Home

Ny fleksitidsavtale

Etter å ha jobbet med ny fleksitidsavtale med staten i et års tid, presenterte staten, LO Stat og de andre hovedsammenslutningene avtalen med staten fredag. Avtalen innebærer at statsansatte med fleksitid kan starte én time tidligere på morgenen (klokka 06) og jobbe én time lenger på kvelden (til kl 21) Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og Akademikerne ble 7. november 2017 enige om ny særavtale om fleksibel arbeidstid i staten. Avtalen gjelder for perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2019. Den ytre rammen for arbeidstiden utvides fra kl. 7 til kl. 6 om morgenen, og fra kl. 20 til kl. 21 om kvelden Ny fleksitidsavtale for statsansatte Den nye særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten trådte i kraft 1. januar 2018. Endringene omfatter ytre kjernetid og overføring av timer fra en avregningsperiode til neste Ny fleksitidsavtale for statsansatte Sist oppdatert: 11.09.2018 13:40 Unio, YS Stat, Akademikerne og LO Stat har blitt enig med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om ny fleksitidsavtale

Ny fleksitidsavtale for statsansatte trer i kraft 1. januar i år. Nå er kjernetiden utvidet til 06.00-21.00 Partene i staten har inngått ny fleksitidsavtale. Avtalen er en prøveordning som varer fra 1. januar 2018 til 30. juni 2019 En fleksitidsavtale ved en bedrift er en type gjennomsnittsberegning og forutsetter skriftlig avtale med tillitsvalgte eller avtale med den enkelte arbeidstaker. Selve fleksitidsavtalen må inneholde grenser for ordinær/alminnelig arbeidstid per dag, per uke og i gjennomsnitt over året Alle arbeidstakere har rett til fleksibel arbeidstid hvis det kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Hensikten er å imøtekomme arbeidstakernes ønske om større innflytelse over egen arbeidstid Ny fleksitidsavtale for statsansatte. Erling Bergan ; 13. november 2017; Tweet. Unio, YS Stat, Akademikerne og LO Stat har blitt enig med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om ny fleksitidsavtale. Den nye avtalen trer i kraft 1. januar neste år

Etter lang tids forhandling ble det denne uken enighet om en ny fleksitidsavtale for de 160.000 ansatte i staten. - Ansatte i staten må kunne ha samme fleksibilitet som i privat sektor - Jeg er svært glad for at vi har blitt enige med hovedsammenslutningene om mer fleksibel arbeidstid i staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Staten har inngått ny avtale om fleksibel arbeidstid med Akademikerne, YS, Unio og LO Ny fleksitidsavtale i staten. Ny fleksitidsavtale i staten (pdf) Kontakt. Post- og fakturaadresse: Boks 147 Sentrum 0102 Oslo | Fakturaopplysninger. Besøksadresse: Kirkegata 15 0153 Oslo. Org.nummer: 840 414 892. Tlf. 22 93 30 50 | Kontaktskjema.. Ny fleksitidsavtale i staten Fra og med 1. januar 2018 utvides den ytre rammen for arbeidstid med en time morgen og kveld. Den nye særavtalen mellom staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Akademikerne, LO Stat, Unio og YS Stat gjelder ut juni 2019

Partene i staten har inngått ny fleksitidsavtale. Avtalen er en prøveordning som varer fra 1. januar 2018 til 30. juni 2019. Endringene i avtalen innebærer at den ytre arbeidstiden er flyttet fram til kl 06-09 (tidligere 07-09) og kl 1430-21 (tidligere fram til kl. 20), mandag til fredag Fredag 10. november ble partene i staten enige om en ny fleksitidsavtale som omfatter 160.000 statsansatte. Utvides med to timer. Den nye avtalen inneholder en utvidelse av den ytre arbeidstiden, slik at denne blir fra 0600 til 2100 Unio, YS Stat, Akademikerne og LO Stat har blitt enig med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om ny fleksitidsavtale. Den nye avtalen trer i kraft 1. januar neste år. Ny fleksitidsavtale fra 01.01.2018: Pressemelding fra KMD - Ansatte i staten får mer fleksibel arbeidstid; Nyhet fra Unio om ny fleksitidsavtale; Protokollen med ny. Ny fleksitidsavtale i staten . Partene i staten har inngått ny fleksitidsavtale. Avtalen er en prøveordning innebærer at den ytre arbeidstiden er flyttet fram til kl 06-09 (tidligere 07-09) og kl 1430-21 (tidligere fram til kl. 20), mandag til fredag Fleksitidsavtale Eksempel på innhold i fleksitidsavtale Arbeidstid Bedriften har fleksibel arbeidstid. Hensikten med fleksibel arbeidstid er å gi den ansatte muligheter for i større utstrekning å tilpasse arbeidstiden til personlige ønsker/behov og derved oppnå økt trivsel samtidig som bedriften sikres en høy produktivitet

Fleksitidsavtale: Arbeidstakar sjølv kan variere når på dagen og i veka han eller ho møter på jobb. Mange verksemder i staten har kjernetid mellom 09.00 og 14.30. Frå 1. januar 2018 blir den ytre ramma for fleksitid 06.00 på morgonen og til 21.00 om kvelden; Meir om fleksitidavtalen i Statens personalhandbok. Sommartid/vinterti Ny fleksitidsavtale i staten trådte i kraft 1. januar Les mer her:.. Foto:wix.com Statsansatte fått større fleksibilitet i arbeidsdagen. Ikke for å jobbe mer, men når det passer. YS Stat har inngått en ny fleksitidsavtale med Staten. Den gjelder fra 1.1.18 til 30.6.19 og skal evalueres våren 2019 2.3.2 Fortrinnsrett til ny stilling etter oppsigelse og til utvidelse av stilling 16 2.4 Utlysning av ledig stilling 18 2.5 Vurdering av søkerne - utvelgelse 19 2.5.1 Søkeroversikter - praktisk arbeid med søknader 20 2.5.2 Kvalifikasjonsprinsippet 20 2.5.3 Hvem deltar i prosessen? 21 2.5.4 Intervju 21 2.6 Tilsettingsvedtak 2 Den nye avdelingslederen må forholde seg til plusstimene. Den ansatte bytter kun avdeling, ikke arbeidsgiver. Sykdom og fleksitid. Hva skjer når en ansatt kommer før klokka 08:00, blir syk og stempler ut med koden «syk» del av dag. Gir arbeidet før klokka 08:00 plusstid

Ingen ny fleksitidsavtale i staten . Det blir ingen endringer i særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten. KMD ønsket å utvide den ytre arbeidstiden med en time i hver ende. LO Stat mener derimot en slik endring vil føre til bruk av fleksitid der det egentlig er snakk om pålagt overtid Fleksitidsavtale. Fleksibel arbeidstid er en lovfestet rett alle arbeidstakere har i henhold til Arbeidsmiljøloven. Avtalene de siste årene er blitt mer og mer fleksible for å imøtekomme de ansattes økende behov for tilpasning av arbeidstiden til private gjøremål, fritid og utdannelse i ulike faser av livet NTNU har felles arbeidstidsbestemmelser for alle ansatte som har fast eller fleksibel arbeidstid. Dette gjelder ikke for arbeidstakere i ledende stilling eller i særlig uavhengig stilling (gjelder de fleste i vitenskapelige stillinger) I 2017 ble arbeidet med å fremforhandle en ny fleksitidsavtale startet. Mot slutten av 2017 ble man enige om en prøveordning, og at prøveordningen skulle evalueres etter ett og et halvt år

1. januar 2018 startet prøveordningen innenfor statens fleksitidsavtale, som utvidet tidene på døgnet der man kunne bruke fleksitid. Rammene ble flyttet fra kl. 7 om morgenen til kl. 6, og fra kl. 20 til kl. 21 på kvelden FLEKSIBELT NOK: Dagens fleksitidsavtale er god nok, mener Randi Stensaker og LO Stat. I forhandlingene, som ble avsluttet uten enighet, kom staten med et forslag til ny avtale. I dag er kjernetiden, arbeidstiden hvor alle ansatte må være til stede på jobb, fra 09.00-14.30 Også der overtidsarbeidet foregår innenfor rammene av en fleksitidsavtale plikter arbeidsgiver å kompensere overtidstimene i henhold til lovens minimum. Fleksitid og hvordan arbeidsgiver bør håndtere ansattes timebank ved årsslutt er tema på Lønnsforum 2017. Se agenda og meld deg på her Fleksitid og fleksitidsavtale Ved innføring av fleksitid dukker det gjerne opp en del spørsmål og det er naturlig å søke informasjon. Vi har registrert at det er lite informasjon tilgjengelig og har derfor valgt å gjøre noe med dette Ny tariffavtale allmenngjøres fra 1. januar, forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, servering- og cateringvirksomhet. Statens personalhåndbok skrives om pga den nye statsansatteloven . Ny fleksitidsavtale i staten fra 1. januar 2018. Økning av antall plusstimer (fra 45 til 50) som kan overføres til ny avregningsperiod

Her er de nye reglene for fleksitid i staten FriFagbevegels

Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Det er grenser for arbeidstidens lengde og fordeling gjennom døgnet Virksomhehetsoverdragelse er når en offentlig eller privat virksomhet, eller en selvstendig del av en virksomhet, overføres til ny eier og arbeidsgiver. Ved virksomhetsoverdragelser gjelder det en rekke spesielle regler som skal ivareta arbeidstakere i den virksomheten som blir overført Partene i staten inngikk i 2017 en ny særavtale om fleksibel arbeidstid. Den nye avtalen er en prøveordning for perioden 1. januar 2018 til 30. juni 2019, og den skal evalueres.10 Prøveordningen innebærer en utvidelse av de ytre rammene for den fleksible arbeidstiden og skal gjøre det enklere å ta ut opparbeidet plusstid i avspasering

Arbeidstaker har særlige rettigheter regulert i Arbeidsmiljøloven når virksomheten de jobber i blir overdratt til en annen virksomhet. Du kan oppleve at virksomheten eller en del av virksomheten du jobber i blir virksomhetsoverdratt til en annen virksomhet. Denne artikkelen tar for seg dine rettigheter i forbindelse med virksomhetsoverdragelse fleksitidsavtale Jeg vil ha fleksitid! Det er ikke alltid nødvendig å tråkke opp en ny sti. Men om bedriften ikke har noen formelle retningslinjer, og du virkelig ønsker større grad av fleksibilitet, så kan det altså være smart å komme opp med et forslag selv Fleksitidsavtale 18-19 (PDF) Hovedtariffavtalen mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat (PDF) Avtale om unntak fra AML kap 10 (PDF) Kompensasjon. Ny bonusordning fra 1.juli 2020 . 24.08.2020 . Gjelder personell på T35-kontrakt . T-35. Spesialister. Ståtid. Status lokal lønn 2019 Etter å ha jobbet med ny fleksitidsavtale med staten i et års tid, presenterte staten, LO Stat og de andre hovedsammenslutningene avtalen med staten fredag. Avtalen innebærer at statsansatte med fleksitid kan starte én time tidligere på morgenen (kl 06) og jobbe én time lenger på kvelden (til kl 21) For overtidsarbeid er det fastsatt at det skal betales et tillegg til den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Tillegget skal være minst 40 prosent. Også der overtidsarbeidet foregår innenfor rammene av en fleksitidsavtale plikter arbeidsgiver å kompensere overtidstimene i henhold til lovens minimum

17. november skal det avholdes valg i LO Stat. Leder Egil André Aas ønsker gjenvalg Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping

Endringene i fleksiavtalen i staten innebærer at ytre kjernetid er blitt utvidet med 1 time i hver ende, fra 0700 til 0600 og fra 2000 til 2100. I.. En fleksitidsavtale bør inneholde regler om kjernetid, Corona: Nye regler for permittering, sykepenger og omsorgspenger. Artikkelen blir løpende oppdatert med de nyeste reglene for permittering, sykepenger og omsorgspenger, i forbindelse med coronavirus-situasjonen. 29/10/2

Prosessen med å forhandle frem en ny fleksitidsavtale startet i 2017. Mens YS Stat, Unio og Akademikerne i september samme år ga klarsignal om at de var med på en utvidelse av de ytre rammene for arbeidstiden, ønsket LO Stat å få på plass ordninger som ikke bidro til «gratisarbeid», og som sikret tilstrekkelig hviletid (FriFagbevegelse 10.11.2017) Foto:wix.com. Statsansatte fått større fleksibilitet i arbeidsdagen. Ikke for å jobbe mer, men når det passer. YS Stat har inngått en ny fleksitidsavtale med Staten. Den gjelder fra 1.1.18 til 30.6.19 og skal evalueres våren 2019

En fleksitidsavtale kan f.eks innebære at arbeidstaker har mulighet til å starte arbeidsdagen senere eller tidligere enn sin avtalte alminnelige arbeidstid. Det kan videre være en avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden som gir arbeidstaker mulighet for å jobbe inn en fridag i uken eller hele friuker Etter å ha fått forsikringer om nok hviletid for de ansatte, har LO Stat inngått ny fleksitidsavtale med staten. Avtalen gjelder i en prøveperiode på. Sandnes kommune - Fleksibel arbeidsplas . mer om Eidsvoll kommune. VAKTTELEFONER. Legevakt: 63 96 93 00 - 116 117. Barnevernsvakt: 64 99 32 70. Krisesenter: 66 93 23 10 Partene er enige om at ny særavtale om fleksibel arbeidstid i staten inngås som en prøveordning med en varighet for perioden 1 . januar 2018 — 30. juni 2019 (1,5 år). Prøveordningen skal evalueres. Partene blir enige om innholdet i evalueringen før 3 1 . desember 2017. Evalueringen skal gjennomføres våren 2019 Forrige uke aksepterte Akademikerne kommunal- og moderniseringsdepartementets tilbud om en ny fleksitidsavtale i staten, som innebærer en utvidelse med én time om morgenen og én om kvelden. Dette vil bety fleksitid fra klokken seks til klokken 21

Forbundsforsiden - Norsk Fysioterapeutforbund

Ny avtale om fleksibel arbeidstid i staten fra 1

Ny fleksitidsavtale i staten. Partene i staten har inngått ny fleksitidsavtale. Avtalen er en prøveordning innebærer at den ytre arbeidstiden er flyttet fram til kl 06-09 (tidligere 07-09) og kl 1430-21 (tidligere fram til kl. 20), mandag til fredag. Det er ikke tillatt å opparbeide seg fleksitid utenfor den ytre arbeidstiden Nå gjentar vi suksessen og gir ut en ny publikasjon med nye temaer. Denne gangen er det disse områdene som presenteres: Arbeidstid og fleksibilitet - En fleksitidsavtale ved en bedrift er en type gjennomsnittsberegning og forutsette Ny rapport viser at LHBT-personer opplever større arbeidsmiljøutfordringer enn andre ansatte i Den norske kirke. Kirkelederen: Anne Louise Skoland (51) Den ferske lederen i Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep startet i jobben midt i en pandemi Den nye loven skal håndheves av en ny diskrimineringsnemnd, som vil få kompetanse til å ilegge oppreisning i saker innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold. Likestillings- og diskrimineringsombudet skal ikke lenger håndheve klagesaker, men være et rent pådriverorgan, slik som Barneombudet er i dag

Ny fleksitidsavtale for statsansatte - Norsk

 1. I 2017 fikk vi en ny fleksitidsavtale i staten. En del av denne er prøveordningen om at vi skal kunne jobbe mellom kl 21 og 23 uten at dette blir ansett som kveldsarbeid - med andre ord - uten kompensasjon. Under hovedoppgjøret i år var en av arbeidsgivers krav å fjerne normalarbeidsdagen. Heldigvis klarte våre forhandlere å stå imot.
 2. Orientering om arbeidet med nytt flexitidsreglement tas til orientering. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. VEDTAK: Orientering om arbeidet med nytt flexitidsreglement tas til orientering. PS 3 4/19 Verdal bo og behandlingssenter - ansattes medvirkning . Saksprotokoll i Verdal arbeidsmiljøutvalg - 17.06.2019. BEHANDLING
 3. En vanlig fleksitidsavtale innebærer jo nettopp ett at du kan gå hjem tidlig i perioder eller avspassering fordi du jobber lengre i andre perioder. Så finner vi et nytt tidspunkt.. For meg er det en selvfølge at vi får noen kroner ekstra når vi må være på jobb på kveldstid
 4. utter uten Ny fraværskode Sektorens behov er: 7 Sektoren har behov for en egen fraværskode - Forskningsfri
 5. Ny fleksitidsavtale Den nye avtalen innebærer at statsansatte med fleksitid kan starte én time tidligere på morgenen (kl 06) og jobbe én time lenger på kvelden (til kl 21). Avtalen gjelder i en prøveperiode fra 1/1-2018 til 30/6-2019 og skal evalueres underveis. Hele avtalen kan du lese her! Ny medlemsfordel—LOfavør Hurtigrute
 6. 8.3.8 Ny permisjon. Arbeidstaker som har hatt permisjon med lønn etter bestemmelsene i pkt. 8.3, må ha gjeninntrådt i stillingen for å få lønn under ny permisjon. 8.4 Barns og barnepassers sykdom. Rett til permisjon jf. arbeidsmiljøloven § 12-9
 7. imum 14 dagers varsel. Du har etter arbeidsmiljøloven krav på en arbeidstidsordning som ikke medfører uheldig belastning. I de fleste virksomheter vil det være en inngått en fleksitidsavtale som gjelder for alle ansatte

Ny fleksitidsavtale for statsansatte Artikler

Ny fleksitidsavtale for statsansatte - Utdanningsforbunde

 1. Regjeringen foreslår endringer i arbeidsmiljøloven som vil sette nytt fokus på spørsmålet om overtidsbetaling for arbeid hjemmefra. Etter arbeidsmiljøloven er arbeid mellom klokken 21.00 og 06.00 nattarbeid. Nattarbeid er bare tillatt dersom arbeidets art gjør det nødvendig
 2. Som tillitsvalgt har du myndighet til å inngå avtaler om arbeidstiden på vegne av dine medlemmer. Dette innebærer også et ansvar. Her er noen praktiske tips angående utvidet overtid og fleksitid eller gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
 3. 1. juli 2017 trådte det i kraft nye regler om kveldsarbeid. Avtalen kan inngås for et enkelt tilfelle, gjelde for en tidsavgrenset periode, eller være en fleksitidsavtale hvor arbeidstaker i samråd med arbeidsgiver kan velge å benytte seg av det handlingsrommet avtalen åpner for
 4. Det er mest praktisk at det avtales en fleksitidsavtale på bedriften der grensene defineres. Innenfor de grensene som fremgår av avtalen, loven og tariffavtalen, kan du da som arbeidstaker selv variere din daglige arbeidstid utfra behov
 5. dre virksomheten er bundet av tariffavtale og har en avtale om kortere hviletid

Prøveordning med ny fleksitidsavtale - Norsk

fleksitidsavtale, dvs at arbeidstaker selv kan variere daglig og ukentlig fremmøte Arbeidsgiver avgjør i kraft av styringsretten om det er behov for ordning med forskjøvet arbeidstid. Arbeid til ulike tider på døgnet vil imidlertid kreve arbeidsplaner som skal drøftes med tjenestemannsorganisasjonene, jf hovedavtalens § 18 nr. 1 g og § 22 ne 2. Fleksitidsavtale og mulighet for trening i arbeidstiden. Gode pensjons- og velferdsordninger. Med forbehold om høyere myndighets godkjenning er stillingen avlønnet etter Statens lønnsregulativ som bedriftsfysioterapeut kode 1282 ltr 58-65, p.t. kr. 513 600 - 583 900 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner natta. Unntak gjøres for legene som har dagtidsarbeid med fleksitidsavtale samt deltakelse i helgevaktordning med arbeid hver 5 helg. • Arbeidsgiver ønsker å motivere ansatte til frivillig arbeid i tredelt turnus. Arbeid i tredelt turnus godtgjøres med kr 10 000,- for hver års turnusperiode, og skal evalueres før hver ny periode Ny forsendelse med smittevernutstyr til Norge. Fredag kom en ny forsyning med viktig smittevernutstyr til Norge. I Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst RHF arbeides det nå døgnet rundt for å skaffe til veie nødvendig utstyr til helseforetak og kommunehelsetjenesten. Avinor og Utenriksdeparte..

FAGARTIKLER - Fleksitidsavtaler - Negoti

De nye reglene. Den nye regelen gjør at deler av arbeidet kan legges til tiden mellom klokken 21.00 og 23.00 under forutsetning av at arbeidstaker tar initiativ til dette, og at det skjer med bakgrunn i arbeidstakers behov. eller være en slags fleksitidsavtale Også den nye arbeidsmiljøloven som ble innført i 2015, vakte debatt. Vil du bli lagt merke til, bør du sette opp CV-en slik YS sier videre at de mener partene i arbeidslivet har best forutsetninger for å finne frem til arbeidstidsordninger, som både ivaretar behovene til den ansatte og arbeidsgiveren, og at det derfor er helt unødvendig å legge opp til individuelle avtaler avvik fra statens ordinære fleksitidsavtale er utvidet med 1 time Overenskomstens satser økes med unntak av de omforente tilleggene i § 8.4 Lærlinger får forlenget læretid for å gå opp til ny prøve dersom de stryker på den første Det er avtalt faste prosentsatser ved fungering som midlertidig og permanent bas/laglede For artikkelen om fjorden kommunen er oppkalt etter, se Leirfjorden (Helgeland).. Leirfjord er en kommune på Helgeland i Nordland.Den grenser i øst til Hemnes, i øst og sør mot Vefsn og i sør mot Alstahaug.Utenfor kysten i vest ligger Dønna kommune, og nord for Ranfjorden ligger Nesna og Rana kommuner

Fleksibel arbeidsti

 1. istrasjonen, Det er også viktig å få avtalefestet antall kveldsvakter per uke. I tillegg er fleksitidsavtale heller ikke på plass
 2. avtale for Forsvaret (TA) til Hovedavtalen i staten Tilpasningsavtale for Forsvaret Arbeidet med ny TA startet i november 2016 og første forhandlingsdato var 29. Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for Norges musikkhøgskole Gjelder fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2019 Avtale mellom Kommunal- og
 3. Sidepanel. Katalog Finn kurs >> Kurskategorie
 4. g om kollektiv fleksitidsavtale for Driftsavdelingen, seksjon for Drift og Logistikk. Ved avstem
 5. istrering av WinTid Dashboard og
 6. Staten Hovedtariffavtalen 2018-2020 Lønnstabell for ansatte i staten 2018 (Unio, LO og YS) Utvalgte særavtaler. Reiseavtaler Ny fleksitidsavtale i staten 2018-201 . Hovedtariffavtalene i staten 1 . imum kr 4 000,- pr år ; Forhandlingene for hovedoppgjøret 2018 kom i mål 10. september
Statsansatte får mer fleksibel arbeidstidKom i gang med HR-portalen - For ansatte - Universitetet i

Ny fleksitidsavtale for statsansatte

 1. Arbeidstilsynet reagerer også på det som beskrives som en uvanlig fleksitidsavtale med bedriftens men permitterer ingen 12:13 Sverige avlyser gigantisk militærøvelse 12:03 Uefa holder fast ved EM-planen 12:02 Kvigne ny Kripos-sjef 11:28 Instruktører på smittevernskurs var coronasmittet 11:27 Boligprisene falt med 1,4 prosent i mars 11.
 2. Søk etter nye Sosionom-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.700+ jobbtilbud i Norge og utlandet
 3. Arbeidstilsynet har avdekket grove brudd på arbeidsmiljøloven i Protector Forsikring. Ingen overtidstillegg, stryking av fleksitimer og arbeidsuker langt utover normalen ble funnet i bedriften
 4. Fleksibelarbeidstid, jfr Statens fleksitidsavtale Gode pensjons- og velferdsordninger med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden Stillingskode 1363 seniorkonsulent: Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent, stillingskode 1363, ltr. 63-67 pt. kr 563 700 -- 605 500 brutto per år

Med ny organisasjon følger også nye vedtekter og ettersom den nye organisasjonen har medlemmer med mange forskjellige språk, valgte de å ikke nevne noen av språkene i vedtektene. En oversatt versjon av vedtektene måtte oversendes styret i EFSLI som da ikke aksepterte Finland som medlemsland pga. det ikke var spesifisert i vedtektene at organisasjonen var for tegnspråktolker Eventuell ny lønnsansiennitet som følge av ny innplassering gjøres gjeldende fra det tidspunkt partene blir enige om. 6.4.6 Beregning av ansiennitet For arbeidstakere som ansettes i tiden 1. - 15. I en måned, regnes ansienniteten fra den 1., og ved ansettelse fra og med den 16. regnes ansienniteten fra den 1. i påfølgende måned Arbeidstilsynet reagerer også på det som beskrives som en uvanlig fleksitidsavtale med bedriftens ansatte. I avtalen heter det at fleksitimer som overstiger 40 timer ved utgangen av måneden strykes. «Ved avtale om avspasering av overtidstimene forutsetter dette at den ansatte faktisk får anledning til å avspasere overtidstimene

Den nye bestemmelsen gir ikke adgang til å avtale at perioden mellom klokken 21.00 og 23.00 ikke er nattarbeid, men en adgang til å avtale arbeid i disse timene selv om vilkårene for nattarbeid ikke er oppfylt. Etter arbeidsmiljøloven er det et krav om 11 timers daglig hvile Arbeidstilsynet reagerer også på det som beskrives som en uvanlig fleksitidsavtale med bedriftens ansatte. I avtalen heter det at fleksitimer som overstiger 40 timer ved utgangen av måneden strykes I Bergen skal ny campus etableres på den tidligere NRK-eiendommen i Kanalveien 90, og i Oslo skal det etableres ny campus like ved Diakonhjemmet. Det skal investeres betydelige beløp i eiendomsutvikling de neste årene. Fleksitidsavtale.

Nå utvides fleksitiden for statsansatte - NRK Norge

http://www.bibforb.no/filestore/BIKA/BIKA/bk0607.pd Startsiden for jobb og karriere. Ledige Stillinger 20.367 5.570 nye Arbeidsgivere Møt attraktive bedrifter Medlemmer 215.461 707 nye Magasinet Artikler og tips Portaler 1.551 Temae Lovendring om utvidet adgang til å avtale arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00 Foto: NLA Høgskolen. Kommunikasjonsavdelingen har en viktig rolle på NLA Høgskolen og vi ser etter deg som har en god penn og er en engasjert kommunikasjonsrådgiver med forståelse for ulike kanaler Historisk sett har norsk arbeidsliv vært kjennetegnet av små lønnsforskjeller og relativt gode arbeidsvilkår. Arbeidslivets parter og reguleringsmekanismer i form av tariffavtaler og medbestemmelse, samt myndighetenes bidrag gjennom lovverk og som sentral aktør i trepartssamarbeidet har vært med på å sikre det

Ansatte i staten får mer fleksibel arbeidstid - regjeringen

Om stillingen . Kommunikasjonsavdelingen har en viktig rolle på NLA Høgskolen. Vi ser etter deg som har en god penn og er en dyktig innholdsprodusent med forståelse for ulike kanaler Dette er ikke nytt og følger i dag av sammenhengen med arbeidsmiljøloven § 3-1. Avtalen kan inngås for et enkelt tilfelle, gjelde for en tidsavgrenset periode eller være en fleksitidsavtale hvor arbeidstaker i samråd med arbeidsgiver kan velge å benytte seg av det handlingsrommet avtalen åpner for Søk etter General manager-jobber i Ulstein kommune. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 12.500+ jobbtilbud i Norge og utlandet Samtidig er NLA Høgskolen inne i en spennende utviklingsfase med planlegging av nye campuser i Bergen og Oslo. I Bergen skal ny campus etableres på den tidligere NRK-eiendommen i Kanalveien 90, og i Oslo skal det etableres ny campus like ved Diakonhjemmet. Det skal investeres betydelige beløp i eiendomsutvikling de neste årene A-Senteret søker nå etter Klinisk sosionom/sosionom i 100 % fast stilling ved vår poliklinikk. Arbeidstid er dagtid, 37,5 timers uke, fleksitidsavtale. Stillingen inngår i et tverrfaglig behandlingsmiljø med kliniske sosionomer, psykologer/psykologspesialister og medisinfaglig personell. Arbeidsoppgave

Ny fleksitidsavtale i staten - Norsk Fysioterapeutforbun

MÅLSELV: Kan vi regne med deg på Bardufoss? Forsvaret: På grunn av økt ansvarsområde og arbeidsmengde søker Operasjonsstøtteavdeling Hæren nå ny økonomikonsulent på Bardufoss. Har du økonomisk utdannelse og er pålitelig og fleksibel kan du være den vi ser etter. Du vil bli en del av vår økonomiseksjonen som består av totalt 8 stillinger Kort og direkte om nye regler, satser, tolkninger og oppdateringer innen lønn-, skatt, arbeids- og trygderett. Mostrar mais. Episódios. Endring i omsorgsdager - Lønsstøtte - Firmahytte - Busstreik. 25/09/2020 Duração: 16min I denne episoden ser. Kort og direkte om nye regler, satser, tolkninger og oppdateringer innen lønn-, skatt, arbeids- og trygderett. Show more. Episodes. Endring i omsorgsdager - Lønsstøtte - Firmahytte - Busstreik. 25/09/2020 Duration: 16min I denne episoden ser.

 • Barneklær butikker i oslo.
 • Das ding club köln.
 • Sprache schafft realität.
 • Nyttige ting å vite.
 • Box vs dropbox.
 • Gruselige geschichten ab 18.
 • Whatsapp hack download kostenlos.
 • Vendestrikk.
 • Santa lucia dato.
 • Ct colografi.
 • Schimanski loverboy mit ton.
 • 3d drucker modelle vorlagen.
 • Skjæringskurve engelsk.
 • Comme des garcons london store.
 • Skogstad overtrekksdress barn.
 • Kaffe mocca.
 • Xbox live status.
 • Schweiz historia.
 • Spotskinne sort.
 • Horoskop kräftan veckans.
 • Babyakne hals.
 • Amor wiki.
 • Stubhub tottenham.
 • Fagbrev kontor og administrasjon lønn.
 • Russian gas mask.
 • Eragon hörbuch download kostenlos.
 • Accordingly synonym.
 • Fusp eu.
 • Vw polo 2007.
 • Største gjedde tatt i numedalslågen.
 • Megan fox 2007.
 • Tupperware kjevle vann.
 • Klubbmat med kylling.
 • Bologna sausage.
 • Flight park naf.
 • Skip marley cry to me.
 • Krach um jolanthe komödienstadel darsteller.
 • Telekom sport live.
 • Bjørn borg boxer bergen.
 • Små glassflasker.
 • Internationella namn.