Home

Multilateral norsk

Multilateral betyr flersidig. Brukes i uttrykk som for eksempel multilateral avtale, avtale mellom tre el. flere land / multilateral u-hjelp gjennom FN. Begrepet kom i bruk på norsk på 1950-tallet og er i utstrakt bruk innen fagområder som politikk, handel/økonomi og også innen medisin Finn synonymer til multilateral og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett Lær definisjonen av multilateral. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene multilateral i den store norsk bokmål samlingen

MITA - Multilateral Interline Traffic Agreement

Multilateralisme - Wikipedi

multilateral på bokmål Vi har én oversettelse av multilateral i nynorsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Nynors Vi fant 13 synonymer for multilateral.Se nedenfor hva multilateral betyr og hvordan det brukes på norsk. Multilateral betyr omtrent det samme som Allsidig.Se alle synonymer nedenfor

Multilateral avtale er en avtale mellom tre eller flere parter, som oftest land, til forskjell fra bilateral, tosidig. Multilateral utviklingshjelp ytes gjennom en internasjonal organisasjon til utviklingslandet, mens den bilaterale ytes direkte til utviklingslandet. Det er avgjørende for norsk sikkerhet, økonomi og velferd. Samtidig er internasjonalt samarbeid under press. Stortingsmeldingen om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid peker ut en retning for norsk multilateral politikk de neste årene. Les meldingen her Norske myndigheter brukte i fjor 17 millioner kroner på blant annet reiser, kampanjemateriell og kurs tilknyttet kampanjen for å få sete i FNs sikkerhetsråd. Slik ble norsk idrett presset til å redde vennskapet med Kina. TV2 14.02.2020 Desember 2016 hadde utenriksminister Børge Brende hemmelige møter i Beijing

Multilateral institutions of varying scope and subject matter range from the International Telecommunications Union (ITU) to the World Intellectual Property Organization (WIPO) and Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) Challenges. The multilateral system has encountered mounting challenges since the end of the Cold War multilateral på engelsk Vi har én oversettelse av multilateral i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmå Norsk bistand i tall gir deg enkel tilgang til all offisiell, norsk bistandsstatistikk fra 1960 til i dag. Velg selv hvilket innhold og omfang du ønsker rapport for, og få tallene ut som kart, grafer og tabeller

Bilateral er noe som omfatter begge sider, det samme som dobbeltsidig. Eksempel: Hvis en pasient har blodpropp i begge lungene, vil man i medisinsk språk omtale dette som bilateral lungeembolisme. Bilateral står i motsetning til unilateral, som betyr ensidig. For bilaterale handelsavtaler og lignende, se bilateral - økonomi. Se også bilateral - zoologi

Synonym til multilateral på norsk bokmå

Multilaterale organisasjoner er i mange utviklingsland også viktige bidragsytere for å styrke offentlige institusjoner og deres muligheter til å levere tjenester til egen befolkning. Norsk støtte. Norge støtter landbruksutvikling gjennom ulike multilaterale kanaler, først og fremst gjennom FN-systemet

multilateral avtale oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Forpliktende internasjonalt samarbeid gjør verden tryggere og mer stabil. Det er avgjørende for norsk sikkerhet, økonomi og velferd. Samtidig er internasjonalt samarbeid under press. Stortingsmeldingen om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid peker ut en retning for norsk multilateral politikk de neste årene

Bilateral (fra lat., av II *bi- og latus 'side') tosidig, som angår eller forplikter to (begge) parter, til forskjell fra multilateral eller unilateral.. I diplomati skilles det mellom bilateral kontakt mellom to stater og multilateralt arbeid i internasjonale organisasjoner. Begrepet bilateral brukes for eksempel på handelsavtaler mellom to land, bilaterale handelsavtaler Tildelingsbrev mellom Norge og De forente nasjoner om refusjon av norsk bidrag til den multidimensjonalt integrerte stabiliseringsstyrken i Mali (MINUSMA) 02-12-2019 nr 22 Bilateral. Global konvensjon om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning 25-11-2019 nr 29 Multilateral FN som vi kjenner det, og det bredere multilaterale systemet, må nå finne praktiske løsninger for bekymringene som finnes i befolkningen. For å løse de globale utfordringene i vår tid - fra Covid-19 til klimaendringer, voldelige konflikter og ukontrollerte teknologiske fremskritt - trenger vi et mer inkluderende internasjonalt samarbeid fremfor et tilbakefall til trangsynt nasjonalisme

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner 12-02-1981 nr 1 Multilateral: Tittel (Norsk) Multilateral avtale om underveisavgifter : Tittel (originalspråk) Multilateral agreement relating to route charges: Avtalens undertegningsdato: 12-02-1981: Avtalens undertegningssted: Brussel: Avtalens ikrafttredelsesdato: 01-01-1986: Ikrafttredelsesdato Norge: 01-03-1994: Depositar: Belgia http. FN-sambandet takker for anledningen til å kommentere Stortingsmelding 27 «Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid». Vi vil i det følgende konsentrere oss om FN som den viktigste arenaen for multilateralt samarbeid og Agenda 2030 som samarbeidets viktigste felles prosjekt

multilateral - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

 1. PODCAST: Det er et sterkt verdifellesskap mellom Norge og Frankrike. Forholdet mellom de to landene som suverene stater går tilbake til norsk uavhengighet i 1905. Ukens gjest i Frankrike Forklart er Dag Wernø Holter, nypensjonert diplomat
 2. Find all the synonyms and alternative words for multilateral at Synonyms.com, the largest free online thesaurus, antonyms, definitions and translations resource on the web
 3. Oversettelse for 'unilateral' i den engelsk-norske ordboken og mange andre norske oversettelser - helt gratis
 4. imumsstandardene

multilateral på bokmål Nynorsk-bokmål oversettelse

Oversettelse for 'multiple' i den engelsk-norske ordboken og mange andre norske oversettelser - helt gratis Multilateral kontakt, avtale, samarbeid - et forhold mellom flere enn to For å kunne sende deg relevant informasjon som nyhetsbrev og invitasjoner til arrangementer, vil Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) lagre dine persondata. Dette inkluderer ditt navn, epostadresse, institusjon, og bransje Multilateral er 12 bokstaver langt og inneholder 5 vokaler og 7 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp multilateral i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Mangesidig, mangfoldi

Synonym til Multilateral - Den beste norske synonymordbok

I komiteens innstilling omtales en rekke forhold knyttet til norsk bistand gjennom internasjonale organisasjoner (multilateral bistand). Kommiteens flertall, alle unntatt Frp, peker her på at effekten av norsk støtte til FN har vært en mulighet til å konvertere økonomisk kapital til politisk kapital og mulighet til påvirkning Norsk multilateral innsats kan dermed få en enda større effekt hvis vi gjennom kunnskap og støtte klarer å få med oss andre givere, samtidig som vi får gjennomslag for norske prioriteringer innenfor de store internasjonale organisasjonene og finansieringskanalene, svarer den norske utviklingsministeren i en epost til Bistandsaktuelt Bistand som kanaliseres gjennom multilaterale organisasjoner som FN, Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene. Hensikten er å bidra til felles finansiering av globale forpliktelser. Gjennom støtten til multilaterale organisasjoner gir Norge bidrag til utviklingstiltak i omtrent samtlige fattige land, også i land der Norge ikke har et bilateralt samarbeid Implementering av BEPS-tiltakene i norsk rett: Multilateral konvensjon signert I regi av OECD er det fremforhandlet en multilateral konvensjon for implementering av noen av OECDs tiltak mot uthuling av skattefundamenter ved overskuddsflytting. I artikkelen gis en oversikt over tiltakene og hvordan konvensjonen kan implementeres i norsk rett

multilateral avtale - Store norske leksiko

Når normer, rettigheter og liberale verdier er under press, når økende ulikhet innad i land skaper grobunn for populisme og nasjonalisme, da må vi samarbeide mer om felles saker også med land som er forskjellige fra oss og styrke norsk offentlig forvaltnings arbeid med multilaterale spørsmål Norway endorses joint ministerial statement on COVID-19 and the multilateral trading system. On 5 May, Minister of Foreign Affairs Ine Eriksen Søreide and 41 other ministers responsible for the World Trade Organization (WTO) issued a ministerial statement on COVID-19 and the multilateral trading Norsk bistand er komplekst. Norad forvalter halvparten av budsjettet. Resten står UD og andre etater for. Norad er Direktoratet for utviklingssamarbeid, underlagt UD. Mesteparten av bistanden går til multilaterale og humanitære organisasjoner. Lite går direkte fra Norge til en annen stat. - Norge støtter ikke korrupte stater

Norges rolle og interesser i multilateralt arbeid

 1. g av norsk politikk overfor FN og bankene gjennom bl.a. deltakelse i styrende organer
 2. The WTO precursor General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), was established by a multilateral treaty of 23 countries in 1947 after World War II in the wake of other new multilateral institutions dedicated to international economic cooperation—such as the World Bank (founded 1944) and the International Monetary Fund (founded 1944 or 1945)
 3. Synonyms for multilateral in Free Thesaurus. Antonyms for multilateral. 1 synonym for multilateral: many-sided. What are synonyms for multilateral
 4. multilateral aftale oversættelse i ordbogen dansk - norsk bokmål på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog
 5. Norsk akkreditering deltek aktivt i det europeiske og internasjonale samarbeidet om akkreditering. Etaten er signatar til alle multilaterale avtalar om gjensidig aksept av akkreditering for ordningar der vi har akkrediterte verksemder i Noreg. Dette gjev internasjonal tillit til rapportar og sertifikat utstedt av norske akkrediterte verksemder
Download United Nations, Compliance with Information and

Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid Globa

Raveesh Kumar on Twitter: "An invigorating mix ofAntony J

Ingrid Aunes minnepris 2020. Stiftelsen skal hvert år dele ut Ingrid Aunes minnepris til noen som har gjort et vitenskapelig eller journalistisk arbeid for å løfte et av temaene hun var opptatt av: Nedrustning, fredsarbeid, likestilling og kvinners rettigheter i konflikt BEPS-prosjektet viser fremskritt: det multilaterale instrumentet (MLI) som endrer mer enn 1100 skatteavtaler ble signert av 67 land den 7. juni 2017. Siv Jensen har på vegne av Norge signert traktaten, men hverken Finansdepartementet eller OECD har foreløpig offentliggjort Norges valg i tilknytning til hvilke skatteavtaler som ønskes omfattet og hvilke posisjoner Norge har valgt Le multilatéralisme est un concept utilisé dans le champ des relations internationales.Il se définit comme un mode d'organisation des relations inter-étatiques. Il se traduit par la coopération de trois États au moins dans le but d'instaurer des règles communes. Il concerne essentiellement la forme institutionnalisée de ces relations (au sein des organisations internationale Multilaterale valutakurser - kronens verdi mot mange valutaer. Den effektive importveide valutakursen (I-44) er en slik multilateral valutakurs og viser hvor mange kroner en må betale for å kjøpe en kurv av ulike valutaer, der hver valuta er vektet etter hvor mye Norge importerer fra landet der valutaen er i bruk Sertifikatet skal være på norsk og inneholde informasjon om sertifikatutsteder, sertifikatnummer, produsentens navn, leverandørens navn, produktnavnet, produkttypen, materialtyper i lastbærende komponenter og en bekreftelse på at kravene i § 4-1 til § 4-4 og eventuelle relevante standarder er oppfylt

Multilateralism - Wikipedi

 1. Seksjon for multilaterale utviklingsbanker Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen Lenker inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser
 2. Merkur Market er en såkalt multilateral handelsfasilitet. Dette innebærer at opptakskravene er enklere og mange av verdipapirhandellovens bestemmelser ikke gjelder. Oslo Børs og Oslo Axess er på sin side såkalte regulerte markedsplasser hvor regelverket skal følges til punkt og prikke
 3. Bistand eller butikk? 5 Norsk næringsliv som bistandsaktør Innledning Siden 1999, da den første Bondevik-regjeringen la fram sin Strategi for støtte til næringsutvikling i Sør, har næringsutvikling og utvikling innen privat sektor vært ansett som en av de viktigste motorene for økonomis

multilateral på engelsk Bokmål-engelsk oversettelse

 1. Utenriksdepartementet meldte tirsdag 19. mars at 54 prosent av norsk bistand gikk gjennom multilaterale organisasjoner som FN, Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene i 2017. I 2000 var andelen 40 prosent. - FN, Verdensbanken, globale fond og de regionale utviklingsbankene er viktige partnere og kanaler i arbeidet med å gi assistanse og beskyttelse i humanitære kriser
 2. Dette står i strid med de multilaterale prinsippene som har vært fremmet av FN og norske myndigheter etter andre verdenskrig. I dag utgjør Norges handel med Kina om lag 12 prosent av vår totale utenlandshandel. Norske myndigheter viser allerede i dag at de nødig kritiserer Kina
 3. Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris 2020 skal tildeles Verdens matvareprogram (WFP) Det er det som ofte kalles den multilaterale verdensorden
 4. Komiteen mener norsk bistand bør ha fokus på de tematiske og geografiske områdene der Norge kan utgjøre størst forskjell og bidra mest til bærekraftsmålene. Gjennom våre bidrag til FN og de multilaterale utviklingsbankene er vi likevel engasjert i bredden av bærekraftsmålene
 5. If a wellbore originally was not planned as multilateral, and the decision to drill multilateral from this wellbore is made at a later stage, the original wellbore keeps its name, i.e. 6608/10-E-1 H and the new wellbores are named Y2, Y3 etc. i.e. 6608/10-E-1 Y2H. The numbering of the wellbores does not necessarily reflect the order th

Norsk bistand i tall - norad

Definizioni. Il multilateralismo è stato definito da Miles Kahler come governance internazionale o governance globale dei molti, e il suo principio centrale era l'opposizione ad accordi discriminatori bilaterali che si riteneva potessero aumentare la leva dei potenti sui deboli.. Nel 1990, Robert Keohane definì il multilateralismo come la pratica di coordinare le politiche nazionali. Definición de multilateral en el Diccionario de español en línea. Significado de multilateral diccionario. traducir multilateral significado multilateral traducción de multilateral Sinónimos de multilateral, antónimos de multilateral. Información sobre multilateral en el Diccionario y Enciclopedia En Línea Gratuito. adj. Que afecta a varias partes han firmado un acuerdo multilateral. Den nordiske multilaterale skatteavtale. av Odd Hengsle. underdirektør. Informasjon . Side: 148-163; Publisert på Idunn: 2019-12-09; Publisert: 1985-03-01; Atomvåpen i rettslig belysning. 3/9. Rett uten makt? Atomvåpen i rettslig belysning. Om norsk lovgivnings anvendelse på Svalbard. Logg inn. Ny bruker. Logg ut. Min side. Fagområder.

bilateral - Store medisinske leksiko

1994. universities, colleges and others: diversity of structures for higher education - report on the multilateral workshop. higher education in europe. 109-120 Traktat (av lat. tractare; forhandle) er en folkerettslig bindende avtale mellom to eller flere stater.Andre navn for en traktat er konvensjon, overenskomst, avtale, charter, pakt og protokoll. De fleste traktater er skrevet ned og overvåket av et omfattende system av internasjonale rett, kodifisert i Wien-konvensjonen om traktatretten av 1969, som omfatter regler for å opprette og tolke. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) opplyser at det er gjennomført reiser til 70 land for å fremme Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd Multilateral Organizations - These are organizations formed between three or more nations to work on issues that relate to all of the countries in the organization - Library - Index - GENI conducts research and education on: renewable energy resources interconnections globally, world peace, stable sustainable development solutions, renewable energy, climate changes, global warming, greenhouse. Kabil also asserted Egypt's full backing for the African interests as part of a multilateral trade system, adding that such choice reflected the confidence of the African leaders in Egypt especially in view of the recent changes in the multilateral trade system and the tendency of the developed countries to opt for protective trade measures

Synonym til multilateral på norsk nynors

Den norske delegasjonen, som besto av underdirektør Sverre Bergh Johansen og konsulent Mona Juul, valgte å delta i arbeidsgruppen om flyktninger. Bakgrunnen for valget av nettopp denne gruppen var ønsket om at Norge skulle engasjere seg aktivt i den multilaterale forhandlingsprosessen helt fra starten Kategori:Multilaterale forhold. Hopp til navigering Hopp til søk. Underkategoriar. Kategorien har desse 3 underkategoriane, av totalt 3. P Multilaterale forhold i Pakistan. Definition of multilateral in the Definitions.net dictionary. Meaning of multilateral. What does multilateral mean? Information and translations of multilateral in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web multilateral - definition multilateral übersetzung multilateral Wörterbuch. Uebersetzung von multilateral uebersetzen. Aussprache von multilateral Übersetzungen von multilateral Synonyme, multilateral Antonyme. was bedeutet multilateral. Information über multilateral im frei zugänglichen Online Englisch-Wörterbuch und Enzyklopädie. Adj. mul·ti·la·te·ral multilateral nicht steig. pol.

Multilateral støtte - Nora

Multilateral clearing based on the principle of the transferability of sums held on account by the participants in the settlement is one distinctive form of multilateral settlement. The system of transfer accounts in pounds sterling, which operated in Great Britain between 1947 and 1958, provides an example of such clearing Norge gir bort nesten 40 milliarder, disse landene får mest. Syria var for fjerde år på rad det største mottakerlandet av norske bistandsmidler Multilateral Agreement, som er en generell garantioverenskomst (ikke-kontroll av grønt-kort ved grensen) ved at nasjonalt registreringsnummer på motorvognen er bevis for gyldig trafikkforsikring, og omfatter per 31.12.2016 følgende land: De 28 medlemslandene i EU i tillegg til Andorra, Lichtenstein, Island, Serbia, Sveits og Norge Bi-/multilaterale samarbeid Samarbeidsavtaler iNADO Medisinsk. Dopinglisten Dopinggruppe S0 Dopinggruppe S1 Dopinggruppe S2 Dopinggruppe S3 Dopinggruppe S4 Dopinggruppe S5 Dopinggruppe S6 Dopinggruppe S7 Dopinggruppe S8 Dopinggruppe S9 P1. Betablokkere M1. Metode M2. Metode M3. Metode Legemiddelsøk Medisinsk fritak (TUE) Unntaksregler for.

Frigate Images, Stock Photos & Vectors | ShutterstockTania Vásquez-Muñoz on Twitter: "El lenguaje incluyente esEvaluation of Norway’s Multilateral Partnerships PortfolioGPE on Twitter: "Education can provide the tools that helpA

Definición de multilaterales en el Diccionario de español en línea. Significado de multilaterales diccionario. traducir multilaterales significado multilaterales traducción de multilaterales Sinónimos de multilaterales, antónimos de multilaterales. Información sobre multilaterales en el Diccionario y Enciclopedia En Línea Gratuito. adj. Que afecta a varias partes han firmado un acuerdo. Multilateralisme adalah suatu istilah hubungan internasional yang menunjukkan kerja sama antara beberapa negara.Sebagian besar organisasi internasional, seperti PBB dan WTO, bersifat multilateral.Pendukung utama multilateralisme secara tradisional adalah negara-negara berkekuatan menengah seperti Kanada dan negara-negara Nordik.Negara-negara besar sering bertindak secara unilateral, sedangkan. Norske myndigheter hadde også fått med seg saken, og kommenterte følgende til Nettavisen tidligere i uken. Vi tar dette jevnlig opp direkte med iranske myndigheter og i multilaterale fora

 • World of warcraft mage leveling guide.
 • Zara trondheim torg.
 • Sunnfjord spa meny.
 • Stvzo bremsen fahrrad.
 • Ryobi r18iw3 0 test.
 • Hva skjer i oslo og akershus.
 • Wieviel gdb bei akne inversa.
 • Regler for endring av arbeidstid.
 • Rechenbrett das kleine 1x1 anleitung.
 • Nekte kryssord.
 • Racoon jacke mädchen.
 • Gta v best super sports car.
 • Petimeter engelsk.
 • Pappmache figuren rohlinge.
 • Praha våren sammendrag.
 • Omstilling på engelsk.
 • La galaxy zlatan.
 • Download lagu geisha jika cinta dia uyeshare.
 • Youtube eisenbahn.
 • Iso country code supranational.
 • 4 cm åpning ingen rier.
 • Luksus seng.
 • Autohaus niemiecki salon w polsce.
 • Psychedelic art poster.
 • Depressive vrangforestillinger.
 • Grunnmursplater stein.
 • Mitt ap.
 • Tette trappetrinn.
 • Michelin restaurant new york.
 • Lyrics sangtekster.
 • Französischer film acht frauen.
 • Kjempegod linsesuppe.
 • In ordning fellesgjeld.
 • Whatsapp geheime funktionen.
 • Dritte artefaktwaffe.
 • Pyelonefritt.
 • Hvordan påvirker plast miljøet.
 • Landslagstroppen håndball.
 • Forsiden salaby 5 7.
 • Flyttekasser staples.
 • Hvordan knyte hårbånd.