Home

17 mai 1814 grunnloven

Grunnloven fra 1814 - stortinget

 1. Grunnloven undertegnet på Eidsvoll 17. mai 1814. Constitution for Kongeriget Norge. A. Om Statsformen og Religionen. § 1. Kongeriget Norge er et frit, uafhængigt og udeleligt Rige
 2. Norges grunnlov ble vedtatt den 16 mai 1814 og datert og undertegnet dagen etter. Hovedprinsippene i grunnloven var ideer om folkesuverenitet, maktfordeling og borgerrettigheter. I kildeutdraget under kan du lese Grunnlovens paragraf 2 som omhandler spørsmålet om religionsfrihet og paragraf 100 som omhandler ytringsfriheten
 3. 17. mai-grunnloven Den 17. mai 1814 undertegnet samtlige representanter på Eidsvoll en ny grunnlov for den selvstendige staten Norge, og de valgte Christian Frederik til konge. Foto: Scanpi
 4. Den 17. mai er Norges nasjonaldag.På denne dagen i 1814 ble Norges Grunnlov datert og undertegnet av presidentskapet i Riksforsamlingen på Eidsvoll.Forsamlingen valgte deretter enstemmig regenten, prins Christian Frederik, til konge av et uavhengig Norge.Senere samme dag mottok han en deputasjon av representanter, ledet av president Georg Sverdrup, som meddelte ham valget og overrakte ham et.
 5. ¶ Grunnloven 1814 til i dag gjeven i riksforsamlinga på Eidsvoll den 17. mai 1814, 26 okt 1954 kunngjort 12 nov 1954, 23 apr 1959 kunngjort 15 mai 1959, 17 jan 1980 kunngjort 15 feb 1980, 23 mai 2003 kunngjort med res. 27 juni 2003 nr. 766, 6 mai 2014 kunngjort med res. 9 mai 2014 nr. 613,.

Norges Grunnlov av 17

¶ Grunnloven 1814 til i dag 16 mars 1887, 22 mai 1902, 26 okt 1954 kunngjort 12 nov 1954, 23 apr 1959 kunngjort 15 mai 1959, 17 jan 1980 kunngjort 15 feb 1980, 23 mai 2003 kunngjort ved res. 27 juni 2003 nr. 766, 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613 Kongeriket Noregs Grunnlov, Kongeriket Norges Grunnlov, utgjør sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges konstitusjon. Grunnloven ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814, og datert og underskrevet den 17. mai 1814. Grunnloven var det sentrale dokument ved etableringen av Norge som selvstendig stat i 1814 I 1814 fikk Norge egen grunnlov og gikk fra å være en del av den dansk-norske «helstat» til en union med Sverige. I den nye unionen fikk Norge status som en egen stat, men hadde felles konge med Sverige. Før 1814 hadde Norge vært knyttet sammen med Danmark siden 1380. Etter eneveldets innføring i 1660 hadde i prinsippet all makt over Danmark-Norge ligget hos den dansk-norske kongen i. Det var likevel fortsatt ingen automatikk i at man fikk delta i valgene, selv om man oppfylte kravene I Grunnloven. Man måtte også være innskrevet i et valgmanntall, og det skjedde ikke av seg selv: Først måtte man møte opp på tinget og avlegge ed på Grunnloven. Statsborgerskap. I 1814 betydde «norske Borgere», altså statsborgere, menn Stortinget.no 20.10.2011: Dokumentet Grunnlova av 17. mai 1814 (The document of the Constitution of 17 May 1814) Stortingspresident Dag Terje Andersen: Stortingsvervet må voktes (kronikk i Aftenposten) Aftenposten 22.09.2011: Grunnlov til ettertank

Grunnloven ble datert 17. mai, og datoen fikk i løpet av 1800-tallet status som Norges nasjonaldag. Det ble laget flere utkast til 17. mai-grunnloven, og det endelige eksemplaret som ble underskrevet av grunnlovsfedrene var renskrevet av studenten Johan Matthæus Buschmann Revidert grunnlov i november 1814. I tråd med Mossekonvensjonen ble det valgt et «overordentlig» storting som kom sammen 7. oktober for å gjøre de tilpasninger i Grunnloven som var nødvendige på grunn av unionen med Sverige. Endringene ga på flere punkter kongen innskrenket makt i forhold til det som var bestemt i 17. mai-grunnloven

Grunnloven § 10 (§ 12 i 17. mai-versjonen) sa at «Kongens Kroning og Salving skeer, efterat han er bleven myndig, i Trondhjems Domkirke, paa den Tid og med de Ceremonier, I versjonen av § 3 som ble vedtatt 17. mai 1814 het det at «Den udøvende Magt er hos Kongen,. 1814 var et år spekket med politiske begivenheter: Fra å bli forsøkt overgitt fra den danske til den svenske konge, fulgte opprør mot kongemakt og Kieltraktaten. Den norske eliten godkjente opprøret i stormannsmøtet på Eidsvoll i februar, som ga fullmakt til å lyse ut valg og at en riksforsamling med grunnlovsutforming og fritt kongevalg skulle finne sted her på Eidsvoll i april og mai Grunnloven ble undertegnet 17. mai 1814, på Eidsvoll. Norge hadde tidligere vært styrt av den danske kongen, men nordmenn ønsket å ha sin egen konge, og velge sine egne representanter til å styre landet. Samme dag som Grunnloven ble undertegnet ble Christian Frederik valgt til ny, norsk konge Grunnloven som ble signert 17. mai 1814 fikk bestå i unionen med Sverige, men med endringer som gjorde unionen mulig. Grunnlovens internasjonale forbilder. Grunnlovsutkastene. Det ble laget mange utkast til grunnlov i 1814 av medlemmer av Riksforsamlingen og utenforstående. I alt er 20 utkast bevart for ettertiden.. Svenskene godtar 17. mai-grunnloven, med de endringer som unionen gjør nødvendig. Christian Frederik lover å legge ned sin makt i Stortingets hender, samt innkalle et ekstraordinært storting.

Grunnloven av 17. mai 1814 - 17. mai - NR

17.mai-grunnloven. Den 17. mai 1814 undertegnet samtlige representanter på Eidsvoll en ny grunnlov for den selvstendige staten Norge, og de valgte Christian Frederik til konge. De viktigste idéene i grunnloven var radikalt tankegods som fikk sitt gjennomslag i den amerikanske uavhengighetserklæringen og den franske revolusjon 1814: Grunnloven blir utformet og vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll. 1815: Den antatt første markeringen av 17. mai finner sted i Trondheim. 1828: Kong Carl Johan, Konge over Norge og Sverige fra 1818 - 1844, legger ned forbud mot å feire Grunnlovsdagen Både Stortinget og Eidsvoll 1814s feiring av årets 17. mai har noe til felles. Ettersom vi denne gangen må unnvære den folkefesten på gater, torg og i parker som vi er vant til, byr årets 17. mai på en god anledning til å samles om det vi faktisk feirer: arven fra Eidsvoll, Grunnloven og den byggende og samlende kraften som har ligget i den i 206 år

Med endringer, sist ved lov av 30. mars 2007 nr. 365 (i kraft 1. oktober 2009 Det overordna målet til Skrivesenteret er å styrkje skrivekompetansen hos barn, unge og vaksne. Senteret skal ha ein tverrfagleg karakter og arbeide med skriving som grunnleggjande ferdigheit i ulike fag og på ulike opplæringsnivå Grunnloven (kongeriket Norges grunnlov) av 17. mai 1814 med endringer, sist ved lov av 12. juni 2015 nr. 623 (i kraft 1. juni 2015) og historiske note

Selve den nye grunnloven ble undertegnet 17. mai 1814. Samme dag ble Christian Frederik valgt til ny, norsk konge. Han fikk bare være konge noen få måneder, etter som han måtte overgi tronen til svenskekongen, Karl Johan, allerede 10. oktober 1814 16. mai-grunnloven 17. mai-grunnloven over tre dager: Under siste paragraf har presidentskapet 16. mai satt sine signaturer. Blar vi om, er Grunnloven likevel datert Eidsvoll, 17. mai dagen for kongevalget. Under dateringen finner vi representantenes underskrifter med segl, som ble ført inn den 18. Foto: Stortinge Grunnloven av 17. mai 1814. Grunnloven, slik den ble vedtatt 17. mai 1814. Publisert 03.09.2012 Sist endret 07.03.2018 Facebook; Twitter; E-post; Begivenhetene i 1814 har en unik plass i norsk historie. Norge fikk en grunnlov som la det konstitusjonelle grunnlag for en selvstendig stat med egne statsinstitusjoner.. Historisk blikk på 17. maifeiringen i Norge Den norske nasjonaldagen feires til minne om Grunnloven som ble vedtatt på Eidsvoll 17. mai 1814. Samtidig som Eidsvollsmennene vedtok Grunnloven, valgte de Christian Frederik til norsk konge. Hans kongedømme varte bare i noen måneder Her finner du vår Grunnlov, slik den ble formulsert og signert 17. mai, 1814. Kanskje litt tung lesing, men absolutt et dokument med historisk sus

17. mai (grunnlovsdag) - Wikipedi

Grunnloven fra 1814 . Norges første grunnlov ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll den 16. mai 1814, og datert og underskrevet den 17. mai 1814. Den var moderne og fremsynt for sin tid, med inspirasjon fra blant annet USAs uavhengighetserklæring i 1776 og den franske revolusjon i 1789 Den 17. mai feirer vi Grunnloven. Barnetoget går da forbi stortingsbygningen, stedet hvor dokumentet fra 1814 både ivaretas og endres. Foto: Stortinget. I forbindelse med Grunnlovens 200-årsjubileum i 2014 ble flere menneskerettigheter tatt inn i Grunnloven Den 17. mai 1814 ble Grunnloven datert og beseglet. Stortingsarkivet. Foto: Stortinget/Vidar M. Husby Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner som ble utformet i datidens Europa. Grunnloven er i dag et samlende symbol for frihet, selvstendighet og demokrati

1. Grunnloven. Grunnloven ble enstemmig vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814. 17. mai blir grunnloven undertegnet av presidentskapet. 2. Den første 17. mai-talen. Mange gir Henrik Wergeland æren for å gjøre 17. mai til den nasjonaldagen den er i dag Ingenting er tilfeldig når Grunnloven hentes frem. Her øver stortingsarkivar Egil Borlaug og stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen på det som skal skje i Eidsvollsgalleriet den 17. mai. På veggen i bakgrunnen er portretter av menn som vedok Grunnloven i 1814

Kongeriket Noregs grunnlov - E

Bakgrunn []. I den norske grunnloven som var vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814, var det i § 49 bestemt at «folket utøver den lovgivende makt ved stortinget, der består av to avdelinger, et Lagting og et Odelsting». Det skulle holdes valg til stortinget hvert tredje år. 17. mai ble Christian Frederik valgt til Norges konge, men styret hans kom ikke til å vare lenge 17. mai 1814 ble Grunnloven undertegnet og Christian Frederik valgt til norsk konge. I juli 1814 gikk Sverige til krig for å tvinge Norge inn i unionen, slik det var bestemt i Kiel-traktaten. De svenske troppene var overlegne i antall og erfaring og rykket raskt frem i Østfold . Etter to uker måtte Norge b Vi feirer 17.mai som vi pleier: en deilig vårfest krydret med historikk og nasjonalromantikk. Slik vil vi gjerne feire dagen, som en gledens dag med en skål for den norske grunnloven. I år har jeg lyst til å hente frem hvordan 17. mai forløp i 1814. Riksforsamlingen ble høytidelig åpnet 11.april og den 11.mai var all

Grunnloven. Lov 17. mai 1814 Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814 (Grunnloven 16. mai ble Grunnloven vedtatt, 17. mai undertegnet presidenten 200-årsmarkering av Grunnloven har tatt helt av. Selv nekter han å bli en del av en «sverm med halleluja-rop rundt 1814»

Alt i november 1814 måtte Grunnloven skrives om før Norge gikk i union med Sverige. 15. Unionen skulle vare i 91 år. 16. Unionsoppløsningen i 1905 medførte nok en omfattende endring av Grunnloven. 17. Fagfolk drøfter om det er riktig å snakke om én grunnlov, eller om det i realiteten kom to grunnlover i 1814 og én i 1905. 18 17. mai blei Grunnloven underskrevet. Christian Frederik blei valgt som norsk konge. Men svenskene kom. Men Christian Frederik måtte etter hvert gi tapt for svenskekongen. Jean Baptiste Bernadotte, som tok navnet Karl Johan, tok over som norsk konge fra november 1814 MARS 1814 OG I DEN NORSKE GRUNNLOVEN AV 17. MAI 1814 En masteroppgave i historie av Ingvild Leite Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap Universitetet i Bergen Våren 2012 . I INNHOLD _____ Innhold.

I versjonen av § 3 som ble vedtatt 17. mai 1814 het det at «Den udøvende Magt er hos Kongen, hvis Tittel er Vi N. N. af Guds Naade og efter Rigets Constitution Norges Konge.» Ved grunnlovsrevisjonen november 1814 utgikk enhver bestemmelse om kongens tittel, som i unionstiden ble fastsatt på administrativt nivå Kjøp 'Grunnloven, (kongeriket Norges grunnlov) av 17. mai 1814, med endringer, sist ved lov av 1. juni 2018 nr. 788 (i kraft 8. mai 2018)' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet | 978820261345 Den norske grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Ostfold1814.no viser historiske hendelser, lokaliteter og gjenstander som er knyttet opp mot jubileumsmarkeringen på et Østfold-kart Grunnloven inneholder bestemmelser om statsformen, om menneskerettigheter, om den lovgivende makt (Stortinget), den utøvende makt (regjeringen) og den dømmende makt (domstolene). Grunnloven ble vedtatt av Riksforsanlinen 16. mai 1814, og dagen etter undertegnet og overrakt prins Christian Frederik, som ble valgt til konge i Norge

Kongeriket Norges Grunnlov - Lovdat

Eidsvoll i 1814 og hvordan Wergeland gjorde 17. mai til en festdag. Elevene har også laget en spørreundersøkelse om 17. mai-sangene, og de har fortalt historien om flagget vårt og 17. maifeiringen. På mellomtrinnet har elevene blitt kjent med de fem bergenserne som var med på å lage Grunnloven på Eidsvoll i 1814. Elevene ha Supersøttendemai for Grunnloven! Liv Berit Tessem . seg på nytt på Eidsvoll før 17. mai for å dele funn og synspunkter på jubileum, møteleder Andreas Hompland, Ånund Brottveit, leder av KIFO, og Erik Jondell, leder av Eidsvoll 1814. Guro Østby, Råholt Vertskap var forskningsstiftelsen KIFO (Institutt for kirke-,. 17. mai er Norges nasjonaldag og dagen feires fordi Norge fikk sin egen grunnlov 17. mai i 1814. Dagen kalles også grunnlovsdagen. Norges grunnlov ble enstemmig vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814 og ble datert og undertegnet dagen etter den 17. mai. Samme dag ble prins Christian Fredrik valgt til norsk konge

Grunnloven - Store norske leksiko

Hva skjedde 17. Mai 1814? Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Hva skjedde 17. Mai 1814? Av Skatteflyktning, 4. februar 2011 i Historie. Svar i emnet; Start nytt emne; 17. Mai 1814 26 stemmer. 1. Hva skjedde? Grunnloven ble undertegnet 10. Før trodde jeg alt handlet om å spise pølser og kaker hele dagen lang, og kjøpe gass-ballonger med prinser og prinsesser på - og ikke minst å se på russetoget og samle russekort. Men nå er jeg 12 år og skjønner litt mer av hvorfor vi feirer 17. mai. FOR 200 ÅR SIDEN, i 1814 ble Grunnloven skrevet Den norske Grunnloven (Kongeriket Norges Grundlov av 17. mai 1814) bygger på grunnleggende prinsipper som folkesuverenitetsprinsippet og maktfordelingsprinsippet. Grunnloven baserte seg opprinnelig på et skarpt skille mellom den lovgivende makt (ved Stortinget ), og den utøvende makt (ved Kongen og en regjering utpekt av Kongen)

Bakgrunn. Den 17. mai 1814 ble grunnloven underskrevet på Eidsvoll, og prins Christian Frederik ble valgt til Norges konge. Problemet var at ingen andre nasjoner ville anerkjenne dette, tvert imot, dette var stikk i strid med det som var bestemt ved Kielfreden.Europas stormakter hadde garantert for at kongen av Sverige skulle få overta Norge Den Norske grunnloven, eller Kongeriket Norges grunnlov, er fra 17. mai 1814 og har vært revidert noen ganger. Dagens lovtekst finner du her: Kongeriket Norges grunnlov Grunnloven har også sin egen nettside hos Lovdata hvor fu kan utforske ord, uttrykk, begreper og historiske versjoner av Grunnloven fra 1814 og frem til 2014 Da var det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt på Eidsvoll den17. mai 1814. I Norge er den 17. mai nasjonaldag, men det var ikke selvsagt at det skulle bli slik i 1814. Den samfunnsengasjerte dikteren Henrik Wergeland var viktig i arbeidet for å etablere en nasjonaldag 1814: Vi gikk inn i året som en del av Danmark-norge og ut av året som en stat i union med Sverige.Grunnloven ble skrevet på Eidsvoll. 17. mai for å være nøyaktig. Det viktigste resultatet var at kongen måtte gi slipp på eneveldet, og dele makta med folket 17. mai skal Grunnloven igjen feires over hele landet med barnetog, sukkerspinn og korpsmusikk. Norges Grunnlov er faktisk en av de eldste konstitusjonene i verden. Hvordan har Grunnloven endret seg siden 1814 og hvorfor overlever noen grunnlover lengre enn andre

I bakgrunnen Grunnloven av 17. mai 1814. Ved Kielfreden endte den 434-årige unionen med Danmark, og Danmark overga Norge til Sverige som krigsbytte. Prins Christian Frederik var sendt til Norge i 1813 som stattholder for å forsvare danske interesser i en tid med truende konflikter over hele Europa På Eidsvoll ble Falsen leder for konstitusjonskomiteen. Han fikk dermed en avgjørende rolle under riksforsamlingen. Falsen har fått et landet eftermæle. Han var i tjeneste for eneveldet før 1814, bidro til kongemaktens sterke stilling i 17.mai-grunnloven, og da unionen med Sverige var et faktum tok han imot stillinger av Carl Johan For det var slett ikke Grunnloven slik den ble vedtatt på Eidsvoll 17. mai 1814, som klarte seg gjennom hele 1800-tallet. Allerede den 4. november 1814 vedtar Stortinget revideringer i 17. mai-grunnloven. Og det er disse endringene - i tråd med den nye kongeunionen med Sverige - som sikrer at Norges grunnlov overlever

Jeg har nå spesifisert dette i teksten over - og vil gjøre det samme på artikkelen om 17. mai. Så blir ikke disse opplysningene så forvirrende. Hei Ulrik og Sverre, Hei! Jeg har lest deres artikkel om Grunnloven og artikkelen om 17. Mai. I artikkelen om 17. Mai står det: Norges Grunnlov ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 17. Grunnloven. Kongeriket Noregs Grunnlov, Kongeriket Norges Grunnlov, utgjør sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges konstitusjon. Grunnloven ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814, og datert og underskrevet den 17. mai 1814. Grunnloven var det sentrale dokument ved etableringen av Norge som selvstendig stat i 1814 Christian Frederik var valgt konge av Norge fra 17. mai til 10. oktober 1814 og konge av Danmark fra 3. desember 1839 til sin død. Maleri av J.L. Lund 1813 Dagen etter at Grunnloven var underskrevet, 18. mai, fikk Christian Frederik melding om at stormaktene Storbritannia, Russland og Østerrike ville sende kommissærer til Norge for å tvinge igjennom den svensk-norske unionen Hurra for 17.mai - hurra for oss! Kjære nordmenn! I dag er det Norges nasjonaldag og vi skal feire Grunnloven. Lover som var revolusjonære og nyskapende da de ble skrevet i 1814. Vi skal hedre alle de viktige menneskene og handlingene som har bidratt til at Norge har blitt til det landet vi kjenner i dag I 1814 gikk Norge ut av unionen med Danmark og inn i en langt løsere personalunion med Sverige. Med seg inn i den nye unionen hadde de en egen norsk forfatning, Grunnloven

17. mai 1964; Grunnloven - et politisk instrument for et moderne samfunn? Det er en stor glede å få komme til Universitetet i Bergen i dag for å tale om Grunnloven. Både fordi Bergen er hjembyen til Stortingets første president Wilhelm Koren Christie, og fordi Wilhelm Koren Christie var en av fadderne bak Grunnloven. Thorbjørn Jaglan 17. mai 1814. Den 17. mai var arbeidet ferdig. Grunnloven ble vedtatt. Samme dag valgte forsamlingen også Norges første egne konge på nesten 500 år: Den danske prinsen Christian Frederik. Etter dette ble 17. mai Norges nasjonaldag. Det er Norges egen grunnlov vi feirer 17. mai 17 mai 1814 Det har oppstått en uventet politisk situasjon og et maktvakuum, og det har de norske utsendingene fra mange kanter av landet benyttet godt. På kort tid har de fått skrevet en grunnlovstekst som representerer en ny tid; den er inspirert både av den amerikanske uavhengighetserklæringen og den franske revolusjonen 17. mai 1814 fikk nordmenn Grunnloven, gjeldende den dag i dag. Den var den mest moderne i sin tid. Det er den fortsatt - til glede for borgere av kongeriket Norge, som får sine sivile rettigheter fastslått i dette viktige dokumentet som er et samlende symbol for frihet, selvstendighet og demokrati De siste sidene av grunnloven består av godkjenningen fra presidentskapet i Riksforsamlingen, datert 17. mai 1814, samt underskriftene og segl fra samtlige 112 representanter. Helt til slutt følger en deklarasjon fra den enstemmig valgte Norges konge; Christian Frederik

I denne minidokumentaren forteller barnehagebarn det de vet om 17. mai og vår egen grunnlov Sommeren 1814 ledet kong Christian Frederik norskehæren i krig mot svenskene, noe som førte til at Sverige godtok den nye norske Grunnloven og det valgte Storting, som allerede var vedtatt på Eidsvoll 17.mai samme år. Det var i denne bygningen at svenskene underskrev Konventionen. i Moss. Konventionsgården ser slik ut Etter flere spennende måneder med selvstendighetskamp kom selve høydepunktet - 17. mai 1814. Grunnloven var ferdig og Kristian Frederik ble valgt til konge i en selvstendig norsk stat. Men, som. 1814- Egen grunnlov. Nysgjerrigper. Skal dere ha om Grunnloven og 17. mai? Nysgjerrigper har om temaet..

Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814 . Gjeldende grunnlov Dato LOV-1814-05-17 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret FOR-2012-06-15-522 fra 21.05.2012 Publisert ISBN 82-504-1000-9 Ikrafttredelse Endrer Kunngjort Korttittel Grunnloven - Grl Den såkalte Jødeparagrafen var 17. mai-grunnlovens paragraf 2. Bildet viser 17. mai-grunnlovens første side, der paragraf 2 er skrevet på midten av siden. Av Eidsvollforsamlingen. Andre ting ble innført som vi enda har, men mye er endret i Grunnloven siden 1814. Det skal vi være glade for. Noe går fremover,. Et annet paradoks når vi skal feire «Grunnlovens dag» på mandag er at 17. mai-komiteen i Oslo ikke tillater bruk av andre flagg enn det norske flagget og FN-flagget i hovedstadens 17. mai-tog. Sett i lys av at ytringsfriheten er en viktig del av den norske Grunnloven, er denne beslutningen pent sagt merkelig I 1814 samlet 112 menn seg i Riksforsamlingen på Eidsvoll. Grunnloven ble vedtatt 17. mai. Derfor Norge feirer nasjonaldag 17.mai. Bilde: Grunnloven er årsaken til at Norge feirer nasjonaldag 17.mai. Det er mange grunner til at Grunnloven er viktig, men særlig fordi den bygger på tre viktige prinsipper

17. mai-taler om Eidsvoll og 1814 kan være traurige greier. Men det er det liten grunn til. Dommere fra kaperdomstoler skrev nemlig Grunnloven vår

Grunnloven for den selvstendige staten Norge ble undertegnet på Eidsvoll 17. mai 1814. Samme dag bestemte forsamlingen seg for å velge den danske regenten Christian Frederik til konge. Union med Sverige. Sommeren 1814 brøt det ut en kortvarig krig med Sverige, som endte med at Norge måtte gå inn i personalunion med Sverige Grunnloven 17. mai 2014 . Av sivilagronom J rgen H getveit www.Kommentar-Avisa.no 12.05.14. I motsetning til Grunnlovsfeiringen som foreg r mer sentralt og glemmer Gud og har mer preg av show skal vi dvele ved de sanne og dypere sider av 1814 og de lange kristne linjer i Norges frihetsbrev som n er dramatisk forandret Den senere tid har Grunnloven av 1814 vært fokus for forskning innen historie og statsvitenskap. Loga (2014, s. 167) hevder at det er mange grunner til å være stolt av denne Grunnloven. Den var datidens mest liberale grunnlov ( Harket, 2016, s. 41 ), som tok opp i seg nye ideer, med rettsstatsprinsippene som viktige elementer 23.apr.2018 - Ressurser til jubileet. Se flere ideer om 17. mai, Malerier ideer, Grunnlovsdag

1814 - Det selvstendige Norges fødsel - Store norske leksiko

17. mai 2014 markerer 200 års jubileeet for at Riksforsamlingen daterte Grunnloven og valgte Christian Frederik til konge. Riksforsamlingen arbeidet med Grunnloven i seks uker. De 112 representantene var alle samstemte om å utarbeide en fri forfatning, inspirert av datidens ideer om folkesuverenitet, frihet og maktbalanse. Men forsamlingen var splittet i spørsmålet om hvilken. 1814 var året da det selvstendige og uavhengige Norge ble født på ny. Det året sagatidens Norge skulle gjenreises. Vi fikk vår grunnlov, men greide ikke å unnslippe en union med Sverige. Her er 1814 fra A til Å - noen mer viktige enn andre, enkelte mer kuriøse enn viktige May 17, 1814. grunnloven undertegnes Det var ingen land i hele Europa som hadde latt borgerne fått så mange friheter og rettigheter. Nå og 17. Mai ble grunnloven undertegnet. Aug 14, 1814. mossekonvensjonen Mossekonvensjonen var en avtale som sluttet 14. August. Søndagssplitten - Grunnloven av 1814. Anders Kristiansen - 19. mai 2019 19. mai 2019. I anledning 17. mai tenkte jeg å legge ut et innlegg om den norske grunnloven, som ikke bare er et av de viktigste dokumentene vi har her i landet, men som også er håndskrevet

Hvem fikk stemmerett i 1814? - Norgeshistori

I 1836 feiret Stortinget 17. mai-fest, og det er vanlig å si at fra da av var 17. mai innstiftet som nasjonaldag. Den første kjente markering av 17. mai i Egersund fant sted på Ellingsens Hotel i 1861, der gjestene for en pris av 2 ort kunne forsyne seg uhemmet fra koldtbord og punsjbolle. I 1864, da både grunnloven og unionen med Sverige. Grunnloven ble datert 17. mai, og datoen fikk i løpet av 1800-tallet status som Norges nasjonaldag. Grunnloven er grunnlaget for det norske folkestyret. Gjennom Grunnloven er vi sikret. Grunnloven. 133 liker dette. Den norske Grunnloven ble vedtatt av på Eidsvoll 16. mai 1814. 17. mai 1814 ble Christian Frederik valgt til konge, og Grunnloven ble erklært fullført Hvis KrF leser 17. mai-grunnloven fra 1814 i lys av dens opprinnelige ånd og prinsipper, vil de oppdage at bestemmelsen er ivaretatt allerede. Nærmere bestemt i nåværende § 6 opprinnelig § 5 andre setning Men tirsdag den 17. mai 1814 var dokumentet ferdig. Den nye grunnloven ble høytidelig lest opp før man gikk til valg av tre nye komiteer som skulle fortsette arbeidet med blant annet en egen lovbok etter at den grunnlovsgivende forsamlingen brøt opp og dro hver til sitt. Deretter kom dagens høydepunkt: valget av en konge

17. mai 1814: De 112 utsendingene vedtar Norges nye grunnlov og erklærte at Norge var et selvstendig land. STYREFORM: Konstitusjonelt monarki med tredeling av makten: Kongen utnevnte sitt råd på selvstendig grunnlag.Stortingsflertallet påvirket altså ikke dette. - Han var den øverste militære leder. - Han hadde ansvaret for statsfinansen Grunnloven. 128 liker dette. Den norske Grunnloven ble vedtatt av på Eidsvoll 16. mai 1814. 17. mai 1814 ble Christian Frederik valgt til konge, og Grunnloven ble erklært fullført

Norsk ftw: Når kom forestillinga om det norske?Grunnloven

Kongeriget Norges Grundlov 17

generelle konteksten som Grunnloven del E inngår i.17 Sammenhengen med Grunnloven § 2 andre punktum - som kom inn i Grunnloven 21. mai 2012 - er også viktig her, når den slår fast at Grunnloven skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.18 De viktigste forarbeidene til de nye menneskerettsbestemmelsene Bli med på feiringen av Grunnlovsjubileet med NRK Super!Se bakomfilmen her: http://nrksuper.no/super/blog/slik-blei-musikkvideoen-til/Regi: Torgrim GrimstadFoto..

Norges Grunnlov - Wikipedi

Fil:Grunnloven 1814 plktr 05874Den bergenske 17November-grunnloven - Norges dokumentarv - kulturradet
 • Professor engelsk.
 • Telefon tripod adapter.
 • Romsdal vgs.
 • Truck elektrisk.
 • Facilitator norsk.
 • Flagga dominikanska republiken.
 • Stadt greifswald stellenangebote.
 • Gucci sneakers flowers.
 • Duties of a handmaid in the bible.
 • Brittany tiffany conjoined twins.
 • Stavanger bilpleie.
 • Mikael ishak.
 • Lydskrift oversetter.
 • Puerto rico gran canaria att göra.
 • Husmordommen.
 • 400 euro jobs saarland.
 • Wetter cottbus 30 tage.
 • Tandberg båndspiller.
 • Idrett i dag.
 • Gravid uke 15 vondt i magen.
 • Kan man gi ibux til hund.
 • Bakgrunnsbelysning tv.
 • Schloss neuhaus ausstellung.
 • Schlingmann tlf 3000.
 • Roberto carlos barn.
 • Criminal minds season 12 air dates.
 • Wasserwelt braunschweig fitness preise.
 • A nightmare on elm street 2010 full movie.
 • Zeppelin hindenburg werbung.
 • Günstiges nagelstudio lübeck.
 • Omstilling på engelsk.
 • Dir gehört mein herz original.
 • Rader.
 • Ekonominyheter affärsnyheter.
 • Wertmarke schwerbehindertenausweis bahn.
 • Cinema filmpalais.
 • Price for iphone x in usa.
 • Kann eine zahnfleischentzündung starke schmerzen verursachen.
 • Miley cyrus younger now wiki.
 • Je suis fauché que faire.
 • Hansen og fritzøe.