Home

Mørk materie snl

mørk energi - Store norske leksiko

 1. Mørk energi kan også forklare universets inflasjonsfase, en periode med varighet på bare 10-33 s ved universets tilblivelse. Man regner med at den mørke energien nå utgjør omtrent 68 prosent av universets innhold, mens omtrent 27 prosent utgjøres av mørk materie og resten av vanlig materie (i hovedsak atomer) (se figuren)
 2. Materie er fellesbetegnelse for det som har utstrekning, størrelse og form, samt masse, vekt, bevegelighet og fasthet. For at noe skal regnes som materie må det gjerne også kunne observeres, måles og oppdeles. I filosofien og vitenskapens historie har begrepet vært brukt om den fysiske virkelighet som motsetning til det åndelige. Hos blant annet Aristoteles og Kant betegner materie det.
 3. Mørk materie er en betegnelse innen astrofysikk for materie som ikke gir fra seg, eller reflekterer, nok elektromagnetisk stråling til å kunne oppdages direkte. I hovedsak refererer betegnelsen mørk materie til den hittil ikke identifiserte materiekomponenten som utgjør mesteparten av massen i universet.Tilstedeværelsen av materien kan utledes av dens gravitasjonelle effekt på synlig.
 4. Baryonisk materie er innen astronomi materie som er bygget opp av protoner, nøytroner og elektroner, altså den vanlige materien som består av atomer. Baryonisk materie utgjør altså det som omgir oss på Jorden, og som også andre planeter, stjerner og stjernetåker er laget av. Uttrykket slik det brukes i astronomi følger ikke strengt tatt definisjonen fra partikkelfysikk av hva et.
 5. Universet er alt som eksisterer av rom, energi og materie. Læren om universet sett som en helhet kalles kosmologi. Universet er fylt av varm gass, kaldt støv, stjerner og to bestanddeler vi ikke vet hva er: mørk materie og mørk energi. Stjernene er samlet i galakser. Solsystemet som Jorden tilhører befinner seg i en middels stor galakse kalt Melkeveien

materie - Store norske leksiko

mørk materie: oppdatert av Øyvind Grøn (OsloMet) over 1 år siden Øyvind Grøn (OsloMet) Marit M. Simonsen (SNL) redigerte og publiserte et endringsforslag fra Kristin Carlsson for artikkelen supermassivt sort hull. over 2 år siden Marit M. Simonsen (SNL). Mørk materie-partikkelen må ha høy nok energi til å dytte så hardt på atomkjernen at forskerne kan se det i detektoren. Beveger seg 200 kilometer i sekundet - Vi vet at mørk materie-partikler her på jorda beveger seg med en hastighet på omtrent 200 kilometer per sekund, sier Bringmann Universet er alt som eksisterer av rom, energi og materie. Læren om universet sett som en helhet kalles kosmologi. Universet er fylt av varm gass, kaldt støv, stjerner og to bestanddeler vi ikke vet hva er: mørk materie og mørk energi. Stjernene er samlet i galakser

At mørk materie (og annen materie) kan dempe bort gravitasjonsbølger slik at de blir for svake til å detekteres på jorda er en spennende tanke. Noe demping vil vi helt sikkert ha. Intuitivt tenker jeg at denne dempningen må være svært liten og uviktig, men jeg er dessverre ikke dreven nok til å gjøre en mer skikkelig overslag sånn i en håndvending Kom fram, mørk materie! Hittil har ingen funnet det mystiske stoffet som utgjør mesteparten av universet. Men nå håper forskere å avsløre gjemmestedet til mørk materie Mørket redder Einstein. Mørk materie og mørk energi er begreper som forskere i sin tid innførte i kosmologien for å redde Albert Einsteins generelle relativitetsteori.. Einsteins kompliserte teoretiske arbeid fra 1915 inkluderer også Newtons tyngdelov og beskriver hvordan masse skapte dagens univers sammen med tyngdekraften

Størstedelen består av materie fra «den mørke siden», som vi ennå ikke kan observere direkte. Denne forskningsgåten førte til ideen om en egen dag for å markere jakten på den mørke materien. Som forskerne påpeker: uten mørk materie ville det ikke vært noe om holdt galaksene sammen. Det ville ikke eksistert stjerner, planeter eller. Biografi Jostein Riiser Kristiansen (f. 1981) har vært redaktør i Store norske leksikon siden høsten 2019. Han er utdannet astrofysiker med doktorgrad fra Institutt for teoretisk astrofysikk, Universtitetet i Oslo (2009)

Materie defineres som de aller minste og mest fundamentale enhetene som utforskes innen fysikken.Den materie vi normalt observerer består av atomer, som grupperes i kjemiske forbindelser, polymerer, legeringer, blandinger og rene grunnstoff.. Materiens atomer består i sin tur av mindre partikler, elementærpartikler.Disse kan grupperes i:. Mørk materie funnet. Kanskje I bånn av ei gammel jernmine i Minnesota har høyavanserte detektorer fanget opp to helt spesielle hendelser. Det kan dreie seg om de første registreringene av mørk materie

I moderne astronomi er kosmologi læren om universet sett som et hele, slik det var i fortiden, hvordan det er nå, og hvordan det vil utvikle seg i fremtiden.Se også: kosmologiens historie Den totale fordeling av energi i form av materie, stråling og såkalt mørk energi bestemmer tidsutviklingen av rommets ekspansjon. Fremdeles ingen spor etter mørk materie: Hvor går veien videre? Hvis såkalte WIMP-partikler finnes så må de være nokså sære. Men professor Are Raklev sier at det finnes en zoologisk hage av mørke hypoteser, og nå ser forskerne at søket har utvidet seg

Mørk materie - Wikipedi

Musikkforsker, folkemusikksamler og pedagog. Foreldre: Skoleinspektør Paul Knutsen Barstad Sandvik (1847-1936; se NBL1, bd. 12) og Nikoline Petrine Mørk (1847-1927). Gift 7.7.1906 med pianist Anna Margrethe (Nanna) Rønneberg Munthe-Kaas (22.2.1880-13.4.1965), datter av sogneprest Hjalmar Ahasverus Schjelven Munthe-Kaas (1851-1904) og Anna Rosamunda Rønneberg (1858-1934) Klumpen av mørk materie i Abell 520 oppfører seg faktisk så unormalt at forskerne til å begynne med avskrev den som en feil i målingene fra 2007, da den først ble beskrevet. Men nylig viste ferske observasjoner fra Hubble-teleskopet akkurat samme resultat Selv-vekselvirkende mørk materie er fremdeles en veldig spennende klasse av kandidater, men det kan ta enda noen år til før vi eventuelt kan finne denne typen mørk materie. — Grunnen til at det er vanskeligere å påvise slike selv-vekselvirkninger, er at det handler om astrofysikk og hvordan strukturdannelsen i universet fungerer, sier Bringmann

Mørk materie er aldri blitt påvist i et laboratorium, men det er gjort flere observasjoner som tyder på at den er i spill. Blant annet roterer galakser så fort at tyngdekraften til den. Forstå mørk materie på 6 minutter Mørk materie er universets store gåte. Etter 100 års leting har forskerne fortsatt ikke sett stoffet - til tross for at de kan måle at det finnes. Vi tar deg med bak universets skjulte fenomen

TEGN PÅ MØRK MATERIE: Bildet viser alle gammastrålene, registrert av romsonden Fermi-LAT, som et kart over hele universet.Det røde båndet gjennom midten av bildet er stråling fra vår egen galakse. Galaksesenteret er nesten midt i bildet. - Det er her man har sett et lite overskudd av gammastråler som man ikke umiddelbart kan forklare med den strålingen som forventes fra vanlig materie Vi vet nemlig ikke hva mørk materie er for noe, bare at det er en usynlig type materie som (mest sannsynlig) må være der for å forklare det vi ser. Jeg jobber også med mørk materie i mastergraden min. Den modellen de fleste bruker for å beskrive universet på stor skala i dag heter \(\Lambda CDM\) Astronomer kaller dette materialet mørk materie, fordi, vel, det er mørkt. Det reflekterer ikke eller avgir lys. Denne mystiske form for materie presenterer noen store utfordringer til å forstå svært mange ting om universet, går rett tilbake til begynnelsen, noen 13,7 milliarder år siden Arterie, pulsåre, er en blodåre som fører blod fra hjertet og ut i organismen.Den største arterien er aorta, hovedpulsåren, som går ut fra venstre hjertekammer. Nest størst er lungearterien (truncus pulmonalis), som springer ut fra høyre hjertekammer og er den eneste arterien som fører oksygenfattig blod, bortsett fra navlesnorarteriene under svangerskapet. Atrie- er et forledd som brukes i medisinen for å beskrive noe som angår hjertets forkamre. Substantiv: atrium.

Ozaena er en kronisk betennelse i neseslimhinnen med ødeleggelse av slimhinnen og dannelse av stinkende, mørke skorper. Sykdommen kan utvikle seg etter en alvorlig neseinfeksjon, men årsaksfaktorene er ikke klarlagt. Vanligvis kan man påvise bakterien Klebsiella ozaenae, som danner en materie som er svært stinkende. Sykdommen er hyppigst i land med lav levestandard mørk materie: Send til godkjenning 5. februar 2017 . All aktivitet. Skriv en melding til Trygv Den mørke materien (engelsk: His Dark Materials) er en barneboktrilogi av den britiske forfatteren Philip Pullman, bestående av Det gylne kompasset, Den skarpeste kniven og En kikkert av rav.. Bøkene følger den tolv år gamle jenta Lyra på reise gjennom flere forskjellige universer, hvorav ett av dem representerer vårt eget.I hovedpersonens univers eksisterer menneskenes sjel i form av.

baryonisk materie - Store norske leksiko

 1. MØRK MATERIE: Bullet cluster er det beste bildet som finnes av mørk materie. Her kolliderer to galakser, noe som får vanlig materie (farget rosa) og mørk materie (farget blå) til å skille lag
 2. Menneskets avføring har normalt halvfast konsistens og er gulbrun av farge på grunn av innholdet av omdannede gallefargestoffer. Avføringens farge og konsistens er også avhengig av forhold i magesekken og tarmen og av kosten. Hvis gallen ved sykdomstilstander ikke tømmes ut i tarmen, blir avføringen lys gråaktig. Avføringen kan bli mørk, nesten svart, etter blodmat og ved blødning.
 3. Mørk Materie. Oppdagelse på Antarktis forbløffer forskerne: Skal ikke være fysisk mulig. Denne maskinen har registrert partikler i Antarktis den ikke skulle ha registrert
 4. Faktisk så utgjør såkalt mørk materie mesteparten av massen i universet, mye mer enn de stoffene som utgjør deg, meg, planeter, stjerner, galakser og sorte hull — alt vi noen gang har observert. Problemet er at ingen vet hva mørk materie egentlig er for noe
 5. Forskere har lagd tidenes største kart over mørk materie. Observasjonene tyder på at teoriene rundt det mystiske, usynlige stoffet stemmer
 6. For det første viser observasjonene av 1E0657-558 og tidligere gravitasjonslinsemålinger av galaksehoper, bl.a. foretatt av forskere ved Institutt for teoretisk astrofysikk, at mørk materie-partiklene ikke kan vekselvirke med hverandre i særlig grad, siden dette ville ført til en oppbremsing av de kolliderende mørk materie-klumpene, tilsvarende som for gassklumpene
 7. M. arbeidet i årene 1955-64 som kunstnerisk leder ved A/S Norsk Glassverk, Magnor. Sammen med Arne Lindaas hevet han denne bedriften til et høyt kunstnerisk og håndverksmessig nivå. Her gav han form til serviser i tynt glass med myke, rene linjer. Men mest bemerket gjorde han seg med sine tunge vaser, krukker og boller i en rustikk karakter med enkle, kraftige former

universet - Store norske leksiko

 1. En daimon er en manifestasjon av menneskers sjel i trilogien Den mørke materien, skrevet av Philip Pullman.I de universa med fysiske daimoner eksisterer de utafor mennesket med form som et dyr som representerer menneskets personlighet, skjønt daimonene til barn kan bytte form om de vil. Båndet mellom daimon og menneske er djupt, og daimoner må holde seg på kort avstand fra menneska deres.
 2. Mørk materie ble første gang oppdaget i 1932 av Jon Oort, da han studerte omløpshastigheten til stjerner i Melkeveien og fant ut at den synlige massen i galaksen ikke er tilstrekkelig til at stjernene er gravitasjonelt bundet til galaksen. Det er også bevist via gravitasjonslinsing, som er en måte å observere massefordelingen i universet på, at galaksehoper inneholder betydelig mer.
 3. Mørk materie av Blake Crouch er en thriller med sci-fi elementer. Thrillere tar oftest utgangspunkt i et brudd eller trussel om brudd med normalsituasjonen som utsetter helten og/eller personer i heltens varetekt for fare. Spenning skapes gjennom leseren/seerens identifikasjon med helten og innlevelse i de farene han eller hun utsettes for

OsloMet - storbyuniversitetet er ein av medlemsorganisasjonane i foreininga Store norske leksikon, og mange av dei fagansvarlege i leksikonet er tilsette ved OsloMet - storbyuniversitetet. 28 fagansvarlege og fagmedarbeidarar i leksikonet er tilknytt OsloMet - storbyuniversitetet Desse fagansvarlege har ansvar for 61 fagområde og 4 287 artiklar 1 085 artiklar i leksikonet er skrivne av. DM = Mørk materie Ser du etter generell definisjon av DM? DM betyr Mørk materie. Vi er stolte over å liste akronym av DM i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av DM på engelsk: Mørk materie Mørk materie er en mystisk form for materie som utøver gravitasjons effekter på vanlig materie, men kan ikke observeres via andre midler. Mens konvensjonelle materie-skyer kan oppdages gjennom sine fremragende virksomhet, lysspredning, radiostråling, og andre virkemidler, mørk materie skyer er usynlige for de aller fleste av våre instrumenter - Gitt hvor mye aktivitet det er på området nå, så regner jeg med at mørk materie er det neste virkelig store mysteriet som løses, spår Samset. Publisert 01.11.2013, kl. 23.0 I kosmologi er mørkt stof eller mørk materie hypotetiske subatomare partikler med i dag ukendt sammensætning, som ikke vekselvirker med elektromagnetisme, men som vekselvirker med gravitation, og hvis eksistens man slutter sig til ud fra dets gravitationspåvirkning på synligt stof som f.eks. stjerner og galakser.. Kun 4-5% af universets stof kan ses direkte - denne procentsats er.

Vi har mørk materie rundt oss - Forskning

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1969-73; Statens Kunstakademi, Oslo under Halvdan Ljøsne 1973-76 og Knut Rose 1976-78 Mørk materie sender ikke ut lys eller reflekter dette, og er dermed ikke synlig. Men den kan likevel måles fordi den påvirker vanlig materie gjennom tyngdekraften. Forskerne mener også at den mørke materien formet universets strukturer i enorm skala. Der den mørke materien klumpet seg sammen etter the Big Bang, samlet også den vanlige. Kan ha funnet forbindelsen mellom det vi ser og mørk materie Det kunne vært en feil på labben, men forskerne tror de har oppdaget en femte kraft solobservatorium: oppdatert av Ida Scott (SNL) 10 dager siden solobservatorium: oppdatert av Oddbjørn Engvold (UiO) 10 dager siden Jostein Riiser Kristiansen godkjente et endringsforslag fra Roger Birkeland (NTNU) på artikkelen satellitt. 11 dager siden.

Mørk energi - Wikipedi

 1. Mørk, usynlig materie utgjør fem ganger så mye som den vanlig materien: stjerner, gass, støv - og oss. Den finnes overalt, men vi vet ikke hva den egentlig består av. Ett av mange eksperimenter som forsøker å finne spor av den ukjente materien, befinner seg dypt inne i Gran Sasso-fjellet i Italia
 2. Allerede fra utstillingen i Kunstnerforbundet 1950 viste I. et særpreget tegnetalent og en stor teknisk dyktighet når det gjaldt radering. Det ble først og fremst som grafiker hun hadde sitt gjennombrudd. Hennes motivverden er sterkt følelsesbetont og ekspressiv. Det er en symbolsk fabelverden omkring død, angst, narrer og mennesker i kamp med insekter
 3. Mørk materie holder på stjernene. Uten den mørke materien ville ikke Melkeveien ha nok tyngdekraft til å holde stjernene samlet. De ville rett og slett bli slynget ut til alle kanter
 4. For eksempel vil tyngdekraften fra mørk materie bøye lyset fra fjerne objekter, altså kan forskerne benytte mørk materie som teleskop selv om man ennå ikke vet hva mørk materie faktisk er! Forskere antar at det Universet vi befinner oss i består av vanlig materie eller såkalt baryonsk materie, men at denne vanlige materien også kan hjelpe oss å lokalisere hvor den mørke materien.
 5. MØRK MATERIE FYLLER ALT: Universet ekspanderer og akselerasjoner øker i et halsbrekkende tempo. To nye studier fastslår nå at såkalt mørk energi - kraften forskere lenge har ment står bak.

Mørk Materie. Oppdagelse på Antarktis forbløffer forskerne: Skal ikke være fysisk mulig Hittil ukjent partikkel kan løse mysteriet om mørk materie. Tips oss 02060 02060@nettavisen.no Mørk Karlsens virksomhet som utøver av musikk fra praktisk talt hele den klassiske musikkhistorien har gitt ham kunnskaper om ulike satsteknikker og stilarter. Årene som orkestermusiker har gitt innsikt og skolering i instrumentasjon og orkesterbehandling, og tjenesten i operaorkesteret, med fremføring av dramatiske verk med store utladninger, har hatt betydning for ham som musikkdramatiker

Mørk materie, noe vi egentlig ikke vet så mye om, kan lære oss om inflasjonsfasen, noe vi heller ikke akkurat har stålkontroll på. Dette kommer fram i en rapport som nylig ble publisert i. Mørketid er et naturfenomen som inntrer om vinteren, og bare noe nord for den nordlige polarsirkelen og tilsvarende syd for den sydlige polarsirkelen. I praksis er det områdene i Arktis som dette har betydning for menneskeheten, ettersom det ikke bor folk naturlig syd for den sydlige polarsirkelen (kun på forskningsstasjoner i Antarktis) Sjekk mørk materie oversettelser til Tagalog. Se gjennom eksempler på mørk materie oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk

En meteor er den synlige banen til en meteoroide som trer inn i en planets atmosfære.På populærspråk blir meteorer ofte kalt stjerneskudd.Hvis de er svært kraftige kalles de gjerne ildkuler. En meteroide består oftest av små partikler på størrelse med sandkorn, som reiser gjennom rommet med hastigheter opptil 72 km/s.. Den synlige lysstrålen skyldes at den voldsomme oppbremsingen. Mørk materie. David Bowie er smartere enn deg og meg, og han gjør heldigvis ingenting for å skjule det. Publisert 08.01.16, kl 16.22. / Oppdatert 08.01.16, kl 16.31. Del på Facebook Del på Twitter Send med epost. Marius Asp. Hvor er han nå QCDM = Kvintessens kaldt mørk materie Ser du etter generell definisjon av QCDM? QCDM betyr Kvintessens kaldt mørk materie. Vi er stolte over å liste akronym av QCDM i den største databasen av forkortelser og akronymer. Det følgende bildet viser en av definisjonene av QCDM på engelsk: Kvintessens kaldt mørk materie

relativitetsteorien - Store norske leksiko

 1. Mørk materie: UiO-forsker tok livet av populær teori Teoriene om hva mørk materie kan være, er mange. Nå er en hel klasse av dem utelukket, men det er mange muligheter igjen
 2. Nora Mørk etter ny operasjon: - Nå har jeg mistet troen. Nora Mørk (27) må opereres i knærne for åttende gang. Dermed ryker nok EM med Norge
 3. Mørk materie Hvordan og hva vi kan vite om noe vi ikke vet hva er??? ? = 1 2 =
 4. Rettighetshaver: MinutePhysics - laget av Henry Reich Rettighetshaver: Scishow Nettressurser. Rettighetshaver: MinutePhysics - laget av Henry Reic
 5. Mørk materie. Hvordan og hva kan vi vite om noe vi ikke vet hva er? v. Marit Sandstad, astrofysiker og forfatter av Kraft. Hva skal man med matte? - krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv fra en rosabloggende kjernefysikers ståsted

Video: Melkeveien - Store norske leksiko

- Dersom mørk materie virkelig er en rest etter Big Bang, så burde forskere ha funnet det i eksperimenter allerede, sier Tenkanen. Han mener det kan ha blitt dannet under inflasjonen, og har. Sjekk prisen! Svært lave priser på norli.no. Gratis frakt over 300. Rask levering. Sjekk beholdning - klikk og hent i din Norli-bokhandel. Norli ble kåret til Norges beste bokhandlerkjede i Norsk kundebarometer 2019 Varm mørk materie (engelsk: Warm dark matter, WDM) er en hypitetisk form for mørk materie med egenskaper som ligger mellom het mørk materie og kald mørk materie og forårsaker at struktrelle formasjoner fremstår med bunnen opp fra over den fristrømmende skalaen, og toppen ned under den fristrømmende skalaen. Den mest vanlige kandidaten er sterile nøytrinoer og gravitinoer

Forsker Håkon Dahle fra Institutt for teoretisk astrofysikk deltar i en internasjonal forskningsgruppe som har laget en detaljert kartlegging over fordelingen av mørk materie i 28 galaksehoper. En galaksehop er en større eller mindre gruppe galakser som er bundet sammen gjennom tyngdekraften. Den største andelen materie i en galaksehop er mørk.. Romteleskopet Planck avslørte nylig at universet består av mer mørk materie enn tidligere antatt. Hele 26,8 prosent av universet består altså ikke av vanlig materie som det vi og jorda og de andre planetene i solsystemet består av, men av en mystiske mørk materie som ikke sender ut eller reflekterer lys, og som derfor ikke kan sees direkte Kald mørk materie (engelsk: Cold dark matter, CDM) er en hypotetisk form for materie som vekselvirker svært svakt med elektromagnetisk stråling (mørk) og de fleste av partiklene beveger seg sakte sammenlignet med lysets hastighet (kald).Det antas at omtrent 80 % av materiet i universet er mørk materie, men kun en liten brøkdel som den ordinære baryonske materien som danner stjerner og. There are no reviews for The Holy Land yet. You can write one as soon as the album will be released, or when the band gets approved from the moderation queue Hittil ukjent partikkel kan løse mysteriet om mørk materie. msn nyheter. levert av Microsoft News. nettsøk. Gå til navigasjon; Gå til innhold; Hopp over til bunntekst

Astrofysikere er overbevist om at mørk materie utgjør en

Mysteriet mørk materie. Det meste av universet består av ukjente former for materie og energi. Å finne ut dette ukjente, er det neste store mysteriet innen fysikken Skal lete etter mørk materie under Sydpolen Gigantisk teleskop bygd 1400 meter nede i isen. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjo Universet består av cirka 25 prosent mørk materie og 70 prosent mørk energi. Bare rundt fem prosent er vanlig materie, som er det alle typer himmellegemer og alt levende består av. Den mørke materien og mørke energien er ikke synlig, og forskerne vet ennå ikke hva disse fenomenene består av. Men effekten av dem kan måles

I tillegg til mørk materie, tror forskerne universet er fylt opp av «mørk energi». Dette er ikke materie, men en slags ukjent energi som er overalt i universet. Denne energien er veldig viktig for å forstå hvordan universet utvider seg. — Vi vet ikke så mye om det mørke universet. Vi vet bare at det meste i universet består av rare ting Br. dokumentar. Ein stor del av alt universet er samansett av er heilt uforklarleg for oss menneske, sjølv om vi kan sjå spor etter det. Vi kallar det mørk materie og mørk energi. Viss vi forsto det betre, kunne det løyse fleire gåter vitskapen har strevd med i årtier. Milliardar blir brukt på forsking i heile verda, men kva om det viser seg at vi har tatt feil heile tida Mørk materie handler i første rekke om familie, og hvor vanskelig de ulike familierelasjonen kan være. Det handler om en voksen mann som både ser tilbake på livet og forsøker å gjøre vondt litt godt igjen gjennom å stå ansikt til ansikt med sitt tidligere hjemsted, fotballklubb, ekskone, datter og far

Den mørke materien holder de ytterste stjernene i galakser på plass så de ikke blir bli slengt ut i rommet. Men mørk materie i det indre av galakser, spesielt vår egen, har vært vanskeligere å få kontroll på Du kan ev. la deg inspirere av Blake Crouch, forfatteren av Mørk materie, som oppsummerer boken sin på 12, 64 sekunder her. Denne oppgaven dekker flere kompetansemål, blant annet disse: - Lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål (VG1 Mørk materie, hva er det? Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Mørk materie, hva er det? Av Underpants, 11. desember 2007 i Annen teknologi og vitenskap. Svar i emnet; Start nytt emne

Astrofysiker Jostein Riiser Kristiansen (UiO), og fysiker Bjørn Samset (Cicero), snakker løst og ledig om ett av universets store mysterier, mørk materie. Videoen er produsert av Det matematisk. Fysikkens «hellige gral» kan være funnet. Nå starter jakten på sorte hull. Mediehuset Dagsavisen. Sjefredaktør og adm.dir.: Eirik Hoff Lysholm | Direktør: Nina Kordahl | Redaktør. Det er også her de største mengdene av mørk materie finnes i Melkeveien. Vi kan ikke se den mørke materien direkte, men den er observerbar ved at den påvirker annen materie gjennom tyngdekraften. Rundt 27 prosent av universets masse består av mørk materie, mens vanlig materie utgjør knappe 5 prosent. Resten består av mørk energi Torsten studerer hvordan mørk materie påvirker universet på kosmisk nivå: -Jeg tester ulike teoretiske forklaringer på mørk materie og sammenliker med det universet vi observerer. Jeg kommer til å bruke måleresultater fra satellitten Euclid, som skal sendes opp i 2020, fra CTA, neste generasjons Cherenkov-teleskop, og dessuten fra både LHC ved Cern og AMS på den internasjonale.

Mørk energi - Institutt for teoretisk astrofysik

mørk materie. Aktuelt / FORSKNINGSFRONTEN / ASTROFYSIKK. Aktuelt / FORSKNINGSFRONTEN / ASTROFYSIKK. Vera Rubin burde fått Nobelprisen. Den som banet veien for tanken om at mørk materie finnes, var Vera Rubin. Aktuelt / FORSKNINGSFRONTEN / PARTIKKELFYSIKK De to leder UiOs mørk materie-forskning, Strategic Dark Matter Initiative. Forskningsmiljøet er i finalerunden for å bli Senter for fremragende utdanning, SFF. - Ikke så vågale. Norge deltar ikke i andre mørk materie-eksperimenter enn LHC, EUCLID-satellitten til ESA (skytes opp i 2020) og CTA, når det kommer igang S. arbeidet i flere år som illustratør innen ulike bransjer. Et samarbeid med danseren og koreografen Yngve Horn førte til scenografi for Cullbergballetten på Stockholms Opera i 1978, og for Norsk Danse Kompani i 1980. S. arbeider med akryl og olje på lerret og bruker ofte en svært tynn fargeoppløsning. Hans motivkrets har forandret seg fra de naturalistiske komposisjoner med et lite. Mørk jordhumle er den største og kraftigste av jordhumlene og har mørkere, mer oransjefargete bånd på krage og bakkropp enn de andre jordhumlene. Arten ble i Norge påvist for første gang på 1950-tallet og har ekspandert nordover de siste årene. Den er nå svært vanlig i bynære strøk i Sør-Norge og Trøndelag Mørk Materie - No! Too antall. Kjøp. Kategori: 10 Tilleggsinformasjon Omtaler (0) Tilleggsinformasjon. Vekt: 0.380 kg: Dimensjoner: 37 × 37 × 2 cm: Omtale

Mørk materie . Crouch, Blake. Veiledende pris. kr 379,00. Utsolgt. ISBN/Varenr. 9788205485716. Inngår i ditt medievalg. Legg til huskeliste. E-post. Biblioteksentralens omtale «Lever du et lykkelig liv?». Det er de siste ordene Jason hørte før. Vi tilbyr produkter og tjenester til norske bibliotek, som bøker, lydbøker, metadata/katalogdata, film, dataspill og bibliotekmateriell Ansatt som assistent hos arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas 1930-32, hos arkitektene Finn Bryn og Johan Ellefsen 1932-36 og arkitekt F. S. Platou 1936-40.H. opprettet egen arkitektpraksis i Oslo i 1940, i årene 1947-68 sm.m. Ola Mørk Sandvik. H. var overlærer og avdelingsleder ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1957-79

Pris: 227,-. e-bok, 2017. Leveres direkte via nedlastning. Kjøp boken Mørk materie av Blake Crouch (ISBN 9788205485723) hos Adlibris.com. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Mørk materie gir ikke fra seg eller reflekterer ikke, nok elektromagnetisk stråling til å kunne oppdages direkte. Dette er en 3D-illustrasjon. Illustrasjonsbilde: NTB scanpix. Professor Claudia de Rhams teori om «massiv gravitasjon» kan forklare hvorfor utvidelsen av universet akselererer

Siste aktivitet i leksikonet - sml

Mørk materie får stadig færre steder å gjemme se

Universet - Om Store norske leksiko

Ole Mørk Sandvik, dr. philos. (1875 - 1976) Nanna Munthe-Kaas, pianist (1880 - 1965 Det skyldes at mørk materie i sin natur består av partikler som ikke interagerer med materie. Det innebærer at forskerne ikke kan bygge en detektor som kan måle tvillingpartiklene direkte, fordi mørk materie bare vil passere tvers gjennom den. Men mørk materie har masse og dermed også energi, noe forskerne kan finne spor etter i detektoren

Julekollokvium: Hva er mørk materie? [Video] Kollokviu

 • Refluks operasjon.
 • New york knicks roster.
 • Refleksjonsnotat oppsett.
 • Romsdal vgs.
 • Spørrer.
 • Halikarnas 2017.
 • Per fugelli sitat om døden.
 • Utstyrsliste barnehage vår.
 • David gardner.
 • Etiologisk diagnose.
 • The king elvis.
 • Multi grunnbok 7a.
 • Kreativ essay.
 • Kia soul ev.
 • Klp fordeler.
 • Möbel boss rückgaberecht.
 • Ldl cholesterin zu niedrig.
 • Salsa okercabana braunschweig.
 • Fritidsparken skien badeland.
 • The mole movie.
 • Ozone swift 4 gebraucht.
 • Fitnessstudio itzehoe.
 • Bmw z4 technische daten 2015.
 • Atle antonsen barn.
 • Cthulhu father.
 • Aachen tivoli heute.
 • Wohnung mieten günzburg ebay.
 • Fibulafraktur bilder.
 • Hvitmalt gjerde samfundet.
 • Obh nordica toastjern.
 • 4 cm åpning ingen rier.
 • Bat guano nitrogen.
 • Fisch spa berlin.
 • Skjæringskurve engelsk.
 • Iphoto for windows.
 • Problemstilling eksempel.
 • Kay uwe scholz bamberg.
 • Klær til vintersykling.
 • Vermox gravid.
 • Mark zuckerberg style.
 • Gk elektro.