Home

Helsefagarbeider utdanningsprogram

15 utdanningsprogram gir deg mange muligheter; Hva er Vg1, Vg2 og Vg3? Hva krever skolen av deg som elev? Valget er ditt! Hva bør du tenke på før du skal søke? Hvor kan du få vite mer om videregående opplæring? Søknad og inntak til Vg1. Søknadsfrister; Hvordan søker du? Hvordan svarer du? Til deg som er minoritetsspråklig søke Helsefagarbeider - dagtid. Helsefagarbeider er for deg som har allsidig erfaring med å gi hjelp, pleie og omsorg, og ønsker fagbrev. Du lærer om fysisk og psykisk helse, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat Yrkestittel er helsefagarbeider. Varighet . To år på skole og to år i bedrift. Opptakskrav . Du må ha fullført grunnskole for å begynne på Vg1. Se tilbud for Vg1 Se tilbud for Vg2 + Vg3 Utdanningsløp. Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021 Utdanningsprogram; Programområde; Helsearbeiderfag Tilbake til utdanningsprogram. Programområdekode: HSHEA2----Varighet: 1 År: Tilhører utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag. Læreplaner Vg2 Fellesfag. Læreplan i engelsk; Læreplan i engelsk for hørselshemmede; Læreplan i kvensk eller finsk som 2. språk En helsefagarbeider har varierte arbeidsoppgaver og kontakt med mennesker i alle aldre. Noen er syke og andre har nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke. Du kan arbeide på ulike steder som på sykehus, sykehjem, hjemme hos mennesker som trenger hjelp, i psykiatrien og i rusomsorgen

Internasjonalisering Helsefagarbeider Vg2 - Nyheter

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram; Opplæring i skole. Opplæring i bedrift. Utdanningsløp. Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det er bare Vg1 som er bestemt så langt, og vi viser foreløpige versjoner for Vg2 og Vg3 Læreplaner for fag i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag. Gå til hovedinnhold. Vg1 og Vg2 Vg1 og Vg2 Vg3 Skoleår 2021-2022 2021-2022 Skoleår 2021-2022 Skoleår 2020-2021 Velg fylke Agder. Finn utdanningsprogram. Tilbudsstrukturen i videregående opplæring. Se vedlegg 2 i Udir-1 for å se overgangsordninger og kryssløp. Studieforberedende utdanningsprogram. Idrett. Kunst, design og arkitektur. Medier og kommunikasjon. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering

På sidene med utdanningsprogrammene (f.eks. utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk) finner du strukturkart som viser Vg1 i hvert utdanningsprogram og hvilke programområder på de videregående trinnene, Vg2 og Vg3, som bygger på disse. Oppbyggingen av videregående opplæring er forklart i oversiktskartet. Fagfornyelse Fagskoler tilbyr utdanninger spesielt rettet mot helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. Det finnes også noen relevante videreutdanninger på høgskolene. De er gjerne tverrfaglige for alle ansatte innen helse- og omsorgssektoren I helsearbeiderfaget skal eleven utvikle evner til å møte den enkelte brukeren av helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Opplæringen skal bidra til at eleven skal være skikket og ha evner til samhandling med mennesker med ulike behov på en forsvarlig måte

Inntakskrav: Vg1 Helse- og oppvekstfag Generell beskrivelse: Helsefagarbeidere jobber blant annet på sykehjem, i hjemmebasert omsorg, på sykehus, i psykisk helsearbeid og i boliger for psykisk utviklingshemmede. Etter VG2 er det to års lønnet lærlingetid som avsluttes med en fagprøve. Etter endt utdanning vil du få autorisasjon som helsepersonell Helsefagarbeider med studiekompetanse (HASK) Studiet passer for deg som ønsker et treårig opplæringstilbud som gir deg generell studiekompetanse, samtidig som du lærer å jobbe med mennesker. Steinar Løvli. Opplæringstilbudet omfatter både fellesfag og helsearbeiderfagene En Helsefagarbeider jobber med varierte arbeidsoppgaver innen praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid i helse- og sosialtjenesten. Du hjelper pasienten med de fleste daglige gjøremål, fra personlig hygiene til klesskift og måltider, i tillegg til at du gir behandling Udir har ansvar for barnehager, grunnskoler og videregående opplæring. Her kan du finne rammeplan, læreplaner, eksamensinformasjon med mer

Sykdom er en unormal fysisk eller psykisk tilstand som fører til ubehag, nedsatt funksjonsevne, plager eller lidelser for en person eller noen som er i kontakt med denne personen. Sykdom som begrep kan inkludere skade, lyte, syndrom, symptomer og avvikende atferd. Den kan være kortvarig, ha begrenset varighet eller den kan være kronisk Som helsefagarbeider må man regne med å jobbe turnus. Det vil si at man jobber ulike vakter morgen, ettermiddag og kveld og noen ganger helgevakter. Ofte finnes det egne nattevaktstillinger, litt avhengig av hva slags arbeidsplass man jobber på Ønsker du å søke et utdanningsprogram på Olav Duun vgs, så bruker du søkeportalen Vigo.no. Vigo.no; Første år. Helse- og oppvekstfag. Andre år. Ambulansefag / Barne- og ungdomsarbeider / Helsefagarbeider. Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no. udir.no; vilbli.no

VGS Narvik - Helsefagarbeider (vg2) Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt både i kommunal helse- og sosialtjenesten og i spesialisthelsetjenesten Du blir helsefagarbeider ved å gå vg 1 helse- oppvekstfag, Vg2 helsearbeiderfag og 2 år som lærling, man ender da opp med fagbrev som helsefagarbeider. Uansett hvor du vil bo, enten på stor eller liten plass, i Norge eller i utlandet vil du med denne utdanningen lett får deg arbeid Helsefagarbeider med studiekompetanse (HASK) Studiet passer for deg som ønsker et treårig opplæringstilbud med vekt på helsefagene, og som også gir deg generell studiekompetanse. Studiet var et nytt tilbud ved Hadeland videregående skole fra høsten 2017 En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og har som mål å ta fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget Velkommen til Bjertnes vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater

Bygger på Vg1 Helse- og oppvekstfag.En god helsefagarbeider har kunnskap, gode holdninger og ferdigheter til å møte ulike brukere i helse og omsorgstjenesten (...) Vg2 Helsearbeiderfag - Helse- og oppvekstfag - YRKESFAG - Utdanningsprogram - Fagerlia VG Utdanningsprogram: Teknikk og industriell produksjon. Veiledere Paul André Hermansen Telefon: 924 54 935 E-post: Ann-Mari Rønning Telefon: 916 58 861 E-post: Kan kontaktes dersom Paul André Hermansen ikke er tilgjengelig. Prøve- og kontraktkonsulent Thomas Tveit Telefon: 960 91 886 E-post:. Utdanningsprogram for elektrofag opplever i store deler av landet vansker med å få elevene ut i bedrift på Vg1. Bedriftene i elektrobransjen ønsker elever som har fått en innføring i elektrofagene før de kan ta imot dem. Fleksibiliteten gjør det mulig å flytte hele prosjekt til fordypning fra Vg1 til Vg2, og tilsvarende flytte fellesfag fra Vg2 til Vg1

Helsearbeiderfag (Fag- og timefordeling) Videregående

Ønsker du å starte en yrkesutdanning som voksen? Videregående opplæring for voksne er et tilbud for deg som er 25 år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring tidligere Elverum videregående skole har et bredt fagtilbud innen yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Skolen er totalrenovert og sto ferdig høsten 2019 Etter vg2 helsearbeiderfag har du 2 års læretid foran deg før du kan ta fagbrev som helsefagarbeider. Du har også mulighet til å ta vg3 påbygging for å skaffe deg studiekompetanse, Inntakskrav til vg2 Helsearbeiderfag: Vg1 helse- og oppvekstfag, eller tilsvarende. Du kan lese mer om valgmulighetene på vilbli.n Helsefagarbeider kombinerer og erstatter de to tidligere fagområdene hjelpepleier og omsorgsarbeider. Du kan da arbeide i ulike offentlige eller private institusjoner der de utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenester Helse- og oppvekstfag. En bred inngang til ulike fagutdanninger innen helse-, sosial- og omsorgssektoren. Legger vekt på grunnleggende kunnskap om ulike yrker, etisk bevissthet, kunnskap om og respekt for et kulturelt mangfold, toleranse og sjølinnsikt

Helsefagarbeider - fagbrev - Folkeuniversitete

Helsearbeiderfag utdanning

Utdanningsprogram for helse- og sosialfag 1 LÆREPLAN I HELSEARBEIDERFAGET VG3 / OPPLÆRING I BEDRIFT Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåand Dette er en høring som gjelder for fornyelsen av alle læreplanene i Vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram. Vi håper du vil bidra med dine innspill til læreplanene. Hvordan vi har fornyet læreplanene og hva som har vært føringene for arbeidet kan du lese i høringsbrevet. Dette finner du også i pdf-format nederst på denne siden Utdanningsprogram Helsearbeiderfag og Barne- og ungdomsarbeiderfagVg2, sender hvert år ut en gruppe med elever til Dublin, hvor de har praksis i 4 uker. Her bor elevene i vertsfamilier, og er utplassert i ulike bedrifter som f.eks. barnehage, skoler og helseinstitusjoner. Disse utplasseringene er finansiert gjennom midler fra Erasmus + Helsefagarbeider er et studium på yrkesfaglig studieretning ved NooA videregående skole Matematikk R1 gir deg kunnskap innen matematikk for realfag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram på videregående skole. Matematikk R2 . Campus NooA. Nettstudier 6 290 kr Målet er å avlegge fagprøven til helsefagarbeider i løpet av våren 2019. Et lærlingeløp på to år er unødvendig lang tid for voksne deltakere som allerede har mye kompetanse i faget. De får veiledet praksis fra Hovseterhjemmets egne veiledere og fra faglærere fra Oslo VO Sinsen

Helsearbeiderfag - Udi

Utdanningsprogram Helsearbeiderfag Vg2 [Hopp til innhold] 1. r. 2. r. 3. r. Helse- og oppvekstfag (1. r) Barne- og ungdomsarbeiderfag (2. r) P bygging til generell studiekompetanse (3. r) Helsearbeiderfag (2. r) P bygging til. Helsefagarbeider. For å ta i bruk tittelen helsefagarbeider etter oppnådd fagbrev som helsefagarbeider, kreves autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Vg2 og Vg3 fra bestemte utdanningsprogram i videregående opplæring. Hvis du tar disse,. YF - utdanningsprogram. Publisert: 4.7.2019 Endret: 23.10.2020. Oslo VO Sinsen tilbyr opplæring innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram. Ved å velge programområder fra de 8 yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan du oppnå forskjellige former for yrkeskompetanse. Å ha yrkeskompetanse vil si at man er utdannet til å utøve et yrke. De. Vg2 Helsefagarbeider. Vi har 30 elever. Elevene får undervisning i fellesfag og programfag. Skolen har et godt samarbeid med Sykehuset innlandet og forskjellige helseinstitusjoner innen kommunene i distriktet. I prosjekt til fordypning, vil elevene være ute i praksis 9 timer i uka i gjennomsnitt Praksiskandidat er en god ordning for deg som er ufaglært, men har erfaring fra et yrke. Du kan bli praksiskandidat og få fagbrev uten å være lærling

Lena-Valle videregående skolePPT - VELKOMMEN TIL MARKAPLASSEN SKOLE PowerPoint

helsefagarbeider; ambulansefagarbeider; helsesekretær, tannhelsesekretær, apotektekniker; fotterapeut, ortopeditekniker; hudpleier; Helse- og oppvekstfag Vg1. Gjennom dette skoleåret vil du oppleve å jobbe med mange varierte arbeidsmetoder. Det er spesielt fokus på virkelighetsnære situasjoner hvor du blir kjent med de ulike yrkene Du som vil bli helsefagarbeider bryr deg om, viser respekt for- og tar hensyn til andre mennesker. På Gjennestad vgs får du engasjerte faglærere og praksisnær undervisning i godt utstyrte praksisrom. Vi samarbeid på tvers av skolens utdanningsprogram. I tillegg arrangeres det studietur i vårsemesteret Utdanningsprogram Helsearbeiderfag Vg2 [Hopp til innhold] 1. år. 2. år. 3. år. Helse- og oppvekstfag Som helsefagarbeider skal du yte profesjonell helsehjelp, kunne utføre grunnleggende førstehjelp og ivareta pasientsikkerhet. En helsefagarbeider har varierte arbeidsoppgaver og kontakt med mennesker i alle aldre Utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag Vg1 [Hopp til innhold] 1. år. 2. år. 3. år. Helse- og oppvekstfag Du kan blant annet gå videre til ambulansefag, hudpleier, apotektekniker, helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Du kan også skaffe deg studiekompetanse for deretter å søke studier som sykepleie, vernepleie osv

Helsefagarbeider utdanning

 1. Tverrfaglig eksamen helsefagarbeider privatist Helsefagarbeider Nettstudier - Ta fagbrev Akademie . Presang Til Sykepleier. Det er ikke mulig å få godkjent fag i Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram gjennom en vurdering av realkompetansen som sluttvurdering
 2. helsefagarbeider; ambulansefagarbeider; helsesekretær, tannhelsesekretær, apotektekniker; fotterapeut, ortopeditekniker; hudpleier; portør; aktivitør; Spesielt om ambulansearbeiderfag på skolen: På Solør videregående skole tilbyr vi Vg2 og Vg3 ambulansearbeiderfag som gir studiekompetanse og/eller grunnlag for å søke læreplass
 3. Utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag [Hopp til innhold] 1. år. 2. år. 3. år. Helse- og oppvekstfag (1. år).
 4. VGS Sortland - Helse- og oppvekstfag. Skolen tilbyr Vg1 Helse- og oppvekstfag på skolested Øksnes. Hvorfor helse- og oppvekstfag? Dersom du har lyst til å arbeide i helse- og oppvekstsektoren - i barnehage, på tannlegekontor eller apotek, som hudpleier eller i hjemmebaserte tjenester, er dette studieretninga for deg
 5. Gjennom utdanningen kan du blant annet bli barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, helsesekretær, tannhelsesekretær, apotektekniker, ambulansearbeider, hudpleier, fotterapaut eller ortopedtekniker. Vi på Eilert Sundt videregående skole gjør deg smartere og lærer deg det du trenger for å bli en dyktig og god fagarbeider
 6. Studieforberedende utdanningsprogram. Yrkesfaglige utdanningsprogram. Idrettsfag. Fremmedspråk. Skriftlig eksamen. Du må møte i eksamenslokalet i god tid før eksamen starter. Skolen bestemmer oppmøtetid. Skolen har ansvar for å kontrollere din identitet, og du må du vise legitimasjon
 7. Velkommen til Rud vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater

Vg2 Helsearbeiderfag utdanning

Velkommen til Bjørkelangen vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater OPUS Ringerike er det fylkeskommunale ressurssenteret for voksne i Ringerike, Modum, Hole, Krødsherad og Sigdal kommuner Videreutdanning helsefagarbeider kreft Kreftomsorg og lindrende pleie Gratis studiu . Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med kreftsykdom. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som utøver lindrende omsorg,.

Læreplaner for fag i utdanningsprogram for helse- og

 1. Utdanningsprogram; Helse og oppvekstfag; Helse- og oppvekstfag. Kan du tenke deg en jobb der du kan gi medmenneskelighet og omtanke til mennesker som trenger det lille ekstra, Hos oss kan du fortsette på enten Helsefagarbeider, Hudpleie eller Barne- og ungdomsarbeider etter Vg1
 2. Utdanningsprogram: Restaurant- og matfag. Veiledere Ann-Mari Rønning Telefon: 916 58 861 E-post: Paul André Hermansen Telefon: 924 54 935 E-post: Kan kontaktes dersom Ann-Mari Rønning ikke er tilgjengelig. Prøve- og kontraktkonsulent Anne Grethe Sanderengen Mobil: 916 39 449 E-post:.
 3. OPUS Drammen. Vi bidrar til utvikling og livslang læring i vår region! Vi er organisert som en avdeling ved Åssiden videregående skole. Vår oppgave er å ivareta de voksnes rett til videregående opplæring
 4. Helse- og oppvekstfag - utdanningsprogram - Vg1 og Vg2. Kursarrangør: AOF Norge. Sted: Som helsefagarbeider gir du praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det og planlegger, prioriterer og utfører tiltak for mennesker som ikke klarer å ta var på seg selv
 5. I denne spesielle HO-varianten får elevene tilbud om et 3-årig løp med alle årene på skolen. I modellen er det større vekt på teorifagene enn det som vanligvis kreves på yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er i første rekke fellesfagene norsk (hovedmål og sidemål), matematikk og naturfag som har fått større plass
 6. Vg1 Helse- og oppvekstfag. Vg1 Helse- og oppvekstfag skal bidra til å danne grunnlaget for en videre utdannelse innen ulike helserelaterte yrker. Å kunne arbeide med mennesker i ulike livssituasjoner, kunne samarbeide og vise empati er viktige egenskaper for å kunne fungere i et helseyrke
 7. Personvernerklæring Oversikt over gjennomført videregående opplæring. Her vil du finne informasjon om den videregående opplæringen din som er registrert i VIGO-systemet

Finn utdanningsprogram - Udi

Da bør du velge Vg2 helsefagarbeider. Du kan få stor frihet til å være kreativ og forme arbeidsdagen din selv. I jobben får du kontakt med mennesker i ulike livssituasjoner som trenger din hjelp. Les mer og se hvilke utdanningsprogram vår skole tilbyr på vilbli.no. Veien videre Du søker, får svar og svarer på tilbud i Vigo. Søk på vigo.no. Du må søke opptak hvert år. Søknadsfrist. Søknadsfristen er 1. mars. For søkere som har krav på individuell behandling av søknaden sin, og søkere med fortrinnsrett til videregående opplæring, er fristen 1. februar Vg1 Helse- og oppvekstfag. Vi har fem Vg1 klasser med 20 elever i hver undervisningsgruppe. I programfagene lærer du om det friske mennesket; hvordan du kan forbygge helsesvikt, kroppens oppbygging og funksjon, riktig kosthold, mellommenneskelige forhold og mye om deg selv

Utdanningsprogram og programområder Videregående

Dette utdanningsløpet er for deg som ønsker å bli helsefagarbeider. Det er en fordel at du har noe erfaring innen helsefag før studiestart, da vi kombinerer teori og praksis. Du får oppfølging fra skolestart og hele veien til du er oppmeldt til fagprøven. Barne- og ungdomsarbeiderutdannin Her finner du informasjon om tilbudet ved Narvik videregående skole. I menyen til venstre kan du gå direkte til det programområdet du vil vite mer om Helsefagarbeider består av følgende tre kurs: Yrkesutøvelse, Helsefremmende arbeid og Kommunikasjon og samhandling Helsefremmende arbeid - Helsefagarbeider . Det inngår i generell studiekompetanse og er fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Historie Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse . Campus NooA Helsefagarbeider - dagtid Helsefagarbeider er for deg som har allsidig erfaring med å gi hjelp, pleie og omsorg, og ønsker fagbrev. Du lærer om fysisk og psykisk helse, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat Nannestad vgs tilbyr 6 utdanningsprogram i tillegg til voksenopplæring. Helsearbeiderfag Vg2. Sist oppdatert 13.03.2020. En helsefagarbeider gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det. Som helsefagarbeider kommer du til å møte mennesker i ulike livssituasjoner

Utdanningsprogram Studiespesialisering Vg1 [Hopp til innhold] 1. r. 2. r. 3. r. Studiespesialisering (1. r) Realfag (2. r) Realfag (3. r) Spr k, samfunnsfag og konomi (2. r) Spr k, samfunnsfag og konomi (3. r). Helse- og oppvekst. Har du lyst å jobbe med mennesker og liker å praktisk arbeid? Da kan helse- og oppvekstfag være noe for deg. På helse- og oppvekstfag lærer du mye spennende om det å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper, fra barnehagebarn til eldre Du lærer hvordan du kan møte mennesker i ulike livssituasjoner Studieforberedende utdanningsprogram. Vi tilbyr opplæring og veiledning i fag. Eksamen i fagene kommer i tillegg. Søknadsskjema. Mottatt søknad. Takk for din søknad. Vi tar kontakt på e-post eller telefon så snart vi kan. Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med skolen. Vennlig hilsen Kan du tenke deg å jobbe som helsefagarbeider, aktivitør, portør eller barne- og ungdomsarbeider? Eller er det mer aktuelt for deg å jobbe som apotektekniker, tannhelsesekretær eller hudpleier? Da kan helse- og oppvekstfag gi deg en rekke muligheter

Videreutdanning for helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og

Fagprøve helsefagarbeider privatist. En praksiskandidat er en privatist i yrkesfag med yrkespraksis, men som mangler teori for å få fag- eller svennebrev.. Du kan gå opp til fag- eller svenneprøve hvis du:. har dokumentert minst 25% lengre relevant praksis enn vanlig læretid i videregående opplæring,. Helse- og oppvekstfag VG1 leder mot flere ulike utdanningsprogram. På Holtet tilbyr vi barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeider Utdanningsprogram. Elektrofag Helse- og oppvekstfag Teknikk og industriell produksjon Design og håndverk (kun Vg2) Innføringsklasse for minoritetsspråklige Voksenopplæring Fagskole Kontakt oss. Tlf: 64845020 E-post: post@strommen.vgs.no / strommenvgs@viken.no Org. nr.: 974 587. Helse- og oppvekstfag er et yrkesfaglig utdanningsprogram for deg som ønsker å yte service og omsorg til mennesker i ulike aldre og livssituasjoner. Opplæringen i helse- og oppvekstfag forbereder deg til en rekke forskjellige jobber innenfor oppvekst-, helse- og sosialtjenestene og innen IKT-servicefag

Gjøvik videregående skole

Dette undervisningsopplegget er laget for å anvende ergonimiske prinsipper i yrkesutøvelsen som helsefagarbeider. Undervisningssekvensen skal inneholde øving på forflyttning, arbeidsteknikker og arbeidsstillinger. I tillegg til norsk og yrkesutøvelse er dette og et kompetansemål for kroppsøving: Praktisere øvingar som kan førebyggje skadar og belastningslidingar, og gjer Kan du tenke deg å jobbe som helsefagarbeider, aktivitør, ambulansefagarbeider, portør, ortopediteknikker eller barne- og ungdomsarbeider? Eller er det mer aktuelt for deg å jobbe som apotektekniker, tannhelsesekretær, fotterapeut, helsesekretær eller hudpleier? Da kan helse- og oppvekstfag gi deg en rekke muligheter

Helsearbeiderfag Vg2 - NDL

Helsefagarbeider + omvisning på skolen. Bjørg H.R _____ Lisbet V. Utstyr eleven må ha med Skrivesaker Eleven skal i det praktiske arbeidet utføre: Mål Innføring i fellesfag og programfag på vg1 og vg2. Helsefag: gjøre rede for og demonstrere grunnleggende sykepleie For eksempel har Serbia endret sitt utdanningsprogram for å tilpasse seg utdanningssystemene i EU. Et eksempel på endringer i Norge er overgangen fra å telle og sammenlikne timer til å telle og sammenlikne studiepoeng i teori, eller forskriftsendringer i helsepersonelloven ved innføring av språkkrav og fagprøve Info helsefagarbeider Gøril . Utstyr eleven må ha med Skrivesaker. Eleven skal i det praktiske arbeidet utføre: Mål Innføring i fellesfag og programfag på vg1 og vg2. Helsefag: gjøre rede for og demonstrere grunnleggende sykepleie. Barn - og ungdomsarbeiderfaget :få innblikk i forskjellige metoder i arbeid med barn og unge Hos oss kan du velge følgende Vg2 utdanningsprogram: Vg2 Barne- og Ungdomsarbeiderfag - for deg som ønsker å arbeide i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater.; Vg2 Helsearbeiderfag - for deg som ønsker å arbeide i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i.

Helse- og oppvekstfag - trondelagfylke

-Det er mange som fortjener heder og ære, men det dere gjør og har gjort på Karmsund videregående skole er helt spesielt, sa presidenten i Røde Kors, Robert Mood, da han mandag overrakk presidentens hedersplakett til elevrådsleder på skolen.. Helse- og oppvekstfag er et yrkesfaglig utdanningsprogram hvor kunnskap om helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling er sentrale områder. Vi kan også tilby Helse- og oppvekstfag over 3 år mot generell studiekompetanse Utdanningsprogram og yrker. Under finner du filmer om utdanningsprogrammene og noen yrker du kan jobbe i innenfor utdanningsprogrammene. Du kan lese mer om utdanningsprogrammene og yrkene der det står Les mer her Yrkesfaglige utdanningsprogram. Bygg- og anleggsteknikk Les mer her Tømrer Les mer her Maler Les mer her Anleggsgartner Les mer he Kan du tenke deg å jobbe som helsefagarbeider, apotektekniker, helsesekretær, tannhelsesekretær eller hudpleier? Eller er det mer aktuelt for deg å jobbe som aktivitør, portør eller barne- og ungdomsarbeider? Da kan helse- og oppvekstfag gi deg en rekke muligheter

NOU 2008: 18 - regjeringen

www.vigo.no er et nettsted som eies og driftes av Vigo IK Forskrift om Helsefagarbeider ved Nordkapp vgs. skoleåret 2019/2020. Vg2 og Vg3 skal være lik den nasjonale fag- og timefordelingen for et gitt utdanningsprogram og programområde, og skal være i samsvar med læreplanverket, inkludert læreplaner for fag,. Securitas ser det som en viktig samfunnsoppgave å tilby læreplasser. Vi er godkjent lærlingbedrift for sikkerhetsfaget og kontor- og administrasjonsfaget, og har over 100 lærlinger hos oss Opptakskrav: Utdanningsprogram Vg1 helse- og sosialfag eller tilsvarende. Ønsker du å ta fagbrev vil utdanningen forbereder deg til å avlegge eksamen i den teoretiske delen av fagprøven for helsefagarbeider. Helsearbeiderfag er en beskyttet tittel, og etter fullført fagbrev er du autorisert helsepersonell. Fag- og timefordeling Fellesfag helsefagarbeider helse oppveskt læring i helsefag. 6. 2014-2016. 08.2013-06.2014: I det året her tok jeg en utdanningsprogram som kalles for Helse oppvekst på Storhamar vidergående i Hamar. Utdanningsprogrammet går ut på å lære hva helse er,.

 • Hm home badematte.
 • Reisebüro an der eselsmühle.
 • Mangler drøvel.
 • Venezia unica travel card.
 • Wilhelmsgymnasium kassel adresse.
 • Emil i lønneberget etternavn.
 • Samme dekk på bil og henger.
 • Regnskogfondet wikipedia.
 • Veranstaltungen heute neckar odenwald kreis.
 • Carvingski pakke.
 • Schützenfest hannover adresse.
 • Non stop belte.
 • Parestesier i hodet.
 • Ubuntu shotwell.
 • London william blake.
 • Italiensk pasta med skaldjur.
 • Italienske gloser.
 • Tanzzentrum allgäu kempten (allgäu).
 • Boxer zum ausmalen.
 • Mangler drøvel.
 • Missingx hittegods.
 • Siam it.
 • Koenigsegg agera rs pris.
 • Maarud food truck test.
 • Unfall b104 heute.
 • Hämatom verkalkung im muskel.
 • Playmobil city life.
 • Kalendermal 2018.
 • The walking dead staffel 6 folge 1 stream.
 • Absolut vodka innhold.
 • Halloween kostymer oslo.
 • Institusjonell betydning.
 • Bygge ny balkong.
 • The bridge season 1.
 • Bokpresentasjon powerpoint.
 • Charlie murphy the foreigner.
 • Flagg puerto rico.
 • Rammstein halt download.
 • Kongsvinger hud og laser.
 • Iggy pop sanger.
 • Unterhalt flugzeugträger.