Home

Navneloven

 1. st 10 år, eller som vedkommende eller en av foreldrene bruker og har brukt i
 2. Lov av 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn, navneloven, fastsetter regler for bruken av personnavn, slik at risikoen for forveksling blir så liten som mulig, og slik at navn ikke kan endres uten betryggende garantier. Navneloven har regler om etternavn, fornavn og mellomnavn.Den eller de som har foreldreansvaret, må sende melding til folkeregisteret om hvilket navn barnet skal ha innen det.
 3. Navneloven (Skrevet 28.01.2003 ) Ønsker du deg nytt navn? Da kan du sende melding om endring av navn til folkeregisteret. Men du kan ikke ta et såkalt beskyttet etternavn uten samtykke fra alle som allerede har etternavnet
 4. Navneloven (Lov om personnavn) fastsetter regelverket for personnavn i Norge.Dagens navnelov er datert 7. juni 2002 (nr. 19), og er den tredje loven ved dette navnet. Den første kom 9. februar 1923 (nr. 9), og var den første lovmessige reguleringa av navnebruk her i landet
 5. Navneloven i Norge fra 1923. 20. februar 2017 . I 1923 fikk vi lov om personnavn i Norge. Nå skulle alle ha et fast etternavn og det var ikke lov å endre etternavnet uten tillatelse fra myndighetene. De som ble født etter 1. juli 1923 ble tildelt et slektsnavn fra far hvis foreldre var gift, fra far eller mor hvis ugifte foreldre

Navneloven : lov om personnamn av 29. mai 1964 nr. 1 med kommentare Lov av 28. juli 1949 nr. 7 om endringer i ekteskapslovgivningen (inneh. også navneloven av 1923 i konsolidert form etter endringene) Norsk navnelovgivning - hovedside. Lov av 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn (navneloven) (Lovdata) (i kraft 1. januar 2003; konsolidert versjon) Hoelseths slektssider. Hovedsiden. Norsk Slektshistorisk Forenin - Ifølge navneloven skal navnet ikke være til vesentlig ulempe for personen, fornavnet må ikke være i bruk som etternavn og det må ikke være likt et navn som brukes av det motsatte kjønn, sier han. LES OGSÅ: Sjeldne navn kan være en belastning. Råder foreldre til å velge et annet nav

Først med navneloven i 1923 ble det påbudt å ha fast slektsnavn i Norge. I dag er det navneloven av 2002 som regulerer bruk av etternavn. Se ellers liste over norske etternavn, sorterbar alfabetisk og etter antall navnebærere. Statistisk sentralbyrå, søk etter hvor mange som bærer et bestemt navn I navneloven av 1923 ble det påbudt med slektsnavn i Norge. Mange beholdt et etternavn basert på et patronymikon, mens andre tok et gårdsnavn eller navn fra annen geografisk tilhørighet som slektsnavn, en praksis som ble stueren med nasjonalromantikken. Begge disse typene etternavn er vanlig i Norge i dag Navneloven Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen § 1 De eller den, der har forældremyndigheden over et barn, skal senest 6 måneder efter barnets fødsel vælge et efternavn, som barnet er berettiget til efter §§ 2-4 eller 6-8.; Stk. 2 Navneloven. Når foreldre skal gi navn til sine håpefulle små, kan det fort bli mye mas, det er mange hensyn som skal tas. Arv og tradisjon må man bestandig passe på

Navneloven 2002 bryter også med ordningen om at barn ved første gangs navnevalg bare kan gis foreldrenes etternavn. Alle etternavn som man kan ta etter navneloven 2002, skal også kunne velges ved første gangs navnevalg. Dette betyr at foreldre kan velge andre etternavn enn sine egne for barn Lov om personnavn av 7. juni 2002 (navneloven) Rundskrift G-20/2002 om ny navnelov. You need to enable JavaScript to run this app. Retsinformation. You need to enable JavaScript to run this app Navneloven av 9 februar 1923 : med innledning og kommentar Lundh, Henrik 1924 Begrenset tilgang 4 lisenser for vitenskapelig ansatte ved norske universitet og høyskoler

Denne kommentaren inneholder en grundig omtale av hver enkelt paragraf i loven med henvisninger til aktuell praksis

navneloven - Store norske leksiko

Navneloven Paragrafen

 1. Navneloven er opdateret med alle de senere ændringer der er trådt i kraft, så du altid har den gældende version af navneloven. eLov er en online lovsamling med konsoliderede love m.v., hvor man kan skrive noter til bestemmelserne. eLov har dynamiske krydshenvisninger og gratis adgang. Lovgivning
 2. Juridisk navn: Før Navneloven i 1923 var døpenavnet, alle fornavn, personenes egentlige navn, mens patronym og gårdsnavn er beskrivende navn. Etter 1923 er både fornavn, eventuelle mellomnavn og etternavn det juridiske navnet
 3. Eksempelvis opererte navneloven 9. februar 1923 med tre grupper av etternavn: Slektsnavn, farsnavn (fars fornavn med tilføyelse av en ending som viser slektskapet, -søn, -son, -sen, -datter eller -dotter) og gårdsnavn. Slektsnavn ble overført til barna
 4. - Navneloven sier at navnet ikke skal være til ulempe for navnebæreren. Man bør derfor tenke seg godt om før man velger slike navn til seg selv, men det er selvfølgelig også noen som ønsker veldig utradisjonelle navn og skifter navn nettopp av denne årsaken, sier Ihlebæk
 5. Du kan lese mer om etternavn i kapittel 2 i navneloven. Skal du ha to etternavn? Dersom du vil ha to etternavn, må du skrive etternavnene med bindestrek. Vil du unngå bindestreken, må du velge det ene etternavnet som mellomnavn. Dobbelt etternavn med bindestrek. Eksempel: Petter Hansen-Olsen
 6. istrasjo
 7. Navneloven. Ny navnelov trådte i kraft 1. januar 2003. I denne artikkelen fra vår samarbeidspartner Paragrafen.no, får du bl.a. en oversikt over reglene som gjelder når du skal registrere eller endre navn, og hva som kreves for at et navn skal anses som beskyttet

Video: Navneloven - lokalhistoriewiki

Navneloven i Norge fra 1923 Slekt i Norg

Året 1965 bærer ennå mange hemmeligheter i sitt skjød. En av dem er hvordan den nye navneloven av 29. mai 1964 kommer til å virke. Loven trådte i kraft ved nyttårsskiftet, og selv om avisenqueter viser at byens unge bruder vet lite om den — det er vel neppe dette som opptar dem mest — har Justisdepartementet allerede fått merke at det er nok av dem som kjenner til at en ny lov har. Navneloven sier at du kan bytte navn, uten at foreldrene dine må godkjenne det, fra du er 16 år gammel. Hvis du er under 16 år må den eller de som har foreldreansvaret for deg godkjenne navneendringen. Hvis du vil bytte navn er det viktig at du er sikker, for du kan nemlig ikke endre det mer enn én gang hvert tiende år Navneloven i Norge fra 1923. I 1923 fikk vi lov om personnavn i Norge. Nå skulle alle ha et fast. I 1923 ble Navneloven innført. Alle som ble født etter 1. juli dette året, skulle nå ha slektsnavn. Hustruen måtte ta sin manns navn. I tillegg kunne hun bruke sitt eget etternavn som mellomnavn. Dette navnet ble kalt pikenavn, og hadde ingen praktisk betydning. Barn av foreldre som var gift, fikk alltid farens slektsnavn

Navneloven godkjenner heller ikke etternavn som fornavn. Navn på motsatt kjønn er heller ikke lov. Du kan for eksempel ikke kalle gutten din for Sofie eller bruke Larsen som fornavn Mellomnavn og etternavn i omtale av personer. Hva er korrekt bruk av mellomnavn og etternavn når journalister og andre omtaler personer? For eksempel omtales ofte Torbjørn Røe Isaksen som Røe Isaksen.Jeg ville tro at Røe er mellomnavn og at etternavnet er Isaksen, og at han derfor bare burde omtales som Isaksen, eventuelt at man bruker hele navnet Torbjørn Røe Isaksen navneloven - God dag, mitt navn er Anders Trylle Stav. Personvern og cookies. Nettavisen er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data - Navneloven har sklidd ut. Praktiseringen av den nye navneloven har sklidd ut, mener navneforsker Gulbrand Alhaug. Han mener det er for dumt at navn som Keikoburger og Fillibom-bom-bom nå blir godkjent

bøker - Navneloven : lov om personnamn av 29

Etter at den nye navneloven kom i 2003, har den ifølge Utne blitt mye mer liberal enn den var tidligere. - Dersom du er kvinne og ønsker å kalle deg Bjørn fordi du føler deg som en mann, så får du det. Det er ikke slik at du må gjennom en kjønnsoperasjon for å få lov til å bytte navn, du må bare føle deg som det motsatte kjønn Island vurderer å endre navneloven. Island kan få ny navnelov dersom landets justisminister får det som hun vil. Det kan bety slutt på bruk av -son og -dottir, og at islendingene skal få slektsnavn som etternavn, slik som er vanlig i de fleste vestlige land Her fins navnelister fra mange land og kulturer. Navna i listene er henta fra mange forskjellige kilder. Navneskikker og behandling av navna etter den norske navneloven er omtalt. Navna oppfyller krava til godkjenning som fornavn etter den norske navneloven (lov om personnavn) I venstre mang fins kvinnenavn (konufólknøvn) og mannsnavn (mannfólknøvn). Dernest også lenke til navneloven (lóggáva) og til andre navnlister utenfor Færøyane. Navnestatistikk. Det er etternavn, mannsnavn og kvinnenavn for alle aldre; dernest for fødte gutter og jenter. Grønland (24.11.17 Navneloven; Forenklet medisinsk ordliste; Slekt og Data; Aftenposten fra 1860; Dagbladet fra 869; Gårdsmatrikkel Buskerud 1886; Gårdsmatrikkel Vestfold 1886; Personer/Yrker . Drammen sjøinnrull 1911-1918; Holmestrand sjøinnrull 1930*1938; De Henrettede 1772-1876; Tollere 1; Tollere 2; Tollere 3; Larvik 1875 ligning; Larvik 1880 Ligning.

Louise skiftede navn til Izza: Louise var alt for

Norske borgere som er bosatt i Sverige følger svensk navnelov.Passøker skal være registrert i Norge med det navn som man heter etter svensk navnelov. Endring i norsk register skjer ikke automatisk når man ikke er bosatt i Norge, så passøker skal selv sørge for å få eventuelle endringer registrert I dag fungerer navneloven på følgende måte: Senest seks måneder etter at et barn blir født skal den eller de som har foreldreansvaret sende melding om hvilket navn barnet skal ha til.

Før den nye navneloven fra 2003 kunne man i Norge bare ta sine foreldres slektsnavn eller mellomnavn som mellomnavn. Med den nye navneloven kan man ta et hvilket som helst slektsnavn eller mellomnavn brukt av ens forfedre tilbake til tippoldeforeldre som etternavn eller mellomnavn. I NOU 2001: 1 heter det Navneloven i Norge åpner dog for at voksne kan søke om mange flere spesielle navn enn det foreldre får lov til for barna sine. Espen Thoresen Hværsaagod Takkskalduha er kanskje den i Norge med det aller mest spesielle navnet. Navnevalgene hans vakte oppsikt da det først ble kjent, men nå for tiden skal nok mer til for å sjokkere Det svenske patentverket (PRV) har fått ei rekke søknader om å registrere Nicolas Paul Gustaf som varemerke. Det er navnet på den svenske prinsen som ble født for et par år siden. Tilsvarende har skjedd hver gang nye kongelige navn er blitt offentliggjort i Sverige, skriver PRV på bloggen sin Noen fornavn er vanligere enn andre. I Japan har enkelte gått ekstra langt i å finne unike navn til sine barn. Siden skriftsystemet er ulikt vårt, har navngiving en ekstra dimensjon i japansk, og navneloven er også nødvendigvis annerledes enn hos oss. Her kan du lese mer om den spesielle japanske navnetrenden med såkalte kirakira-nav

Du kan kalle jenta Ola eller Audun - Dagbladet

Lov av 9. februar 1923 nr. 2 om personnav

50,2 prosent av barna får mellomnavn, som oftest mors pikenavn. For 20 år siden, i 1995, var tilsvarende tall 42,8. 8,6 prosent får etternavn med bindestrek, noe som før navneloven i 2003 var ganske uvanlig. Både mellomnavn og etternavn med bindestrek har økt litt fra 2014 Loven skal sikre at alle gis tilgang på nødvendige helsetjenester, og at disse er av forsvarlig kvalitet. Retten til nødvendig helsehjelp er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1a og 2-1b. Du kan også klage på at helsepersonell gir utilstrekkelig eller gal informasjon, at helsepersonell bryter taushetsplikten, eller ulovlig bruk av tvang overfor pasienter

Ifølge navneloven kan dere fritt gi barnet deres egne etternavn eller etternavn barnets forfedre/-mødrene har brukt, tilbake til tippoldeforeldrene. Det er også fritt fram for å gi barnet et annet etternavn, så sant minst 200 andre personer i Norge har samme etternavn Navneloven: Gyldenløve? (too old to reply) Bjorn Ursfjord 2003-12-17 22:10:17 UTC. Permalink. Hei, familien min er opprinnelig fra Finnmark og Troms, selv om jeg selv er født i Stavanger. Kong Christian 4. gjennomførte en ekspedisjon til disse traktene

Ved utfylling av skjemaet vil du bli spurt om fornavn, mellomnavn og etternavn på barnet. Vær oppmerksom på reglene i Kap. I og §7 i Kap.II i Navneloven. I §7 står det at dobbelt etternavn må ha bindestrek. Selv om navnene har bindestrek regnes de som to etternavn. Mer informasjon. Kontakt oss på telefon 23 15 60 60 eller e-post: oslo. Bevilling for å endre navn krevdes først etter navneloven 1923. I tillegg til kunngjøringen kan navneendring være innført i de fleste former for personregistre. Hvis det mot formodning har dreiet seg om en formell navneendring, vil du muligens finne informasjon om dette innført i ministerialboken som en merknad ved opplysninger om din bestefars dåp I tillegg får 8,4 prosent bindestrek i etternavnet - for første gang siden navneloven en liten nedgang. Siden det er så mange «etternavn», synker andelen med flere fornavn Artikkel; Likestillingens siste skanse? Publisert: 8. november 200 Navneloven gir også ellers noen generelle begrensninger når det gjelder hvilke navn som kan velges til barnet. Link: for en nærmere innføring i vilkårene for å ta navn etter lov om personnavn 7. juni 2002 nr. 19 (navneloven) vises det til Rundskriv G-20/2002

navneloven på engelsk. Vi har én oversettelse av navneloven i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Fengslet for brudd på navneloven Oslo (NTB): Norske myndigheter godtok ikke at Kirsti Larsen ville kalle sønnen sin for Gesher. Fordi 14-barnsmoren nektet å forandre navnet ble hun satt i fengsel Norsk navnelovgivning og forarbeider m.m. Navneloven 2002. Lov av 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn (navneloven) (Lovdata) (i kraft 1. januar 2003; konsolidert versjon) Lov av 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn (navneloven) (Lovdata) (kunngjøring i Norsk Lovtidend) Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet etter navneloven § 1

Navn: - Navnene som er forbudte i Norge - K

Utgangspunktet i navneloven er at man står fritt til å velge fornavn, bortsett fra at man ikke kan bruke etternavn som fornavn. I § 10 finnes likevel en skjønnsmessig begrensning. En navneendring kan bli nektet godtatt dersom navnet kan bli til vesentlig ulempe for vedkommende, eller det ellers er andre sterke grunner som tilsier at navnet bør nektes brukt Hvad angår efternavn, kan du frit tage et efternavn, som dine forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre har båret (jf. navneloven § 4). Dorthea er et almindeligt fornavn, så det kan du også frit tage som et fornavn eller mellemnavn (navneloven § 13). Det koster et administrationsgebyr at foretage navneændring Ifølge navneloven står vi fritt til å velge vårt eget navn. Det gjøres via søknad til Folkeregisteret, som enkelt kan fylles ut på nett her. Kriteriet er at navnet enten ikke er i bruk fra før, eller er brukt av mange. Navn som er i bruk av 200 eller færre, er beskyttet Navneloven en tabbe Men han het Edvard Navn og navnebruk i Sigrid Undsets forfatterskap er tittelen på Benedicta Windt-Vals avhandling. (Foto: Annica Thomsson) I 2003 åpnet endringer i den norske navneloven for bruk av mer spesielle og uvanlige navn ULOVLIG; Etter at den svenske navneloven ble endret er det ikke lenger lov å kalle barnet sitt for Lucifer, Foto: Berit Roald Svenske myndigheter sier nei til «djevelnavn.

Etternavn - Wikipedi

Storm har to opphav, fra etternavn og fra et gammelt norsk fornavn. Etternavnet Storm har bakgrunn i været storm. I Vest-Agder var det gammel bruk av fornavn som ligner Storm, ofte skrevet Storme og Styrme. Der kommer det fra et gammelt norsk navn som betyr storme eller strømme fram LES MER navnetradisjoner, navneloven og nyttig statistikk om navn. LES MINDRE Forlagets omtale Forlagets Denne boka inneholder 5000 fornavn og navneformer med opprinnelse, betydning og navnedager. Du får også en oversikt over de mest populære manns- og kvinnenavnene gjennom de siste hundre år, samt dagens motenavn, sjeldne navn, nordiske og utenlandske navn Resumé. Om de emballager som sagsøgte, KelsenBisca A/S, benyttede i forbindelse med salg af kikseprodukterne Digestive i perioden september/oktober 2003 til 14. maj 2004 0g Salted Crackers i perioden september/oktober 2003 til 14. juni 2004, udgjorde overtrædelser af markedsføringsloven i forhold til de emballager, som sagsøgeren, LU Nordic A/S, benyttede i markedsføringen af.

Lov om personnavn (navneloven) Ot.prp. nr. 31 (2001-2002), Innst. O. nr. 33 (2001-2002), beslutning. O. nr. 42 (2001-2002 Title: Lov om personnavn (navneloven) - Lovdata Author: Johan Created Date: 5/3/2015 5:16:11 P

- Han kommer til å bli mobbet! - Navn

Patronymikon - Wikipedi

Ifølge navneloven heter det at seinest når barnet fyller seks måneder, skal den eller de som har foreldreansvaret for barnet, sende melding om hvilket navn barnet skal ha.. Har barnet fylt seks. Ifølge navneloven heter det at senest når barnet fyller seks måneder, skal den eller de som har foreldreansvaret for barnet, sende melding om hvilket navn barnet skal ha.. Har barnet fylt seks måneder uten at melding er sendt eller uten at meldingen kan godtas, får barnet morens etternavn. Dette gjelder ikke etternavn som nevnt i § 4 første ledd nr. 2, og har moren ikke annet etternavn. Lomheim ut mot navneloven. Språkrådet er kritisk til praktiseringen av den nye navneloven. Folk bør ikke få lov til hete Gudergod, Hværsaagod, Bånnski eller Kolaautomat, mener direktør Sylfest Lomheim Efter navneloven er der adgang til at ændre et efternavns kønsbestemte endelse. Det kræver, at navnet har tradition i en kultur, der tillader dette. Listen anvendes ved behandling af sager efter navnelovens § 4, stk. 1, nr. 6 En nyhet ved navneloven av 2003 var at det ble lov å lage bindestreksnavn. Samtidig forsvant beskyttelsen av slike. Det er eventuelt navnene hver for seg som er beskyttet. — Jeg finner 12 907 ulike bindestrekskombinasjoner brukt av minst to, sier Ouren

Pigespejdere dropper alle mærker på tøjet - TV 2Book: Danske efternavne - Nordic Names Wiki - Name Origin

Navneloven - Danske Lov

Navneloven av 1923, som den gang stadfestet det som var blitt sedvane, gjorde det brått vanske-ligere å skifte familienavn, for eksempel fra et gårdsnavn brukt som etternavn til et -sen-navn. Og da moten begynte å gå motsatt vei i 1950- og 60-årene, gjorde den samme navneloven det vanskelig å bli kvitt -sen-navnene igjen Vet dere egenlig hva et mellomnavn er i flg navneloven? Av Anonym bruker, August 10, 2011 i Anonymforum - Skravle. Anbefalte innlegg. Anonym bruker Anonym bruker. Overkikador; Medlem; 5 950 960 innlegg · #1. Skrevet August 10, 2011 Inspirert av Mellomnavn til Isak-tråden. Skatteetaten er i ferd med å utvikle en ny tjeneste for navnendringer. Denne skal gjøre det både enklere og raskere å endre navn, og er i mange tilfeller helt uten manuell saksbehandling Lov nr. 89 af 22.april 1904 . Lov om Navneforandring. Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gør

Navn som varemerke - PatentstyretEtterlyser kreative navnevalgNRK Underholdning - Parterapi: Hemmeligheter | Facebook

Indtil ikrafttræden, er det kun de trossamfund, der er anerkendt ved kongelig resolution før den 1. januar 1970, der kan føre ministerialbøger og udstede navne-, dåbs- og vielsesattester, ligesom bestemmelsen om anerkendte trossamfund i § 18 i navneloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1816 af 23. december 2015, kun finder anvendelse for. Navneloven § 11 § 11 Som mellemnavn kan tages: 1) Et navn, der tidligere har været ansøgerens mellemnavn. 2) Et navn, som den pågældende kan tage som efternavn. 3) Et navn, der bæres eller har været båret som mellemnavn af ansøgerens forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre. 4) Et navn, der kan tages som fornavn efter § 13, stk. 1, uanset hvilket køn det. 2002 21. mars - Lov om personnavn (navneloven) 159 Møte torsdag den 21. mars kl. 13.45 President: Berit Brø rby Dagsorden (nr. 21): 1. Innstilling fra justiskomiteen om lov om personnavn (navneloven) (Innst. O. nr. 33 (2001-2002), jf. Ot.prp. nr. 31 (2001-2002)) 2. Referat Valg av settepresident Presidenten: Presidenten vil foreslå at det. Enkelte har sagt at liberaliseringen av navneloven her i landet har gått over alle støvelskaft. Av Merete Vikre Onsdag 28.03 2007. Del. Og nå får de trolig blod på tann.- En ankeprosess måtte riktignok til, men nå har en 23-åring fra Arendal fått lov til å smykke seg med det som trolig er Norges lengste navn, skriver Agderposten Betegnelse: Revidert utgave av kommentaren til lov om erstatning ved ekspropriasjon av fast eiendom. Boka er ført ajour pr. 1. mai 2000

 • Shipmap.
 • Legge pr kabel bak list.
 • Gra o tron sezon 1 odcinek 1 zalukaj.
 • Sjøgress kjøpe.
 • Ledige stillinger nordland.
 • Toyota auris 2018.
 • Us states list.
 • Papegøye leker.
 • Nisseklær dame.
 • Ukeplanlegger 2017 2018.
 • Stockholm hafen.
 • Hanafi lovskolen.
 • Real time polymerase chain reaction pcr.
 • Feriepartner hvide sande.
 • Tsg grünstadt tanzen.
 • Boardinghouse aschaffenburg spessartstr.
 • Varer og tjenester fra 7004.
 • Nikon d4s brukt.
 • Ostsee resort damp parken.
 • La femme klær.
 • Elkjøp haugesund legges ned.
 • Transcendent norsk.
 • Balsamspray katt.
 • Rebusløp oslo sentrum.
 • Miley cyrus younger now wiki.
 • Billetter u bahn berlin.
 • Facebook statuser med mange likes.
 • Superlotto vinnere.
 • Golden sands hotel.
 • Flux norge.
 • Trygt å reise til bali.
 • Isic student.
 • Tsg grünstadt tanzen.
 • 20 dm schein.
 • Twitch overlay.
 • Skøyter biltema.
 • Stuva planlegger.
 • Eventplanlegger oslo.
 • Løping lyske.
 • Twinstar forums.
 • Hs codes for international shipping.