Home

Resultatbudsjett

Det viktigste når du setter opp et resultatbudsjett er at det gir svar på det som er vesentlig for din bedrift. I et enkeltmannsforetak er det ikke nødvendig med et stort og omfattende budsjett. Hvis bedriften derimot har ansatte eller er et aksjeselskap stiller aksjelovens § 6-12 visse krav til budsjettet. Lag et realistisk budsjet Et resultatbudsjett viser de budsjetterte kostnadene og inntektene. Resultatbudsjettet viser også det budsjetterte resultatet, som kan være et overskudd eller et underskudd Mens du i et resultatbudsjett vil se de endelige resultatene etter en periode, vil du i et likviditetsbudsjett kunne se om du vil ha penger til å dekke kostnader etter hvert som de dukker opp. Har du kontroll på både resultat og likviditet, har du et godt grunnlag for å holde bedriften din på beina i lang tid Resultatbudsjett er en oversikt over de forventede inntektene og kostnadene til en bedrift Resultatbudsjett. Et budsjett er en finansiell plan over inntekter og utgifter i en fremtidig periode. Det brukes som verktøy for beslutningstaking og for å vise hvordan resultatet av virksomheten blir sammenlignet med planen

Du har tilgang til en bred rekke av gratis budsjettmaler for Excel, som kan brukes både på jobb og privat. Du finner en budsjett planlegger akkurat som mulig fra finansiell sporing til planlegging av spesial hendelser Her følger et eksempel på resultatbudsjett også likviditetsbudsjett, for det fiktive selkapet ved navn Trollfabrikken AS. Den daglige virksomheten i Trollfabrikken AS handler om å produsere troll, og dette er de så gode på at de for januar anslår produksjon og salg til å bli 1 million NOK (eksl Vi skiller mellom ulike typer budsjett, hvor resultatbudsjett (også kalt driftsbudsjett) og likviditetsbudsjett er to av de viktigste budsjettene å få på plass. Likviditetsbudsjettet forteller deg hvor kapabel bedriften din er til å betale regningene sine fremover - Du bør lage både driftsbudsjett (også kalt resultatbudsjett) og likviditetsbudsjett. Mange setter opp budsjettene selv, andre velger å få hjelp av regnskapsfører for å utføre denne jobben, sier Andersen Driftsbudsjett (resultatbudsjett) Likviditetsbudsjett; Investeringsbudsjett. Dette budsjettet skal vise en oversikt over hva du tenker å investere de nærmeste årene. Et investeringsbudsjett trenger ikke være mer komplisert enn en oversikt over nødvendige investeringer, prisen på investeringen og eventuelt hvordan dette tenkes finansiert

I et resultatbudsjett ønsker man å få frem et resultat som er riktigst mulig for verdiskapingen for den perioden vi måler (normalt ett år). Likviditetsbudsjettet forteller om man har penger på konto til å betale løpende utgifter Driftsregnskap og budsjett: Driftsregnskap introduksjon Forenklet avviksanalyse i driftsregnskapet Resultatbudsjettet Nullpunktsanalyse Likviditetsbudsjett del 1 - Innbetalinger fra kunder og utbetalinger til leverandører Likviditetsbudsjett del 2 - lønn, offentlige avgifter, andre inn- og utbetalinger Verktøy som kan lastes ned: Budsjettmodell i Excel for å lage resultatbudsjett med. Viser denne oppstilling at man ikke har, eller ikke kan skaffe penger til gjennomføringen av det oppstilte resultatbudsjett, må dette omarbeides. Har man derimot tilstrekkelig med likvider, utarbeides rentabilitetsbudsjett, som viser den avkastning man får på den i bedriften arbeidende kapital

9 Resultatbudsjett 2 - utgangspunkt i bruttofortjeneste

Forskjell på likviditetsbudsjett og resultatbudsjett. Et likviditetsbudsjett skiller seg fra et resultatbudsjett ved at likviditetsbudsjettet gir en oversikt over pengestrømmen i et selskap. Dette gir et bilde på om man har penger til å betale løpende utgifter, med andre ord en kontroll over innbetalinger og utbetalinger i en gitt periode Resultatbudsjett, likviditets budsjett og avvikkontroll. [10] Brukernes anmeldelser. 08.06.2011. Skrevet av Elev på Vg3. dette var et bra budsjett, men det kunne ha hvert litt bedre satt opp . 03.06.2011. et stykk ok arbeid, må sette meg inn i dette. 02.05.2018. Skrevet av Elev på Vg2

resultatbudsjett Oppstilling av bedriftens forventede inntekter og kostnader. Tallene stammer fra salgsbudsjettet og kostnadsbudsjettene, som på mange måter er underbudsjetter for resultatbudsjettet De vanligste budsjettene er likviditetsbudsjett og resultatbudsjett. Et godt gjennomtenkt budsjett vil være et viktig verktøy for styring av bedriften. Hvis du setter opp et årsbudsjett kan du for eksempel periodisere budsjettet per måned og styre etter dette Resultatbudsjett for 3 år; Beskrivelse. Kategorier: Drift - Starte AS - Før du starter AS Drift - Økonomi - Budsjett. Resultatbudsjettet skal vise om du forventer.

Et resultatbudsjett kalles også gjerne for et driftsbudsjett, og er helt enkelt en oppstilling av en bedrifts forventede inntekter og kostnader i en gitt periode. Altså gir resultatbudsjettet deg en oversikt over hvilket resultat som forventes for en slik periode og informasjon om din bedrift forventes å gå med overskudd eller underskudd Budsjett og budsjettering. Mens et regnskap bygger på forhold som er tilbakelagt, er budsjettet en plan over de forventninger ledelsen har for framtiden Når budsjettet er ferdig utarbeidet, kan denne sjekklisten benyttes til å gå gjennom og kvalitetssikre viktige forhold for å oppnå et realistisk og teknisk korrekt budsjett Driftsbudsjett (resultatbudsjett) Driftsbudsjettet forteller hvor stort overskudd/underskudd som kan forventes. Start budsjettarbeidet med å lage gode kalkyler. Dette gjør budsjettarbeidet enklere

Et budsjett er en oppstilling over forventede inntekter og kostnader for en virksomhet, organisasjon eller offentlig myndighet eller forvaltningsorgan i løpet av en bestemt periode, for eksempel et år. Budsjettet er et planlagt eller forventet regnskap for neste budsjettperiode. Budsjettet viser de økonomiske konsekvensene av planene for gitt budsjettperiode Resultatbudsjett Sett opp hvilke inntekter dere håper på (antall varer/tjenester dere har som mål å selge og hvilken pris dere vil ha for varene/tjenestene). Sett også opp hvilke kostnader dere vil ha (produktutvikling, produksjon, innkjøp av utstyr, utgifter til markedsføring, samt andre kostnader knyttet til selve driften) Du får også vite hva som er forskjellen på resultatbudsjett og likviditetsbudsjett. Og du: hvis du høre på rådene i stedet for å lese dem kan du høre podcastepisoden vår om budsjettering . Jon Nikolai er en erfaren økonomisk rådgiver for bedrifter, og forteller deg alt du bør vite om budsjett - på 15 min

Resultatbudsjett Resultatbudsjettet viser periodens inntekter, kostnader og resultat. Budsjettmetodikk På denne siden beskrives forskjellige framgangsmåter for å utforme et budsjett, sammen med en fremgangsmåte for metodikken Resultatbudsjett - regnskapstjenester, merverdiavgift, regnskap, bilagsregistrering, lønnssystem, autorisert, regnskapsbyrå, regnskaontor, budsjett. Bedriftsmaler og skjemaer for næringslivet. Wordmaler for aksjeselskap, styrearbeid, prosjektarbeid, økonomi og kontorarbeid. Se demo på youtube Logg inn med brukerkonto. Logg inn Glemt passord Ny bruker. Bruksvilkår Gå til gammel innloggingsside Gå til gammel innloggingssid

Redigere resultatbudsjett. Det finnes to måter å redigere et eksisterende budsjett på i Visma Økonomioversikt.Du kan enten redigere budsjettet direkte i bildet Resultatbudsjett, eller i Excel-filen til et eksportert budsjett.Etter redigering av et eksportert budsjett, kan du laste det opp tilbake til Visma Økonomioversikt for å oppdatere budsjettet Redigere resultatbudsjett. Det finnes to måter å redigere et eksisterende budsjett på i Visma Økonomioversikt.Du kan enten redigere budsjettet direkte i bildet Resultatbudsjett, eller i Excel-filen til et eksportert budsjett.Etter redigering av et eksportert budsjett, kan du laste det opp tilbake til Visma Økonomioversikt for å oppdatere budsjettet

Resultatbudsjett for forening: Skjemaet består av 1 side og er laget for bruk i Microsoft Word. Resultatbudsjettet inneholder rubrikker for kostnader, diverse inntekter, avskrivninger og rentekostnader. Totale kostnader og resultat blir regnet ut automatisk. Se også: Resultatbudsjett per periode Likviditetsbudsjett Privatbudsjet Resultatbudsjett : Oppstilling over planlagte inntekter og planlagte kostnader i en kommende periode

Denne filmen viser deg en enkel måte å sette opp et resultatbudsjett med utgangspunkt i produktkalkylen. Filmen gir også en relativt god innføring i følsomhe.. Et resultatbudsjett er en oppstilling over forventede inntekter og utgifter i en gitt periode, normalt årlig, hvor det oppsummeres til slutt for å vise om regnskapsåret budsjetteres med overskudd eller underskudd. I forbindelse med oppstart av nytt firma bør du sette opp et budsjett for minst 3 år fremover

Resultatbudsjett 2019: Slik setter du opp budsjett for bedrif

 1. Resultatbudsjett Bærumsvømmerne (2020) 3120 Sponsorinntekter 200000 3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet 8401527 3290 Opptjent, ikke fakturert inntekt 1601640 3295 Motkonto salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet 10975 3410 Tilskudd komm./NIF/NSF 3368366 3460 Norges Idrettsforbund, momskompensasjon 730000 3910 Svømmeskole 388180
 2. Du er pliktig til å utarbeide et resultatregnskap med årets inntekter og kostnader, delresultater og totalt årsresultat. Vi forklarer hva som må med
 3. Resultatbudsjett
 4. Her får du praktisk veiledning i føring av regnskap etter SRS for bruttobudsjetterte virksomheter. Eksemplene her gjelder behandling av anleggsmidler, SRS 17
 5. Jeg holder på med bedøk og budsjettering ( likviditetsbudsjett, samt resultatbudsjett). Læreboken er elendig, jeg trodde jeg hadde forstått mønsteret men nå er jeg jammen ikke sikker lenger. Jeg har fått forståelse for at ved beregninger i likviditetsbudsjettet ( feks materialkostnad, lønnskostna..
 6. Budsjettformularet «Resultatbudsjett - Selskap - Konfigurarbar» gir deg muligheten til å lagre ned budsjettall per konto for ditt selskap. Du velger fritt hvilke kontoer du ønsker å vise her. Dermed kan budsjettformularet tilpasses dine behov, og kun vise de kontoene som er aktuelle å budsjettere for deg
 7. Resultatbudsjett. I resultatbudsjettet budsjetterer man prosjektet i regnskapet. Man spesifiserer regnskaonto og beløp per måned. Tripletex AS Org.nr.: 914 286 018 MVA Akersgata 16 0158 Oslo Telefon +47 22 83 60 00

Salg, service og sikkerhet Vg2 - Samlet resultatbudsjett - NDL

e) Et resultatbudsjett viser det forventede utfallet i en periode, altså hvor stort overskudd/underskudd en bedrift vil sitte igjen med etter eventuelle endringer fra året før i Bruttofortjenesten kan synke til 3 670 590 kr for at driftsresultatet blir 0, salgsinntekten er da. § 6-5. Ansattes rett til å velge styremedlemmer i konsernforhold (1) Når et selskap tilhører et konsern, kan det inngås skriftlig avtale mellom konsernet og et flertall av dets ansatte, eller mellom konsernet og én eller flere lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte i konsernet, om at de ansatte i konsernet ved anvendelse av § 6-4 skal regnes som ansatt i selskapet Resultatbudsjett Likviditetsbudsjett Privatbudsjett Budsjett for hyttesameie . Skriv ut Din handlekurv: Du har ingen varer kurven: Søk : Innlogging . SignForm AS, CJ Hambros plass 5, 0164 Oslo tlf. 24 15 50 80, e-post post@blankettkiosken.no. Når den brukes som et substantiv, representerer det et estimat av inntekter og utgifter for en bestemt tidsperiode. Brukes som et verb, betyr det å tillate eller gi en bestemt sum penger i et budsjett

Resultatbudsjett med samme oppsett som resultatregnskapet; Budsjettkontrollen av resultatbudsjettet består i å beregne avvikene mellom budsjetterte og realiserte (virkelige) inntekter og kostnader. Den består videre av å finne årsaker til avvikene og justere videre planer Jeg er fremdeles i 20-årene, og folk i min omgangskrets har frem til nå vært ganske lite opptatt av tema pensjon. Det er vel naturlig at studenter ikke tenker veldig mye på pensjon, med mindre man har en sterk interesse for privatøkonomi I noen sammenhenger er viktige og store kostnader variable og har sammenheng med inntektsendringer, og det er derfor krav i et resultatbudsjett at disse sammenhenger er definert i budsjettmodellen. Dette er typisk i for eksempel varehandel, hvor varekostnader og logistikkostnader er konsekvenser av omsetning

Slik setter du opp et resultatbudsjett og et likviditetsbudsjett for

Revisjon og regnska Eksempel på driftsbudsjett Driftsbudsjettet gir økonomisk kontroll over inntekter og kostnader. Dette er et svært nyttig verktøy for de som er i en oppstartsfase hvor man ikke har erfaringstall som underlag. Vi gir deg et verktøy for å holde kontrollen på resultatbudsjettet, inntekter og kostnader. Tilgang til 10 valgfrie dokumente

Sikkerhetsmargin forteller oss hvor mye salget kan synke før bedriften vil gå med underskudd. Så lenge vi er over dekningspunktet, vil vi få et overskudd. For å finne sikkerhetsmarginen må vi først vite hva nullpunktet er, og hvor mange salg bedriften har planlagt å selge Resultatbudsjett og budsjettkontroll med månedsbudsjett ny 06.03. Likviditetsbudsjett med hjelpeark ny fil 10.10.2015. Priskalkulasjon med hjelpeark 04.12.2015. Regnskap med hjelpeark ny fil 10.10.2015. Regnskapsanalyse med hjelpeark ny fil 10.10.2015 Likviditetsbudsjett Resultat, inv.fin. budsjett Husleie Porto/telefon Reiser Markedsføring/ Reklame Forsikringer Strøm Andre kostnader Starte Bedrif

Video: Reiseliv - Resultatbudsjett - NDL

Resultatbudsjett - Visma Clou

 1. Alt dette er utbetalinger som ikke fremkommer i et resultatbudsjett, men som i aller høyeste grad vil merkes på bankkontoen din. Med et likviditetsbudsjett kan du ligge i forkant, og om nødvendig gjøre grep for å sikre at du har nok midler til å betale utgiftene når de forfaller
 2. Aktivitet 5.4.32 - Resultatbudsjett Fordjuping. Annes klede og gåver gir desse rekneskapstala for 2018: Salsinntekter : kr 11 150 000 - Varekostnader: kr 6 840 000 = Dekningsbidrag: kr 4 310 000: INDIREKTE FASTE KOSTNADER: Lønn og sosiale kostnader: kr 1 980 000: Emballasje og frakt: kr 90 000: Husleige: kr 640 000
 3. Resultatbudsjett for avdeling Marborg 2020 Tilskudd fra Helse Nord 100 000 Tilskudd fra Helsedirektoratet 3 000 000 Tilskudd fra Troms Fylkeskommune 52 000 Lotteri- og stiftelsestilsynet, mva kompensasjon 300 000 Gjenværende midler i prosjekt 36 221 3 488 22
 4. Resultatbudsjett (2020) Tripletex - Webbasert økonomisystem og prosjektverktøy Side 2 av 3 Resultatbudsjett (2020) Regnskaonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2020 6110 Toll og spedisjonskostnad ved vareforsendelse 167 167 167 167 167 167 167 167 166 166 166 166 2 00
 5. Økonomi er et ord av gresk opphav, og kommer av οἶκος (oikos; hus) og νόμος (nomos; lære), altså husholdning.En økonomi er en enhet av en viss størrelse, hvor det foregår produksjon og fordeling, som for eksempel en kommune eller et land. Man skiller geografisk mellom global økonomi, nasjonaløkonomi og kommuneøkonomi, og man skiller politisk mellom markedsøkonomi.
 6. Resultatbudsjett 10.10.2015.xlsm Denne nettressursen hører til læreboka Økonomistyring for faget økonomistyring innen programområdet næringslivsøkonomi, av forfatterne Annelise Lindheim, Per Nørgaard og Elin Stedje

Et resultatbudsjett ville bli utviklet deretter for å identifisere disse måltallene og en metode for å evaluere ytelsen. Resultatbudsjetter er ofte avhengige av å kvantifisere ellers kvalitative eller subjektive faktorer slik at de kan måles og redegjøres for. Viktige takeaways Resultatbudsjett. Resultatbudsjett kan gi svar på om dere vil tjene penger på virksomheten. Budsjettet kan vise hvilke måneder som vil gi underskudd og hvilke som vil gi overskudd. I begynnelsen er det normalt underskudd, fordi det tar tid å få opparbeidet omsetningen. Men dette må ikke pågå for lenge

Resultatbudsjett er hvor en fører kostnader og inntekter etterhvert som de oppstår innen en gitt periode. Likviditetsbudsjett er for selve pengetransaksjonene inn og ut innen en gitt periode. Upassende innlegg? Svar. Klikk for å gå tilbake til toppe Resultatbudsjett er en oversikt over de forventede inntektene og kostnadene til en bedrift ; Se prognose, resultatbudsjett, likviditetsbudsjett og balansebudsjett. betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og me Hvis et selskap ikke kan dekke utgiftene sine og ikke har inntekter eller verdier som overstiger gjelden, kan det bli begjært konkurs - Kunne utarbeide bedriftens budsjetter med hovedvekt på likviditetsbudsjett, resultatbudsjett og balansebudsjett; - Kunne forstå formålet med å dele opp foretaket i ansvarsenheter, samt å kunne prise interne leveranser innen foretaket; - Ha innsikt i prestasjonsmåling. Kompetanse

Kapittel 15^j presentasjon jan 17

Budsjetter - Office

Resultatbudsjett og likviditetsbudsjett - Bakkenblog

Likviditetsbudsjett for 2019: Sett opp budsjett steg for steg - Lindorf

Resultatbudsjett. Resultatbudsjettet tar høyde for din bedrift sine forventede driftsinntekter, salgskostnader, andre variable og faste kostnader. Driftsinntekter. Man bør starte med å beregne hvor mye man med dagens ressurser i selskapet forventer å kunne selge av bedriftens produkter eller tjenester Resultatbudsjett Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Eksamen V2014 Boasson AS 2014 2. halvår 2014 1. halvår Salgsinntekt Annen driftsinntekt Varekostnad Avanse/bruttofortjeneste Lønnskostnader Avskrivning Leie av lokaler Reklamekostnad Annen driftskostnad Regnskap 1. 2014 Kroner 6 275 00 Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside Resultatbudsjett 2019 Bærumsvømmerne Regnskaonto 2019 3120 Sponsorinntekter 50000 3410 Tilskudd komm./NIF/NSF 505000 3420 Tillskudd barnehager 1650000 3460 Norges Idrettsforbund, momskompensasjon 750000 3910 Kursinntekter 8085000 3911 Andre kursinntekter 900000 3915 Treningsavgifter 2300000 3920 Årskontigenter 600000 3925 Egenandeler 250000

Slik lager du budsjett for din bedrift - DNB Nyhete

 1. Resultatbudsjett 2012/2013 Kostnader Inntekter Eiendeler Egenkapital. Author: Bjørnar Bull Created Date: 2/21/2012 7:15:46 PM.
 2. Skattekort, skattemelding (selvangivelse), skatteoppgjør, skattelister, tema og fradrag som hjelper deg til å få riktig skatt
 3. Skal hele beløpet eks mva til konto 1250, og 20% flyttes til konto 6017 årlig, helt til 1250 er i 0

Altinn - Budsjett i driftsfase

Aktivitet 5.2.2 - Resultatbudsjett for Malerduoen Målarduoen er ei lita verksemd med to tilsette som målar hus, både innvendig og utvendig. Dei starta verksemda i fjor og har no halde på eitt år. Rekneskapen for dette året: Målarduoen ønskjer å marknadsføre seg litt meir Det er et regnskap alle næringsdrivende er pålagt å ha. Budsjett Budsjettet er en plan for tiden fremover. Her vises konsekvensene av det man har tenkt å gjøre de nærmeste måneder og år. Eksempler på budsjetter er f.eks. resultatbudsjett og likviditetsbudsjett. å forvalte bedriftens ressurser på en best mulig måte

Budsjettering gir viktige svar Visma Blo

Norge. OneStop Reporting | Visma Software Karenslyst Allé 56 0277 Oslo. Telefon: +47 09101 . Telefontid: 08:00-18:00, Mandag - Freda Resultatbudsjett pr 31.01.2015 Januar Salgsinntekter 1 200 000 Varekostnad 750 000 Bruttofortjeneste 450 000 Driftskostnader 145 000 Lønn 113 466 Feriepenger 13 616 Arbgiveravgift 17 918 Avskrivninger 22 500 Renter 2 597 Resultat før skatt 134 903-27 % skatt 36 424 Resultat etter skatt 98 479 Videre får du vite følgende momenter til. Kapittel 5 - Budsjett Et budsjett er en talloppstilling som viser økonomiske konsekvenser av planene våre. Resultatbudsjett I resultatbudsjettet beregner vi inntekter, kostnader og resultatet for en kommende periode. Likviditetsbudsjett I likviditetsbudsjettet beregner vi innbetalinger, utbetalinger og pengebeholdningen. Følsomhetsanalyse Budsjettet gjelder fremtiden, og mange tall usikre

RESULTATBUDSJETT: DRIFTSINNTEKTER 3100 Kafesalg 34 829,32 7 669,00 35 000,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 0,00 8 000,00 0,00 3150 Arrangementer 131 206,02 105 469,21 130 000,00 3200 Salgsinnt, utenfor avgiftsomr. 10 725,00 0,00 10 000,00 Salgsinntekter varer/tjenester 176 760,34 121 138,21 175 000,00 3320 Loddsalg 57 705,00 66 450,00 60 000,0 Resultatbudsjett (2020) Tripletex - Webbasert økonomisystem og prosjektverktøy Side 1 av 2 Budsjett: Periode: Resultatbudsjett 2020 Selskap Resultatbudsjett (2020) Regnskaonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2020 Driftsinntekter 3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet 8 000 5 000 5 000 5 000 23 000 8 000 5 000 5. Start studying Budsjett. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Resultatbudsjett med samme oppsett som resultatregnskapet; Budsjettkontrollen av resultatbudsjettet består i å beregne avvikene mellom budsjetterte og realiserte (virkelige) inntekter og kostnader. Den består videre av å finne årsaker til avvikene og justere videre planer. Forlaget Om oss Det er utarbeidet følgende resultatbudsjett for 1. kvartal 2019. Januar Februar Mars Salgsinntekter 876 000 948 000 852 000 Varekostnader 219 000 237 000 213 000 Avanse 657 000 711 000 639 000 Lønn 230 000 240 000 220 000 Feriepenger 27 600 28 800 26 400.

Driftsregnskap og budsjett Ola Onsru

 1. Produktkalkyle er en oversikt over kostnaden ved å produsere produktet. For å kalkulere (regne ut) en produktkalkyle, kan du benytte deg enten av formelen for selvkostkalkyle eller bidragskalkyle
 2. Byggefirma i Halden. Tømrerfirma Magne H. Karlsen er et byggfirma som utfører oppdrag i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad. Daglig leder har 40 års erfaring i bransjen og våtromssertifikat. Vi utfører alt innen tømrer og snekkerarbeide: Nybygg, tilbygg, restaurering, montering og reparasjoner
 3. sette opp et resultatbudsjett og likviditetsbudsjett sette opp et resultatregnskap og en balanse postere transaksjoner til konto debet/kredit føre lønn og reiseregning beregne en del grunnleggende økonomiske nøkkeltall beregne ulike kostnadsarter beregne nåverdi og internrente Sette opp ulike produktkalkyler
 4. us kostnader). Avdrag er en nedbetaling på gjeld og ikke en kostnad i resultatbudsjettet
 5. Trykk her for å gå til oversiktsartikkel om budsjett. Budsjettering er en oppstilling av forventet inntekter og kostnader for en gitt periode, for eksempel et regnskapsår. En budsjetterer for å få en oversikt over forventede inntekter og kostnader, gitt en snakker om resultatbudsjett. Inntekter..
9 Resultat- og likviditetsbudsjett - eksempel - YouTube

budsjett - Store norske leksiko

Å sette opp budsjett er på listen over nordmenns økonomiske nyttårsforsetter for 2018, viser undersøkelsen Øvre Gleinåsen Vel Resultatbudsjett Organisasjonsnr. 992131829 Budsjettnavn: Budsjett 2020 Regnskapsår: 01.01.2020 - 31.12.2020 Beløp i NOK Totalt år Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Driftsinntekter Annen driftsinntekt 3920 Velkontingenter 137€400 137€40 Resultatbudsjett år 2019 Måned Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum Prosent Driftsinntekter 161 000 128 000 167 000 96 000 97 000 161 000 96 000 97 000 126 000 176 000 231 000 150 000 1 686 000 100,0% 0,0% Kostnade I Mamut kan du legge inn resultatbudsjett inndelt i Salgsbudsjett, Innkjøpsbudsjett, Lønnsbudsjett, Driftskostnadsbudsjett og Investeringsbudsjett.Det vil også fremkomme budsjettall i et Likviditetsbudsjett.Dette budsjettet dannes på grunnlag av innstillinger satt på likviditetsbudsjettet, i tillegg til innstillingene som er satt i forhold til likviditet på de øvrige underbudsjettene Resultatbudsjett Fagforbundet Bø og Sauherad Avd 255 (2019) Regnskaonto 2019 3101 Kontigentinntekter 450000 3606 Leieinntekter 40000 Sum 490000 5000 Lønn til ansatte 108000 5400 Arbeidsgiveravgift 11448 6301 Leie leilighet 100000 6705 Honorar regnskap 20000 6800 Kontorrekvisita 2000 6850 Bevertning 45000 6861 Årsmøte 5000

Resultatbudsjett og produktkalkyle | Prøve - Studienett

Hva er et likviditetsbudsjett? - Vism

 1. Hva er direkte materialer? Direkte materialer er et begrep som brukes i kostnadsregnskap ved fastsettelse alle kostnader som er direkte overførbar til hver enhet av produksjon, kostnadssted, eller arbeidsordre. Disse faktiske kostnadene er i forhold til standard kostnader og
 2. Valgfritt domene og LiteSpeed webhotell. Gjør sidene 3-40 ganger raskere enn Apache. cPanel, PHP 7x, mySQL, WordPress, gratis SSL m.
 3. Resultatbudsjett.xls Sparing.xls Lan.xls. Legg inn din oppgave! Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre! Last opp stil. REGLER.

Budsjett. Resultatbudsjett, likviditets budsjett og ..

Blog. Sept. 5, 2020. How to engage your audience in any online presentation; Sept. 2, 2020. Master these negotiation skills to succeed at work (and beyond Likviditetsbudsjett Oslo Oslo Sentrum - regnskap, rapportering, bedriftsregnskap, regnskaontor, regnskaontorer, lønnsutbetaling, ligning, regnskapsrapportering. Vi gir deg fire gode tips til hvordan du som håndverker bør markedsføre deg selv på nett. Les mer her Et resultatbudsjett viser fremtidige innbetalinger, utbetalinger og innbetalingsoverskudd. Rett; Feil; 6. En følsomhetsanalyse har til hensikt å gi ledelsen et bedre beslutningsunderlag under usikkerhet. Rett; Feil; 7. En følsomhetsanalyse har til hensikt å fortelle ledelsen hva den kan gjøre for at inntekten skal bli så stor som mulig Resultatbudsjett og likviditetsbudsjett. Det skilles mellom resultatbudsjett og likviditetsbudsjett. Førstnevnte har som formål å få fram et budsjettert resultat som er riktigst mulig. Likviditetsbudsjettet dreier seg om at man har økonomien til å betale løpende utgifter

Salg, service og sikkerhet Vg2 - Samlet resultatbudsjett

resultatbudsjett - Ordliste - lederkilden

Følsomhetsanalysen er sterkt misvisende. Ås forsøker å tegne en kurve som viser hvilke kombinasjoner av avkastningskrav og restverdi som gir en nåverdi lik null (Eksempel 6.5) Resultatbudsjett Varekjøp og utbetalingsbudsjett Salgs- og innbetalingsbudsjett Grunndata _mva2 avrund Grunndata innbet innkjøpsbudsjett krabatt likv likviditetsbudsjett lrabatt melding_delbudsjett mva Resultatsbudsjett salgsbudsjett slett_alle slett_innkjopsbudsjett slett_likviditetsbudsjett slett_resultatbudsjett slett_salgsbudsjet Resultatbudsjett . Synliggjør forventede inntekter og kostnader i en gitt periode, og gir deg et bedre grunnlag å realisere dine overordnede mål/visjon for virksomhete Tromsø Swingklubb Resultatbudsjett Organisasjonsnr. 982192331 Budsjettnavn: Budsjett 2019 Regnskapsår: 01.01.2019 - 31.12.2019 Beløp i NOK Totalt år Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 7440 Danselisens NDF -8€000 -964 -675 -1€928 -4€434 7500 Forsikringspremier -5€604 -5€60

Budsjett If Skadeforsikrin

Grunnleggende bedriftsøkonomi . Morten Helbæk . Høgskolen i Nord-Trøndelag . Kompendium . ISBN 978-82-7456-711-5 . Steinkjer 201 Mental Helse Sykkylven Resultatbudsjett Organisasjonsnr. 995366746 Budsjettnavn: Budsjett 2020 Regnskapsår: 01.01.2020 - 31.12.2020 Beløp i NOK Totalt år Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 7430 Gaver, ikke fradrag -1€500 -193 -1€307 7700 Styremoter -2€000 -2€00 Resultatbudsjett Hedmark skytterkrets 2018 Inntekter Medlemskontingent 85000 Lagskontingent 4400 Salgsinntekter 89400 Andre driftsinntekter 25000 Andre inntekter 25000 Sum driftsinntekter 114400 Utgifter Regnskapshonorar 4000 Møter HSK 9000 Møter NSF 10000 Oppmerksomhet/blomster 200 Rettelse til Resultatbudsjett 2016 for Invicta. 26. februar 2016. Under årsmøte 25 februar ble det bemerket at inntekt og utgifter i forbindelse med turene må føres i resultatbudsjettet. Dette er nå rettet i vedlagt utgave. Du kan lese justert resultatbudsjett.

Produktkalkyle og resultatbudsjett til økonomistyringForelesning forretningsplanen
 • Krach um jolanthe komödienstadel darsteller.
 • 17 mai 1814 grunnloven.
 • Geburtstag bilder whatsapp.
 • Citti markt kiel fisch.
 • Real immobilien gronau.
 • Unfall ludwigsfelde 3 tote.
 • Best9 2017.
 • Lønn fagarbeider i kommune.
 • Fjerne plast fra havet.
 • Db fahrplan bayernticket.
 • Klassekonto bank.
 • Last minute winterberg.
 • Anzeige wegen bilder verschicken.
 • Relativitetsteorien nrk.
 • Trollkarl engelska.
 • Via whatsapp zeggen dat je iemand leuk vind.
 • Direccion periodico el pais.
 • Deutsch spiele grundschule.
 • Skoleruta 2018 mandal.
 • Nærmere høst personer.
 • Sparkjøp butikker.
 • Best9 2017.
 • Ausmalbilder schöpfung kostenlos.
 • Sabi sushi take away stavanger stavanger.
 • Langtidsferie 2017.
 • 70 rea märkeskläder.
 • Eiendomsmeglere i namsos.
 • Lady pure color 10 liter.
 • Fh nürnberg soziale arbeit.
 • Malaysia westküste sehenswürdigkeiten.
 • Håndverkeren kristiansand historie.
 • Koh chang klong prao beach.
 • Multi 5b lærerens bok.
 • Hvordan knyte hårbånd.
 • Fast n loud stream.
 • Klump under foten.
 • Helsefagarbeider utdanningsprogram.
 • Mørk materie i melkeveien.
 • Oculus games.
 • Fronter porsgrunn videregående skole.
 • Cube hildesheim photos.