Home

Hvorfor har vi to skriftspråk i norge prezi

Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge? by Oda - Prezi

I Norge har vi to skriftspråk: nynorsk og bokmål. Hvorfor det? Hadde det ikke vært lettere med bare ett? I denne fagartikkelen får du vite hvorfor, og hvordan, vi fikk to forskjellige skriftspråk i Norge. I årene før 1814, var Norge i union med Danmark. Faktisk i nesten 450 år Norsk har to ulike skriftspråk særleg i nokre dialektar, er vanskelege å forstå for andre nordbuar. Det gjeld mellom anna pronomen som me (= vi), dykk (= dere) og hennar (hennes). Det gjeld også spørjeord som korleis (= hvordan) og kvifor (= hvorfor). Vokalkombinasjonar,. Johann Gottfried von Herder mente at en nasjon bør dannes på bakgrunn av at folket har felles språk, kultur og tradisjoner. Dette var tanker som fikk grobunn i Norge, og dette blei sentralt for nasjonsbyggingsprosjektet. I 1814 var skriftspråket i Norge dansk. Den norske grunnloven blei derfor skrevet på et språk som ikke var vårt eget

Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge? by Randi Krogsæter. Bidialektale språkbrukere i det norske dialektparadiset. Norsk - Ivar Aasen og Knud Knudsen - NDLA. Hvorfor Har Vi To Skriftspråk I Norge Prezi. Beholde dansk som skriftspråk by Helle Høihilder. Språk:litteraturhistorie - NOR1300 - UiO - StuDocu Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge? by Randi Krogsæter. Norsk - Ivar Aasen og Knud Knudsen - NDLA. Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge? by karen klungerbo. Språk:litteraturhistorie - NOR1300 - UiO - StuDocu. Språkutviklingen i Norge - ppt video online laste ned

Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge og hva synes - Prezi

Språkutviklingen i Norge - ppt video online laste ned Den store språkdebatten på 1800-tallet - Skoleaviser.no Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge? by karen klungerb Grunnen til at vi har to skriftspråk stammer nok helt tilbake til unionsoppløsningen med Danmark i 1814. Norge fikk nasjonalfølelse og ville ha eget skriftspråk som erstattet dansken. Debatten det norske språket skjøt for full i 1830 og 1840-åra med blant annet Knud Knudsen og Ivar Aasen. De ansees som stamfedrene til bokmål og nynorsk Da Ivar Aasen gikk i gang med arbeidet om å lage et nytt norsk skriftspråk på 1800-tallet var han neppe klar over hvilke språklige stridigheter som ville oppstå senere og helt opp til vår tid. Siden vi fikk to skriftspråk i Norge har vi enda ikke klart å bli enige om hvordan de skal stå i det norske samfunnet Det finnes mange måter å snakke norsk på. I hele landet finnes det mange forskjellige dialekter. I tillegg har vi to offisielle skriftspråk i Norge, bokmål og nynorsk. Min påstand er at vi ikke trenger to skriftspråk, og at bokmål er mer enn nok. Folk som kommer fra andre land, som jeg, mener at de Heisann! Skal halde foredrag i norsk på tirsdag. Har tenkt å velge mellom: b. Kvifor vi har to skriftspråk eller c. Kvifor vi bør ha to/eitt skriftspråk Noken som har gode forslag/teorier/argument til at vi bør ha to skriftspråk o.l. Trenge hjelp Takk for alle svar

Vi [hvem?] må anta at leseferdighetene varierte rundt omkring i landet. Ved inngangen til 1850-årene hadde Norge «det alminnelige Bogsprog» som offisielt skriftspråk. [trenger referanse] Det var ikke alle som hadde tilgang på lesestoff og dermed fikk vedlikeholdt sine leseferdigheter Norsk er administrasjonsspråket i Norge, med to likestilte målformer, bokmål og nynorsk. I tillegg har flere kommuner og fylker nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og/eller kvensk som offisielt språk på kommunalt nivå, i tillegg til norsk. Språket som snakkes av flest og dermed er majoritetsspråk i Norge, er norsk. Norsk er et nordgermansk språk som er nært beslektet og gjensidig. Hvorfor har vi to likestilte skriftspråk i Norge, og ikke bare ett, som de fleste andre land? Da Norge havnet i union med Danmark, og da ble dansk innført som skriftspråk i Norge. Da uniontiden tok slutt, ønsket Norge å være en egen nasjon, og de fleste ønsket et eget skriftspråk. Norge ville være så selvstendig som mulig, og det å. I Norge i dag har vi bare et språk, norsk, men vi har to skriftspråk. Disse skriftspråkene kaller vi Nynorsk og Bokmål. Bokmål er et skriftspråk som bygger på det danske språket, mens nynorsken derimot er et skriftspråk som bygger på de norske dialektene. Lenge har dette vært et aktuelt tema som har vært my

Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge og hva synes by sekki Språkutviklingen i Norge - ppt video online laste ned . Skoleaviser.n . I denne teksten skal jeg argumentere for at vi skal ha både nynorsk og bokmål på skolen. I dag er det mange som har forskjellige meninger om nynorsken i Norge Norge er et vakkert land som har kommet langt i forhold til andre. Helt siden 1885 har vi hatt to skriftspråk i Norge, nynorsk og bokmål. Alt dette skjedde etter at Norge ble selvstendig. Etter at Norge kom ut av unionen med Danmark, var det mange som var enige om at det kunne vært grei Norsk har nemlig to skriftspråk - bokmål og nynorsk. I 300 år var Norge en del av Danmark, Det gjelder også spørreord som korleis (=hvordan/hur) og kvifor (=hvorfor/varför). Vokalkombinasjoner, såkalte diftonger, er vanligere i norsk enn i dansk og svensk

HVORFOR HAR VI TO SKRIFTSPRÅK I NORGE? Vel etter union med Danmark fra 1380 til 1814 tallet, Norge prøvde å fine egen typiske norsk. De fleste lært å skrive og å lese på Dansk. Grammatisk var på Dansk samtidig snakket ikke de floke Dansk med Dialekter De Kvifor Har Vi To Skriftspråk I Norge Fotosamling. Samling Kvifor Har Vi To Skriftspråk I Norge Gjennomgå kvifor har vi to skriftspråk i norge fotosamling- Du kan også være interessert i hvorfor har vi to skriftspråk i norge fra 2020 i tillegg til hvorfor har vi to skriftspråk i norge fagartikkel Vi trenger rett og slett flere som kan beherske nynorsk. Da kan vi ikke kutte ut sidemålsundervisningen. Derfor sier jeg et klart og tydelig ja til sidemålsundervisning i skolen. At vi har to skriftspråk er noe vi burde omfavne. Det gjør oss unike. Vi burde slutte å se på nynorsk som en byrde, men som en berikelse - Vi kan ikke forsvare to norske skriftspråk. Høyres utdanningspolitiske talskvinne, Elisabeth Aspaker, sier norsk eksport og behov utenifra gjør at det ikke er forsvarlig å ha to skriftspråk i Norge

På 1800-tallet var det mange analfabeter i Norge. At man i Norge skreiv dansk, var derfor et stort pedagogisk problem. Det nasjonale motivet. De pedagogiske, sosiale og demokratiske motivene til Aasen er alle nært knyttet til tanker fra opplysningstida på 1700-tallet Har norskprøve i morgen og det står litt uklart i boken hvorfor vi har to skriftspråk. Noen som har en ide? Mvh B Hvilke to viktige historiske hendelser kan vi bruke for å markere henholdsvis begynnelsen og slutten på den mellomnorske perioden? Hva skjer med talemålet i mellomnorsk tid? Hva er årsakene til at dansk overtar som skriftspråk i Norge? To konsonantlyder som fortsatt finnes i moderne engelsk og islandsk, forsvinner i mellomnorsk tid I tillegg til hundrevis av ulike dialekter har vi også to skriftspråk i Norge. Hvorfor det? I Norsktimen i dag skal vi lære mer om hvordan disse to språkene, bokmål og nynorsk, oppsto. Dere får også sjansen til å teste dere selv i nynorsk, for å se hvor godt dere forstår språket I snart 120 år har me hatt to offisielle skriftspråk i Noreg, bokmål og nynorsk. Reint språkleg sett er det ikkje rett å kalle bokmål og nynorsk som to individuelle språk. Men på grunn av den historiske og kulturelle splittinga mellom by-språket og bygde-språket har dei to språknormalane blitt karakterisera som to ulike språk

Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge? by Randi - Prezi

 1. Hvorfor har vi to offisielle skriftspråk, bokmål og nynorsk, i Norge i dag? Minimumsversjon. Da Norge kom ut av unionen med Danmark hadde vi dansk skriftspråk, ikke norsk, selv om ingen i Norge snakket med dansk uttale. Det store flertallet snakket ulike norske dialekter, og kunne så vidt lese og skrive
 2. Bokmål og nynorsk er to helt forskjellige skriftspråk det har mange likheter men vi sliter med å se forskjell på dem. Hvis du chater med noen over nett den ene snakker bokmål og den andre snakker nynorsk da hadde dem hadde sikkert forstått hverandre men de hadde slit. Derfor er det mye lettere hvis vi har et skriftspråk i Norge
 3. Godt lærestoff til eventuell muntlig eksamen i norsk - Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge i dag? Camilla og Jovana i 3 Ida har laget denne flotte..
 4. Fordi vi har to likestilte skriftspråk i Norge, må alle lære begge. Det er grunnen. Uten at en vet det helt som ung, kan det også være nyttig kunnskap når en blir eldre. I en del jobber er det et krav at en svarer på f.eks e-poster på det skriftspråket som e-posten er skrevet på
 5. I Norge har vi ingen offisiell normering av talemålet. Vi har to normerte skriftspråk, men det finnes like mange dialekter som det finnes steder der det bor folk. I hovedsak kan de norske dialektene deles i to språklige grupper, østnorsk og vestnorsk , basert på jamvektsregelen
 6. Selv om vi nå har fått egne norske skriftspråk, har vi aldri fått noe offisielt landsdekkende standardtalespråk slik det finnes i mange andre land. 4.1. I Norge har vi omtrent like mange dialekter som det finnes steder. Din oppgave blir her å idémyldre sammen med klassen din, og tenke på ulike kjente personer i Norge, og finne ut.

AV STÅLE LØLAND. Ved inngangen til vårt århundre hadde vi to offisielle skriftspråk i Norge: «landsmålet» (fra 1929 nynorsk) som bygde på Ivar Aasens normal, og «det almindelige Bogsprog» eller «Rigsmaal» (fra 1929 bokmål) som bare i liten grad skilte seg fra dansk Men har du tenkt på hvorfor vi har nynorsk? To målformer. Alle vet at vi har to målformer i Norge: bokmål og nynorsk. De fleste har også fått med seg opphavet. På 1800-tallet, da Norge fikk sin egen grunnlov og romantikken var på sitt sterkeste, søkte menneskene etter hva som var typisk norsk. Vi hadde nå blitt en egen nasjon, og det. Hizb IhHvorfor Har Norge To Skriftspråk. Bruk disse fantastiske inspirasjonsbildene til bloggen din, tumblr, nettside, portefølje eller hva du velger å dele. Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge og hva synes by sekki Språkutviklingen i Norge - ppt video online laste ned

Norsk språkhistorie handlar om utviklinga av det norske språket frå opphavet i urnordisk fram til moderne norsk. Det er vanleg å dele norsk språkhistorie inn i fire tidsperiodar, med glidande overgangar mellom periodane. Skriftspråk (ubestemt) er språk som blir uttrykt eller representert av tegn.. Med skriftspråk (bestemt) kan man også mene det språket som blir brukt til å lese og skrive, i motsetning til dagligtale eller dialekt.. I motsetning til talespråket som har utviklet seg blant menneskene er skriftspråket en oppfinnelse.Småbarn vil alltid ta til seg talespråket intuitivt, mens skriftspråket.

I de aller fleste land handler språkhistorie først og fremst om landets skriftspråk. I annerledeslandet Norge handler språkhistorien vår mest om talemålet. Utenlands drives det språkhistorisk forskning på det som er nasjonens eget bibelspråk eller nasjonens skjønnlitterære skriftspråk. Slikt har norske språkforskere knapt brydd seg om I Norge har vi to offisielle skriftspråk og en rekke valgfrie former i både bokmål og nynorsk. Skriv en resonnerende tekst der du greier ut om den språklige valgfriheten i norsk skriftspråk i dag og reflekterer over hvorfor vi har en slik frihet. Bruk eksempler fra de vedlagte tekstene Rent historisk kunne vi hatt ett språk i Skandinavia. Torp henviser her til Kalmarunionen som ble oppløst i 1523. - Nå ville historien ta en annen vending. Det som er spesielt med norsk i dag, er at det består av to skriftspråk, nemlig bokmål og nynorsk. I Sverige og Danmark har de kun ett skriftspråk. Språk er politik

· Norge burde få et eget skriftspråk, med utgangspunkt i norsk talemål og i tidligere skrifttradisjon i Norge, det vil si norrønt. Nynorsk og Bokmål I dag har vi to offisielle skriftspråk i Norge, bokmål og nynorsk. Ordene bokmål og nynorsk ble godkjent som navn for de to skriftspråkene i 1929 Norsk er et nordisk språk som er offisielt språk i Norge og morsmål til rundt 90% av befolkningen (i 2012 morsmål til omtrent 4 320 000 personer).Det snakkes også av over 50 000 norsk-amerikanere i USA, spesielt i Midtvesten.Norsk, svensk og dansk utgjør sammen de fastlandsnordiske språkene, et kontinuum av mer eller mindre innbyrdes forståelige dialekter i Skandinavia I Norge har vi hatt to skriftspråk, tre hvis du regner med samisk. Samisk er ikke egentlig et skriftspråk, men hvorfor har vi to, det er fordi Norge hadde vært tatt til fange av Danmark i ca. 300 år. Etter det fikk Sverige, Norge i gave av Danmark. Men i 1814 skjedde det noe so Men det er jo idiotisk at et lite land som Norge, med sine ca 4,5 mill innbyggere, har to skriftspråk. Alle som greier å se situasjonen litt på avstand, er enig. Derfor er det viktig at vi får et skriftspråk, og det kommer nok om en generasjon eller to. _____ Då er det jo i tilfelle best med SAMNORSK

Duste grunnen til hvorfor vi har to skriftspråk. Posted on april 28, 2015 av norskfaghumor. For lenge siden da Norge skulle få seg et skrift språk. Vi hadde Dansk etter at vi var i union med dem. Vi hadde fått en egen grunnlov og nasjonalsang, men vi ville ha et eget skriftspråk Det heter at vi nordmenn er sære og kranglete, og det forstår vi når vi snakker om debatten rundt skriftspråk. I snart 150 år har vi diskutert, diskutert, diskutert og diskutert.. Ja, nærmest i det uendelige om vi skal ha ett eller to språk. Og har egentlig de uttalige diskusjonene løst problemene rundt dette? Svaret er nei

Når vi gjør det på den måten vil vi få mindre dropout på skolen, vi vil gjøre det enklere å tilegne seg ett språk i stedet for at man må ha flere skriftspråk. Derfor er det veldig. Hvorfor har vi to norske skriftspråk? Spørsmål. Hjelp meg, har nynorsk innlevering. Svar på nynorsk om mulig no comments yet. Be the first to share what you think! View entire discussion ( 0 comments) More posts from the norge community. 2.4k. Posted by 5 days ago. Humor. Karmøy kommune slapp de herligste videoer. View Comments. Play.

Vi har to skriftspråk i Norge

Vi mener dette er utrolig dumt! En ting er og lære seg hvorfor vi har nynorsk som skriftspråk, eller hvorfor vi har bokmål. En annen ting er å skrive det. Først av alt mener vi dette kaster bort mye av ungsommstiden vår. Det vi ellers kunne ha brukt for å være med venner, ha fritidsaktiviteter eller lignende Egentlig ønsket alle at Norge på sikt skulle ha kun ett norsk skriftspråk. I første halvdel av 1900-tallet handlet derfor språkpolitikken i Norge om hvordan en kunne få de to målformene til å nærme seg hverandre. I 1907 blei mange danske former erstattet med norske i det som da blei kalt riksmålet Hei! Jeg ønsker å kartlegge hva folk mener om det norske skriftspråket, og regner med at de som stemmer er seriøse og tenker over svarene sine. Kom gjerne med andre forslag, som jeg kanskje burde hatt med! Dette er noen av spørsmål jeg har stilt meg selv, og håper flere åpner øynene for dette tem..

Grunnen til at vi har to skriftspråk er at i en periode mistet Norge sitt orginale skriftspråk. Dette var etter svartedauen da alle skrivekyndige i norge døde. Deretter ble vi i union med Danmark og naturlig nok ble det en stor dansk inflytelse. Norge hadde i lang tid bare dansk som skriftspråk Norsk har to målformer: bokmål og nynorsk. I samisk er det tre: nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk. Norge har ingen offisiell talemålsnorm. Det betyr at vi kan uttale ordene slik vi selv vil. Bruken av dialekter står ellers sterkt i Norge, og vi forstår stort sett hverandre, selv om vi kommer fra helt ulike deler av landet. Indoeuropeisk. I vikingtida snakka vi norrønt. Det var eit språk som ein tala på Island, Færøyane og i Noreg. Det var både eit talemål og eit skriftspråk. Svartedauden Så kom svartedauden til Noreg på 1300-talet og utsletta over halvparten av befolkninga. Dei lærde, altså dei som kunne skrivekunsten, døde. Dette var munkar, nonner og prestar Grunnen til at vi har sidemål på skolen er fordi vi har to likestilte skriftspråk i norsk. For noen er nynorsk sidemål, og for andre er det bokmål som er sidemål - det kommer an på hva vi har som hovedmål der vi bor. I prinsippet skal alle i Norge kjenne til og forstå begge skriftspråkene Språk er evnen til å produsere og forstå ytringer som formidler informasjon fra ett individ til et annet. Ytringene kan være enten hørbare (tale) eller synlige (tegn, skrift), og informasjonen kan handle om sanseinntrykk, tanker, følelser og så videre. Denne definisjonen av språk omfatter den menneskelige språkevnen og alle de manifestasjonene den fremstår i

Vi har to skriftspråk i Noreg. Nynorsk og samisk. Samisk har vi fordi det er ein viktig del av identiteten til samane. Bokmål er eit simpelt språk som det er uråd å uttrykka seg på. Dette førte i si tid til at godaste Ivar Aasen starta arbeidet med nynorsk (etterkvart vart dette offisielt skriftspråk osb.) Vi kan si det var nasjonsbyggende pga unionsoppløsningen med Danmark, fordi Norge hadde blitt en egen nasjon, og ville ha sitt eget. 2. Hvorfor kan vi si at arbeidet med et norsk skriftspråk var nasjonsbyggende Skriftspråket i Norge blir imidlertid etter hvert dansk, fordi Danmark og Norge var i union fra omkring år 1400 og helt fram til 1814. På 1800-tallet starter arbeidet for å skape et eget norsk skriftspråk, noe som har ført til at vi i dag har to litt forskjellige norske skriftspråk: Bokmål, so Norsk skriftspråk har gjennomgått store forandringer siden 1836. Gjennom å jobbe med teksten til Ivar Aasen kan du få noe hjelp til å forstå hva den handler om og hva som var utgangspunktet for hans arbeid for å lage et norsk skriftspråk Hvorfor har vi to skriftspråk og hva forårsaket det? Etter unions løsrivelsen fra Danmark i 1814 var dansk forsatt det offisielle skriftspråket i Norge, men en ny periode skulle komme, nemlig nasjonalromantikken, det var en perioden som var først tydelig i Norge fra 1830-tallet, hvor hovedfokuset var å finne det norske, og dermed ble det også viktig at nordmenn skulle få et eget.

Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge? - Røysta 2017/1

Norsk språkhistorie i det 20. århundre har i stor grad dreid seg om forholdet og striden mellom de to skriftspråkene riksmål (senere bokmål) og landsmål (senere nynorsk).Den offisielle språkpolitikken som ble ført av regjeringen i Norge på 1900-tallet gikk ut på å forene disse to til ett skriftspråk - samnorsk.Dette skulle bli gjort gjennom en rekke rettskrivningsreformer Trenger vi to skriftspråk i lille Norge? Skrevet i 10. klasse. I denne artikkelen skal jeg sammenligne bokmål og nynorsk. Jeg skal drøfte om det nødvendig å ha sidemål og skrive litt om historien til bokmål og nynorsk Hvorfor skal vi lære om døde folk, egentlig? Språkhistorie i ny drakt. Her får du et ferdig spikra, sprekt opplegg i norsk språkhistorie som kan få elevene til å få en dypere forståelse for hvorfor vi har to skriftspråk i Norge, skriver May-Britt Syltern Nerland Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samefolket tradisjonelt bebor kalles Sápmi. Den samiske befolkningen bor spredt i alle de land som har delt Sápmi mellom seg, både i og utenfor det tradisjonelle bosettingsområdet. Man anser vanligvis at de fleste samer bor i nordre Fennoskandia og i Nord-Europas. Det har du rett i. Dessverre er det ingen som kan svare sikkert på spørsmålet. For det første er det vanskelig å definere hva et språk er, ut fra rent språklige kriterier. Den latvisk-amerikanske språkforskeren Max Weinreich satte det på spissen og sa at et språk er «en dialekt med egen hær og flåte»

Skoleaviser.n

Tersamisk har ikke et eget skriftspråk, men det fins en tersamisk grammatikk og en diktsamling som er skrevet ved hjelp av det kildinsamiske alfabetet. Akkalasamisk er det samiske språket i Russland som er minst dokumentert, men det fins en samling med tekster og lydinnspillinger som ble gjort av Det russiske vitenskapsakademiet på 1950-, 1960- og 1970-tallet Photos are what you need to create a stunning website. Images will drive traffic to your website and be seen by a huge audience. High quality photos will ensure your website is always updated

Norsk - Språkråde

Dette ville Ivar Aasen (1813-1896), opphavsmannen til nynorsk, gjøre noe med. I 1843-1847 reiste han 400 mil (helt opp til Helgelandskysten) for å samle dialekter og lage et nytt skriftspråk for Norge. Med nynorsk fikk vi et skriftspråk som lignet talemålet. Parallelt utviklet vi bokmål med klare røtter fra dansk Hvorfor har vi så stor valgfrihet i bokmålet? I forrige hundreår dominerte dansk som skriftspråk i Norge. ha fordelen av følelsesmessig nærhet og kort veg til skriftspråket. Med den valgfriheta vi har i norsk rettskriving i dag, får elever i alle landsdeler og sosiale lag den fordelen Dialektlandet Norge. Hvorfor har vi så mange dialekter i Norge? Og hvorfor kan selv en finansminister si itte? Før vi fikk Internett, radio, fly og biler var det vanskelig å snakke med folk som bodde andre steder i landet. Dette er en viktig grunn til at vi har så mange dialekter i Norge SVAR: Hei Grunnen er at vi har to offisielle skriftspråk i Norge. I mange jobber er det et krav om at en må kunne/beherske begge to godt. Derfor er det viktig at de som har bokmål som hovedmål læ.. Likevel har vi to skriftspråk. Hvorfor? Norge var i union med Danmark i cirka 400 år. Det betyr at Norge var sammen med Danmark. Men det var danskene som bestemte i Norge. Den danske kongen hadde makten. Norge hadde et skriftspråk før cirka år 1500, men det norske skriftspråket forsvant (ble borte). Ikke mange folk i Norge kunne skrive.

Norsk - En egen nasjon bør ha et eget språk - NDL

Med nedgangstider i sikte, er det rom for å investere i et felles norsk skriftspråk for hele Norges befolkning. De fleste er enige i at et høykostland som Norge må ligge i forkant av utviklingen på de områder vi skal konkurrere med utlandet Fremdeles har vi to skriftspråk i Norge, bokmål og nynorsk. De to skriftspråkene har etter hvert blir mer like hverandre. I dag har cirka en firedel av norske kommuner nynorsk som hovedmål. De fleste av disse kommunene ligger på Vestlandet. Cirka 12 % av elevene i Norge har nynorsk som opplæringsspråk. Foto: Astrid Brennhage

Hvorfor Har Vi To Skriftspråk I Norge

I Norge har vi som kjent to likestilte skriftspråk, bokmål og nynorsk. Vi ser nå tydelige tegn på at nynorsk og bokmål nærmer seg hverandre når det gjelder skriftspråk, og den økende globaliseringen er sannsynligvis nor av grunnen til dette. Nynorsk er også blitt mer utvannet Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå. Hvorfor vi ikke bør la det norske språk få dø ut. Artikkel fra Vg1 Norge har svært god økonomi i forhold til de fleste land i verden og økonomi er derfor ikke et tungtveiende moment for oss når vi vurder om vi skal beholde det norske språket i fremtiden

To Skriftspråk I Norge

Jeg spør læreren min hvorfor vi skal ha det vært år, og alt jeg får som svar er: Det er fordi det er pensum. Jeg får aldri noen slags logisk forklaring på hvorfor norge er så sjukt glade i å fore oss ungdommer med dikt og noveller som ble skrevet for 300 år siden og forventer at vi skal analysere det gang på gang og gi oss en karakter Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn. Ved inngangen til 2008 hadde én av ti personer enten innvandret selv eller var født i Norge av innvandrerforeldre. Med økt innvandring endrer også det religiøse bildet seg, og i den senere tiden har religionstilhørighet - særlig til islam - fått mye oppmerksomhet i offentligheten. Men religiøs tilhørighet er ikke noe som lett kan.

Tradisjonelt har 1884 vært regnet som gjennombruddsåret for parlamentarismen i Norge. Samtidig var det i årene etter 1884 flere tilfeller hvor regjeringer ble sittende til tross for manglende støtte i Stortinget. Johan Sverdrup, «parlamentarismens far», så ingen grunn til å gå av etter at han ganske raskt mistet flertallet bak sin. SPØRSMÅL hei. jeg er en gutt som er 15 år og skal nå opp i tentamen og eksamen. første spørsmålet mitt. hvorfor skal vi ha NYNORSK på ungdom skolen når vi ikke skal ha det videre på videregående? jeg skal også ha matte. vi skal jo følge den nye lærerplanen. ikke L97. når jeg gikk i 8 og 9 fikk vi den forige tentamens oppgaven til å øve på. men nå får vi ikke den I dag har vi to offisielle skriftspråk i Norge, bokmpål og nynorsk. Før hadde de to variantene hatt ulike navn Bokmål: før kalt for ''modersmaalet'' eller ''det almindelige bogsprog'' da dette for det meste besto av dansk. Det ble gjennomført en rettskrivingsreorm - skilte seg fra det danske - nytt skriftsspråk kalt riksmål, senere bokmål Nynorsk: før kalt ''landsmål' eller ''det. På 1800-tallet var skriftspråket i Norge dansk. Etter at unionen med Danmark ble oppløst i 1814, mente mange i Norge at vi måtte ha et eget, norsk skriftspråk. Språkdebatten på 1800-tallet handlet i stor grad om identitet. At mange ønsket et norsk skriftspråk må ses på som en del av nasjonsbyggingen på denne tiden

 • Photo dose passbilder.
 • Real time polymerase chain reaction pcr.
 • Vurderingsopphold sunnaas.
 • Laughing gas.
 • Silvesterveranstaltungen 2017 kaiserslautern.
 • Piazza uio in1000.
 • Sirius lyslenke.
 • Kurzhaarfrisuren 2018 frauen.
 • Kryssord synonym.
 • Kjønnssykdom test apotek.
 • Leie vw california.
 • Effekt av valium.
 • Hyundai kristiansand.
 • Superman logo.
 • Newsticker braunschweig.
 • Lån med sikkerhet i bolig med betalingsanmerkning.
 • Super mario ds rom.
 • Los angeles san francisco.
 • Heidi klum family.
 • Offene krabbelgruppe berlin pankow.
 • Galeria kaufhof braunschweig öffnungszeiten.
 • Wella color fresh vita.
 • Je te le dis quand meme tab.
 • Labrador valper til salgs 2017.
 • Knud kyhn bjørne pris.
 • Ttc bochum disco dance.
 • Lagmannsretten gjøvik.
 • Type kort kryssord.
 • Nikon nedlastingssenter.
 • Old car logos.
 • Bubble waffeln stuttgart.
 • It always seems impossible until it's done nelson mandela.
 • Hvor mye er 1g.
 • Apportbevis.
 • Heidi klum family.
 • Sandefjord tingrett saker.
 • Französischer film acht frauen.
 • Si enheten for kraft.
 • Ns 8416 garanti.
 • Deutschen pass verlängern.
 • Krigsskolen fysiske krav.