Home

Sintef havrommet

SINTEF Ocean - SINTEF

Havrommet Bygg og infrastruktur Digitalisering Klima og miljø råstoff i samarbeid med SINTEF. Alle laboratorier. Prosjekter. Topp Elektrifisering av kystfiskeflåten ved bruk av batterier og brenselceller. mandag 14. september 2020 SINTEF er et norsk forskningsinstitutt, organisert som en frittstående allmennyttig stiftelse. SINTEF driver forskning innen teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Instituttet ble etablert i 1950 under navnet Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole (NTH) for å være NTHs forlengede arm innen industrirettet forskning, og har alltid vært nært. Robotikk revolusjonerer havrommet . Kronikk publisert 30.11.18. Gemini.no utgis av Sintef og NTNU. Nettstedet inneholder allmennrettede forskningsnyheter om teknologi, energi og miljø, naturvitenskap, fisk og havbruk, nyskaping, helse, samfunn og humaniora. Kontakt redaksjonen Havrommet Bygg og infrastruktur Digitalisering Klima og miljø Industri Samfunn Mikroteknologi og nanoteknologi Olje og gass Helse og velferd Materialer SINTEF TTO. SINTEFs Brussel-kontor

Marin forurensning - SINTEF

Risikobasert miljøstyring har de siste årene vist seg å være et effektivt verktøy for flere av brukerne av «havrommet». Et eksempel på dette er SINTEF Oceans modell DREAM (Dynamic Risk and Effect Assessment Model), som ble utviklet på slutten av 1990 tallet i samarbeid med petroleumsindustrien I den forbindelse samler Sintef all forskning rettet mot havrommet i et nytt institutt. Det nye navnet blir Sintef Ocean. - Ved å samle innsatsen på dette området skal vi bli en enda bedre partner for både kunder og myndigheter innenfor havbaserte næringer, opplyser Alexandre Bech Gjørv konsernsjef i Sintef SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet

Kystfolket og deres kultur er ikke med i dette havrommet definert fra utrederne i SINTEF og sentrale partiapparater. Det er vanskelig for politikerne å gi havrombegrepet innhold når vilkårene for de som befolker dette får undergravd forutsetningene for å bo og drive der Havbruk, marine mineraler, sjøtransport og oppdagelser i havrommet er tema når NTNU arrangerer Ocean Week 9. - 12. mai. - Vi samler mennesker, kunnskap og ikke minst krefter for å gyve løs på alle de muligheter som havet rommer. Skal vi lykkes i lang tid, må vi dele og samarbeide bredt PS 3270 KWC ADRENA og KWC PIANA ettgreps dusj- og karbatterier, type 11.322.003, 20.322.313 og 20.362.313 Franke Water Systems AG, KWC 01.10.202

Nye marine ressurser - SINTEF

NTNU har fire tematiske satsingsområder 2014-2023: NTNU Bærekraft, NTNU Energi, NTNU Havrom, NTNU Helse Vil utforske havrommet. Pressemelding | Dato: 31.01.2016 | Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet. Dette innhaldet er meir enn 4 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert. Regjering vil utvikle en sterk norsk havklynge

Prosessering av sjømat - SINTEF

 1. Sintef Ocean - Muligheter for sameksistens mellom havvind og annen marin aktivitet, Arne Fredheim, Research Director; 12.05: LUNSJ: 13.00: Global Maritime - Olje & Gass kompetanse til ny vekst i havrommet. Arne Vagle, Manager Structural Engineering & Design; NMEC, Sustainable Energy og MET Center
 2. Ocean Space Centre (OSC) i regi av MARINTEK, SINTEF og NTNU. Denne satsingen rommer kunnskapsoppbygging innenfor alle segmentene i havrommet. Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology (SAMCoT). SFI angående arktiske utfordringer ledet av NTNU • Centre for Advanced Structural Analysis (CASA)
 3. - Neste kapittel i norsk historie handler om å erobre havrommet, sa Jonas Gahr Støre på Lerchendalkonferansen 2016. Han snakket om de store mulighetene som ligger i havrommet og om hvordan Norge bør utnytte og forvalte mulighetene
 4. SINTEF har lenge hatt høy aktivitet på Frøya gjennom den storskala forsøksfasiliteten ACE. Etter avtale med de øvrige aksjonærene, har SINTEF Fiskeri og havbruk kjøpt alle aksjene og fusjonerer aktiviteten inn i avdeling for havbruksteknologi
 5. I tillegg til dette presenterte Sintef på havromskonferansen i Trondheim giga-scenarioer for offshore taredyrking i høyproduktive områder, også i samlokalisering med vindparker og fiskeoppdrett. Havrommet kan bli trangt framover. Den næringen som i liten eller ingen grad figurerer i scenarioene, er fiskeri
Hvorfor evalueres ikke nye sykehusbygg ? - SINTEF

Lerchendalkonferansen er Forskningsrådet, Tekna, NTNU og SINTEF sin årlige felleskonferanse. Årets tema er Grønn endring i praksis. Havrommet gir store næringsmuligheter, og vi har sterke kunnskapsmiljøer på dette i Trondheim og Norge Forstå havrommet. Å etablere seg i et miljø som havet kan være kostbart og komplisert. - Det geografiske elementet må ikke undervurderes. Tvert imot, det er nettopp dette som gjør at vi kan forstå havrommet bedre og som kan lette arbeidet med morgendagens grønne teknologi, sier Kvinnesland Fagmiljøene ved SINTEF og NTNU er i dag internasjonalt ledende innen marinteknisk forskning og utvikling. Man vet ikke i dag hvilke behov for kunnskap om havrommet som vil finnes om 50 år, men det er åpenbart at et kunnskaps- og teknologisprang vil finne sted. Norge bør innta en offensiv posisjon for å ta del i dette

Olje- og gassinntektene vil falle, men i 2050 kan havet sørge for at Norge likevel har enda mer å rutte med enn i dag Havrommet er mulighetsrommet. Ikke minst for havfylket Møre og Romsdal. En fersk rapport fra SINTEF Ocean forteller om samlet verdiskaping på 35,5 milliarder kroner. En annen rapport fra SINTEF antyder at vi allerede på midten av 2030-tallet kan komme dit at sjømat og marin sektor gir større verdiskaping enn petroleumsindustrien Fagmiljøene ved MARINTEK, SINTEF og NTNU er internasjonalt ledende innen marinteknisk forskning og utvikling. Man vet ikke i dag hvilke behov for kunnskap om havrommet som vil finnes om 50 år, men det er åpenbart at et kunnskaps- og teknologisprang vil finne sted. Norge bør innta en offensiv posisjon for å ta del i dette Ocean Space Centre er fremtidens laboratorie- og kunnskapssenter for havrommet, en stor nasjonal satsing for forskning, innovasjon og utdanning; i regi av SINTEF og NTNU. Planleggingen av Ocean Space Centre startet i 2005, og ulike konsepter har vært utredet 6 SINTEF Ocean Offshore Wind Cluster - Sameksistens mellom havvind og annen marin aktivitet 7 Global Maritime Havrommet - Seminar havvind og havbruk til havs 8 NMEC Havbruk og havvind 9 Viewpoint AS - Bluewind AS Hybrid Løsninger 10 Roxel Aqua 11 Akva Group HAVBRUK TIL HAVS 12 Aibel Havrommet 2020. VIDEO VIEWPOINT

Det spennende havrommet - SINTEFSENIO

Byggforskserien og Våtromsnormen i ny drakt - SINTEF

Havrommet - Norsk Industr

MULIGHETER I HAVROMMET MOLDE NÆRINGSFORUM 10. NOVEMBER 2016 Forskningssjef Ulf Winther. Hva jeg skal snakke om i dag •Kort-kort om SINTEF •Det internasjonale perspektivet •- og det norske •Mulighetene i havrommet •Hva skal til? 2. Regional tilstedeværelse er en del av vår strategi 4 På oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet planlegger NTNU i samarbeid med SINTEF byggingen av det nye senteret, som vil gi Norge det løftet som trengs for å gripe mulighetene i havrommet. Mangelfull finansiering av lærerutdanningen Unni M. Steinsmo har store tanker for utviklingen av havrommet Store tanker for utviklingen av havrommet Målet er å etablere fremtidens marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. Hvis prognosene stemmer, vil vi i 2050 skape årlige verdier for 500 milliarder kroner fra næringer tilknyttet havområdene rundt Norge The Big Blue - havrommet - gir store muligheter i energisektoren og utvikling av nye tjenester og teknologier. Det norske havrommet er mer enn olje, fisk og båter. Det gir også enorme muligheter for fornybar energi i form av flytende vindkraft og teknologiutvikling SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. Visjon: Teknologi for et bedre samfunn. SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning

Ocean Space Centre består av flere laboratorier som har anvendelse i ulike marked. Den foreslåtte løsningen gjør det mulig for SINTEF og NTNU å være en total-leverandør av laboratorietjenester. Det foreslåtte konseptet vil øke kapasiteten i forhold til dagens og vil utvide tjenestetilbudet mot eksisterende og nye marked. Med stadig mer sammensatte utfordringer, vil det [ Vi ønsker å samle 1.000 deltakere i 2020, også til strategisk diskusjon rundt havrommet. Nasjonale strategier - I regjeringens maritime strategi fra i fjor er henvisninger til kompetansemiljøene i NTNU, SINTEF og trøndersk næringsliv knyttet til havrommet svært lite synlig frokostmoete_101116.jpg. Forskningssjef ved SINTEF Fiskeri og havbruk AS, Ulf Winther og dekan ved NTNU avdeling for maritim teknologi og operasjoner, Hans Petter Hildre kommer.De vil ta for seg perspektiver og mulighetene havrommet gir, samt se på hvordan vår region kan utnytte mulighetene NTNU og SINTEF må ha som ambisjon å være blant de beste i verden på fagområder som understøtter de sterkeste norske næringsklyngene - energi, materialer, maritim og marin. Kunnskap innen nanoteknologi, informasjonsteknologi og bioteknologi vil være avgjørende for å kunne opprettholde de sterke internasjonale posisjonene

Subsea - SINTEF

Klyngeanalysen 2020. GCE Blue Maritime Clusters årlige analyse av den maritime klyngen på Møre viser et fall i omsetning på 8 milliarder kroner og en nedgang i den samlede ordreboken fra 18 til 14 måneder havrommet; klima; milj Se foredrag av Gunvor Øie, utdannet Dr. Scient og forskningssjef i Sintef Fiskeri- og havbruk om pilot-anlegget hoppekrepsfabrikken C-Feed i Trondheim. Dette er verdens første fabrikk som produserer hoppekreps-egg i storskala for yngelanlegg rundt omkring i verden

Leverandørbedriftene er allerede de viktigste driverne av utviklingen i havrommet. Det er de som etterspør ny kunnskap og som skaper flest nye arbeidsplasser. SINTEF Ocean har anslått at verdiskapingen hos maritime tjenesteleverandører alene vil passere 200 milliarder kroner i 2050 SINTEF og NTNU inviterer dere til frokostmøte i oktober. Her skal vi blant annet drøfte muligheter innen f.eks sambruk av havrommet mellom ulike havnæringer, og miljødesign for å se hvilke utfordringer vi kan løse sammen. Les mer: SINTEFs og NTNUs tre råd for bærekraftig utbygging av havvind

Les også: Robotikk revolusjonerer havrommet - Trondheim er verdensledende Et sentralt tema i det nye senteret er hvordan autonome undervannsfarkoster skal navigere mellom spesifiserte installasjoner, inspisere installasjonene og eventuelt utføre en oppgave før den returnerer til sin faste parkeringsstasjon på havbunnen for oppdatering og vedlikehold Det skal bygges et nytt marintekniske kunnskapssenter i Trondheim. Totalt kan det bli investert opp mot ti milliarder kroner

Gjesteblogger: Marianne Bathen, Sommerforsker hos SINTEF Energi 2015 Den siste sommeren har jeg vært så heldig at jeg har fått ha være sommerforske Metodeutvikling, tester, verifikasjon og kalibrering av nye instrumenter til marine overvåkning og kartlegging vil være fokusområder, siden NTNU har en nasjonal nisje for undervannsinstrumentering Det spennende havrommet. Fra engelsk kongeskip til norsk hurtigrute. Fra rørstrømning til blodstrømning. Fuktig i Riga. Førjulstur til Østersund. Gamle Trondheim i bilder og sang. Historien om Ugelstadkulene. BERLIN Sintef Pensjonistforening 26 - 29 November15 (1).pdf (990k SINTEF Ocean aktiviteter. Bakteppe • Ambisjonsnivå for vekst i havbruksnæringen • 3x produksjonsøkning til 2030 Fremtidens kunnskapssenter for havrommet. SINTEF ACE - fullskala laboratorium. 17. SINTEF ACE. Åpen ressurs for å gjennomføre forsøk i fullskala ved kommersielle lakseanlegg

Det spennende havrommet. Fra engelsk kongeskip til norsk hurtigrute. Fra rørstrømning til blodstrømning. Fuktig i Riga. Førjulstur til Østersund. Gamle Trondheim i bilder og sang. Historien om Ugelstadkulene. SINTEF pensjonistforening. Arkiv Meldingsblad Møter. Nye muligheter i havrommet filmes av en kameraplattform med utstyr til seks millioner koner. Forskningsskipet «Gunnerus» er innom Fosnavåg i forbindelse med et forskningstokt hvor selv de minste partikler i havet kartlegges i regi av NTNU AMOS og andre forskningsinstitusjoner SE FILM PÅMELDING. CMS: Webdesign: Bennett: Webdesign: Bennet Havrommet - matproduksjon i havet KONGSBERG har siden 2013, i samarbeid med NTNU, arrangert studentkonkurransen YOUR EXTREME. Det er en 48 timers case-konkurranse, hvor grupper på 2-5 studenter løser et tenkt framtidsscenario hvor bærekraft og teknologi er kjerner i problemstillingen Vi lanserer SINTEF TV! Her presenterer vi spennende nytt fra SINTEF og forskningen vår. Første episode handler om Ocean Space Centre som ledes av Sintef Ocean.Dette blir fremtidens utdannings-og forskningssenter for havrommet

Havrommet Samfunn Mikroteknologi og nanoteknologi MARINTEK SINTEF Energi SINTEF Fiskeri og havbruk SINTEF Petroleum SINTEF Holding SINTEF Raufoss M SINTEF Ålesund SINTEF Helgeland SINTEF Nord. Kraftige omstillingstiltak •Ny pensjonsordning •Halverte kostnader IT, reiser mm. Visjonære tanker om utnyttelse av havrommet skapte teknologihistorie i 1939, da skipsmodelltanken på Tyholt ble åpnet. 75 år senere er ressursene i havet er viktigere for vår velferd og verdiskapning enn noen gang før. Det samme er visjoner og gjennomføringskraft. I dag er det 75 år siden Skipsmodelltanken ble offisielt åpnet

Havrommet Med havrommet menes havets overflate, havdypene samt de geologiske formasjonene på havbunnen. Havromsteknologi Havromsteknologi er settet av teknologier som kreves for å gjøre bruk av havrommets ressurser og muligheter på en miljørobust måte. Marin teknologi er et delområde innen havromsteknologien Gemini.no utgis av Sintef og NTNU. Nettstedet inneholder allmennrettede forskningsnyheter om teknologi, energi og miljø, naturvitenskap, fisk og havbruk, nyskaping, helse, samfunn og humaniora. ISSN 0805-628 Ocean Space Centre er fremtidens laboratorie- og kunnskapssenter for havrommet, en stor nasjonal satsing for forskning, innovasjon og utdanning i regi av SINTEF og NTNU. Regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien, er meget fornøyd med at regjeringen nå har valgt konsept og går videre med planleggingen av Ocean Space Centre For vi står midt i det grønne skiftet og vi har havrommet som er fullt av muligheter. - SINTEF mener jo at vi frem til 2050 kan få en vekst i havinntektene på 40 prosent

SINTEF = Anvendt forskning, teknologi og innovasjon Bygg og infrastruktur Klima og miljø Digitalisering Industri Olje og gass Havrommet Samfunn Mikro‐, nano‐og bioteknologi Helse og velferd Samferdsel Fornybar energi Materialer Ekspertise og spisskompetanse fra havromtil verdensrom Klar for omstilling til havrommet. Marin Teknikk i Herøy får millioner fra Forskningsrådet til fartøy som skal drive med gruvedrift på havbunnen. Blant annet Sintef i Trondheim

Fiskeri - SINTEF

Per Stenstad fra SINTEF Bioteknologi og Nanomedisin var hentet inn for å fortelle oss om Ugelstadkulenes historie og dagens status. De bittesmå kulene som er prikk like store, og ble laget på jorda for første gang av Jon Ugelstad, er en kjent suksesshistorie i SINTEF - Denne klyngen bør kunne ta en solid posisjon innenfor mulighetsområdet havrommet, sier Vigdis Harsvik, direktør for Innovasjon Norge Sør-Trøndelag. - Prosjektet er godt etablert og fremstår allerede som en sterk og helhetlig leverandørgruppe til oppdrettsindustrien

Havrommet Samfunn Mikroteknologi og nanoteknologi Helse og velferd Bioteknologi Fornybar energi Materialer SINTEF . TEC SAFE NTNU Samfunnsforskning O SINTEÈ SINTEF . 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 reeli IP134 Antall av oppdragsid 14000 12000 10000 8000 6000 400 Det spennende havrommet. Fra engelsk kongeskip til norsk hurtigrute. Fra rørstrømning til blodstrømning. Fuktig i Riga. Førjulstur til Østersund. Gamle Trondheim i bilder og sang. Historien om Ugelstadkulene. Historier mellom Domkirken og Lerchendal. Innvandring og kriminalitet - hva tror vi og hva vet vi

Biokjemiker Gudmund Skjåk-Bræk fortalte oss om lureri med vin og at det er store penger å tjene. Til forskjell fra bryllupet i Kanan der vann ble gjort om til vin, har svindel i alle år gått på å tilsette vann, saft og andre væsker for å tynne ut vinen og dermed tjene på salg Bloggere: Kristin Guldbrandsen Frøysa, CMR/NORCOWE og John Olav Tande, SINTEF/NOWITECH. Dette innspillet ble gitt i en høring i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget 3. november 2015. The Big Blue - havrommet - gir store muligheter i energisektoren og utvikling av nye tjenester og teknologier Sintef fusjonerer nå all aktivitet innen havrommet til et institutt. I denne prosessen sier Norsk Industri fra seg en styreplass ved Marintek, fordi vi tror det nye større instituttet blir bedre for kundene i industrien Marinetek is one of the world's leading manufacturers of marinas and floating solutions. Marinetek Group works with 22 companies and operates in 40 countries

Norge har lenge anvendt «føre-var-prinsippet» på utnyttelse av havrommet. OECD-rapporten tar denne tenkingen et viktig skritt videre. Basert på bærekraftig vekst der hele havøkonomien tas med i regnestykket, vil vi allerede i 2030 få ca. 10 prosent høyere økonomisk bidrag fra havet enn i dag 3. mai, 2018 Støre: - Vi må øke farten i havrommet - Det er tid for et taktskifte i satsingen på havrommet, sa Jonas Gahr Støre under konferansen The North West i Ålesund torsdag 19.4. under overskriften Havrommets muligheter Katapult for Havrommet Jan Børre Rydningen. Fail fast , innovate fast! Med virtuell prototyping og digitale SINTEF no rut NORTHERN RESEARCH INSTITUTE NTNU FUTURE NORSK KATAPULT . FUTURE NORSK KATAPULT . FUTURE NORSK KATAPULT . FUTURE NORSK KATAPULT . FUTURE NORSK KATAPULT . scanpix På et NTVA-møte i Stavanger onsdag 23. november holdt seniorrådgiver Karl A Almås i SINTEF et foredrag om nye havbaserte virksomhet. Han fortalte at vi nå kan se konturene av helt nye næringer. Utnyttelsen av havrommet har det siste året kommet tydelig frem i den politiske diskusjonen både nasjonalt og internasjonalt. OECD kom i april [ (Sintef/NTNU) Mange års drøm går i oppfyllelse. Regjeringen vil realisere et nytt Ocean Space forskningssenter i Trondheim. Det kan tidligst stå ferdig i 2025. Tore Stensvold Maritim; 7. des. 2018 - 15:30.

SINTEF - Wikipedi

 1. Selv om vi er et lite land, kan vi konkurrere med hvem som helst i havrommet, sier Sturla Henriksen. anslår Sintef. Det globale markedet vokser enda mer. OECD anslår at verden vil høste fem ganger så mye fra havet i 2030 som i dag. Analysen støttes av blant andre FN, EU og World Economic Forum
 2. SINTEF TEKNOLOGI OG SAMFUNN. Anvendt forskning, teknologi og innovasjon Bygg og infrastruktur Klima og miljø Digitalisering Industri Olje og gass Havrommet Samfunn Mikro-, nano- og bioteknologi Helse og velferd Samferdsel Fornybar energi Materialer Ekspertise og spisskompetanse fra havrom til verdensrom: Hovedbudskap
 3. Spennende førjulsnyheter fra SINTEF Norlab i Glomfjord Industripark! Ja, for dette er det nye navnet når selskapene SINTEF Molab og Kystlab AS denne uken offentliggjorde sin fusjon fra kommende årsskifte. SINTEF Norlab blir med dette Norges største laboratorieselskap, med naturlig tyngdepunkt i Mo Industripark. Avdelingen i Glomfjord, som ledes av Marianne Johansen, blir også en vikti
 4. SINTEF Ocean er et forskningsinstitutt som arbeider med problemstillinger i havrommet. Dette inkluderer fiskeri og havbruk, olje og gass, havenergi og shipping. Vår interesse innen autonome fartøy er hvordan disse vil endre transportsystemer og hvordan de mest mulig effektivt kan designes og godkjennes
 5. Det løftet Norge trenger for å gripe mulighetene i havrommet NTNU eier og forvalter eiendommen og brukerne av bygget vil være SINTEF og NTNU. På Statsbudsjettet for 2020 ble det klart at Regjeringa går videre i arbeidet med å realisere Ocean Space Centre
 6. Sintef søker neste generasjon problemløsere. SINTEF Ocean søker flere medarbeidere som ønsker å utvikle marinteknisk- og biomarin forskning. Forsker CFD hydrodynamikk. SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri

Video: Robotikk revolusjonerer havrommet - Gemini

Teknologi for utnyttelse av havrommet - sintef

Havrommet og grønn skipsteknologi blir viktig fremover. Det vil være liv laga for de mer tradisjonelle næringene, SINTEF SINTEF Ålesund vil også bidra med kompetanse til næringslivet og vil ifølge administrerende direktør Henning Borgen satse tungt i distriktet havrommet. SINTEF Byggforsk er det tredje største byggforsknings-instituttet i Europa. Ble opprettet i 2006 etter sammenslåing med stiftelsen Norges byggforskningsinstitutt (NBI). SINTEF Olje og energi består av SINTEF Petroleums-forskning AS og SINTEF Energi AS og arbeider med forskning langs hele verdikjeden for petroleumsprodukte Arrangementet begynner kl. 1900 i Havrommet A1, rett ved siden av resepsjonen til SINTEF i 3.etg. ENGLISH VERSION: Business director Øyvind Hellan at SINTEF Ocean will give an interesting talk about the Ocean Space Centre with focus on background, status and future prospects. A guided tour in SINTEF's laboratories is offered after the. SINTEF Ocean utvikler fremtidens havindustrier innen områdene mat, energi, miljø og transport. Vi har vekstambisjoner, og utvikler organisasjonen for etablering av Ocean Space Centre. Som administrasjonskoordinator vil du blant annet få ansvar for forefallende oppgaver knyttet til drift av våre lokaler, og du vil være vår kontaktperson mot huseier, resepsjon og andre underleverandører Forsker, SINTEF Industri Dag 2: Bioteknologi - et hav av kjente og ukjente skatter : Petter Arnesen Fagsjef for Dag 3: Teknologi og forskning: Med hjerte for teknologi og forskning i havrommet : Bård Lahn Forsker, CICERO Senter for klimaforsknin

SINTEF samler havromsforskning i ett institutt - SINTEF

Havrommet Samfunn Mikroteknologi og nanoteknologi Helse og velferd Bioteknologi Fornybar energi Materialer Ekspertise og spisskompetanse fra havrom til verdensrom: Vårt hovedmål: SINTEF skal være et verdensledende forskningsinstitutt. Vi utvikler løsninger på noen av vår tids store samfunnsutfordringer ved å være ledende innenfor vår SINTEF Teknologi og samfunn 15 Bakgrunnen for utviklingen av PANDA var et ønske om å styrke kompetansen og heve kvaliteten i den regionale planleggingen Havrommet 20 20 Totalt -3 6 26 5 6 43. Målstyring og rapportering Innledning ved Johannes Skaar . www.innovasjonnorge.no

Marinetek has the most extensive product range in the marina construction industry and is a genuine One Stop Shop for Floating Structures. The pontoon range covers all requirements, from light timber pontoons to heavy concrete pontoons and massive breakwaters. A wide selection of accessories and mooring equipment completes the line-up of products, enabling Marinetek to deliver a full turnkey [ Det stilles stadig høyere krav til brukermedvirkning i helseforskning og innovasjon. Hvordan kan dette gjøres og hva skal til for å lykkes? Takk til alle som bidro på arrangementet. Tilbakemeldingene har vært gode og vi er veldig fornøyd med dagen. • BTO har publisert bilder og sak fra dagen som dere kan finne her utnyttelse av havrommet er ikke drøftet. Det er gjort en omfattende kartlegging av kommersielle interessenters synspunkter. Et hovedinntrykk fra interessentintervjuer i KVU-en er en bred tilslutning til behovet for kompetanseutvikling, men mindre tydelighet om hvilke laboratorieløsninger som er nødvendig Se foredrag av Gunvor Øie, utdannet Dr. Scient og forskningssjef i Sintef Fiskeri- og havbruk om pilot-anlegget hoppekrepsfabrikken C-Feed i Trondheim. Marine Innovation Day er møteplassen der du får nyhetene om teknologi og løsninger for havrommet. I år er fokuset på lakselus. Les mer . Kategori: havrommet Nord-Norge i verden er produsert av Kunnskapsbanken ved SpareBank 1 Nord-Norge

Havrommet - #SINTEFblogg - blogg

14.20: Forskning i havrommet - noen muligheter for Demo-programmer for havbruket og den maritime bransje? v/Kjell Røang & Sigurd Falch, Forskningsrådet. 14.40: Kaffepause. 15.10: Presentasjon av resultatene fra den ferdigstilte «Ringvirkningsanalyse for teknologi- og serviceleverandører til sjømatnæringen» v/Ulf Winther, SINTEF Ocea Havrommet. Samfunn. Mikroteknologi. og nanoteknologi. Helse og velferd. Bioteknologi. Fornybar energi. Materialer. Ekspertise og spisskompetanse fra havrom til verdensrom. SINTEF SeaLab , including laboratories for marine juvenile production, fish processing, ingredient production (mobile) . Arctic basin facilities at SINTEF Sealab. T Havrommet Samfunn Mikro-, nano- og bioteknologi Helse og velferd Samferdsel Fornybar energi Materialer SINTEF . 1 um . Cellegift o Nanopartikkel 100-200 nrn 000000 000000 U Itralyd 00 o Gassbobler 1-6 um . The Research Centre on Zero Emission Buildings . C) SINTEF . Audi C) SINTEF

Etter at Tore Ulstein i ein kronikk 10. juli lanserte ideen om ei nasjonal havromsatsing lokalisert til Ålesund - Pilot H for «Havrommet» - har det kome vektige innlegg i saka både på. SINTEF advarer mot å ta lettvint på årets pepperkakehusbaking. Grundig prosjektering er avgjørende for et holdbart og feilfritt byggverk. Ocean Club jobber med et mål om å engasjere og informere studenter fra alle fagfelt om muligheter og interesser innen havrommet

Kvist og kvas blir edelt kull - SINTEFFjerner lakselus med blåskjell - SINTEFKommunalt psykisk helsearbeid - SINTEFVi trenger nye løsninger for overvannshåndtering - SINTEF
 • 5 om dagen.
 • Kjernetemperatur entrecote.
 • Sandefjord tingrett saker.
 • Profesjonsstudium psykologi uio.
 • Barnehage jobb.
 • Kurse potsdam.
 • Hvordan knyte hårbånd.
 • Porsche kontakt telefon.
 • Fm 2017 training.
 • Ob vs libresse.
 • 25 øre 1876.
 • Afs feil passat.
 • Bilophug danmark.
 • Høgskolen innlandet.
 • In cold blood review.
 • Kurse potsdam.
 • London news today.
 • Saigon express sagene meny.
 • Billy joel discography.
 • Dreamcast games.
 • Rader.
 • Skatt på aksjeutbytte 2018.
 • Nynorsk skrivemåte.
 • Grunnskoler i norge.
 • Türk hava yolları.
 • Jabra elite sport prisjakt.
 • Saus til andebryst.
 • Jobbe i google.
 • Milwaukee korsett tragen.
 • Axkid wolmax vs minikid.
 • Regen clipart.
 • Abfallkalender rust 2018.
 • Enkelt dobbelt og tripelbindinger.
 • Finn verifisering.
 • Draw together app.
 • Stempel selber machen laser.
 • Arbeidstillatelse australia.
 • Klp fordeler.
 • Dallas burger 7 eleven.
 • Heidelberg leute treffen.
 • Sysselsette kryssord.