Home

Engelsk litteratur udir

Filmstudieark - Oliver Twist (2005)

Læreplan i engelsk - Udir

 1. ologi til å analysere skjønnlitteratur, film og andre estetiske uttrykksforme
 2. Søk på hele udir.no. Engelskspråklig litteratur og kultur, skriftlig: Nynorsk: Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (ENG4-01) Fant du det du lette etter? Ja Nei Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send Skriv.
 3. Læreplan i engelsk (ENG1-03) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Engelsk (ENG01-04) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplane
 4. Programfaget engelsk består av tre programfag: internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig litteratur og kultur. Samfunnsfaglig engelsk og engelskspråklig litteratur og kultur kan tas uavhengig av hverandre og bygger hver for seg på internasjonal engelsk

Engelskspråklig litteratur og kultur, skriftlig (SPR3012

Det flerspråklige perspektivet er viktig også i grunnskolens engelskundervisning. Her presenteres ti undervisningsforslag som kan brukes i klasserom der elevene har mange ulike morsmål. Oppleggene krever ikke spesiell språkkompetanse av læreren, ut over norsk og engelsk Læreplan i engelsk Læreplankode: ENG1-01 Side 3 av 9 Vg1 Vg2 (yrkesfaglige utdanningsprogram)Språklæring Hovedområdet språklæring omfatter kunnskap om språket, språkbruk og innsikt i egen språklæring. Å kunne vurdere egen språkbruk, definere egne behov og velge strategier o Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering. Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd

Kortsvarsoppgavene. Vanligvis skal du besvare begge kortsvarsoppgaver, når du er oppe til eksamen i engelskspråklig litteratur og kultur.. I den ene kortsvarsoppgaven blir du ofte bedt om å kommentere språklige karaktertrekk og litterære virkemidler i ett eller flere tekstutdrag. Vedleggene er som oftest skjønlitteratur, men kan i noen tilfeller også være sakprosa med kulturelt fokus litteratur og barnekultur Underveisvurdering Underveisvurderingen skal bidra til å fremme læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevene viser og utvikler kompetanse i engelsk på 3. og 4. trinn når de leker, utforsker og deltar i muntlig, skriftlig og digital samhandling

Engelsk åpner mulighetene for arbeid og samarbeidsprosjekter med næringsliv, universiteter og offentlige virksomheter over hele verden. Bachelorstudiet ved UiA gir en bred innføring i språklige emner og litteratur- og kulturhistorie fra Storbritannia og USA Vi har lagt vekt på at engelsk er et språkfag, og at elevene skal lære å forstå og bli forstått på engelsk. Sammenlignet med dagens læreplan har vi lagt mer vekt på engelsk som arbeidsspråk. Elevene skal fremdeles lese engelskspråklig litteratur, og vi har lagt vekt på at elevene skal velge tekster selv ut ifra sine interesser

www.udir.no. Selvvalgt litteratur Det er ikke krav om innlevering av leseliste til muntlig eksamen i engelsk. Det er kompetansemålene i læreplanen for faget som er utgangpunkt for oppgavene til eksamen. Læreplaner i engelsk fellesfag har mål som krever kompetanse innenfor litteratur. Det er viktig at du velger og leser valgt litteratur

Læreplan i engelsk programfag Læreplankode: ENG04-02 Side 5 av 7 anvende hensiktsmessige kilder på en kritisk og etterrettelig måte lese og bruke ulike typer tekster på engelsk som utgangspunkt for egen språklæring og faglig refleksjon bruke ulike fagspesifikke tekster på engelsk med tema fra andre fag Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn 2020_1. IKKE PÅLOGGET Prøven kunne ikke startes opp (JAVASCRIPT). På bachelorstudiet vil du få ei innføring i engelsk lingvistikk, litteratur og kultur. Du blir kjent med det språklege og kulturelle mangfaldet i den engelskspråklege verda frå mellomalderen til i dag. Du lærer om ulike vitskaplege tilnærmingar til dette mangfaldet, og får fordjupe deg i eit tema du er interessert i Engelsk bachelor gir deg de store linjene og mulighet til å fordype deg i et stort utvalg av temaer du er interessert i. En master i engelsk litteratur og variert erfaring fra ulike frivillige aktiviteter på Blindern gjorde meg kvalifisert for jobben som ungdomsbibliotekar ved Lørenskog bibliotek,. Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på. reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk. Engelsk brukes i film, litteratur, sang, sport, handel, produkter, yrker og underholdning, og gjennom disse kanalene har mange engelske ord og. uttrykk funnet veien til våre egne språk

Læreplan i engelsk (ENG1-03) - Udir

Læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte Læreplankode: ENG2-02 Side 3 av 9 Vg1 Vg2 (yrkesfaglige utdanningsprogram)Språklæring Hovedområdet språklæring omfatter kunnskap om språk, språkbruk og innsikt i egen språklæring. Å kunne vurdere egen språkbruk, definere egne behov og velge strategier o • Tradisjonell litteratur- og kulturkunnskap er dreid mot interkulturell kompetanse. For å sikre elevene et bedre grunnlag i engelsk muntlig og skriftlig, særlig når det gjelder leseopplæringen i engelsk, skal barnetrinnet legge vekt på språklæring og kommunikasjon Hei! Som mange andre ble også jeg trukket ut i eksamen i engelsk litteratur og kultur. Eksamensdatoen er 3. juni 2015, og jeg tenkte vi kunne bruke denne tråden til å diskutere eventuelle tema og oppgavetyper. Tok en titt på eksamensveiledningen fra udir der jeg la merke til noe nytt: Oppgavesett..

Targets. Digitale ressurser er felles for lærer og elev og tilbys som en skolelisens. Noen ressurser er kun tilgjengelige for lærer. Når en skole kjøper en skolelisens, har elevene gratis tilgang til elevressursene Engelsk 1 (8-13) ved NTNU er på bachelornivå, og tilbys som to moduler, hver på 15 studiepoeng, med både fagdidaktisk og faglig innhold. De fagdidaktiske delene av studiet bygger på skolens læreplaner og kompetansemål og gjenspeiler også gjennomgående mål for grunnskolelærerutdanningen

Engelsk 2 (30 sp) bygger på Engelsk 1 (30 sp) og gir rom for større grad av faglig fordypning i språkopplæring og fagdidaktikk. Samtidig gir emnet en innføring i et rikt og variert utvalg av tekster både til personlig og faglig vekst, og til bruk i undervisning på slutten av barnetrinnet og på ungdomstrinnet Feide. Med kode på SMS. ID-porten. MinID, BankID og andre

Bøker på engelsk finner du hos haugenbok.no. Fri frakt på ordre fra kr 249,-. Velkommen til Haugenbok.no - Norges raskeste nettbokhandel Romantikken i engelsk litteratur dateres gjerne fra 1798, da William Wordsworth og Samuel Taylor Coleridge sammen utgav Lyrical Ballads, en diktsamling som ved sin naturtilbedelse og sin bruk av folkevisens form representerte et opprør mot klassisismen.Wordsworth forsynte dens andre utgave (1800) med et dikterisk manifest, hvor han i rasjonalistisk like mye som i romantisk ånd forkynte sin.

 1. Engelsk litteratur etter 1950 (ENG130_1) 5: Andre stemmer - Global engelsk litteratur (ENG130_2) 5: Britisk og irsk litteratur (MENG105_1) 10: Engelsk litteratur etter 1950 (ÅEN130_1) 5: Britisk litteratur og samfunn (HU0138_1) 5: Britisk litteratur og samfunn (HU0138_A) 5: Introduksjon til engelskspråklig litteratur (LENG115_1) 1
 2. Her finner du undervisningsopplegg for engelsk fordypning fra 8. - 10. trinn. De er utviklet for å være et supplement for lærere som underviser i faget
 3. Eksempelprøve - Engelsk lytting 3.trinn 2014. IKKE PÅLOGGET Prøven kunne ikke startes opp (JAVASCRIPT).
 4. Studier ved Institutt for språk og litteratur Instituttet tilbyr studier på årsstudiums-, bachelor- og masternivå i tillegg til ph.d.-utdanning og enkeltstående emner. Kursporteføljen omfatter også norskkurs for utenlandske studenter og ansatte og flere etter- og videreutdanningskurs (EVU) som er tilrettelagt for deg som er yrkesaktiv
 5. Engelsk språkvitenskap: Eksamen ENG1101 H16: ENG1201: Språkferdighet og grammatikk: Eksamen ENG1201 H17: ENG1302: Drama og lyrikk: Eksamen ENG1302 H17: ENG1303: Litteratur prosa : Eksamen ENG1303 H17: ENG1404: Historie og nasjon: Eksamen ENG1402 H17: ENG2153: Tilegnelse av første- og andrespråk: Eksamen ENG2153 V19: ENG2155: Teoretiske.
 6. Eksamensoppgaver, forberedelsesdeler, eksamensveiledninger, eksempeloppgaver, vurderte eksamenssvar, eksamensrapporter, vurderingsskjema og sensorveiledninger for de.

Læreplan i engelsk - programfag i - udir

Udir gir kun kompetansemålene vi skal kunne i faget, men jeg følte ikke at jeg fikk et veldig konkret svar når det gjaldt hva det er jeg skulle lese meg opp på. Skal jeg også lese en engelsk bok som jeg skal kunne drøfte og snakke om Årstrinn. Ordning. 10. årstrinn. Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen som blir utarbeidet og sensurert lokalt Engelsk er et språkfag. Faget skal gi elevene et redskap for å kommunisere på tvers av kulturer og språkbakgrunn og bidra til å utvikle elevenes kulturforståelse og dannelse. Faget gir elevene mulighet til å delta i kommunikasjon om personlige, sosiale, aktuelle, litterære og faglige emner i utdanning, og i samfunns- og arbeidsliv

Selvvalgt litteratur Det er ikke krav om innlevering av leseliste til muntlig eksamen i engelsk. Det er kompetansemålene i læreplanen for faget som er utgangpunkt for oppgavene til eksamen. Læreplaner i engelsk fellesfag har mål som krever kompetanse innenfor litteratur. Det er viktig at du velger og leser valgt litteratur Engelsk 1 (1.-7. trinn) - Videreutdanning for lærere Du søker opptak via Utdanningsdirektoratet (udir.no). Søknadsperioden er fra 1. februar til 1. mars. Utdanningsdirektoratet har frist til 30. april med å behandle søknadene som er godkjent av skoleeier Engelsk litteratur er en betegnelse for den engelskspråklige litteraturen på De britiske øyer; i videste forstand dessuten all litteratur på engelsk språk, uansett hvor den stammer fra.

Engelsk litteratur - Wikipedi

 1. . Frist (Udir.no) Oslo kommune. Derfor er følgende kartleggingsprøve ment å være en dynamisk kartlegging for elever fra 4. trinn og oppover i grunnskolen, samt for videregående skole Tidligere kunne elevene på VG1 ta en lese- og lytteprøve i engelsk
 2. Eksempeloppgaver nasjonale prøver i lesing 5 - UDIR See log.
 3. Vidareutdanninga er retta mot lærarar i grunnskulen, og kvalifiserer for undervisning i engelsk språk, fagdidaktikk og litteratur/kultur. Utdanninga er eit tilbod under satsinga Kompetanse for kvalitet frå Utdanningsdirektoratet (UDIR) når det gjeld vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar
 4. Kompetansemål i engelsk, etter 4. trinn,skriftlig kommunikasjon: bruke digitale verktøy for å hente informasjon og eksperimentere med å skape tekst; Kompetansemål i engelsk, etter 4. trinn, kultur, samfunn og litteratur: gi noen eksempler på engelskspråklige land og kjente personer derfr
 5. Engelsk 1, trinn 1-7 (Kompetanse for kvalitet) Nettstudier - Deltid Studiet er en videreutdanning for lærere som har lite eller ingen formell utdanning i engelsk ut over videregående skole
 6. Studieretning - Engelsk - Språk og litteratur - bachelor - 180 stp. Etter fullført bachelorgrad i språk og litteratur skal studentene ha følgende læringsresultat: Kunnskaper og forståelse: Studentene skal ha: skaffet seg både grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av det faget som er valgt som fordypning, og mer spesialisert kunnskap i utvalgte deler av dette fage

Dette studiet retter seg mot lærere på barnetrinnet. Studiet er for lærere med mindre enn 30 studiepoeng i Engelsk. Studiet gir deg formell kompetanse i faget, samtidig som det gir deg solid kunnskap og nyttige ferdigheter til det praktiske arbeidet med engelsk i klasserommet. Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for. uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangere, kulturer og medier, deriblant tekster av og om døve. Kompetansemål etter 10. årstrinn. Språklæring. Magazine: læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte - Udir.no Engelsk 2 er et rent nettbasert studium som gir faglig og fagdidaktisk fordypning for deg som underviser i engelsk på 8.-13. trinn og som har mindre enn 60 studiepoeng (udir.no) Vi tar forbehold om lesing, litteratur og kulturkunnskap (høst) Emnet er tilknyttet følgende studieprogram. Obligatorisk emne i videreutdanningen Engelsk for lærere 2 - Læreren i et fagfellesskap (30 studiepoeng).. Undervisningssemester. 2. semester (vår) Innhold. Engelsk 202 Kultur, samfunn og litteratur bygger på det faglige fundamentet som er lagt i Engelsk 201 Språklærer og profesjonsutøver.Temaer om ulike sider av kultur, samfunnsliv og. Engelsk fordypning på bachelornivå er for deg som ønsker videre studier i engelsk språk, kultur og litteratur ut over engelsk årsstudium. Fordypningen er i utvalgte emner innenfor ett eller flere av følgende områder: Engelsk språk/språkvitenskap, engelsk litteratur og/eller kulturkunnskap om engelskspråklige land

Engelsk - skolekassa

Engelsk språk og engelskspråklig kultur er blitt en selvfølgelig del av vår hverdag. Engelsk er det mest benyttede språket i internasjonale sammenhenger, innen så vel vitenskap, handel og bistandsarbeid som utdanning, reiseliv, kulturliv og politikk Emnet er tilknyttet følgende studieprogram. Obligatorisk emne i videreutdanningen Engelsk for lærere 2 - Læreren i et fagfellesskap (30 studiepoeng).. Undervisningssemester. 2. semester (vår). Innhold. Engelsk 202 Kultur, samfunn og litteratur bygger på det faglige fundamentet som er lagt i Engelsk 201 Språklærer og profesjonsutøver.Temaer om ulike sider av kultur, samfunnsliv og. {id:uuid:e86b556b-cab9-4125-87c5-2733f4f32f36,kode:ENG4Z05,uri:http://psi.udir.no/kl06/ENG4Z05,url-data:http://data.udir.no/kl06/ENG4Z05,tittel. FORSLAG TIL OPPGAVER ETTER ENDRING 2014Alle oppgavene under har tatt utgangspunkt i årets skriftlige eksamensoppgave for studieforberedende vg1, yrkesfaglig vg2, 2014. Oppgaven finnes på udir.no. Eksamensinnstruks for 2014 finner du her. Det finnes lokale variasjoner.Eksamen skal vare inntil 30 minutter for hver elev fordelt slik Engelsk er nytta overalt, men ikkje alle kan bruke språket godt nok, eller har nok kunnskap om engelskspråkleg litteratur og kultur. Spesialkompetanse på desse felta krev ei god forståing av historie og kulturelle strukturar, og vil gi store fordelar i det globale informasjonssamfunnet vi alle er ein del av

Forside - udir.n

10 praktiske undervisningsforslag til engelskundervisning

Engelsk i verden i ny drakt! Vi gleder oss over å kunne presentere revidert utgave av Engelsk i verden. I dette heftet får du lære om hvordan engelsk brukes i dag Sider i kategorien «Engelske forfattere» Under vises 200 av totalt 364 sider som befinner seg i denne kategorien. (forrige side) ( Engelskspråklig litteratur er en del av vår verdensarv. Gjennom studiet av engelsk litteratur får du både god kjennskap til språket og verdifull innsikt i den engelsktalende verdens sosiokulturelle utvikling. Med en master i engelsk litteratur er du godt rustet til å møte allsidige utfordringer i vår globale verden Boken finnes på både norsk og engelsk (i tillegg til islandsk), og kan derfor egne seg både til norsk- og engelskundervisning. Bentes engelskside En flott ressursside for engelskfaget, med eventyr, dikt, sanger, aktiviteter, grammatikk, lenker og mye mer. Hovedsaklig beregnet på barneskolen, men mye passer bra for ungdomsskolen også Studieretning - Engelsk - Språk og litteratur - bachelor - 180 stp. Gjennom studier i engelsk språk og litteratur får du innsikt i noen av de viktigste verkene i verdenslitteraturen - i tillegg til å beherske også nyansene i det engelske språket

Engelskspråklig litteratur og kultur. 6.Pakkeliste. 7. Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk. Engelsk; Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk; Selve eksamen [6] Nyttige ord og uttrykk. Her kan du skaffe deg en kort oversikt over ord og uttrykk som kan være spesielt nyttige i forbindelse med skriftlig eksamen. Innholdsfortegnelse Les denne saken på HiOFs nettsider. Ved Fremmedspråksenteret har vi over tid jobbet målrettet med ressurser for øving av de grunnleggende ferdighetene i fagene fremmedspråk og engelsk - altså det litt større bildet som går på kommunikative språkferdigheter Engelsk språk, litteratur, kultur og didaktikk i kontekst EN-159-1. Inngår i studieprogram. Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10, 5-årig masterprogram; Undervisningsspråk. Engelsk Anbefalte forkunnskaper. EN-157 Engelsk litteratur, kulturkunnskap og didaktikk 1 EN-158 Engelsk. Liste over nobelprisvinnere i litteratur er en liste over alle personer som har mottatt prisen siden den første tildelingen i 1901.Nobelprisen i litteratur tildeles årlig av Svenska Akademien til forfattere for utmerkede bidrag innen feltet litteratur.Prisen er én av fem Nobelpriser etablert av Alfred Nobels testament fra 1895 som tildeles for fremragende bidrag innen fysikk, kjemi.

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere Engelsk litteratur er for deg som er glad i å lese. Studiet fremstiller for det meste historisk engelsk litteratur som da er skrevet av noen av de mest kjente britiske forfattere. Forskjellige tidsepoker blir da også tatt for seg og man lærer å lese litteraturen og analysere den i forhold til tidsepoken den ble skrevet. Studiet tar for seg alt fra barnelitteratur og komedie til Shakespeare. Kategori:Engelsk litteratur. Hopp til navigering Hopp til søk. Underkategorier. Denne kategorien har følgende 8 underkategorier, av totalt 8. A Angelsaksisk litteratur. Mellomengelsk litteratur refereres til den litteratur som ble skrevet i det engelske språk som kalles for mellomengelsk, en form for overgangsengelsk mellom angelsaksisk (gammelengelsk) og moderne engelsk.. Tiden strekker seg fra tiden fra den normanniske erobringen av England i 1066 og fram til 1470-tallet da «Chancery Standard» var virksom Lærere kan ta videreutdanning i fag som for eksempel norsk, musikk, pedagogikk og rådgivning

Engelskspråklig litteratur og kultur Eksame

Eg har laga eit undervisningsopplegg i programfaget Engelsk litteratur og kultur-Vg3. Tanken er at elevane skal jobbe saman i grupper på 3. Dei skal arbeide med dette i 2 veker. (5 økter à 80 minutt) Dei må også jobbe noko med dette i studietida og heime. Dei skal lage ein munnleg presentasjon som skal vare i omlag 15 minutt ENG-1015 og ENG-1016), som vil gi deg variert kunnskap om engelsk, og ferdigheter i å bruke språket. Bachelorprogrammet i språk og litteratur, studieretning engelsk, er en treårig utdanning som består av totalt 180 studiepoeng, fordelt slik: 30 studiepoeng førstesemesterstudier 60 studiepoeng ENG-emner på 1000-nivå (årsenheten i engelsk engelsk fellesfag og programfag, fremmedspråk og norsk har mål som krever kompetanse innenfor litteratur. Det er viktig at du velger og leser valgt litteratur. Du kan ta med deg en oversikt over valgt litteratur til eksamen. Hvilket behov sensor har for den vil variere. Oppgavene utformes slik at du også ka AAA. PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske. NO ENG Studentside ENG3001 Engelsk, styrket opplæring, Vg1 ENG3002 Engelsk, styrket opplæring, Vg2 ENG3003 Engelsk, styrket opplæring, Vg3 . Utfyllende kommentar: Fra Rundskriv Udir-01-2019, Punkt 3.3. Elever fra språklige minoriteter kan få anledning til å bruke inntil 280 timer til styrking av den ordinære opplæringen i norsk og engelsk

Engelsk - Universitetet i Agde

- har spesialisert kunnskap om et utvalg engelskspråklig litteratur. - kan utvise faglig og kritisk forståelse av et spesialisert tema innen engelskspråklig litteratur. - kan skrive selvstendige og kritiske litterære analyser på akademisk engelsk med bruk av relevant teori og sekundærlitteratur Du søker på anna studietilbod hjå Udir. Du søker også vikar- eller stipendordning gjennom Udir. Gjennom studiet får du: Kunnskap om begynnaropplæring og korleis born lærer framandspråk; Kunnskap om oppbygginga av det engelske språket; Auka medvit om ulike typar litteratur og rolla den har i språklæring De viktigste endringene i engelsk for hørselshemmede • Sterkere vektlegging av teknologi og nye medier • Større vekt på at den globale døvekulturen er gjennomgående • Tradisjonell litteratur- og kulturkunnskap dreies mot interkulturell kompetanse • Større vekt på engelske språklyder og en systematisk leseopplæring i småskole Videreutdanningen er rettet mot lærere på 1.-7. trinn, og vektlegger varierte arbeidsmåter og eksemplarisk undervisning for å stimulere til kreativitet og økt språkkompetanse. Det profesjonsrettede perspektivet er sentralt i emnet, hvor deltakernes faste læringsarena er deres eget klasserom og skole. Deltakerne vil således tilegne seg formalkompetanse på sin egen arbeidsplass. Dette.

Take Credit gir deg mulighet til å studere engelsk på universitetsnivå - uansett hvor i verden du befinner deg. Studiet gir formell undervisningskompetanse i engelsk og retter seg mot lærere som allerede underviser i skolen, og andre som ser for seg undervisning i engelsk som et mulig yrkesvalg Engelsk heldagsprøve om personlige verdier Engelsk fellesfag Oppgaven inneholder en kort stil, gjennomført på ca 3 timer om personlige verdier. Læreren mente teksten var god, hadde fin flyt med gode setninger. eneste lille minuset var små grammatikk-feil Engelsk. 18. oktober 2017. Legg en kompetansekabal for lærerne dine! 3. februar 2020. Nyttige erfaringer fra fire kommuner med lærerspesialister. 3. februar 2020. Udirbloggen er levert av Utdanningsdirektoratet

23. mai 2018 - Engelsk fellesfag - Winning and losing in the English-speaking world 30. mai 2018 - Engelskspråklig litteratur og kultur 31. mai 2018 - Samfunnsfaglig engelsk Engelsk språk og litteratur fordypning - opptakskrav Minimum 50 studiepoeng i engelsk i engelsk eller på tilsvarende innføringsnivå. Søknad: via lokalt opptak. Søknadsfrist: 15. april Engelsk programfag er et fag for språk- og kommunikasjonsutvikling, kulturforståelse, dannelse og identitetsutvikling. Vi trenger engelsk i utdanning, i arbeidslivet og i samhandling med mennesker fra hele verden. For elevene kan det å beherske engelsk gi selvtillit, trygghet og mulighet til å utfolde seg Hovedområdet språklæring omfatter kunnskap om språket, språkbruk og innsikt i egen språklæring. Å kunne vurdere egen språkbruk, definere egne behov og velge strategier og arbeidsmåter er forutsetninger for å oppnå dette. Hovedområdet kommunikasjon dreier seg om å bruke det engelske språket for å kommunisere. Kommunikasjon skjer gjennom lytting, lesing, skriving, forberedt. 19. mai 2017 - Engelskspråklig litteratur og kultur 29. mai 2017 - Engelsk fellesfag - Being a good worker and a good citizen 16. november 2017 - Engelsk fellesfag - Living in English-speaking countrie

En bachelor i engelsk språk og litteratur innebærer at du tar fordypningen i engelsk. Engelsk er i dag morsmål for 400 millioner mennesker og et av verdens hovedspråk. Bachelorstudiet i engelsk gir en innføring i engelsk språk og engelskspråklig litteratur, og øvelse i akademisk bruk av engelsk i skrift og tale Engelsk 1 for 1.-7. trinn består av to emne. Vidareutdanninga gir innføring i engelskundervisning for 1.-7. trinn, og kva som kjenneteiknar elevane i denne aldersgruppa og deira språkutvikling. I tillegg gir studiet innsikt i ulike læringsaktivitetar og arbeidsmåtar

Høring - læreplaner i engelsk - Udir

 1. 20. mai 2016 - Engelskspråklig litteratur og kultur - Vår 2016 24. mai 2016 - Engelsk fellesfag - Vår 2016 17. november 2016 - Engelsk fellesfag - The role of entertainment - Høst 201
 2. Sjekk muntlig litteratur oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på muntlig litteratur oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk
 3. Her er det mye nyttig, selv om nettstedet er på engelsk. Dysleksi - hjelpemiddeloversikt Flott oversikt over gode hjelpemidler for mennesker med lese- og skrivevansker, fra Dysleksi Norge. Gratis tilgang på over 6000 grafiske tegn Her kan du laste ned gratis grafiske tegn som kan brukes for barn med behov for visuell støtte
 4. Han har engelsk og samfunnsfag i fagkretsen og har utdanning fra University of Sheffield, University of Nottingham og Høyskolen i Østfold. Han har tidligere jobbet for UDIR som en del av eksamensnemnda for VG1 engelsk. Woodhouse er medforfatter på Citizens, engelsk for videregående skole

Nasjonale prøver i engelsk 5

Engelsk er både et redskapsfag og et dannelsesfag. For den enkelte kan det å beherske et språk godt bidra til selvtillit, trygghet og mulighet til å utfolde seg i ulike situasjoner. Engelskspråklig litteratur og andre kulturuttrykk kan være kilder til opplevelse, glede og personlig vekst

 • Boxer zum ausmalen.
 • Hund biter avliving.
 • Splitboard package.
 • Sprandi buty dziecięce.
 • Angel feather icing.
 • Tidigt graviditetstest tillförlitlighet.
 • Skjæringskurve engelsk.
 • Airbnb priser per natt.
 • Speicherpassage eckernförde.
 • Human rights watch current projects.
 • Golden globe 2017 vinnere.
 • Hybel levanger.
 • Toronto kommende aktiviteter.
 • Ferienwohnung südtirol bauernhof.
 • Syltet paprika.
 • List of challenges.
 • Die fotos in aufnahmen von iphone können importiert werden da das gerät mit einem code gesperrt ist.
 • Flux norge.
 • Fit dank baby bielefeld.
 • Boston consulting group gehalt.
 • Hunnkatt kjønnsmoden tegn.
 • Sehenswürdigkeiten kyritz umgebung.
 • Narkotika straff.
 • Nach skoliose op schwanger.
 • Laura ponticorvo vlog.
 • Louis theroux dark states 3.
 • Eragon hörbuch download kostenlos.
 • Romanene.
 • Rastafari selassie.
 • Etnisitet i norge.
 • Lao tzu sitater.
 • Alexanderplatz essen gehen.
 • Dyrevernalliansen vs noah.
 • Autodefinidos pdf.
 • Føyser kryssord.
 • Deci og ryans teori om selvbestemmelse.
 • Fila brasileiro züchter.
 • Valentourettes.
 • Fotsone punkter norsk.
 • European union homepage.
 • Latar belakang berkembangnya paham komunis di indonesia.