Home

Speilsymmetri

Innen speilsymmetri er delene på de to sidene av linjen helt like. I antisymmetri brukes linjen til å skape et likt bilde som kan både vendes og snus så lenge det er en lik figur. En firkant kan for eksempel ha kun fire speilsymmetrilinjer, mens den kan ha et nærmest uendelig antall antisymmetrilinjer Barnetrinn Matematikk Jeg kan regne - bm Modul : Geometri. Speilsymmetri. Speilsymmetri - Tren Barnetrinn Matematikk Jeg kan regne - bm Modul : Geometri. Speilsymmetri. Speilsymmetri - Basi

Når sommerfuglen slår sammen vingene, vil vingene nøyaktig dekke hverandre. Når du har en speilsymmetrisk tegning på papiret og bretter papiret langs symmetriaksen, vil de to halvdelene falle sammen. Bruk dette som en sjekk på om du har speilsymmetri Bilateral symmetri, tosidig symmetri eller monosymmetri er en form for symmetri der en todimensjonal figur speiles om én og kun én linje, eller et tredimensjonalt legeme er speilet om ett og kun ett plan. Resultatet er en figur med to sider som er speilvendte bilder av hverandre. Begrepet speilsymmetri brukes først og fremst i matematikken Mønster og symmetri. I dette kapittelet arbeider elevene videre med mønster og speiling, som en repetisjon fra 2. trinn. I tillegg møter de parallellforskyving

- gjøre erfaringer med speilsymmetri i praktiske situasjoner-lage og utforske enkle geometriske mønstre og beskrive dem muntlig, som for eksempel et mønster av trekanter hvor annenhver har spissen opp og ned. 26-Jan-07 14 • Tredimensjonale figurer er figurer som har romlig utstrekning. • Todimensjonale figurer er enten avledet av 3dim Figur 1: Symmetrisk mønster. Matematisk sett er det en vesentlig forskjell på de to jentenavnene. Navnet ANNA er likt bakfra og forfra, mens ANNE ikke har denne egenskapen Barnasside.no En nettside med lenker for foreldre og barn. barnasside, barnesider, spill, skole, linker, lenke I det siste kapittelet arbeider elevene med speilsymmetri og mønstre. De skal fullføre bilder slik at de blir speilsymmetriske, de skal tegne inn speillinjene til figurer og speile figurer. Videre blir de kjent med og bruker speilsymmetri i praktiske situasjoner. Elevene får også utforske speilbildet til forskjellige figurer ved hjelp av speil Norsk serie. Solveig og Kosinus sjekker ut hva symmetri er. Det er ikke like lett å lage en symmetrisk hest som en symmetrisk sommerfugl. Og hva er egentlig en speilograf

Speilsymmetri +13. For å lage og sjekke mønster med speiling brukte vi speil. Helt magisk var det noen førsteklassinger som sa :) Tilbake. Drevet av Moava | Lenker for lærere | Lenker for elever | Lenker for foreldre |. I denne butikken kan du velge å se priser inkl. eller eks. mva. Er du i tvil velger du inkl mv Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî

Symmetri 2 Hva er symmetri? Et mønster som er likt på begge sider av en vertikal midtlinje? Få elevene til å undre seg. Samtale om bilder med symmetriske figurer. Hva er det som får oss til å si at de er symmetriske figurer? Kompetansemål Elevene skal kunne: kjenne att, bruke og samtale om spegelsymmetri Symmetri er et mønster som gjentar seg. Vi kan ha symmetri om et punkt, en linje og et plan. Dersom vi har symmetri om en linje, kalt symmetriaksen, betyr det at om vi bretter langs linjen vil mønsteret på begge sidene legge seg oppå hverandre Elevene bør gjøre flere varierte oppgaver for å få flest mulige erfaringer med symmetri og mønster. Multi har laget flere gode oppgaver: Symmetrilinjer 1 Symmetrilinjer 2 Symmetrilinjer 3 Kompetansemål: kjenne att, bruke og beskrive spegelsymmetri og parallellforskyving i konkrete situasjonar Læringsmål: kunne trekke symmetrilinjer i figure Speilsymmetri er hvis en form/figur kan speiles om en akse. Høyre halvdel vil være speilbildet av den venstre halvdel og omvendt. I dette læringsopplegget blir elevene kjent med speilsymmetri. Læringsmål: Jeg kan finne og beskrive speilsymmetri, og bruke dette i tegninger og mønstre • gjenkjenne og bruke speilsymmetri og parallellforskyvning i konkrete situasjoner • lage og utforske geometriske mønstre og beskrive dem muntlig 11 Hva sier K06? Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Etter 7.trinn: • beskrive og gjennomføre speiling, rotasjon o

Symmetri - Wikipedi

7.06. Speilsymmetri - Tren

Og nå skal dere få vite hvorfor det er så mye speilsymmetri rundt oss: Det er vanlig. Vi undersøkte hvor det er vanlig med speilsymmetri. På turer, ekskursjoner, i bøker, kataloger, materiell, internett og gjennom forsøk lette vi etter speilsymmetri. Det fant vi både i naturen, hos insekter, edderkopper, fugler, fisk, pattedyr og noen. Denne filmen viser hvordan en ekskursjon til en kirke kan brukes i undervisninga om geometri. Målet er at elevene skal kunne gjenkjenne og gjenskape både to- og tredimensjonale geometriske figurer, bruke speilsymmetri, utvikle bedre kjennskap til begreper brukt innen geometri og få befestet begrepsinnholdet til ulike figurer speilsymmetri. • lage, beskrive og videreføre enkle mønstre. • Fortelle hva speilsymmetri • Kjenne igjen symmetriske figurer, og tegne symmetrilinjer • Lage symmetriske figurer. 3A Kap. 8 Oppgavebok s. 54 - 57 Multi kopiperm Praktisk gjennomgang Bruk av konkreter Klasse/små grupper Tavleundervisning Kopiark Målprøver. Matemagisk er et fleksibelt læreverk som består av både bøker og digitale ressurser. Matemagisk skaper liv i matematikken ved å engasjere, motivere og styrke elevers grunnleggende ferdigheter. speilsymmetri menes at en figur kan speiles på seg selv om en linje. De to som tilhører c) har to rotasjonssymmetrier og i tillegg to speil-symmetrier. Figurene som hører til d) har tre rotasjons- og tre speilsymmetrier. Figurene fra a) til d) er forskjellige sett ut fra symmetribe

Åttebladsrosen har speilsymmetri og rotasjonssymmetri. 1. Speiling om S1 2. Speiling om S2 3. Speiling om S3 4. Speiling om S4 5. Rotasjon om O (senter) 6. Rotasjon om O 7. Rotasjon om O 8. Identitet Videre skal jeg finne ut hvilke symmetrier åttebladsrosen har hvis den fortsetter i det uendelige Speilsymmetri. Når vi kan legge et speil gjennom midten av figuren og se hele figuren ved hjelp av speilet. Symmetrilinjer. Linjer som deler inn figuren i symmetriske deler. Arbeid med speiling i skolen. Se på gjenstander/seg selv i et speil og diskutere hva vi ser, få erfaring med hvordan speilbildet endrer seg når vi beveger gjenstanden om speilsymmetri i praktiske situasjoner - kjenne igjen og bruke speilsymmetri i illustrasjoner og bokstaver - tegne symmetrilinjer i mgurer, samt speile mgurer om en symmetrilinje - lage og utforske geometriske mønstre og beskrive dem muntlig - lage og utforske geometriske mønstr - Speilsymmetri, husker dere hva det er? spør hun. Noen hender spretter i været. - Det er to sider som er helt like, foreslår en av elevene. - Ja, men ikke helt like. Husker dere hva streken midt i heter? Tverrfaglig undervisning. Kilskar forklarer symmetrilinjen, og at det som er på hver side, er speilvendt om speilsymmetri i praktiske situasjoner - kjenne igjen speilsymmetriske figurer og ting i hverdagen -tegne symmetrilinjer i figurer - lage og utforske geometriske mønstre både med og uten digitale verktøy, og beskrive dem muntlig - lage og utforske geometriske mønstr

Gjenkjenne speilsymmetri i geometriske mønster, kunne forklare hvor speilingslinja går, tegne speilbildet av enkle mønstre. Brette lage og utforske enkle geometriske mønstre og beskrive dem muntlig. Lage mønster og figurer med geometriske former, og beskrive dem. - Lage geometriske mønstre med 2- dimensjonale figurer, for eksempel julelenker speilsymmetri og parallellforskyvning i konkrete situasjoner -lage og utforske geometriske mønster og beskrive de muntlig -lese av, plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystem, både med og uten digitale verktøy Mål for opplæringa er at eleven skal kunne -gjøre overslag over og måle lengde Også i speilsymmetri er det en liten industri å «produsere speil». Basert på en kjent heuristisk metode, foreslår jeg speilmangfoldigheter for to av mine konstruksjoner. For mer informasjon. Kontakt Matematisk institutt. Publisert 25. okt. 2017 09:15 - Sist endret 30. okt. 2017 10:57

Allerede på småtrinnet jobber elevene med symmetribegrepet i matematikk. De lærer om symmetrilinjer, rotasjonssymmetri og speilsymmetri. Vi har tidligere blogget om at snøkrystaller er sekskantede matematikk geometri, og symmetri begreper geometrisk form har spesielle egenskaper som er knyttet til seg. todimensjonal form en lengde, en bredde og en dybd Nettet blir stadig viktigere for stadig flere av oss. Godt innhold for den kommende generasjon er det imidlertid ikke overflod av. Det er rett og slett svært få steder hvor de kan ferdes trygt og uten å utsettes for massiv reklame SAT Math Test Prep Online Crash Course Algebra & Geometry Study Guide Review, Functions,Youtube - Duration: 2:28:48. The Organic Chemistry Tutor Recommended for yo

speilsymmetri. • lage, beskrive og videreføre enkle mønstre. • Fortelle hva speilsymmetri • Kjenne igjen symmetriske figurer, og tegne symmetrilinjer • Lage symmetriske figurer. 3A Kap. 8 Oppgavebok s. 54 - 57 Multi kopiperm Praktisk gjennomgang Bruk av konkreter Klasse/små grupper Tavleundervisning Kopiark Målprøver. beskrive speilsymmetri og parallellforskyvning i konkrete situasjoner. Sirkel og radius til en sirkel. 3 beskrive og utføre speilsymmetri av kjente figurer. Uke 47 Speilsymmetri Multi-oppgavebok s. 54-55 Matematikk 3a: Rød oppgave 141, 145 (Uke 47) Jeg vet hva speilsymmetri vil si. Jeg kan beskrive og utføre speilsymmetri på enkle figurer speilsymmetri i praktiske situasjoner. Jeg kan sortere og sammenligne figurer etter form og størrelse. Jeg kan kjenne igjen og navngi de todimensjonale figurene trekant, kvadrat, rektangel og sirkel. Jeg kan beskrive ulike todimensjonale figurer ved hjelp av begrepene side, flate og hjørne. Jeg kan kjenne igjen og navngi d Speilsymmetri og parallell- forskyvning (3) om speilsymmetri, lage symmetriske bilder og å finne symmetrilinjer kjenne igjen speilsymmetri, påvise symmetrilinjer, også i figurer der det er flere, og selv lage og utforske symmetriske mønstre lage og beskrive enkle mønstre ved å gjenta og forskyve en for speilsymmetri i praktiske situasjoner 2. kjenne igjen, bruke og samtale om speilsymmetri i praktiske situasjoner som for eksempel i arkitektur. 2+. speile om symmetrilinja uansett hvor den ligger, og kunne forskjellen på symmetri og asymmetri. ENGELSK SPRÅK OG SPRÅKLÆRING bruke digitale ressurser i opplevelse av språket

Matematikk kan brukes til flere ting enn kun til å regne med tall. Matematiske formler har vart flyttig brukt i kunst og arkitektur fordi de gir objekter som er pene å se på, på grunn av form, proporsjon, symmetri, osv. I den følgende artikkel, kan du se hvordan symmetri, tall, følger m.mer kan brukes i disse juletider. Til å lage... f.eks. julekorger Speilsymmetri er en relasjon som kan eksistere mellom to Calabi-Yau mangfoldigheter av kompleks dimensjon 3. Eulertallene til de to mangfoldighetene som er hverandres speil har samme tallverdi, men motsatt fortegn. En formodning er at Calabi-Yau mangfoldigheter av dimensjon 3 kommer i slike par Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring

7.06. Speilsymmetri - Basis - Kunnskap.n

 1. Sjetteklassingene skulle bruke sine matematiske kunnskaper om speilsymmetri for å pynte dragene. — Slik blir matematikken overført til dagliglivet, forteller Malm. Alternativ undervisning er likevel ikke noe nytt for elevene. — Vi har verkstedsundervisning hver onsdag, hvor elevene får et praktisk problem de skal løse
 2. Kompetansemål Elevene skal kunne: kjenne att, bruke og samtale om spegelsymmetri i praktiske situasjonar. Læringsmål: gjennkjenne og bruke speilsymmetri i praktiske situasjoner.; kunne lage symmetriske bilder
 3. Se også her: Speilsymmetri - julekurver; Juletrær. Lag eller tegn juletrær -symmetriske på alle sider. Eller hva med snømenn? Stjerner og snøfnugg. Lær elevene å tegne stjerner med fire, fem og seks kanter. Fargelegging soppgaver, som f.eks. mandala, er koselige førjulsaktiviteter også

Fullstendig sammendrag til eksamen i språk, tekst og matematikk 2. Alt man trenger for å oppnå toppkarakter. I dokumentet gjennomgår jeg: Matematikk: Mønster og symmetri i barnehagen, barns møte med symmetri og mønster, mønster, symmetri. speilsymmetri, rotasjonssymmetr, parallellforskyvning, varians og invarians, klassifisering, tilrettelegging av matematiske aktiviteter ,Alan Bishops. - For eksempel kan sykling bidra til å gi unger forståelse for speilsymmetri: De erfarer at de er i balanse når de fordeler like mye kroppsvekt på hver side av sykkelen. Publisert: 09.02.03 kl.

Figurer i planet - matematikk

Særegne kjennetegn for stilen er blant annet rikt utformede dørportaler og en overstreng geometri - vakker i all sin enkelhet. Her har vi mye rektangler, søyler, trekanter, geometriske mønstre i vinduer og speilsymmetri. Noe av det mest eksotiske med Villa Dammen er at huset fortsatt er så godt som originalt fra byggeåret. Dette er ekte. Sammendrag av viktige begreper i matematikkdelen av STM2: Mønster og symmetri i barnehagen Barns møte med symmetri og mønster Mønster Symmetri Speilsymmetri Rotasjonssymmetri Parallellforskyvning Varians og invarians Klassifisering Tilrettelegging av matematiske aktiviteter Alan Bishops seks matematiske aktiviteter Barns utvikling av tallforståelse Barns språkutvikling NOK 25.00.

Symmetri - hiof.n

 1. speilsymmetri og parallellforskyvning i for eksempel kunst og mønster. Jeg kan bruke speilsymmetri og parallellforskyvning til å lage egne mønstre. Jeg kan utforske geometriske mønstre og beskrive dem, for eksempel studere gjentakende mønstre og Multi 4b? (Ikke fått ennå) Geobrikker Leg
 2. kjenne igjen og bruke speilsymmetri og parallellforskyving i konkrete situasjoner. lage og utforske geometriske mønster og beskrive de muntlig. plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystem, både med og uten digitale verktøy. Hva er et rektangel
 3. speilsymmetri og parallellforskyvning i konkrete situasjoner. Eleven skal kunne kjenne igjen, bruke og beskrive speilsymmetri og parallellforskyvning i ulike figurer og i konkrete situasjoner. - finne og beskrive speilsymmetri og parallellforskyvning (f.eks. kunst og mønster) og lage egne mønstre ved hjelp av samme teknikke
 4. Speilsymmetri Abamiks Gruppeoppgaver Spill, etc . 1. KLASSE - VEILEDENDE HALVÅRSPLAN, HØSTEN 2012 1. Klasse, Haukedalen skole NMS MND Gaia Start KOMPETANSEMÅL, naturfag Etter 2.trinn MND RLE Fortell meg mer/Vi i verden KOMPETANSEMÅL Etter 4.trin
 5. I dette læringsopplegget blir elevene kjent med speilsymmetri. De arbeider praktisk med å brette, ta bilder og tegne. Vis læringsopplegg. Læringsopplegg Matematikk 1-7. Hvor tar pengene veien? Elevene skal lære om privatøkonomi og få en grunnleggende forståelse for penger, inntekt og forbruk

Bilateral symmetri - Wikipedi

Varm opp på neste trening med øvelsen «god dag, god dag» eller «speilsymmetri». » Tren lagspill, teknikk, konsentrasjon og konkurranseinstinkt med «liggende skiskyting», «abc-stafett» og øvelsen «4 på rad i fart» eller går inn på øvelsesbanken og plukk akkurat den eller de øvelsene som også fysisk trener prefererte motoriske ferdigheter speilsymmetri i praktiske situasjoner 1. Jeg kan kopiere en enkel figur på ruteark. 2. Jeg kan tegne på speillinja. 3. Lage og utforske geometriske mønstre både med og uten digitale verktøy og beskrive dem muntlig . MÅLING 1. Jeg kan kopiere enkle mønstre. 2. Jeg kan beskrive hvordan mønsteret er. 1.Måle og sammenligne størrelser som. 4. trinn - Ukeplan uke 2 Læringsmål: Norsk: Jeg kan skrive ord med stum d.Jeg kan skrive ukas ord riktig. Matte: Jeg vet hva speilsymmetri er. Engelsk: Jeg kan fortelle om bildet s 36 og 37.Jeg kan stille og svare på spørsmålene: What can you see in the picture?What is big? Samfunnsfag: Jeg vet når vikingtiden var. Sosialt mål: Jeg kan sette meg inn i andres følelser MULTI gir en engasjerende, meningsfull og morsom vei til matematikk! Verket holder fokus; hvert tema behandles grundig og over en lengre periode skjer med speilsymmetri. OPPGAVE C: Lag en polygon i en av kvadrantene. La origo være rotasjonspunktet. Prøv å roter figuren slik at symmetrifigurens hjørner kommer kun i heltallskoordinater. OPPGAVE D: Lag en polygon. Tegn inn en vektor. Bruk kommandoen i GeoGebra og lag en elle

Mønster og symmetri - Matte overalt - Det Norske Samlage

Lær definisjonen av vekselvirkning. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene vekselvirkning i den store norsk bokmål samlingen På 3. og 4. trinn i barneskolen vurderes etter rundt 70 mål i semesteret. Elevene registreres enten som under forventet, Tilfredsstillende måloppnåelse, Over forventet eller Ikke påbegynt.Elevene blir blant annet vurdert om de kan:beskrive likhet og forskjeller mellom et utvalg talemålsvarianter i Norge.kjenne igjen speilsymmetri og parallellforskyvning i konkrete situasjoner. Speilsymmetri s. 71-81. Kunne speile om linja med hjelp av ruteark. Tirsdag 1. og 2. time. Speilsymmetri s. 71-81. Kunne speile om linja ved hjelp av konstruksjon. Onsdag 4. time. Mønster. ENGELSK. Tema. Læringsmål. Onsdag 5. og 6. time. The Cold War. We'll be working with text 2B in Key Delmålet var å bli kjent med begrepet speilsymmetri. Speilsymmetri Mottakelsen av elevene - Positiv holdning, nøkkel til suksess - Imøtekommende - Vise respekt og få respekt - Ta kontrollen tidlig og gi tydelige beskjeder Samling Kompetansemål og delmål - Starte dagen fort LÆR Å MALE ET SNØFNUGG MED SYMMETRI. Jeg heter Kristina Liv og jeg elsker å tegne, male og lage morsomme ting. I dag skal vi male et snøfnugg med speilsymmetri. #KUNSTNERKNOPP #PedagogiskBarneTV

Kjenne igjen speilsymmetri, finne symmetrilinjer og lage symmetriske figurer. 6 Mattenøtter Løse grubliser og gjenkjenne og fortsette mønster. Symbolregning (prealgebra) speilsymmetri og parallellforskyvni ng i konkrete situasjoner Lage og utforske geometriske mønster og beskrive de muntlig Utvikle og bruke varierte metoder for multiplikasjon og divisjon, bruke de i praktiske situasjoner og bruke den lille multiplikasjons-tabellen i hoderegning og kjenne igjen og bruke speilsymmetri i praktiske situasjoner (MAT, 1.-2. årstrinn) lage og utforske geometriske mønster og beskrive dem muntlig (MAT, 3.-4. årstrinn) beskrive og gjennomføre speiling, rotasjon og parallellforskyving (MAT, 5.-7. årstrinn - De skal gjenkjenne speilsymmetri i geometriske mønster, kunne forklare hvor speilingslinja går, og kunne tegne speilbildet av enkle mønster. - De skal forstå hva som menes med sider, vinkler, hjørner, sidekanter og sideflater, og kunne beskrive figurene ut fra dette. Måling Mål for opplæringa er at eleven skal kunn

Gjenkjenne og bruke speilsymmetri i Lage og utforske enkle geometriske mønstre og beskrive dem muntlig Anslå og måle lengde,vekt, areal, volum, tid Bruke ikke-standardiserte måleenheter og forklare hensikten med standardisering av måleenheter og foreta omgjøring mellom vanlige måleenheter bilde min.kunnskap.no tilbyr digitale ressurser til barnehage, grunnskole, videregående, voksenopplæring, norsk som andrespråk, spesialundervisning

Symmetrier - Matematikk

Oversikt over læringsmål i matematikk 3. og 4. trinn Gol skule 3 4 Tal: •beskrive og bruke plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar og uttrykkje talstorleikar på varierte måta speilsymmetri, rotasjonssymmetri Prøv å finn disse! (Og fins det flere?) Vi får senere også bruk for Pytagoras og formlike trekanter, samt egenskapene til tre-kanter med vinkler på 30, 60 og 90 grader. Symmetrier Tenker vi fortsatt på figuren som sammensatt av to pyramider kan vi tenke oss en akse so Ptolemaisk dynasti (/ ˌtɒlɪmeɪɪk /; Old Greek: Πτολεμαῖοι, Ptolemaioi), noen ganger også kjent som Lagida (/ lædʒɪdzd илиd); opprinnelse, som styrte det ptolemaiske riket i Egypt i den hellenistiske perioden. Regelen deres varet i 275 år, fra 305 til 30 f.Kr. De var det siste dynastiet i det gamle Egypt

• kjenne att, bruke og samtale om speilsymmetri i praktiske situasjoner • samle, sortere, notere og illustrere data med telestreker, tabeller og søylediagram og samtale om prosessen og kva illustrasjonene forteller om datamaterialet Naturfag: • sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppe gjenkjenne, bruke og samtale om speilsymmetri i praktiske situasjoner lage og utforske geometriske mønster, både med og uten digitale verktøy, og beskrive dem muntlig. Læreplan i matematikk fellesfag Læreplankode: MAT1-04 Side 6 av 14 Måling Mål for opplæringen er at eleven skal kunn Bilateral symmetri, også kalt refleksjons- eller speilsymmetri. Har du eksempler på bilateral symmetri? De fleste organismer (MEG: dyr i alle fall), inkludert mennesket, har bilateral symmetri Gjenkjenne og bruke speilsymmetri og parallellforskyvning i konkrete situasjoner. Plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystemer både med og uten verktøy. Måling - Elevene skal kunne: Gjøre overslag over og måle lengde, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinkler

Barnasside.n

feltstyrke over buet sylinderflate, og pga speilsymmetri om et plan med normalvektor parallell med sylinderaksen, kan vi anta at feltet står normalt på buet sylinderflate. Dermed er feltet utenfor den ytre sylinderenE= 2ˇr 0 rettetutover,ogfeltetidetindrehulrommetE= 0. (d Den kan bruke speilsymmetri, rotasjonssymmetris, hexagon rotasjon og mye mer. Det blir fantasiske kunstverk. Blir lagt ut mer etterhvert. Kontakt Regnbuen Barnehage Lars Onsagersv. 3 7051 Trondheim T: 94021527 E: Kristin.T.Sivertsen@aurorastiftelsen.no. Planleggingsdager og. Speilsymmetri Krle: Filosofi og etikk Matte: Speilsymmetri Norsk: Lure oppfinnelser Stasjonsundervisning Stasjoner Gym/Svømming Løve: Svømming Ape: Innegym Panda: Utegym Matte: Geometri Samfunnsfag: Steinalderen Bibliotek; Vi låner og leverer Norsk: Nyhetsartikkel Engelsk: My new clothes Samfunnsfag: Steinaldere

Symmetri - Matte overalt - Det Norske Samlage

 1. Utematte i skogen innenfor Myra terrasse: Lage gjentakende mønster eller speilsymmetri. Og da ble det jo utstilling til slutt :-) God pinse til store og små
 2. Mål: -Lære om speilsymmetri, rotasjonssymmetri og parallellforskyving - Påvise symmetrilinjer Ark i grønn kladdebok Engelsk Textbook 3 At school Mål: Workbook 3- Kunne ord som handler om skole - Writing: Jobbe med spørreord og has/have - Lære om skole i andre land : s. 6: s 47 Skriv om klasserommet ditt. Prøv o
 3. 4!! Organisatorisk!søkesdeten!bestmulig!tilpasset!opplæringifasen!med!innlæring!av!nye! emner!ved!å:!! • Gruppereeleveneinoenlundehomogenegrupper ,etter!hvahver.
 4. Velkommen til Klasseromsprat, en blogg ment som ressurs for dem som driver med undervisning i skolen -og foreldre eller andre som jobber med barn. Mine tips og ideer vil hovedsaklig være rettet mot barne- og mellomtrinnet da det er der jeg har mest erfaring, men kom gjerne med tips for barn i de eldre klassene. Du som leser er også velkommen til å komme med kommentarer med gode råd og.
 5. Speilsymmetri, lage og utforske geometriske mønster. Måling: Måle og sammenlikne, størrelse, dager, måneder, klokka, Norsk: Muntlig kommunikasjon: Fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger, Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer, følge opp innspill fra andre, stille spørsmål, leke, improviser og eksperimenter
 6. Bråtejordet barnehage. 324 liker dette. Bråtejordet ligger nydelig til på Bråtejordet på Strømmen. Barnehagen åpnet 1. august 2016

NRK TV - Kosinus - 16

kjenne igjen, bruke og samtale om speilsymmetri i praktiske situasjoner lage og utforske geometriske mønster, både med og uten digitale verktøy, og beskrive dem muntli bruke speilsymmetri og parallellforskyvning til å lage egne mønstre. utforske geometriske mønstre og beskrive dem, f.eks. studere gjentakende mønstre, og gjenkjenne hvilke elementer som gjentas - farge eller form. utforske og lage geometriske mønstre ved å sette sammen og repetere former og figurer Kjenne igjen og bruke speilsymmetri i praktiske situasjoner. Lage og utforske enkle geometriske mønstre og beskrive dem muntlig. På første trinn skal vi arbeide med mønster før jul. Vi vil arbeide med de geometriske formene sirkel - kvadrat - rektangel - trekant

Video: Myra skole : Speilsymmetri

KJOLER - Vakre Ven

• kjenne igjen, bruke og samtale om speilsymmetri i praktiske situasjoner • lage og utforske enkle geometriske mønstre, både med og uten digitale verktøy, og beskrive dem muntlig Måling. • måle og sammenligne størrelser tilknyttet lengde og areal, ved hjelp av ikke

Geometri - skolekassa

 1. Symmetri - De magiske tallene
 2. Symmetri - matematikk
 3. Symmetri og mønster - De magiske tallene
 4. Whyz
Speilsymmetri

Speil symmetri og en følelse av skjønnhet - Vitenskap - 202

 1. Symmetri i Minecraft Minecraft: Education Editio
 2. Grunnleggende bevegelseserfaring, kroppsoppfattelse og
 3. Skapte ny molekylstruktur - Apollo
WhyzoProfessor, Bone Collector, Golden Child & T DubMaximum 8 Oppgavebok by Gyldendal Norsk Forlag - IssuuSymmetri
 • Skole i norge.
 • Kjernetemperatur entrecote.
 • Sysselsette kryssord.
 • Harry potter books in order.
 • Trail trophy.
 • How to kiss a frog salg.
 • Viking snowflake test.
 • Setetrekk mercedes c180.
 • 400 euro jobs saarland.
 • Haus mieten coesfeld.
 • Lemongrass aachen öffnungszeiten.
 • Kontroll og konstitusjonskomiteen ssb.
 • 3 geräte sudhaus.
 • Mtdna.
 • Narkotika straff.
 • Skjule utroskap.
 • Marmor klokke kremmerhuset.
 • Vid n.
 • Visuell læring.
 • Highlighter palette.
 • World trade center attack.
 • Spirit animal.
 • Joachim trier manusforfatter.
 • Parestesier i hodet.
 • Dallas burger 7 eleven.
 • Krydderkake uten smør.
 • Erkeengler.
 • Sas corporate.
 • Antiochia bibel.
 • Herre ringer.
 • Samantha skogrand morgenklubben.
 • Terrassevarmer test.
 • Leilighet i tyrkia erfaringer.
 • Vurdering for læring mooc.
 • Nrk satiriks norske grønnsaker.
 • Koch media licensing gmbh.
 • Flagga dominikanska republiken.
 • Pub sandnes.
 • Mspa varmer ikke.
 • Norsk uradel.
 • Union jack marvel.