble hennes ektemann. Andre legender som foreldre Saraswati ringte Durga og Shiva. Viktig informasjon! Alltid gudinnen ble æret i tre av hennes guiser: guddom, elv, tale Kjøp 'Frøya, den store gudinnen i Norden' av Britt-Mari Näsström fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978825303307 Hinduisme vs buddhisme Siden hinduisme og buddhisme er to østlige religioner med mange lignende troer, forstår ikke troende andre trosfeller forskjellen mellom hinduisme og buddhisme. Selv om både hinduisme og buddhisme ble født i den asiatiske regionen, er de ikke det samme i det minste

Gudinne - Wikipedi

Hinduismen: Gudsbegrep i Hinduismen

Sex og hinduisme - NRK Kultur og underholdnin

Hinduisme er en av de store verdensreligionene med mellom 950 millioner og én milliard tilhengere. Ny!!: Gudinne og Hinduisme · Se mer » Hinduistisk mytologi. Hinduistisk mytologi er den store mengde av mytologi som er relatert til hinduisme, særlig den som finnes innenfor litteraturen på sanskrit slik som epikk på sanskrit og Puranaene. Devi (hindi og sanskrit देवी, Devī) tyder 'gudinne' og blir brukt innan hinduismen for å visa til ulike kvinnelege gudeformer, særleg når dei blir tilbedne åleine.Ho kan sjåast på som ei morgudinne, ettersom Devi ofte blir tilbeden som ei mor.. Den maskuline utgåva av ordet er Deva.Andre nemningar på Devi er Mahadevi ('store gudinne'), Mahimata ('moder jord'), Jai Mata Di. Hinduismen også oppsto i India, for ca 3000 år siden. I Hinduismen har de 7 hellige byer, og Varanasi er en av de. Ganges er en elv som deler Varanasi i to. Folk dra der for å vaske seg, fordi Ganges Elven er hellig. Bodhgaya, hvor Buddha opnåede nirvana er blandt de fire store buddhistiske hellig steder s. 194- Hinduene selv kaller gjerne religionen sin «den evige verdensorden» - sanatana dharma Hinduismen oppsto i India, og mange regner landet som hellig Majoriteten bor i India, Nepal og Bangladesh. Veda tekstene innholdet blant annet regler for den religiøse praksisen En modergudinne er en gudinne som representerer eller er en personifisering av moderskap.Når de blir likestilt med jorden eller den naturlige verden, blir slike gudinner noen ganger referert til som Moder Jord eller som Jordens Moder.Konseptet er komplementært til en Sky Father eller Father Sky. Det er forskjell på mening mellom den akademiske og den populære forestillingen om begrepet

I hinduismen er den hellige kvinnelighet, eller shaktisme med Devi, en av tre betydelige hindubenevnelser for dyrkelse sammen med Vishnu og Shiva. I tibetansk buddhisme er den høyeste forfremmelse eller framskritt en person kan oppnå er å bli de «store» kvinnelige buddhaer (det vil si Ārya Tara ) som er avbildet som guddommelige beskyttere, fryktløse og fylt med medlidenhet for alle. Hinduismen har utviklet seg i India over flere tusen år og er en religion som tillater forskjellige typer tro og praksis. Kjernen er troen på én gud, Brahman, som viser seg i forskjellige guder. Den mest utbredte religiøse praksisen kalles puja og består av ofring av blomster og mat, tenning av lys, samt sang, tekstlesing og bønn

Guder og gudinner skjema - RELV103 - UiB - StuDoc

 1. ine visdom. Selv Cleopatra selv har gjentatte ganger søkt hjelp fra den guddommelige essens
 2. Historisk bakgrunn. Det er mye som tyder på at hinduismen som tempelreligion ble til under inspirasjon fra buddhismen og ikke omvendt. I begge religionene begynte man å bygge templer eller hogge dem ut i fjellhuler rundt 500 e.Kr. Omvandrende håndverkere fikk arbeid hos fyrster i økonomisk og militær medvind, og rike fyrstedømmer synliggjorde seg selv ved å bygge store tempelanlegg
 3. Hinduismen er mest utbredt i India, men ordet hinduisme er ikke brukt av indianerne selv, men for dem som er kalt religion den evige lov Det er ingen grunnlegger av hinduismen, er det den evige veien som følger de grunnleggende regler og krav til den kosmiske orden mens den gjennomgår sin endeløs syklus
 4. En av dem er gudinnen Tara, som blir referert til som en stjerne fra det gamle sanskrit-språket. La oss lære historien til Tara, hvorfor den er delt inn i flere farger og hvilken rolle den spiller i religiøs tro. Hovedgudinnen. Den hinduistiske gudinnen kalles også den barmhjertige ogFrelseren
 5. Den store lysfesten. Hinduene feirer lysets seier over mørket. Lykter og lys i vinduer og døråpninger viser guden Rama veien hjem. Gudinnen for hell og lykke, Lakshmi, er også viktig under dvali
 6. Divali er en høytidene og kjennetegnes av en lysfest som blir gjentatt hver år i oktober/november og er blitt er ritual for hinduismen og aktualiserer fortellingen om den gang guden Rama og gudinnen Sita kom tilbake til hjembyen Ayodhya etter et fravær på 14 år, og innbyggerne feiret hjemkomsten deres ved å sette ut mangfoldige oljelamper langs gatene i byen
 7. • Hinduismen har mange guder, men alle gudene er bare en del av, eller et utrykk for den ende guddommelige kraften: Brahaman 3. BrahamanBrahaman • Alle gudene og gudinnene som finnes i hinduismen, er uttrykk for den ene guden Brahman, som betyr verdenssjelen
Hyllest til gudinnen av Knut A

Kali (devanagari काली, bengali কালী) eller Kalika (bengali কালিকা) er ei hinduisk gudinne som vert assosiert med evig energi. Som andre gudinner er ho den livgjevande Mora, men ho er også opphav til død og øydelegging. Kali tyder då også «den svarte». Ho vert dessutan rekna som gudinne for tid og endring, og nokre tilbed henne også som den endelege røynda Den som tilhører hinduismen kalles en hindu. Det er ca 1 milliard mennesker (ca 1/6 av verdensbefolkning) som tilhører hinduismen, og den er den tredje største religionen i verden. Hinduene bor stort sett i de asiatiske landene, og de fleste bor i India, Nepal, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Bangaladesh og Mauritus Religion og etikk gir deg kunnskap om og forståelse av religioner og livssyn. Filosofisk og etisk teori er til god hjelp når du skal sortere tanker om de store spørsmålene i livet. Du lærer også å forholde deg til andres syn på verden på en respektfull måte Det finnes et stort antall guder i hinduismen. De fleste hinduer kan likevel klassifiseres under én av tre hovedretninger: Vishnuismen , som dyrker guden Vishnu og hans nedstigninger, særlig gudene Rama og Krishna, shivaismen , der tilhengerne tilber guden Shiva og medlemmer av familien hans: hustruen Parvati og sønnene Ganesha og Skanda, og shaktismen, som ser Gudinnen som den høyeste gud Boken forteller om den mektige og selvstendige gudinnen Frøya. Hun er kjærlighets- og fruktbarhets- gudinne, trollkvinne og magiker, stridsgudinne, skjebnegudi

Hinduisme . Hinduisme er verdens tredje største religion. Det er omtrent 950 millioner tilhører hinduisme. De som tilhører hinduismen, kalles hinduer. Hinduer bor stort sett i India, Nepal, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Singapore, Stor Britannia og Canada. Hinduisme har ingen opp rettshaver og betraktes som eldste religion i verden Pris: 259,-. pocket, 2010. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Frøya; den store gudinnen i Norden av Britt-Mari Näsström (ISBN 9788253033075) hos Adlibris.com. Fri frakt fra {0} kr. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Den enes helt er den andres skurk. Hør Moumita Sen fortelle om gudinnen Durga. En av disse figurene forestiller gudinnen Durga. Hun ble These cookies do not store any personal information. Non-necessary . Non-necessary. Any cookies that. Hinduisme kalles ofte unnvikende religion. Hindu er kun ved fødsel. Derfor er hinduismen i stor grad begrenset til India og Nepal, der det er dekket av ca 80% av befolkningen. The Hindu religion er like gammel som den indiske sivilisasjonen og det kan spores nesten 5000 år tilbake i tid

Buddhismen & Hinduismen: Arkitektur, kunst og musikkUnder samme himmel 2 Elevbok by Cappelen Damm - Issuu

Hinduisme - Religion

 1. Hinduismen er den eldste av verdens store religioner. Den har ingen stifter, eller grunnlegger, eller noen felles trosbekjennelse. Om hinduismen er det blitt sagt at det ikke er èn religion, men mange forskjellige religioner som har noen viktige begreper felles
 2. erer han det religiøse liv i hinduismen
 3. Høytiden til ære for hindu-gudinnen Durga er den viktigste festivalen i byen. Første halvdel av 1900-tallet var en dramatisk periode i Bengal, der selvstyrekampen mot britene var intens. Feiringen av Durga, som kunne assosieres med mor India, spilte en rolle også i forhold til selvstyrekampen
 4. g og vann spiller en ganske stor rolle i hinduismen. Sana ritualer som eksisterte da også dagens hinduer. Den ariske invasjonen. Rundt år 1500 f.Kr invaderte en gruppe mennesker som kalles arierne, den nordøstlige delen av India. Disse indo-ariere var relatert til meg Indoiranere som på omtrent samme tid bosette seg i det nordlige Iran
 5. dre detaljert, og.

Hinduisme - en oversikt Religioner

 1. ske kjernetradisjonen tilpasset seg utfordringen fra møte
 2. Hinduismen - Daria.n
 3. Gud er kvinne - Forskning
 4. Hyllest til gudinnen - visjon og tilbedelse av hinduismens
 5. Kvinner i hinduismen - Women in Hinduism - qwe
 6. Ganges - Wikipedi
 • Nærbilde definisjon.
 • Immowelt deutschland.
 • Batterilys utendørs.
 • Tysk porcelæn meisner.
 • Box of clue scrolls.
 • Barbarossamarkt gelnhausen.
 • Dolphin drilling.
 • C peptid verdier.
 • Pokemon ultrasonne entwicklungen.
 • Helios kanel.
 • George michael 2016.
 • Azubi wohnheim potsdam.
 • Regen clipart.
 • Skriveoppgaver ungdomsskolen.
 • Studere i los angeles blogg.
 • Zoo no.
 • Membran på bad.
 • Blokke slalomstøvler.
 • Gemiddeld schoolniveau nederland.
 • Lykkeland steinkjer priser.
 • Sufi frankfurt.
 • Bläschenkeim definition.
 • Golfbiler.
 • Nationalpark polen.
 • Cover band leipzig.
 • Sysselsette kryssord.
 • John suchet nula black.
 • Klassekonto bank.
 • Body worlds köpenhamn.
 • Fri jakt på hav og fjord.
 • Imanuel schulz waldstr.
 • Tarot jahreskarte 2017 berechnen.
 • Uni eichstätt parken.
 • Ledig stilling kokk båt.
 • Rockstar games gta online.
 • Samme dekk på bil og henger.
 • Vårflue imitasjon.
 • Parsellhage oslo venteliste.
 • Hvordan sjekke seg for diabetes.
 • Helene fischer baby da.
 • Bestemor og bestefar.