Home

Forskningsrådet innovasjon

Forskningsrådets støtte til innovasjon i offentlig sektor gjelder kun FoU-aktiviteter. I prosjektbeskrivelsen skal dere også beskrive andre aktiviteter og tiltak som er nødvendige for å realisere innovasjonen, men kostnader til dette finansieres ikke av Forskningsrådet Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) utvikler kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping. Langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer skal styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning Forskningsrådet - Innovasjon i bedrifter Norges forskningsråd lyser ut en milliard kroner til bedrifter som gjennomfører innovasjonsprosjekter sammen med forskningsmiljø. Midlene skal bidra til at bedrifter kan løse samfunnsutfordringer, sikre bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst Forskningsrådet og Innovasjon Norge er hovedaktørene og skal samarbeide om å forberede og følge opp den norske deltagelsen. Det ble bestemt av regjeringen i dag, melder Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. - For å løse de store utfordringene fremover er vi avhengig av kloke hoder og forskning i verdenstoppen Kommuner, fylkeskommuner og virksomheter i offentlig sektor kan søke finansiering fra oss for å bygge kunnskap og få frem forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor

Innovasjonsprosjekt i offentlig sekto

 1. Forskningsrådet vil være en pådriver for å gjøre forskning så åpen som mulig og så lukket som nødvendig. Policy for åpen forskning. Vi har laget en policy for åpen forskning som omfatter åpne forskningsprosesser, åpen innovasjon og involvering og folkeforskning
 2. st 1,25 prosent av BNP på forskning og forskningsdrevet innovasjon, men observerer at regjeringen bruker 1,10 prosent. 0,15 prosentpoeng høres lite ut, men utgjør i underkant av 6 milliarder kroner
 3. Forskningsrådet - Innovasjon i bedrifter. Norges forskningsråd lyser ut en milliard kroner til bedrifter som gjennomfører innovasjonsprosjekter sammen med forskningsmiljø. Midlene skal bidra til at bedrifter kan løse samfunnsutfordringer, sikre bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst
 4. Forskningsrådet deler ut rekordstor sum til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Innovasjon Norge søker kommuner og etater som vil utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens utfordringer gjennom offentlig-private innovasjonspartnerskap..
 5. Innovasjon Norge - vi gir lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge skal bidra til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver Norges forskningsråd Postboks 564, 1327 Lysaker Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Osl Forskningsrådet deler ut vel 2 milliarder kroner til 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Et forskningsmiljø med status som senter for forskningsdrevet innovasjon utvikler kompetanse og teknologi som er viktig for innovasjon og verdiskaping Forskningsrådet er glad for at NHO vil styrke forskningsbasert innovasjon for næringslivet, slik det kommer frem i Finansavisen 22.oktober. Dette er et godt råd til regjeringen og Stortinget. Pandemien har gitt fart til grønn, digital omstilling

SFI - Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Forskningsrådet - Innovasjon i bedrifte

Norges forskningsråds innovasjonspris er en norsk teknologipris.. Den deles ut av Norges Forskningsråd som i 2018 opplyser om at prisen (på en halv million kroner) kan tilfalle en person, bedrift eller noe offentlig som har vært strategisk i sin bruk av innovasjon, mottatt penger fra Forskningsrådet, skapt blest om at innovasjon er viktig, vist at man samarbeider, inspirerer andre til. Innovasjon blir ofte kalt «neste praksis» - det som ingen har gjort før. Men, mange ganger er Forskningsrådet har for eksempel et innovasjonsprogram: «FORKOMMUNE» som ved hjelp av forskning skal styrke kommuners innovasjonskapasitet og innovasjonsevne. Programme Forskningsrådet og innovasjon «Det moderne samfunnet har et stort og økende behov for ny kunnskap for å ivareta og foredle den kulturelle arven vi besitter.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal samarbeide om

 1. Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonsaktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver
 2. Forskningsrådet: Finansiering av innovasjon Sentrale data for Forskningsrådets innovasjonsvirkemidler innenfor temaet Helse og omsorg for årene 2009-2017, og innenfor fagområdet Medisin og helsefag for årene 2004-2017
 3. dre Forskningsrådet tildeles mer penger
 4. Forskningsrådet skal bringe forsknings- og utdanningsmiljøene, næringslivet, offentlig sektor og sivilsamfunnet sammen i effektive samarbeidskonstellasjoner som gir grensesprengende forskning og innovasjon, og som bidrar til fornyelse og bærekraftig utvikling
 5. Nå viser ferske tall at 100 søkere vil etablere nye sentre for forskningsdrevet innovasjon. Liv Jorunn Jenssen er programkoordinator for SFI-ordningen i Forskningsrådet. Hun sier i en pressemelding at antallet søknader er omtrent som forventet

Offentlig sektor, hvordan søke Forskningsrådet

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) startet opp som ordning i 2005, og har som mål at forskningsmiljøer og bedrifter skal samarbeide og forske langsiktig. En ny SFI-runde er lyst ut og minimum 10 sentre vil få en årlig bevilgning fra Forskningsrådet på 10-12 millioner kroner hver Forskningsrådet investerer vel 2 milliarder kroner i nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). UiOs nye senter skal bidra med økt innovasjon til norsk romindustri. ROMFORSKNING: UiO får nytt senter for forskningsdrevet innovasjon som blant annet skal drive med uforskning av det nære verdensrom, det vil si Månen og Mars Innovasjon Norge med sine 600 ansatte og Forskningsrådet, som har rundt 470 ansatte, har også noen overlappende virksomheter. — Jeg tror sannsynligvis vi vil ende opp med å flytte virkemidler og deler av de forskjellige organisasjonene, snarere enn å slå sammen hele sulamitter Forskningsrådet og KS: Myndighetene må utnytte innovasjonskraften i kommunene - Koronapandemien har vist kommunenes store innovasjonskraft. Behovet for å satse på kunnskapsutvikling og forskningsdrevet innovasjon i offentlig sektor er større enn noensinne, sier lederne i Forskningsrådet og KS Forskningsrådet er viktig for UiO. Derfor har vi lest utkastet til strategi med interesse og engasjement. Det er mye som er positivt. UiO har likevel fem vesentlige forhold vi ønsker å fremheve, og som må være en del av det videre arbeidet med Forskningsrådets nye strategi

Mitt nettsted er Forskningsrådets kanal for de som arbeider med søknader, vurderer søknader, for å finne svarbrev, kontrakt, rapporter, prosjektinfo, søknad om prosjektendring samt skifte av rolle.. Problemer med innlogging? Kontakt esoknadATforskningsradet.no for hjelp.. For deg som arbeider med en søknad:. Bli kjent med søknadsskjemaet; Les våre tips til et vellykket arbeid med søknade Norges forskningsråd, sentralt råd for planlegging, initiering, samordning og finansiering av norsk forskning, forvaltningsmessig tilknyttet Kunnskapsdepartementet. Forskningsrådet er inndelt i fem divisjoner: Vitenskap; Innovasjon; Samfunn og helse; Energi, ressurser og miljø; og Administrasjon. Administrerende direktør er John-Arne Røttingen, som fra mars 2017 tok over stillingen etter. Forskningsrådet investerer hvert år om lag 10 mrd. kroner i forskning og innovasjon som skal bygge kunnskap for en bærekraftig fremtid, og som møter de store samfunnsutfordringene. For å forsterke arbeidet med økonomistyring i virksomheten vår søker vi inntil to Business Controllere, til faste stillinger som rådgivere/seniorrådgivere i Avdeling for økonomi

Åpen forsknin

Forskningsrådets helseportefølje er i dag omtrent likt fordelt mellom grunnleggende forskning, anvendt forskning og innovasjon i tjenestene, og næringsrettet forskning og innovasjon. Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal sammen legge til rette for at vi får utnyttet de mulighetene som ligger i Horisont Europa på en best mulig måte, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Et stort program kan bli større SFI. 12 juni offentliggjorde Forskningsrådet hvem som blir tildelt status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Det overordnede målet for programmet er å bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv, gjennom langsiktig forskning Vårt råd er at bedrifter som har behov og kan kvalifisere for slike ordninger, etablerer kontakt med Innovasjon Norge/Forskningsrådet så snart som mulig. Har du spørsmål om låne- eller tilskuddsordningene, ta gjerne kontakt med Olav Mellemstrand (om@qbird.no, tlf. 906 32 906)

Her forsøker Giske å redde nok en fabrikk – E24

Ansvarlig forskning og innovasjon eller «responsible Research and innovation» (RRI) er begreper som har fått stadig større betydning i norsk og europeisk forskningspolitikk (se artikkel i Forskningspolitikk nr. 4, 2014). EU har stått i spissen for å utvikle RRI, som blant annet er et tverrgående tema i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 Forskning Innovasjon Forskningsrådet Subsidier Innlegg Bli varslet. Informasjonskapsler og personvern. Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å. - Det er vemodig å forlate Forskningsrådet, en organisasjon som både har et viktig samfunnsoppdrag og mange kompetente medarbeidere som jeg vil savne, sier John-Arne Røttingen. - Jeg hadde planlagt å bli i Forskningsrådet i mange år fremover, men når behovet for en sterkere global innsats på helse-området blir så prekært, ønsker jeg å stille opp, sier Røttingen Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Norad gjennomførte derfor en innledende skisseutlysning i fellesskap fra desember 2015-februar 2016. De 125 skissene til innovasjonsprosjekter som kom inn, ble gjennomgått og har bidratt til å fastsette de tematiske og økonomiske rammene for påfølgende hovedutlysninger

Ut av krisen med forskning og innovasjon Forskningsrådet

Forskningsrådet deler i denne runden ut drøye to milliarder kroner til 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Det kom inn 70 søknader til utlysningen sist høst. - Forskning og utvikling er avgjørende for at norsk næringsliv kan gjenreise de jobbene vi hadde før krisen traff oss, men også for å kunne skape nye arbeidsplasser og bidra til omstilling Dei nye Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) får finansiering i inntil åtte år, og startar opp til hausten. Senteret i Bergen skal forske på utvikling og spreiing av digitale intervensjonar innan mental helse i samarbeid med e-helsenæringa, og har fått innvilga inntil 183 millionar kroner, der 96 millionar kroner er frå Forskningsrådet, over dei neste åtte åra

Finansiering for innovasjon og utviklin

 1. Forskningsrådet skal legge til rette for at forskning og innovasjon gjennomføres på en samfunnsansvarlig måte. Det innebærer at man involverer brukere, forsøker å forutse langsiktige samfunnsmessige konsekvenser - også eventuelle utilsiktede sideeffekter - av innsatsen, utforsker dilemmaer, og tilpasser aktivitetene ut fra læring underveis
 2. Søknadsskjema Norsk katapult etablerer og utvikler en infrastruktur for innovasjon Norsk katapult er en ordning som bidrar til etablering og utvikling av katapult-sentre - som gjør veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon enklere for norsk industri. Ordningen er etablert for å styrke innovasjonsevnen for små og mellomstore bedrifter over hele landet
 3. Regjeringen og Forskningsrådet blar opp for innovasjonsprosjekter for oksesæd, bedre fruktholdbarhet og restavfall fra larveproduksjon. Av Redaksjonen 23. september 2020, 10:50 - Forskning og innovasjon er en forutsetning for å oppnå en konkurransedyktig og bærekraftig landbruks- og matindustri
 4. Designdrevet innovasjon innebærer å la kundenes eller brukernes meninger, ønsker og behov styre idéfasen av innovasjonsprosjekter. Kunnskapen om brukerne blir gjort om til forretningsmuligheter gjennom idéskisser, prototyper og løsningsbeskrivelser

Finansiering av oppstart - Innovasjon Norg

For første gang lyser Forskningsrådet ut midler til førkommersielle anskaffelser som en del av storsatsingen på forskningsdrevet innovasjon i offentlig sektor. Midlene hentes fra en pott på 200 millioner og søknadsfristen er 16. september Forskningsrådet deler ut rekordstor sum til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Skrevet av martemonsen, 23. mars 2020 Sommeren 2019 lyste Norges forskningsråd ut FoU-støtte til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor Forskingsrådet skal gi næring til nye idear, gjere grensesprengjande forsking og radikal innovasjon mogleg og jobbe for eit samfunn der forsking blir brukt og delt. Kontakt pressevakta på telefon 409 222 88 (ikkje sms). E-post: media@forskningsradet.n Hele virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA) brukes målrettet i det regionale partnerskapets innsats for økt FoUi Delmål 3: FoUi-miljøene i Innlandet samarbeider godt og er attraktive som samarbeidspartnere i nasjonale og internasjonale prestisjeprogrammer, prosjekter og piloter Hovedaktivitete

Forskning og innovasjon er vesentlig for å komme styrket ut av dette, og aldri har det vært viktigere å holde farten oppe, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping i Forskningsrådet. Bevilgningene kommer som en del av regjeringens styrkede innsats for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon Nasjonal Finansiering. Vi er eksperter på søknader til nasjonale offentlige finansieringsordninger. Vi har lang erfaring med søknader både til Forskningsrådet, Innovasjon Norge, kommuner, fylkeskommuner, interesseorganisasjoner med mer

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva en regional avtale. Det betyr at de offentlige regionale forsknings- og innovasjonsvirkemidlene skal ses i sammenheng og underbygge den regionale planen for innovasjon og nyskaping. Dette er bare en start. Målet er å involvere og forplikte flest mulig a Innovasjon = noe nytt og nyttiggjort • Et innovasjonsprosjekt skal føre til bærekraftig verdiskaping og konkurransekraft for bedriften • Forskningsrådet gir økonomisk risikoavlasting for bedriftens kostnader til FoU-aktiviteter 41 15.05.2019 Innovasjonsprosjekt i næringslivet -2019 Innovasjonen FoU-prosjek Forskningsrådet har som mål å øke kvaliteten i norsk forskning, og å fremme innovasjon og bærekraft. Søknadene fra næringslivet til Forskningsrådet er svært gode. Flere enn 60 prosent av prosjektene oppnår en vurdering som gjør at de er kvalifisert for støtte Ny hovedstrategi er klar (www.forskningsradet.no) Strategi for Norges forskningsråd 2015-2020: Forskning for innovasjon og bærekraft (PDF-6 984.3 KB) ‒ Strategien peker enda tydeligere enn før på hvor viktig forskning og innovasjon er for samfunnsutviklingen, sier Forskningsrådets styreleder Henrik O. Madsen i en pressemelding

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival i regi av Norges Forskningsråd. Alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten. Festivalen har vært arrangert hvert år siden 1995 og er en av Europas store, nasjonale forskningsfestivaler BarnUnge21 er en prosess som skal legge grunnlaget for en nasjonal innsats for forskning og utvikling rettet mot utsatte barn og unge. Barne- og familiedepartementet er, på vegne av regjeringen oppdragsgiver for BarnUnge21. Regjeringen har oppnevnt en strategigruppe med ansvar for strategien, og Forskningsrådet er sekretariat for arbeidet

Video: Innovasjon i offentlig sektor - Kommunal- og

Les om Senter for Forskningsdrevet Innovasjon på nettsidene til Forskningsrådet. Stor faglig bredde. Forskningspartnere i senteret er SINTEF Ocean, SINTEF Industri, institutt for marin teknikk ved NTNU, Meteorologisk institutt og NGI Forskningsrådet investerer i forskning og innovasjon som skal bygge kunnskap for en bærekraftig fremtid, og som møter de store samfunnsutfordringene. Gjennom å satse på kunnskap skal Norge ruste seg for fremtiden, skape nye, bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Forskningsrådet skal legge til rette for å utvikle sterke forsknings- og. Forskningsrådet støtter student-startup som utvikler ny teknologi for bryggeri- og drikkevaremarkedet. Forskning og innovasjon, og de såkalte muliggjørende teknologiene, vil være fundamentet når vi skal opprettholde vår konkurransekraft og økonomiske posisjon

Nesten 1400 vil bestemme over EU-program

Forsiden - Innovasjon Norg

 1. PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles
 2. 4.6.2 Tiltak: Forskningsrådet lyser ut forskningsprogrammer som spesifikt etterspør forskning om følgende temaer: 1) barnefokus, barns deltagelse og brukermedvirkning; 2) Delrapporten om forskning som støtter praksis, utdanning og innovasjon skal foreslå tiltak som bidra
 3. Forskningsrådet har utarbeidet en egen strategi for innovasjon i offentlig sektor (Forskningsrådet 2018). Regjeringen arbeider med en ny stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor som skal legges frem for Stortinget i 2020, og Kommunesektorens organisasjon (KS) har utarbeidet flere verktøy for å stimulere til mer innovasjon i kommunesektoren
 4. Forskningsrådet ‒ innovasjon Figuren viser finansieringen av helse- og omsorgsforskning innenfor Forskningsrådets innovasjonsvirkemidler. For å se tall for SkatteFUNN, se egen lenke i hovedmenyen. Velg enten visning av fagområdet Medisin og helsefag eller temaet Helse og omsorg i filterboks under figuren
 5. - Forskningsrådet arbeider med forskningsdrevet innovasjon, mens Innovasjon Norge støtter innovasjon på en langt bredere front. Men i blant er det tette koblinger. - Derfor har vi etablert en samarbeidsavtale med Innovasjon Norge som definerer de ulike rollene og sørger for at brukerne får den støtten som passeres best til deres behov
 6. Innovasjon Norge-sjefen vil overta pengesekken: - Ikke forsøk på et kupp Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli mener de er bedre rustet enn Forskningsrådet til å dele ut milliarder til kommersialisering av oppfinnelser. - Vi er rigget til å ta over, sier Haugli

Forskningsrådet har ansvar for å øke kunnskapsgrunnlaget og bidra til å dekke samfunnets behov for forskning ved å fremme grunnleggende og anvendt forskning og innovasjon. 0 Endret ved forskrift 9 nov 2018 nr. 1676 (i kraft 1 des 2018) Den grønne plattformen vil bygge på allerede etablerte ordninger hos Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Det gjør at ordningen kan tre raskt i kraft». Vi ligger langt foran, men det er likevel ikke gitt at Norge vinner dette mesterskapet. Håkon Haugli, Innovasjon Norg I 2015 ble CIRFA (Senter for integrert fjernmåling og varsling for arktiske operasjoner) tildelt 96 millioner kroner fra forskningsrådet og status som SFI - senter for forskning og innovasjon. Senteret har over åtte år en total kostnadsramme på 220 mill om man inkluderer industripartnernes innskudd i SFI'en Samarbeidsavtale med Forskningsrådet Målet med samarbeidsavtalen er å styrke forskning og innovasjon i kommunesektoren. KS og Forskningsrådet har mange sammenfallende mål og interesser, og begge ønsker å gi kunnskapsutviklingen for og med kommuner og fylkeskommuner mer trykk. Samles kreftene er det lettere å få gjennomslag Forskningsrådet. Noregs forskingsråd er styresmaktenes sentrale rådgivar i forskingspolitiske spørsmål og fordeler årleg vel ni milliardar kroner til forsking og innovasjon. Forskingsrådet arbeider for auka internasjonalt samarbeid og auka deltaking i EUs forskings- og innovasjonsprogram

Historisk løft for grønn forskning og innovasjon

Forskningsrådet skaper møteplasser for og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning. Forskningsrådets hovedstrategi for 2015-2020, Forskning for innovasjon og bærekraft , tar utgangspunkt i to overordnede samfunnsutfordringer: Samfunnet må bli mer innovativt, både i privat og offentlig sektor, og mer bærekraftig på alle områder Hun har nesten 15-års fartstid fra Forskningsrådet, og har de siste årene vært områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping og tidligere ledet divisjonene Innovasjon og Store satsinger. - Anne Kjersti er sentral i flere viktige prosesser Forskningsrådet gir 185 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. men vi er ikke i nærheten av å nå det volumet av forskningsbasert innovasjon vi trenger om vi skal møte samfunnets utfordringer, sier direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet Forskningsrådet kan finansiere inntil 50 prosent av senterets årlige budsjett. Bedrifter må delta aktivt i senterets styring, finansiering og forskning. Forskningsrådet om SFI - Sentre for forskningsdrevet innovasjon I løpet av september investerer Forskningsrådet 480 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet, og dette kommer i tillegg til 610 millioner til samme formål i juni. - Forskning og innovasjon i næringslivet bidrar til å utvikle et grønnere og mer konkurransedyktig næringsliv for fremtiden

Norges forskningsråd - Veilednin

Forskning Forskningsrådet innovasjon Nyhet teknologi Mandag slapp Norges Forskningsråd nyheten om at de har tildelt 1,25 milliarder kroner til videreføring av norske forskningsprosjekter. Forskningsrådet mottok totalt 352 søknader fra norske bedrifter • Forskningsrådet beholder innovasjon som del av FMEenes egenevaluering (Ansvarlig: Forskningsrådet) Mange FME-senteret legger opp til at de skal måles på innovasjon, og vi anbefaler at styrene eksplisitt etterspør dette. Videre har Forskningsrådet innovasjon som tema for sentrenes egenevaluering, noe vi mener det er viktig å opprettholde Forskningsrådet og Innovasjon Norge samarbeider om Pilot-T og har totalt 30 millioner kroner til fordeling i 2018. Deler av utlysningen er koordinert med andre utlysninger hos Forskningsrådet og Innovasjon Norge, og det kan derfor bli delt ut ytterligere midler til prosjekter som søker støtte fra Pilot-T

Forsker fra Veterinærinstituttet fikk pris for innovasjon

22 nye forskningssentre for innovasjon Forskningsrådet

 1. Vil gi Forskningsrådet større frihet Norge er på nordisk jumboplass i innovasjon. En evaluering av Forskningsrådet åpner for å gi rådet større frihet til å sette i gang prosjekter, uavhengig av departementenes ønsker
 2. Forskningsrådet åpner for søknader fra 5. august. Endelig frist er 16. september. Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte
 3. Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet (KD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har arrangert rundebordskonferanse om samspillet om innovasjon i offentlig sektor. En av konklusjonene var at et tettere samarbeid mellom offentlig sektor og forskning er viktig for å oppnå mer innovasjon i offentlig sektor
 4. Forskningsrådet finansierer alt fra prosjekter og nettverkstiltak til sentre og infrastruktur. Det gir også støtte til utvikling av fagmiljøene og forskning ved institusjoner. Søkere er forskningsinstitusjoner, som universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter, dessuten bedrifter med egne forskningsprosjekter eller i samarbeid med forskningsinstitusjoner
 5. Figuren viser finansieringen av helse- og omsorgsforskning innenfor de ulike aktivitetene i Forskningsrådet. Som utgangspunkt vises de 12 største aktivitetene i perioden 2009-2019. Bruk filterboks Årstall for å avgrense perioden. Du kan også vise statistikk for hver enkelt aktivitet ved hjelp av filterboksen Aktiviteter . > Velg enten visning av fagområdet Medisin og helsefag eller.
 6. Forskningsrådet har besluttet å gi Climate Futures den prestisjetunge statusen SFI, senter for forskningsdrevet innovasjon
 7. Forskning og innovasjon i Helse Nord skal gi ny kunnskap og kompetanse for utvikling av morgendagens spesialisthelsetjenester til beste for pasientene. I en hasteutlysning lyser Forskningsrådet nå ut inntil 30 millioner kroner til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet
Japan på offensiven: Nå styrkes det polare samarbeidet medNytt hovedstyre i ForskningsrådetEn stor dag for Norge- på Skogn - innherredForskning og innovasjon | Statens vegvesenNy kontrakt til Stadyard | Maritimt Magasin

Det er flere relevant aktører innen forskning og kunnskapsutvikling. Både Staten vegvesen, Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge utlyser midler til piloter og testing. Transportøkonomisk institutt og Sintef er viktige forskningsinstitutter innenfor ITS i Norge. Publiserte rapporter Transportøkonomisk institutt Forskningsrådet er fornøyd med at langtidsplanen følges opp. Den er et godt forskningspolitisk instrument. Samtidig er forskningsbudsjettet for 2020 for svakt sett i forhold til de store omstillingene vi skal gjennom og som krever mer forskning og innovasjon. Statsbudsjett 2020 innebærer en realnedgang til forskning og innovasjon. BNP-andelen går ned fra 1,06 prosent til 1,03 [ InnoMed, Helsedirektoratet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Stortingsmelding nr. 7 (2008-2009): Et nyskapende og bærekraftig Norge varslet at satsningen ville forlenges til ti år og utvides til også å inkludere forskningsbasert innovasjon. Forutsetningen var en positiv halvveis evaluering Forskningsrådet har nasjonalt ansvar for finansiering av hele bredden av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Vår nye strategi har akkurat vært på høring, og sluttføres i disse dager. Ifølge våre vedtekter, som er fastsatt i statsråd, er vi et forskningsstrategisk organ

 • Hva koster øyelokkoperasjon.
 • Normal pef.
 • Nyhavn.
 • Bästa modellagenturen sverige.
 • Haraldsstøtten.
 • Muggar med roliga tryck.
 • Trøtte slitne øyne.
 • Flight simulator 2017 download.
 • Elfen bedeutung.
 • Lagring av vin.
 • Kinoer i oslo.
 • Bahnticket kaufen münchen.
 • Everest cx1 2016.
 • Feil på chrysler voyager.
 • Recon frisur.
 • Weihnachtsmarkt mannheim.
 • Game of thrones gregor clegane.
 • Retro leker.
 • Olivinsand pris.
 • Wesley snipes 2018.
 • Avfukter båt 12v.
 • It works pyramidespill.
 • Jul i blåfjell stream.
 • Koketid salt lammelår.
 • Vendestrikk.
 • Persiske tepper asker.
 • Ørske kryssord.
 • Dance factory lachendorf.
 • Vigra flyplass ankomst.
 • Delete app from windows store.
 • Basis des bildes einer linearen abbildung bestimmen.
 • Uppdatera outlook mac high sierra.
 • Insomnia norsk.
 • Hva koster øyelokkoperasjon.
 • Shell lube match.
 • Utfor wengen 2018.
 • Ark taming reaper king.
 • Rick parfitt wiki.
 • Channing tatum frau step up.
 • Suicide squad barn.
 • Hormonsprøyte bivirkninger.