Home

Bacheloroppgave historie uio

Master- og hovedoppgaver i historie avlagt ved UiO Alle hoved- og masteroppgaver f.o.m. høstsemesteret 1993 (samt en del eldre oppgaver) står oppstilt i 1. etasje i biblioteket og er til hjemlån. Disse oppgavene er registrert i Oria. Opp til 1993 ble hovedoppgavene oppbevart ved Håndskriftsamlingen, nå Nasjonalbiblioteket Historie (HIS3090) - Litteratursøk - bachelor På HIS3090 skal du skrive en selvstendig bacheloroppgave. En viktig del av arbeidet er å kunne finne relevant litteratur for å svare på din problemstilling På lista under kan du finne oppgaver som passer til ditt tema Bacheloroppgave i historie ; Masterprogram i historie; Masteroppgaver knyttet til Tingbokprosjektet. Johanne Bergkvist (2008). en Haard og Dyr Tid. Fattigdom, tigging og løsgjengeri i Christiania 1790-1802

f.e.johannessen @iakh.uio.no: Historie, Tidlig moderne historie, Økonomisk historie, Bedriftshistorie: 1 2 3 Neste side. RSS-strøm fra denne siden. UiO > Det humanistiske fakultet > Institutt for arkeologi, konservering og historie > Personer > Fast vitenskapelig ansatte; Midlertidig. SOS3090 - Sosiologisk analyse - bacheloroppgave SVLEP3090 - Fordypningsoppgave i samfunnsfag for lektorstudenter Publisert 23. mai 2018 11:21 - Sist endret 19. mars 2020 11:3 Bacheloroppgaver i sosiologi 2017 Bacheloroppgaver levert i SOS3090 og SVLEP3090 våren 2017. Her er et utvalg titler på bacheloroppgaver levert i SOS3090 - Sosiologisk analyse og SVLEP3090 - Fordypningsoppgave i samfunnsfag for lektorstudenter våren 2017 UiO > Universitetsbiblioteket > Skrive og publisere > Besøksadresse. Georg Sverdrups hus, 4.etasje Moltke Moes vei 39. Postadresse. Våre postadresser. Telefon, faks, e-post +47 22 84 40 50 postmottak@ub.uio.no. Ansvarlig for denne siden. Nettredaksjonen på UB. Logg inn Logg ut meny

Master- og hovedoppgaver i historie avlagt ved UiO

Kontaktpunkter UiO. Adresse. Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 Oslo. Nødnummer. Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser ring 22 85 66 66. Ansvarlig for denne siden. Studieredaktør. Logg inn Logg ut meny HIS3090: Bacheloroppgave i historie Tema for oppgaven: Ved Arbeide og Kamp er Friheden vundet1. Nasjonalismens betydning for norsk og svensk kvinnebevegelse og stemmerettskamp ca. 1884-1905 Skrevet av Linn Thorsen Høstsemester 2011 En del av 2013-prosjektet - Demokrati og stemmeret

Historie (HIS3090) - Litteratursøk - bachelor

 1. Det humanistiske fakultet er UiOs største med 7 000 studentar og 1 000 tilsette. HF har leiande forskingsmiljø og særs breitt studietilbod
 2. Et studieprogram er et sammenhengende studieløp bygget opp av emner og emnegrupper. Studieprogrammenes lengde avhenger av hvilken grad de fører til. Les mer om studieprogrammer
 3. 1. Studenter som tar spesialisering i historie, og som avslutter graden inneværende semester. 2. Studenter som har avlagt 60 studiepoeng i historie, inkludert emnene HIS101 og HIS102. Dersom temaet og/eller emnet blir fullt, vil opptak skje ved loddtrekning innenfor hver prioriteringsgruppe
 4. Bacheloroppgave i Historie: Folkemordet i Rwanda. Bachelor oppgave i historie. Oppgaven redegjør for folkemordet i Rwanda og ser hendelsen i forhold til det internasjonale samfunnet og FN. Senere i oppgaven trekkes det frem årskaer til hendelsen og virkingen av folkemordet
 5. Historie handlar om politikk, samfunn og kultur. Studerer du historie lærer du om samfunnsutviklinga i og utanfor Noreg, i eldre og moderne tid

En bachelor i historie innebærer at du tar fordypningen i historie (fag 1). Det andre faget du velger, fag 2, tilsvarer et årsstudium. Vi tilbyr nordisk, engelsk, religion og samfunnsfag som fag 2. Praksis. Språk-, historie- og religionstudenter kan ha praksis mens de studerer ved UiS Historie er studiet for deg som er nysgjerrig på hvordan tidligere samfunn har forandret seg og hvorfor mennesker har handlet som de gjort. Det kan handle om politikk og kjærlighet, krig og fred, lidelse og vellyst, manipulering og retorikk; kort sagt alt menneskelig Dag Seierstad-stipendet; Telemarksforskning; Arne Næss masterstipend; Husbanken - stipend for masterstudenter; Skeiv historie 2019; Forum for vitenskapsteori - stipend for master, ph.d. eller forsker

Oppgaver sortert på tema - Det samfunnsvitenskapelige fakulte

Vibeke Maria Viestad - Institutt for arkeologi

Les denne saken på UiOs nettsider. Personlig timeplan: Mine studier. På minestudier.uio.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil DUO - Digitalt arkiv ved UiO, inkl. masteroppgaver; Diplomatarium Norvegicum; Master- og hovedoppgaver i historie - om søking i NORA, HISTHOV, m.fl. Internet Archive; Historieinstitutter over hele verden; Bibliografi over engelskspråklig litteratur om norsk historie Emne - Bacheloroppgave i historie - HIST2010. course-details-portlet. Forutsetter opptak til bachelorprogrammet i historie samt avlagt minimum enten HIST1110, HIST1150, HIST1250 og HIST1505 eller HIST1300, HIST1500 og HIST1505. Kursmateriell

Våre bilder av fortiden er ofte i svart og hvitt: frihet mot slaveri, demokrati mot fascisme, fred mot krig, orden mot kaos. Velg bachelorprogrammet i historie: Oppdag at fortiden var nyansert og i farger Historie Tingbøker Tingbokprosjektet på Historisk institutt ved Universitet i Oslo har gjennom Dokumentasjonsprosjektet konvertert en rekke tingbøker fra 1600- og 1700-tallet. Tingbøkene er gjort tilgjengelige gjennom Prosjekt for nettbasert hovedfagsstudier UiO. Tilbake til første side Begynnelsen. Den første skolen for døve barn kom i gang i Paris i 1770, og i 1784 ble det opprettet en tilsvarende skole for blinde. I begge tilfeller tok opplæringen sikte på å sette barna i stand til å arbeide og dermed frigjøre dem barna fra et liv som tiggere

Historie Hovedøya har en lang historie. Øya ble tatt i bruk som utmark og beiteområde da Oslo ble grunnlagt rundt år 1000, men det har nok vært mennesker på øya lenge før det. Allerede da Hovedøya steg opp av havet for 6000 år siden bodde det mennesker der Oslo ligger nå. Kanskje samlet de blåskjell og jaget sel på Hovedøya Historie Reinbeitekommisjonen av 1907, bind II. Etter unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905 ble det satt i gang forhandlinger om svenske samers beiterett i Troms KULKOMbinert bacheloroppgave - samarbeid med arbeidslivet Studentene får både en faglig veileder ved UiO og en kontakt i bedriften. og knyttet til risikovurderinger. Opp gjennom historien har mennesket måttet opptre varsomt for å ikke få i seg giftige stoffer. I naturen er gjerne trygge og energirike matvarer søte,. Bacheloroppgave. PSY 3290: Barn og unge diagnostisert for kronisk utmattelsessyndrom har hatt en historie med skolefravær, noe som ikke er overraskende sammenlignet med friske barn som ikke føler utmattelse eller energisvikt. UiO Other titles

ID-porten. ID-porten is an identification portal at the Norwegian Agency for Public Management and eGovernment (Difi) which provides secure logon with an electronic ID (e-ID) from MinID, BankID, Buypass and Commfides Responsible for this website University of Oslo Library. Contact Us duo-hjelp@ub.uio.no. Privacy polic Vitenskap, historie, natur og milj En gyllen regel er +/- 10 %, så 9000 er helt i orden, vil jeg tro Jeg skrev bacheloroppgave på rundt 8500 ord, men vi hadde 8000 som grense (+/- 10 %) 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Glynis 3 538 3 434 Glynis TEKST OG FOTO: Mathilde Aarvold Bakke Det er januar og mange av dere skal snart i gang med å skrive bacheloroppgave. Å skrive bacheloroppgave er utrolig spennende, men krever en del arbeid. Folk er forskjellige. Vi lærer ting på ulike måter, vi skriver i ulikt tempo og på ulike steder. Å høre hvordan andre jobbet [

Historisk bakside på uventa sted - Fortid

To kjemikere som arbeidet ved Kjemisk institutt er viden kjent i dag. Den ene er strukturkjemikeren Odd Hassel (1897-1981) som fikk Nobelprisen i kjemi i 1969. Den andre er Peter Waage (1833-1900) - kjent for massevirkningsloven som han foreslo med sin svoger Cato Maximillian Guldberg (1836-1902). Loven er også kjent som Guldberg og Waages lov - første utgave publiserte de i 1863. Men. VEILEDER TIL BACHELOROPPGAVE HISTORIE (HIS370) VED INSTITUTT FOR KULTUR- OG SPRÅKVITENSKAP, FAKULTET FOR UTDANNINGSVITENSKAP OG HUMANIORA . Studieåret 2018/19 . 2 . Innledning Denne veilederen er ment som hjelp for deg som skal i gang med å skrive bacheloroppgave Universitetet i Oslo (forkortet UiO) er det eldste, nest største og høyest rangerte universitetet i Norge. Universitetet har over 27 000 studenter og 6 600 ansatte. Universitetet består av åtte fakulteter som driver forskning i og tilbyr undervisning i teologi, jus, medisin, humanistiske fag, matematisk-naturvitenskapelige fag, odontologi, samfunnsvitenskaper og utdanningsvitenskap. Den. Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 som UiOs tredje fakultetet i rekken. Tidligere var fakultetet organisert i over hundre større og mindre institutter, men etter flere reorganiseringsprosesser består fakultetet i dag av tre institutter, deriblant Institutt for medisinske basalfag. Nedenfor kommenteres sentrale årstall i instituttets historie Studentene som velger denne profilen tar tre emner ved UiO i 5. semester, som ikke står i oppbyggingstabellen: ECON2310 Makroøkonomi 2 og ECON2610 Welfare and Trade og enten ECON2951 Economic History and Inequality eller ECON3220 Microeconomics 3

Studier - Institutt for arkeologi, konservering og historie

 1. Fordypning i historie med bacheloroppgave (LHIS360_1) 15: Åpent for Åpent for alle studenter på Bachelor i historie ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS), forutsatt at forkunnskaravene er innfridd. Åpent for fordypningstudenter i historie
 2. Se også: Rutiner for oppstart og innlevering av masteroppgave | Rutiner for oppstart og innlevering av bacheloroppgave Lage problemstilling Emne, tema og problemstillin
 3. Det teologiske fakultet ble opprettet i 1811, som det første fakultet ved Universitas Regia Fredericiana, Universitetet i Oslo (UiO). Frem til 1908 var fakultetet det eneste sted i Norge hvor det ble utdannet teologer, og UiO er fremdeles det eneste universitetet i Norge som tilbyr profesjonsstudiet i teologi
 4. Emnesøk. Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2020 . Bytt evt. studieår nederst på denne siden. Search and list in english here
 5. Bacheloroppgave. SYKK3900 15 stp. Hjemmebaserte tjenester, rehabilitering og forebygging. SYKKPRA70I 15 stp.
 6. Foto: UiO/Tore Oldeide Elgvin Da instituttet ble tatt i bruk 1. juli 1934, var det som verdens første institutt for teoretisk astrofysikk, og saken fikk stor oppmerksomhet i avisene. Bidraget til vitenskapelig utstyr ble benyttet til å bygge en regnemaskin som kunne løse differensialligninger

Historie - Institutt for arkeologi, konservering og historie

Bacheloroppgaver i sosiologi - Sosiologi (bachelor

Museets historie Universitetsmuseene på Tøyen har en historie som løper tilbake til 1812, da kong Frederik 6. ga gården Tøyen som gave til Norges nye universitet. Opprinnelig var det meningen at det nyopprettede universitetet skulle legges her, men disse planene ble tidlig skrinlagt som gigantisk-idealske og ugjennomførbare i datidens økonomiske situasjon I CICERO ønsker vi å utøve forskning som utgjør en reell forskjell på det lokale nivået. Vi har fokus på alle aspektene i prosessene i transformasjonen mot et lavutslippssamfunn Stølen om «rasistisk» benk: - Markerer en viktig del av vitenskapens historie Bydelsutvalget i Gamle Oslo ønsker benken tilegnet Carl von Linné fjernet. For første gang uttaler nå UiO-rektor Svein Stølen seg om den rasistiske benken

Bacheloroppgaver i sosiologi 2017 - uio

 1. Forskningsnyheter om realfag og teknologi fra UiO. I dag er det 30 år siden Tim Berners-Lee begynte å låse opp døra som stengte «folk flest» ute fra Internett
 2. Fasadesteinen forteller byens historie. Hvorfor er Stortinget bygd i murstein, Tøyen-museene i granitt og forretningspalassene fra tidlig 1900-tall i larvikitt? Av Dag Inge Danielsen. og Dag Inge Danielsen/UiO. Etter et par år med detektivarbeid var han i gang med de populære rundturene blant offentlige bygninger, bankpalasser og.
 3. Innhald og oppbygging. Studenten skal forme ut ei avgrensa problemstilling med utgangspunkt anten i 1) eit lokal- eller regionalhistorisk emne frå eldre eller nyare tid, 2) eit didaktisk emne som kan vere knytt til skulefaget historie/samfunnsfag eller annan historiebruk i samfunnet, 3) museums-/arkivverksemd, eller 4) eit nasjonalt eller internasjonalt perspektiv
 4. Rosenes fargerike historie. Det er få ting som er et bedre symbol på romantikk enn roser. Men rosen er mer enn bare kjærlighet. Av Klaus Høiland. Artikkelforfatteren er professor ved Institutt for biovitenskap ved UiO. Artikkelen er tidligere publisert på BIO-bloggen til Institutt for biovitenskap. Mer på Titan.uio.no
 5. Edvard Munch, Historien, 1911-1916. Olje på lerret, 448 x 1163 cm. Universitetet i Oslo. Foto: UiO/Terje Heiestad
 6. Historie Jussbuss er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter. Vi startet som et forskningsprosjekt i 1971, med den hensikt å undersøke om det fantes et udekket behov for rettshjelp

Historie RSS-strøm fra denne siden. UiO > Naturhistorisk museum > Besøk oss > Besøksadresse. Naturhistorisk museum Sars' gate 1 0562 OSLO. Postadresse. Postboks 1172 Blindern 0318 Oslo. Telefon, e-post. 22 85 16 30 postmottak@nhm.uio.no. Ansvarlig for denne siden. webmaster@nhm.uio.no Det Kongelige Frederiks Universitet ble grunnlagt i 1811. I 1939 ble navnet endret til Universitetet i Oslo (UiO). Fram til 1946 var dette Norges eneste universitet. UiO har hatt en grunnleggende betydning for utviklingen av nasjonen. Historien om Universitetet i Oslo er også historien om Norge. Her får du vite mer om institusjonen, menneskene, fagene og bygningene ved Universitetet i Oslo Historie Innhald og oppbygging Studenten skal forme ut ei avgrensa problemstilling med utgangspunkt anten i 1) eit lokal- eller regionalhistorisk emne frå eldre eller nyare tid, 2) eit didaktisk emne som kan vere knytt til skulefaget historie/samfunnsfag eller annan historiebruk i samfunnet, 3) museums-/arkivverksemd, eller 4) eit nasjonalt eller internasjonalt perspektiv Historie. Statistikk i Skandinavia; Den nødvendige undervisningen i numeriske metoder og programmering ble ved UiO gitt av Matematisk institutt, og fra 1960 var det en rutinemessig del av instituttets virksomhet - og fra 1963 fikk instituttet en egen Avdeling for numerisk analyse Instituttets historie Institutt for geofag er det forsknings- og undervisningsmiljøet i geofag i Norge med størst bredde, og UiO, 2018 - (med Fysisk institutt) Forskningssenter for miljø og samfunn - CIENS, et strategisk forskningssamarbeid (partner

Figuren viser en tegning over monterene i Geologisalen ved Geologisk museum i Oslo som tok for seg temaet: Norges geologiske historie. Salen er stengt for publikum fra 1. juni 2015. Bygningen skal rehabiliteres og utstillingene fornyes Foto: Eivind Torgersen/UiO. Guide til Oslos geologiske skatter. Geolog og forfatter Henrik Svensen trenger ikke gå mange skrittene fra kontoret før han finner spennende påminnelser om Oslos helt spesielle historie. Av Eivind Torgersen. 18. september, 202 Gjennomføringa av emnet skal gje studenten «en forskers, ikke en lesers holdning til det historiske stoff» (Jens Arup Seip: Om å skrive hovedoppgave i historie. 1967, s. 7). Bacheloroppgåva skal knytast til eitt av dei teoretiske fordjupingsemna (200-nivå) studenten har valt i fordjupinga Havet er historie viser kunstverk av ti internasjonale samtidskunstnarar. Verka tek opp tema knytt til migrasjon og forflytting frå både eit historisk og samtidsaktuelt perspektiv. Tid og stad: Havet er historie 7. mars 2019 - 18. aug. 2019 , Historisk museu En mastergrad i historie gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet, både i privat og offentlig sektor. Studiets oppbygning. Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år), masteroppgaven er på 60 sp. Kontakt Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post

Skrive masteroppgave - Universitetsbiblioteke

Bacheloropgave Historie. Bacheloropgave om historiefagets udvikling - Lærerstuderende.dk. Bacheloropgaven i idræt i ny LU. Bacheloropgave Historie. Bacheloropgaver Arkiv - Side 2 af 27 - HistorieWeb.dk. Bacheloropgave Historie. Galleri over projekter på de videregående uddannelser Historiefaget har lange tradisjoner ved Universitetet i Oslo. De tidlige historikerne var med på å skape en norsk nasjonal identitet gjennom sin interesse for landets fortid. Historie er i dag et av de mest populære studiene ved universitetet. Les mer: Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH 3 Ulovlig forbindelse med fienden. Det norske rettsoppgjøret fra 1808 til 1810 mot mistenke landssvikere som følge av krigen med Sverige. Masteroppgave i historie Det utdanningsvitskaplege fakultet. Det utdanningsvitskaplege fakultetet blei etablert med formål om å styrkje fokuset på utdanningsvitskapen, og UV er i dag blitt eit av dei største utdanningsvitskaplege forskingsmiljøa i Europa og det leiande multi-disiplinære utdannings- og forskingsmiljøet i landet innanfor dei utdanningsvitskaplege fagområda Historismen innebærer en ny måte å oppfatte historien på. 3. 1 Thomas Krogh, Historie, forståelse og fortolkning: De historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter, med bidrag av Rolf Theil Endresen, Irene Iversen og Ragnhild Evang Reinton, 4. utg. (Oslo: Gyldendal, 2003), 19. 2 Krogh, Historie, forståelse og fortolkning, 97. 3 Krogh

Litt matematisk historie. Verdens eldste tallsystem? Antikk regnemaskin Det eldste vi har bevart av matematisk stoff, er skrevet på: Det gamle Egypt. Papyrus. Moskva-papyrusen. Egyptiske talltegn. Egyptiske tall. Oppgave. Det gamle Babylon (rekonstruksjon) Kileskrift på babylonsk leirtavle. Plimpton 322. Sumeriske og babylonske teg Av Anne Vaalund. Den første generasjonen historikere som vokste opp etter 1814 dannet Den norske historiske skole på 1830-tallet. De sentrale historikerne her var Rudolf Keyser og P. A. Munch, og de følte seg kallet til å skrive Norges historie fra grunnen av Foto: UiO. Historien om elementærpartiklene på 37 minutter. Partikkelfysiker Are Raklev forteller om atomer, elektroner, protoner, kvarker og myoner. På ganske lettfattelig og elementært vis. Se hele foredraget under. Av Eivind Torgersen. 28. juni, 2019

Spesialpedagogikk (bachelor) - Universitetet i Osl

Liste over professorer ved Det humanistiske fakultet (UiO) Hopp til navigering Hopp til søk. Dette er en liste over tidligere og nåværende professorer ved Det humanistiske fakultet (tidligere «Det filosofiske 1874-1914 Johan Ernst Welhaven Sars (ekstraordinær professor i historie Norges historie, fra steinalderen til i dag. Fortalt av fagfolk. Utviklet av Universitetet i Osl I Mine studier får UiO-studenter. personlig timeplan; beskjeder fra emner og studieprogram; lenker til studieprogram og emner; snarveier til verktøy og tjeneste Om gruppen. Vårt overordnede fokus er kulturelle og historiske dimensjoner av helse og sykdom, konkretisert i følgende hovedtemaer: funksjonshemming, seksuell og reproduktiv helse, asiatisk medisin, medikalisering av hverdagen, smittsomme sykdommer fra 1700 til i dag, psykiatrihistorie og den medisinske standardiseringens historie Kriminelle barn i Christiania 1867 og 1877 Behandling av tiltalte barn i alderen 10-14 år i Christiania Byrett. Heidi Kleiven Masteroppgave ved Institutt for arkeologi, konservering og historie

Statsvitenskap (bachelor) - Universitetet i Osl

Det medisinske fakultet (UiO), ble grunnlagt i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Fakultetets kjernevirksomhet er forskning, utdanning og formidling til pasientens og samfunnets beste Historisk museum åpner igjen fredag 6. november. Vikingskipshuset er stengt inntil videre på grunn av vekterstreik Forsiden UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk. Tal og fakta, historie, Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard. Finn fram på IFI. Finn vegen hit, parkering og romoversikt. HMS. Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) skal jobbe for eit godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt

 1. istrasjon
 2. data.ub.uio.no | på engelsk in English. Vokabularer Informasjon Tilbakemelding Hjelp. Humord. Innholdsspråk. Innholds- og søkespråk norsk bokmål. engelsk; norsk bokmål; (historie etter forbund, overenskomster, traktater) Anschluss Hansa Kalmarunionen (historie etter konflikter) Cubakrisen Investiturstriden Kalde krigen Kapsinkuppe
 3. Skal skrive bacheloroppgave hva burde jeg være obs på? skal skrive om hvorfor oppstod 2 verdenskrig. Læreren ber oss være obs på at man ikke skal fortelle , som en fortelling. Noen tips og råd
 4. Sentrale årstal i Det medisinske fakultets historie Frå Det medisinske fakultet vert oppretta som det tredje fakultetet ved UiO. 1870-åra. Oppdelinga av dei ulike fagdisiplinane tek til, og i 1875 vert Institutt for fysiologi danna. Fagspesialiseringa aukar utover 1890-tallet
 5. Bachelorgradsstudium i historie. Eksamenssemester: 2015 Haust. 2016 Vår. Undervisningsspråk: Norsk. Krav til forkunnskapar. 60 studiepoeng historieemne som inneheld: Dei tre obligatoriske oversynsemna (HI111, HI112, HI113) og eitt valfritt emne på grunn- eller fordjupingsnivå (til dømes HI100)
 6. Michalsen, Dag (2019). Nordic legal history and constitutional law 1800-2020. Michalsen, Dag (2019). Nordic legal history and constitutionalism since 1800. Michalsen, Dag (2019). Norge som en moderne lovgivningsstat på 1800-tallet. Michalsen, Dag (2019). Om utgivelsen av Carl Schmitt Politikk og rett. En kommentar. Michalsen, Dag (2019)
 7. Foreningens historie viser at kjernen i fagforeningsarbeidet er det samme i dag som for 100 år siden, nemlig å kjempe for de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Dette til tross for samfunnsutviklingen og at de ansattes rettigheter helt klart har blitt vesentlig forbedret i perioden. God lesning! På vegne av styret i Parat UiO Ole Martin Nodene

Forside - Det humanistiske fakulte

 1. Søk i ordlista. Listenr Ord Ordklasse Eksempler; 1: mellom: preposisjon: klikk for eksempler: 2: forhol
 2. «Rasistisk» benk: - Markerer en viktig del av vitenskapens historie, sier UiO-rektoren Bydelsutvalget i Gamle Oslo ønsker benken tilegnet Carl von Linné fjernet. For første gang uttaler nå UiO-rektor Svein Stølen seg om den rasistiske benken
 3. 2. HIS100 Moderne historie 1914-2000, HIS105 Nyere historie 1815-1914, HIS110 Antikk og middelalderhistorie til ca 1350, HIS115 Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie 1350-1815, HIS180 Trusler mot demokratiet Vekt Hjelpemidler Fordypningsoppgave 1/1 Alle. HIS350_1 - Fordypning i historie med bacheloroppgave side
 4. Fra 1400-tallet dro gjerne norske studenter til Rostock for å studere. Etter reformasjonen i Danmark-Norge ble det innført krav om studier ved universitetet i København for kommende norske embetsmenn. Allerede på 1600-tallet ble det forsøkt å få etablert et eget norsk universitet. Ønsket ble først realisert i 1811 med grunnleggelsen av Det Kongelige Frederiks Universitet, nå.

Lektorprogrammet UiO med spesialisering i historie og norsk. Hovedfag: Historie. 40-gruppe: Nordisk litteratur. Faglige fordypninger: Pedagogikk, eldre og nyere verdenshistorie med metode, eldre og nyere norsk historie, russisk historie, nordisk litteratur (900-2000), stormaktene og midtøsten, totalitære regimer, idéer og bevegelser, krig og konflikt 1900 til i dag, heksetro og trolldom i. Bacheloroppgave i historie: endelig fullført En slitsom høst er snart ferdig; det eneste som gjenstår nå er eksamen i ex. fac. på torsdag kommende uke. Denne høsten hadde jeg altså valgt å skrive bacheloroppgave, som i historie ikke er et obligatorisk emne

Ved å la den unge flerkulturelle Shabana innlede pressekonferansen om Verdenskongressen for historie, markerte arrangøren historiefagets forankring i en samtid preget av mangfold og globalisering. Shabanas opptreden kunne også illustrere utviklingen innenfor historiefaget bort fra harde økonomiske og sikkerhetspolitiske spørsmål, mot større fokus på hverdagslivet og den kulturelle sfæren Realistforeningens historie Våren 1859 ble det nedsatt en komite bestående av Cato Maximilian Guldberg, Anton Sophus Bachke og Gustav Blix, som skulle undersøke mulighetene for dannelsen av en realistforening ved Det Kgl. Frederiks Universitet, som Universitetet i Oslo dengang het Et nummer med vekt på historie og lange linjer innen religionspedagogikken. Her er artikler om IKO og Prismet i anledning 75/70-årsjubileer, praksisopplegg for undervisning om lokal kirkehistorie, refleksjoner over menighetspedagogikk og utviklingsarbeid og aksjonsforsking i barnehage, bokmeldinger om historieframstilling og deltakelse

Studieprogrammer - Det samfunnsvitenskapelige fakulte

Bachelorprogrammet i historie er sett saman av sju historiefaglege emne á 15 studiepoeng, til saman 105 studiepoeng. Fire emne er på grunnivå og tre, inklusive bacheloroppgåva, er på fordjupingsnivå. Emna på grunnivå er obligatoriske, medan det på fordjupingsnivået er høve til å velje blant dei emna instituttet tilbyr Omtalen av islam i norske medier er bred og ofte problemfokusert. I hvilken grad og på hvilke måter fremstilles islam og muslimer som problematisk for samfunnet i norske aviser?. Flyktningsituasjonen i Europa de siste årene har bidratt til forandring i det politiske og ideologiske klimaet; blant annet får høyrepopulistiske partier og bevegelser økt oppslutning Med utgangspunkt i en ekskursjon til Wittenberg vil du lære å relatere artefakter og konkrete historiske steder til betydningsfulle hendelser i kirkehistorien. Den praktiske læringshorisonten for kurset er Trosopplæring i Den norske kirken, men kurset er også relevant for lærere i grunnskole og videregående skole samt for barne- og ungdomsarbeidere i kristne organisasjoner

Bacheloroppgåve i historie Universitetet i Berge

Vis Selma Schwensen Lindgrens profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Selma har 7 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Selmas forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Gjesteforsker ved Department for the history and sociology of science at the University of Pennsylvania 2015-2016; Førsteamanuensis i medisinsk historie/samfunnsmedisin fra 1.1 2011; Postdoc ved UiO 2008-2011. Gjesteforsker ved Institut für geschichte der Medizin, Charité-Universitätsmedizin Berlin2002 og 2008-2009

Bacheloroppgave i Historie: Folkemordet i Rwanda

Loven om norsk normaltid ble vedtatt i 1894. Forskjellige lokaltider rundt i landet skulle erstattes med én nasjonal klokketid. Sammen med politikk, ny kommunikasjon og internasjonale behov spilte Observatoriet en sentral rolle i prosessen Student søkte etter bacheloroppgave på finn.no - Er det noen som har mulighet til å skrive en bacheloroppgave innenfor pedagogikk? Prisen kan diskuteres, URKUND for å avdekke avskrift i innleverte oppgaver, ifølge Hanna Ekeli, leder for avdeling for fagstøtte ved UiO

Natur og historie Subareas. Artikler om Finses biodiversitet; Planten som påvirket norgeshistorien. Published Jan. 19, 2015 9:40 AM . Kvann er en vanlig plante å i det norske høyfjellet, og hevdes å ha endret norgeshistorien. Read more Et lemens død. Publisert i: Oslo: Akademisk Publisering, 2017. Kjøp boken . Sammendrag. Politiretten har en renessanse i Europa, både teoretisk og praktisk. I dag studeres europeiske politisystemer historisk, og den nye interessen for politirettens historie påvirker synet på forvaltning, straff og politi FRIDTJOF NANSEN: Med noen få klikk kan du få vite mye om polfareren, zoologi-professoren og nobelprisvinneren Fridtjof Nansen, slik som info om foreldrene hans, hans seks søsken, to koner og fem barn, og hvem tjenestefolkene hans var. Foreldrene hans hadde husjomfru, stuepike, kokkepike, barnepike og gårdsdreng.Som voksen ansatte Nansen både stuepike, kokkepike, barnepike og kusk Gull verdt - når mynter blir historie Gull er makt - gull gir ære. Gjennom å utgi gullmynter, har herskere gjennom 2600 år gjort det mulig å møtes og utveksle verdier i tillit. Foto og montasje Kulturhistorisk museum,UiO/ Lill-Ann Chepstow-Lusty Henrik Greve Blessings liv er en tragisk historie. Han døde som narkotikavrak 49 år gammel, mens han kunne ha nytt et eventyrlig vellykket liv. Blessings skjebne etter den berømte Fram-ferden i årene 1893 til 1896 er en mindre kjent del av polarhistorien, som Norum har belyst på en levende, og til dels hjerteskjærende, måte

 • Reflex hovden vinterdress.
 • Amigos barnehage monolitten.
 • Kurier mediadaten 2018.
 • Valbert weihnachtsmarkt.
 • The slide.
 • Ballettschule essen.
 • Vw touran.
 • Døgnåpen restaurant oslo.
 • Petimeter engelsk.
 • Luwak kaffe pris.
 • Bytes to mbits.
 • Albertina jahreskarte studenten.
 • Ina ten damme.
 • Halv integrerte oppvaskmaskiner.
 • Fukushima stråling.
 • Skoleruta 2018 mandal.
 • Parkeringsforskriften § 36.
 • Supersport ponuda sve.
 • Faglærer i musikk.
 • Rechenbrett das kleine 1x1 anleitung.
 • Fjord definisjon.
 • Superlotto vinnere.
 • Papegøye leker.
 • Gårdsferie telemark.
 • Stemnestaden leir.
 • Hopfenpflücker festival pyras.
 • Moz ffo ticketservice.
 • Kellnerlehrling.
 • Katniss everdeen hair.
 • Ord over grind forfatter.
 • Kongens tale i dronningparken.
 • Speicherpassage eckernförde.
 • Hva er salsa dans.
 • Flyreiser til tavira portugal.
 • Evang luth pfarramt nördlingen.
 • Marañon fruit.
 • Helen of troy movie.
 • Url tag manager.
 • Canal digital go filmer.
 • Maria evangeliet.
 • Bayern oslo fengsel.