Home

Kontroll og konstitusjonskomiteen ssb

kontroll- og konstitusjonskomiteen - Dagens Perspekti

 1. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har blitt enige om at det skal holdes høring om konflikten i Statistisk sentralbyrå (SSB). Leder Opprydningen i SSB Det handler ikke om innvandring
 2. STORTINGET (NRK): Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget har bestemt at det blir høring i SSB-saken
 3. 2018 Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen 10 . januar - Håndteringen av omorganiseringen i SSB *5 port som var faglig svak i beskrivelsen av dette, og den var uansett ubalansert. De moderne versjonene av de modellene SSB har hatt siden 1960-tallet, og som har bidratt til det inn-tektspolitiske samarbeidet, har utviklet seg i en.
 4. ister Siv Jensens håndtering av saken, men ser helt bort fra forskningspolitiske problemstillinger. Av Per M. Koch, Forskningspolitikk Komiteens flertall går i liten grad inn på statsrådens holdning til hvordan SSB bør organiseres
 5. - Svarene til kontroll- og konstitusjonskomiteen synliggjør at Finansdepartementet har fulgt opp omorganiseringsprosessen i SSB på en grundig måte. - Jeg redegjør for de mange advarslene Meyer fikk mot å gjøre endringer som foregriper statistikklovutvalget eller svekker byråets evne til å levere på samfunnsoppdraget

Det blir høring i SSB-saken - NRK Norge - Oversikt over

Håndteringen av omorganiseringen i SSB. På komitémøtet 14.11.2017 ble det besluttet å sende brev med spørsmål til finansminister Siv Jensen. Brev av 14.11.2017 fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til finansminister Siv Jensen Kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget besluttet tirsdag ettermiddag at de ønsker at finansminister Siv Jensens (Frp) møter til ny høring om SSB-striden Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité er en fagkomité på Stortinget.Den behandler blant annet saker relatert til kontroll av regjeringen samt konstitusjonelle spørsmål.. Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal gjennomgå og gi innstilling til Stortinget om: statsrådets protokoller mv., jf Kontroll- og konstitusjonskomiteen er den eneste komiteen på Stortinget som kan behandle saker på eget initiativ Finansminister Siv Jensen under de åpne høringene i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om håndteringen av omorganiseringen i SSB. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Åserud, Lis

Tirsdag sendte Jensen et 60 sider langt svarbrev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om den betente SSB-saken. - Finansministerens svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen gir. Jeg håper også at Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil invitere andre personer i SSB som har vært sentrale i omstillingen av forskningsavdelingen for å få opplyst saken best mulig Kontroll- og konstitusjonskomiteen avholdt en åpen kontrollhøring onsdag 10. januar 2018. Se opptak av høringen. Høringen var et ledd i behandlingen av sak om håndteringen av omorganiseringen i Statistisk sentralbyrå (SSB), som kontroll- og konstitusjonskomiteen åpnet på eget initiativ i desember 2017 Finansminister Siv Jensen (Frp) møtes med anklager om manipulasjon og villedning foran torsdagens høring om SSB-saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen MEYER: Tidligere direktør i Statistisk Sentralbyrå SSB, Christine Meyer og leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Dag Terje Andersen under de åpne høringene i Kontroll- og.

 1. Meyer håper at kontroll- og konstitusjonskomiteen også innkaller personer fra SSB som var sentrale i omstillingsprosessen. Navnene på hvem som blir kalt inn, blir tema når kontrollkomiteen møtes om en uke, men etter tirsdagens møte antydet flere av medlemmene at det ligger an til en bredt anlagt høring der både navngitte SSB-forskere og representanter fra LO og NHO vil bli innkalt
 2. Kontroll- og konstitusjonskomiteen er en fast stortingskomité opprettet 1993. Komiteen har ansvar for Stortingets kontroll med regjeringen, blant annet ved å føre kontroll med at regjeringen og forvaltningen gjennomfører de vedtakene Stortinget fatter.
 3. DIREKTE: Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget holder åpen høring om håndteringen av omorganiseringen i SSB. Video: Stortinget Vis mer 10. januar 2018 kl. 12.2
 4. Innlegg i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 10. januar 2018 om omorganiseringen i SSB Styreleder i SSB Morten Reymerts innlegg i kontroll- og konstitusjonskomiteen 10 Nasjonalregnskap og næringsstatistikk. Publisert: 30. mai 2013 ansvar fo
 5. ister Siv Jensen etter de åpne høringene i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om håndteringen av omorganiseringen i SSB. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix Stortinget er ennå ikke fornøyd med svarene finans

Finansministeren får kritikk av Stortingets kontroll- og

Nyhetssaker innen: kontroll og konstitusjonskomiteen. NÅ: Høring i SSB-saken på Stortinget. Forsvarets salgssjef hadde ingen mistanke om at båtene skulle selges til Nigeri Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Finansminister Siv Jensen snur - gir Stortinget innsyn i SSB-notater Justisminister Anundsen ble grillet om asylbarna - Jeg beklager på det aller sterkest Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultu Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget inviterer ikke forsker Erling Holmøy til en omfattende høring om SSB som skal holdes 8. januar. Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og.

Svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen i brev av 14

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité håper å kunne konkludere i den betente SSB-striden i begynnelsen av mars. Av NTB 30. januar 2018, 15:57 - Vi har blitt enige om en framdriftsplan og tar sikte på å komme med en innstilling 6. mars, sier komitéleder Dag Terje Andersen (A) etter et knapt timelangt møte i komiteen tirsdag De hemmelige notatene er nedtegnelser departementets folk gjorde under og etter møter med SSB-ledelsen 13. januar, 26. januar og 19. september i fjor. - Det er ikke noe her som styrker Jensens forklaring, sa stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) etter at departementet lot medlemmene av kontroll- og konstitusjonskomiteen få lese møtenotatene Kontroll- og konstitusjonskomiteen har blitt enige om at det skal holdes høring om konflikten i Statistisk sentralbyrå (SSB). Av NTB 5. desember 2017, 15:09 Les resten med abonnement fr Første nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Svein Harberg (H) er positiv til en høring i SSB-saken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Etter to runder med spørsmål til Finansdepartementet om konflikten og svar fra Siv Jensen på flere hundre sider, lurer komiteen fortsatt på hva som egentlig har skjedd

Håndteringen av omorganiseringen i SSB - stortinget

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har blitt enige om at det skal holdes høring om konflikten i Statistisk sentralbyrå (SSB). - Vi har blitt enige om at vi åpner sak, og vi kommer til å sende finansministeren brev om det. Jeg har blitt valgt som saksordfører. Da blir det høring for sannsynligvis d (Dagbladet): Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget sendte i går en rekke nye spørsmål til finansminister Siv Jensen (Frp), for å få klarhet i hennes håndtering av striden med SSB. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ventes senere i dag å åpne sak mot finansminister Siv Jensen for håndteringen av SSB-saken. Det innebærer åpen høring. Finansminister Siv Jensen har i to omganger svart kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget på spørsmål om SSB-saken Finansministerens innledning i høringen om SSB, 1. mars 2018; Svar på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen av 16. januar 2018; Finansministerens innledning i høringen om SSB, 10 januar 2018; Svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 22.11.2017; Svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen i brev av 14.11.201 Siste fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Vil ta opp flykjøp med Abbas. Meyer og Jensen i full konfrontasjon om SSB-prosesse

Lederen i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Dag Terje Andersen (Ap), sier det går mot høring i SSB-saken Styreleder i SSB Morten Reymerts innlegg i kontroll- og konstitusjonskomiteen 10. januar 2018 om omorganiseringen i SSB. Takk til de 160 000 som ble intervjuet i 2017! I løpet av fjoråret foretok Statistisk sentralbyrå over 160 000 intervjuer med privatpersoner i Norge, ansikt til ansikt, over telefon og gjennom webskjema For 35 år siden dukket begrepet narkotika opp i kriminalstatistikken. I 1968 ble det etterforsket 201 narkotikaforbrytelser, som den gang utgjorde i underkant av 4 promille av alle forbrytelsene. Inntoget og økningen av denne nye typen forbrytelse har gjennom 1970-, 1980- og 1990-tallet preget både den kriminalpolitiske debatten og det registrerte kriminalitetsbildet Rådets neste møte er 17. og 18. januar. Men allerede til uken ligger SSB-saken på bordet til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Der kan det bli vedtatt å holde en åpen høring hvor finansministeren i så fall vil bli bedt om å møte. Christine Meyer: Jeg har et sterkt ønske om å snakke åpen

Siv Jensen må møte i ny SSB-høring med kontrollkomiteen - V

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité - Wikipedi

Finansminister Siv Jensen (Frp) får beskjed om å legge fram dokumentasjon på at hun over tid advarte Christine Meyer mot den planlagte omleggingen av SSB. Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget sender et brev med ytterligere fem spørsmål til Jensen. En enstemmig komité mener det fortsat SVs medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, krever høring med finansminister Siv Jensen og tidligere SSB-direktør Christine Meyer. Finansminister Siv Jensen fastholder at hun måtte gripe inn da SSBs sjef Christine Meyer startet omorganisering tross flere advarsler SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, sier til NTB at spørsmålet er om Finansdepartementet har styrt SSB så detaljert at det bryter med statistikkloven. - Dessuten er det jo et Stillehav i forskjell mellom de to versjonene som er kommet fram gjennom Jensens svar og Meyers brev og beretninger Striden om omorganiseringen av SSB har ført til ført til to åpne og en lukket høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget - i tillegg til en rekke spørsmål og svar i brevs form mellom komiteen og Jensen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen ventes senere i dag å åpne sak mot finansminister Siv Jensen for håndteringen av SSB-saken. Det innebærer åpen høring Finansminister Siv Jensen (Frp)s rolle i SSB-konflikten er tema for undersøkelsene i kontroll- og konstitusjonskomiteen som er nær en avklaring tirsdag Striden om omorganiseringen av SSB har ført til ført til to åpne og en lukket høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget - i tillegg til en rekke spørsmål og svar i brevs. Finansminister Siv Jensen (Frp) snur og gir Stortinget innsyn i interne notater fra møter med SSB. skriver Jensen i sitt svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen..

Kontroll- og konstitusjonskomiteen - stortinget

 1. Hva er Kontroll- og konstitusjonskomiteen? Finn et eksempler på en sak som har blitt behandlet av komiteen. Lag en presentasjon og legg fram for klassen. Hva er de mest populære navnene i Norge? Hvor mange hetet det samme som deg? Bruk SSBs navne-statistikk. Nyttige nettsider. ssb.no: Om SSB; wikipedia.no: Statistisk sentralbyr
 2. Høringer i kontroll- og konstitusjonskomiteen ligner på en rettssak, og personene som blir innkalt, kan se fram til lange seanser med tøff utspørring fra politikerne. Det er frivillig om man ønsker å møte i slike høringer, men tidligere SSB-direktør Christine Meyer sier at hun stiller om hun blir innkalt
 3. isteren i så fall vil bli bedt om å møte
 4. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har blitt enige om at det skal holdes høring om konflikten i Statistisk sentralbyrå (SSB)
 5. De tre møtene mellom Finansdepartementets folk og SSB-ledelsen som Jensen nå lar kontroll- og konstitusjonskomiteen få se notatene fra, ble holdt 13. januar, 26. januar og 19. september 2017

Striden om omorganiseringen av SSB har ført til ført til to åpne og en lukket høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget - i tillegg til en rekke spørsmål og svar i brevs form mellom komiteen og Jensen. Blant ingrediensene er hemmeligstemplede møtenotater som ble påført håndskrevne merknader etter at de var arkivert Kontroll- og konstitusjonskomiteen tok tak i saken etter at Christine Meyer trakk seg som direktør for SSB i november i fjor. Noe av bakgrunnen var interne stridigheter omkring en større omorganisering av SSB Kontroll- og konstitusjonskomiteen har vært meget aktiv i perioden 2001-2017. Komiteen har samtidig begrensede ressurser og er avhengig av de eksterne kontrollorganene, med Riksrevisjonen som viktigste premissleverandør for komiteens utøvelse av kontroll Det er bra at kontroll- og konstitusjonskomiteen kan få høre begge parter, sier avgått SSB-sjef Christine Meyer om at det blir høring om SSB-konflikten Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Meyer hardt ut mot Jensens SSB-sva Arbeid og lønn; Bank og finansmarked; Befolkning; Bygg, bolig og eiendom; Energi og industri; Helse; Inntekt og forbruk; Innvandring og innvandrere; Liste 2 av 3. Jord, skog, jakt og fiskeri; Kultur og fritid; Nasjonalregnskap og konjunkturer; Natur og miljø; Offentlig sektor; Priser og prisindekser; Sosiale forhold og kriminalitet; Svalbard.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen er nå ferdige med sine skriftlige merknader fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité etter høringen om ulovlig partistøtte til Senterpartiet Også SVs Torgeir Knag Fylkesnes mener kontroll- og konstitusjonskomiteen må opprette sak og holde åpen høring for å prøve å komme til bunns i SSB-saken. - Det er problematisk at finansministeren gir en annen versjon av hva som har skjedd og ikke skjedd, enn hva Meyer og andre har gitt, sier Fylkesnes til NTB Kontroll- og konstitusjonskomiteen ventes senere i dag å åpne sak mot finansminister Siv Jensen for håndteringen av SSB-saken. Det innebærer åpen høring. Et tilstrekkelig antall komitémedlemmer har på forhånd varslet at de ønsker at det opprettes kontrollsak og avholdes høring for å komme til bunns i feiden mellom Jensen og avgått SSB-sjef Christine Meyer Forsiden - regjeringen.n Jeg viser til brev av 16. januar 2017 fra kontroll- og konstitusjonskomiteen, vedlagt seks spørsmål til skriftlig besvarelse. Det vises også til komiteens brev av 14. og 22. november 2017 og mine svarbrev av 21. og 29. november 2017, samt min redegjørelse for komiteen og svar på spørsmål i høringen 10. januar 2018

Kontroll- og konstitusjonskomiteen Saker om Stortingets kontroll med forvaltningen, jf. § 15 første ledd. Saker der Stortinget skal ta stilling til hvorvidt konstitusjonelt ansvar skal gjøres gjeldende, » •Dertil kommer en rekke spesifiserte tillegg (de relevante delene av grunnloven § 75 mv.) som vi kan la ligge he De tre møtene mellom Finansdepartementets folk og SSB-ledelsen som Jensen nå lar kontroll- og konstitusjonskomiteen få se notatene fra, ble holdt 13. januar, 26. januar og 19. september 2017. Komiteen har flere ganger bedt om å få se møtereferatene, men finansministeren har sagt nei under henvisning til at det kun var snakk om interne notater og dermed ikke å anse som dokumenter i saken Tidligere direktør i Statistisk sentralbyrå SSB, Christine Meyer, under de åpne høringene i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om håndteringen av omorganiseringen i SSB Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpi Mange meninger om Jensens SSB-håndtering - nå venter kontrollkomiteen Av NTB 14. november 2017, 08:35 Christine Meyer gikk av som direktør for Statistisk sentralbyrå (SSB) natt til mandag

Siv Jensen får kritikk fra Stortinget i SSB-sake

Svar på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen av 16. januar 2018 Finansministerens innledning i høringen om SSB, 10 januar 2018 Svar på kontroll- og konstitusjonskomiteens brev av 22.11.201 - Dersom det er et forsøk på styring av forskning og statistikk, så kan det være en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Kaski til NTB. Hun betegner saken som veldig spesiell og ønsker i likhet med Ap og KrF å få klarhet i Jensens ståsted Kontroll- og konstitusjonskomiteen ventes senere i dag å åpne sak mot finansminister Siv Jensen for håndteringen av SSB-saken. Det innebærer åpen høring. Jensen har i to omganger tidligere. Finansminister Siv Jensen møter torsdag kl 8 for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i en ny runde om SSB-saken. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har både åpen og lukket høring om. - Jeg er svært glad for at kontroll- og konstitusjonskomiteen har valgt å se nærmere på det som har skjedd i denne saken, innledet den tidligere SSb-direktøren sluttinnlegget sitt med

SSB-bråket: Her er Siv Jensens forklaringsproblemer - V

Kontroll- og konstitusjonskomiteen ventes senere i dag å åpne sak mot finansminister Siv Jensen for håndteringen av SSB-saken. Det innebærer åpen høring. Under 1 min Publisert: 05.12.17 — 06.06 Oppdatert: 3 år side Kontroll- og konstitusjonskomiteen Bli varslet. 13.02.2020. Krever svar på om Kongsberg og staten har visst. Freddy André Øvstegård (SV) i Kontrollkomiteen på Stortinget krever svar på om Kongsberggruppen, eller norske myndigheter, har visst at selskapet har videresolgt kryptoutstyr fra CIAs skjulte spionasjeleverandør Crypto AG kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dette må Erna svare p Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no),. Tag: Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Kontrollkomiteen kaller inn regjeringstopper til terrorhøring. Kontrollkomiteen vil se samtalelogg i Innovasjon Norge-saken. Siv Jensen får kritikk fra Stortinget i SSB-saken. Jensen avviser at interne SSB-dokumenter ble manipulert

Innst. 199 S (2017-2018) - innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om håndteringen av omorganiseringen i SSB - vedlegges protokollen Finansminister Siv Jensen har i to omganger svart kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget på spørsmål om SSB-saken. Nå blir det høring om saken Også Høyres Arve Kambe reagerer og vil be om en forklaring. Det samme vil medlemmer av kontroll- og konstitusjonskomiteen. Klassekampen har vore i kontakt med ein rekkje tilsette i SSB. Dei fryktar for sitt faglege sjølvstende og tillita til at informasjon frå SSB ikkje er redigert av partia som kontrollerer Finansdepartementet Høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB) ble åpnet onsdag med at de to sjeføkonomene i LO og NHO rettet skarp kritikk mot Bye-utvalgets forslag til omorganisering av statistikkbyrået - og den avgåtte SSB-sjefen Christine Meyers forståelse av SSBs samfunnsoppdrag

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har ansvaret for Grunnlovssaker, valglovgivning, og ikke minst Stortingets kontroll med forvaltningen. Komiteen er derfor tildelt spesielle fullmakter. Det er blant annet den eneste komiteen som kan ta opp saker til behandling på eget initiativ, såkalte «initiativsaker» Nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Svein Harberg (H) er positiv til en offentlig høring for å komme til bunns i SSB-konflikten. Under 1 min Publisert: 02.12.17 — 08.51 Oppdatert: 3 år side

Finansminister Siv Jensen (Frp) møtes med anklager om manipulasjon og villedning foran torsdagens høring om SSB-saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen. NTB 1. mars 2018 07:26 - Oppdatert 1. mars 2018 07:2 SV: SSB-saken kan havne i kontrollkomiteen. SVs Kari Elisabeth Kaski utelukker ikke at kontrollkomiteen på Stortinget kan kobles inn hvis det viser seg at Siv Jensen har forsøkt å styre forskningen i SSB

SV tror på Meyer og lytter ikke til SSB-ansatte. SV-politiker Torgeir Knag Fylkesnes, medlem i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, er så ivrig etter å felle statsråd Siv Jensen (FrP) at han ikke lytter til hva de ansatte i Statistisk sentralbyrå forteller Kontroll- og konstitusjonskomiteen glemmer at velgerne sitter til doms over deres oppførsel. Det var Meyers hastverk med å stokke om på SSB og parkere en av de beste forskerne på Kongsvinger som utløste krisen. Meyer falt for eget grep Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget sender et brev med ytterligere fem spørsmål til Jensen. Under høringen forklarte avgåtte SSB-sjef Christine Meyer og finansminister Siv Jensen seg om omstillingsprosessen som endte med Meyers avgang i november i fjor

Kontrollkomiteen enig om høring i SSB-saken - V

 1. ister Siv Jensen (Frp) lar kontrollkomiteen på Stortinget likevel få lese interne notater fra tre møter med SSB, som hun tidligere har holdt tilbake
 2. Tidligere forskningsdirektør Kjetil Telle i SSB og ekspedisjonssjef Amund Holmsen er blant dem kontrollkomiteen inviterer til høring om SSB-striden 8. januar. Den omstridte innvandringsforskeren Erling Holmøy står ikke på listen over navn som en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité mener ka
 3. Nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Svein Harberg (H) er positiv til en offentlig høring for å komme til bunns i SSB-konflikten

Avgått SSB-sjef Christine Meyer sier det er fint at det blir åpen høring på Stortinget om striden mellom henne og finansminister Siv Jensen (Frp). Finansminister Siv Jensen har i to omganger svart kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget på spørsmål om SSB-saken ssb-høring-meyer,innenriks,nyheter,politikk,norge,Riksnyheter,siv jensen,christine meyer,ssb,høring,forsvar,jul,finans,kontroll- og konstitusjonskomiteen,regler. kontrollmidlene, og da i all hovedsak kontroll- og konstitusjonskomiteen og de åpne høringene som skal undersøkes. Før oppgaven går nærmere inn på problemstillinger, skal vi få et innblikk i Stortingets kontrollvirksomhet ved å se nærmere på to av kontroll- og konstitusjonskomiteens saker i 2012. «Jeg mener feil bør få konsekvenser

Men allerede til uken ligger SSB-saken på bordet til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Der kan det bli vedtatt å holde en åpen høring hvor finansministeren i så fall vil bli bedt om å møte.Tidligere denne uken svarte Jensen for andre gang på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Finansminister Siv Jensen (Frp) møtes med anklager om manipulasjon og villedning foran torsdagens høring om SSB-saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen 01.03.2018, klokken 07:21 Nyhetsbyrået NT Personvernpolicy og Cookies; Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Vi er en del av Polaris Media. Ansvarsmerke SVs Torgeir Knag Fylkesnes i kontroll- og konstitusjonskomiteen ber komiteen spørre Siv Jensen (Frp) om forhold som kom fram i VG mandag, blant annet om det er riktig at noen i Finansdepartementet har ringt Meyer. - Vi må få klarhet i hvilken kontakt det har vært mellom Finansdepartementet og SSB-direktøren,.

Nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Svein Harberg sier til Klassekampen at det er to historier som ikke samsvarer og det kan være en god løsning å arrangere høring. Konflikten mellom finansminister Siv Jensen og tidligere SSB-sjef Christine Meyer ble så stor rundt omorganiseringen i byrået at Meyer gikk av som sjef i november Det er redegjørelsen som arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) kom med i Stortinget 5. november, som kontroll- og konstitusjonskomiteen har til behandling og altså skal ha høringer om 9. og 10. januar. Sittende statsminister og flere nåværende og tidligere statsråder er kalt inn til høringene. Fakta Nav-skandale Avstanden var minst like stor som før jul og tonen like uforsonlig mellom Meyer og finansminister Siv Jensen (Frp) da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité onsdag holdt åpen høring om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB). Meyer ledet SSB inntil hun i november i fjor ble tvunget til å trekke seg

Dette krever Kontrollkomiteen på Stortinget at Siv Jensen

Avgått SSB-direktør Christine Meyer sier finansminister Siv Jensen (Frp) tvang henne til å slutte uten å ta hensyn til lover og regler. - Når det gjelder min avgang som administrerende direktør i SSB, må jeg si at finansministeren i realiteten tvang meg til å gå av, uten hensyn til de lover og regler som gjelder for avslutning av arbeidsforhold i staten, sa Meyer da hun holdt sin. I tillegg til Meyer og finansminister Siv Jensen kaller Kontroll- og konstitusjonskomiteen blant annet inn sjeføkonomene i LO og NHO og den tidligere forskningsdirektøren i SSB. Også medlemmer av SSB-styret og ekspedisjonssjefen i Finansdepartementet kalles inn

Kontrollhøring om omorganiseringen i SSB - stortinget

INGEN TILLIT TIL HAUGLIE: Freddy André Øvstegård sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen for SV. Vis mer. Stian Lysberg Solum SV: Burde slått alarm tidligere. Selv om Trygderetten begynte å varsle NAV sommeren 2017, tok det over to år før arbeidsministeren og nåværende NAV-direktør, Sigrun Vågeng, sier at de forsto alvoret • Kontroll- og konstitusjonskomiteen, spesielt ved SVs Torgeir Knag Fylkesnes, boret i om departementet likevel hadde gitt grønt lys for alle sider av Meyers omlegging av forskningsavdelingen. Det har ikke vært mulig for Stortinget å få innsikt i alle sider ved styringsdialogen, aller minst alle samtalene mellom ekspedisjonssjef Amund Holmsen og ledere i SSB Finansminister Siv Jensen har publisert nye svar til Stortinget om SSB-saken. Svaret er på 169 sider *Alt du trenger å vite om SSB-saken, men aldri våget å spørre om.* Kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget har lagt frem sin innstilling om omorganiseringen i SSB. Innstillingen inneholder..

Her er Siv Jensens svar om SSB til kontrollkomiteenStortinget krever å få se Jensens SMS-meldinger om SSBJensen får flere spørsmål om SSB fra StortingetMeyer mener Siv har brutt loven i striden om SSBSV tror på Meyer og lytter ikke til SSB-ansatte – HumanSSB-bråket: Her er Siv Jensens forklaringsproblemer – VGSV: – SSB-saken kan havne i kontrollkomiteen - Rogalands Avis
 • Alkohol svangerskap syndrom.
 • Skritteller apotek.
 • Redaktion marketing & kommunikation.
 • Atacama wüste tour.
 • Hede outlet adidas.
 • Møll arter norge.
 • Kondensert melk fudge.
 • Salter harris fraktur.
 • Milch aufschäumen mit stab.
 • Hundewelpen schwerin.
 • Casey jones song.
 • Hindenburg explodes.
 • Bygge ny balkong.
 • Taekwondo mønster rekkefølge.
 • Db reisezentrum mönchengladbach telefonnummer.
 • Script web crawler.
 • Küchenangebote höffner.
 • Gave barnehagebursdag.
 • Google image recognition.
 • Dekking av bord glass.
 • Meine stadt stellenangebote.
 • Wow dps tomb of sargeras.
 • Psychedelic art poster.
 • Philippine embassy manila.
 • Hindenburg explodes.
 • Friedrichshafen tyskland.
 • Snapchat video freezes android.
 • Zip line kit.
 • Ord til trøst ved sykdom.
 • Zara trondheim torg.
 • Blue chip club.
 • Hurtighakkere.
 • Redaktion marketing & kommunikation.
 • Generation y werte.
 • Louis xiv mort.
 • Nini stoltenberg axel stoltenberg.
 • Gulrøtter holdbarhet.
 • Verbo avoir.
 • Condylomata lata bilder.
 • Mini flipper vaskemaskin.
 • Omvendt flyes benk.