Home

Helsedirektoratet fastlege

Helsedirektoratet ber folk om å ikke ringe nødnumre med

Det er vurdert som nødvendig at fastlege har hovedansvaret for behandling med vanedannende legemidler utenfor institusjon. Lukk. Sist faglig oppdatert: 28. mai 2020. Sist faglig oppdatert: 28. mai 2020 Skriv ut / lag PDF. Kontakt oss. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Abonnere på. Den vanligste årsak til at pasienten oppsøker sin fastlege er smerteproblematikk. Fastlegen er som regel den første kontakt pasienten møter med helsevesenet. Fastlegen er også den fagperson i helsevesenet som har lengst sammenhengende relasjon til sine pasienter ( Statistisk sentralbyrå, 2005 ) Finne og bytte fastlege Helfo administrerer fastlegeordninga. Du som privatperson må til helsenorge.no for å finne og bytte fastlege. Finn og bytt fastlege på helsenorge.no. Foto: Helfo / Morten Rakke. Innhaldet her på helfo.no er retta mot helseaktørar Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Abonnere på innhold. Ledige stillinger. Konferanser og kurs. Høringer. Personvernerklæring. Facebook. Twitter Helsedirektoratet.

Fastlege - Helsedirektoratet

 1. Slik bytter du fastlege Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste
 2. Her kan du finne og bytte fastlege, og se hvem som er fastlegen din nå
 3. Vil du bytte fastlege, eller se hvem som er fastlegen din? På helsenorge.no finner du selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger. Finn pasientens fastlege. Som helsepersonell på sykehus kan du logge inn og se hvem som er pasientens fastlege. Helsepersonell på sykehus: Logg inn for å se pasientens fastlege (register.helsedirektoratet.no)
 4. Om bytte av fastlege. Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste
 5. Anbefalte fastleger. Brukervurderinger, autorisasjon, kvalifikasjoner, kontaktinfo, ev. advarsler fra Helsetilsynet. Din neste fastlege finner du her
 6. Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet; Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet; Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: Tilskuddsmottakere får brev med tilskuddstildeling eller avslag. Først publisert: 03.04.2019 Sist faglig oppdatert: 05.04.2019. Skriv.

Hvordan bytte fastlege Finn en fastlege på Legelisten.no. Her finner du en oversikt over alle fastleger i Norge, med brukervurderinger og gode filtreringsmuligheter som kan hjelpe deg å finne ut hvilken fastlege som passer best for deg. Søk blant alle fastlegene her.. Når du har funnet fastlegen du ønsker å bytte til, benytter du en av alternativene under for å gjennomføre byttet Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19. Nyhet. 12.03.2020. Situasjonen vi er i vil ta tid og er den Vi minner om at private henvendelser også fra helsepersonell rettes til fastlege eller legevakt. Informasjon om takstbruk, oppgjør, utlevering på apotek/bandasjist og andre forhold på helfo.no. Helsenorge har kvalitetssikret informasjon om helse, sykdom og rettigheter, og digitale tjenester som bytt fastlege, e-resepter og kjernejournal Helsedirektoratet advarte fredag mot en ny nettjeneste som tar betalt for å la folk bytte fastlege. Mannen som står bak nettsiden vil anmelde direktoratet for injurier

Fastlegen er ofte det første møtet brukere har med helsetjenesten. Fastlegeordningen ble innført i 2001 og ga alle som er bosatt i en norsk kommune rett til å ha en fastlege. I Norge har vi god legedekning med færre innbyggere per fastlege enn mange an.. Kontorsteder. Vi er om lag 650 ansatte, med kontorer i Trondheim, Tromsø, Oslo og Bergen. Personvern og informasjonskapsler/cookies. Personvernerklæringen handler om hvordan Norsk Helsenett samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder Informasjon om koronaviruset covid-19. Koronavirus. Her finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset Hjelp til å endre helsevaner og livsstil. Finn gode hverdagsråd eller prøv apper og verktøy som gjør det lettere å få det til

Fastlege Alexander Wahl mener dagens regler er uklare og at det derfor blir store forskjeller på hvordan regelverket tolkes og gjennomføres. - Jeg er enig med Helsedirektoratet om at farlige. I et tenkt tilfelle ville du kunne komme til fastlege og det vil bli tatt blodprøver. Helsedirektoratet opplyser at dette som et teoretisk regnestykke kan stemme Helsedirektoratet regner 1500 pasienter som et årsverk, og allmennlegeforeningen anbefaler bare 1200. I gjennomsnitt har en fastlege 1128 personer på sine pasientlister,.

Folkehelseinstituttet har nasjonale oppgaver innen blant annet smittevern, psykisk og fysisk helse, miljømedisin, epidemiologi og rusmidler Kommuner som sliter med å rekruttere fastleger kan søke om tilskudd fra Helsedirektoratet. Fristen er 15. mai

Legane | Legegruppa SMS

oppdrag fra Helsedirektoratet etter gjennomført undersøkelse av fastlegers tidsbruk i januar 2018. Prosjektgruppa startet med planleggingsarbeidet i oktober 2017. Alle som er bosatt i en norsk kommune, har rett til å stå på liste hos en fastlege (1). Kommunene har det overordnede ansvaret for å tilby nødvendige helse- o Helsedirektoratet viser til Helsepersonellova: - Helsepersonellova §15 og Forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer m.v. har disse kravene til innhold i legeattester: Den som utsteder attest, legeerklæring o.l. skal være varsom, nøyaktig og objektiv Helsedirektoratet har utarbeidet en egen elektronisk veileder for henvisning. fastlege og helseforetak, og mellom aktører innad i kommunehelsetjenesten. Mer om det opprinnelige bruksområdet av PLO-meldinger finnes i veilederen hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen.. - Helsedirektoratet ønsker at diagnosene skal brukes på alle som blir testet, fordi det da er lettere å følge med på fastlegenes og legevaktenes arbeid for de pasientene som har vært i kontakt med fastlege om covid-19. Dette vil også gjøre det lettere å forske på disse pasientene i ettertid Statsbudsjettet 2021: Viktig milepæl i realiseringen av Akson. Regjeringen foreslår et rekordløft for den nasjonale e-helseutviklingen med en økning på 317 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021

Fastlegen - Helsedirektoratet

Samlet informasjon om koronaviruset (coronaviruset) sars-CoV-2, sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell. Sidene oppdateres fortløpende 7.4.1. Fastlege deltar i møter der medisinsk ivaretagelse er et vesentlig element. Fastlegene bør være faste medlemmer i ansvarsgrupper og oppfølgingsteam. 7.4.2. Fastlege eller øvrig kommunehelsetjeneste kan foreslå deltakere fra sykehus der dette ikke allerede er avklart fra sykehussiden Fastlege Veiledere og kommentarutgaver Veileder for næringsdrivende leger. Legeforeningens kommentarutgave til fastlegeforskriften og rammeavtalen for fastlegeordningen i kommunene. Dreiebok for overdragelse av allmennlegepraksis . Hva synes du om denne siden.

Finne og bytte fastlege - Helf

 1. Det er vesentlig lettere å bytte fastlege i dag enn det var for noen år tilbake. Nå behøver du ikke tråle deg gjennom mange ulike instanser via telefon og skjemaer for å til slutt få den fastleg en du ønsker.. FORKLARER: Jon Georg Lund ved Helsedirektoratet. Foto: Privat
 2. Fra 1. mars 2017 er spesialisering i allmennmedisin obligatorisk for alle leger i allmennpraksis som ikke allerede er under veiledning for godkjenning som allmennlege eller har fått slik godkjenning fra Helsedirektoratet. OBS: Spesialiseringsreglene er under revisjon og det er varslet nye regler i 2019. Helsedirektoratet har vært tydelige på at det blir en omfattende overgangsordning for de.
 3. Helsedirektoratet anbefaler å ta opp røyking i alle egnede konsultasjoner. Med metoden Very Brief Advice trenger du ingen forkunnskaper om røykeslutt, og du møter pasienten på en positiv måte: Spør - Røyker du? - Fastlege Kaveh Rashidi om Very Brief Advice
 4. Bytte fastlege. Via internett kan man bytte fastlege 2 ganger i løpet av et kalenderår. Helsedirektoratet er ansvarlig for sidene. Mine resepter - tilgang til det sentrale reseptregister for å sjekke hva du har av aktive resepter. Behandling av helseopplysninger. Telefon

Statistikk, registre og rapporter - Helsedirektoratet

Om fastlegen - helsenorge

Som følge av pandemisituasjonen har Helse- og omsorgsdepartementet vedtatt endringer i takstsystemet (normaltariffen). Endringene har virkning fra onsdag 8. april, men er midlertidige og gjelder frem til 1. september 2020 Helsedirektoratet. Her finner du alle Oppsøk helsestasjon, fastlege eller legevakt dersom du har medisinske spørsmål. Kontakt tryggmammamedisin.no ved spørsmål om bruk av medisiner. Personvernerklæring. Nyhetsbrev. Nettsiden er utviklet av. Bytte fastlege, sjekke frikort og bestille Europeisk helsetrygdkort Skal du finne eller bytte fastlege, se hvor Søk om individuell stønad på blå resept i den nye tjenesteportalen til Helfo og Helsedirektoratet. Ny søknadsløsning for individuell stønad på blå resept. Fastlegeordning Skifte skjer ved henvendelse til det organ Helsedirektoratet bestemmer. Ved fylte 16 år fremsetter barnet selv krav om skifte av fastlege. Er barnet mellom 12 og 16 år, kan det selv fremsette krav om skifte av fastlege etter samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret I fjor var det ifølge Helsedirektoratet 300 fastleger som avsluttet sin praksis av ulike årsaker. Noen gikk av med pensjon, noen sluttet som fastlege, mens andre startet opp igjen ny praksis i.

Helsedirektoratet har i samarbeid med Direktoratet for e-helse gjort ei utgreiing om e-konsultasjon og triage hos fastlegane. Les heile rapporten frå Helsedirektoratet: E-konsultasjon og triage hos fastlege Daværende Sosial- og helsedirektoratet tilrettela i 2006 for WHO's multiaksiale klassifikasjonssystem (World Health Organization 1996). ICPC-2e - English version The International Classification of Primary Care (ICPC) is in extensive use in the primary care in Norway FinnKode er oppslagsverk for medisinske koder. Om FinnKode. FinnKode er en web-applikasjon for søk og oppslag i medisinske kodeverk. Per 2015 støttes kodeverkene ICD-10, NCMP,

Bytte fastlege - tjenester

Før du får resept på et prevensjonsmiddel vil jordmor eller fastlege undersøke din helsetilstand og forsikre seg om at prevensjonsmiddelet vil passe for deg. Ønsker du resept på et prevensjonsmiddel kan både jordmor og fastlegen ordne dette for deg (Helsedirektoratet, 2015) Helsedirektoratet har ansvaret for helsekrav i forbindelse med førerkort, og fylkesmannen behandler dispensasjoner og klager. Legene, politiet og trafikkstasjonene har også oppgaver her. Statens helsetilsyn har overordnet ansvar for tilsyn med helsepersonells og virksomheters etterlevelse av reglene om helsekrav til førerkort, men har ingen oppgaver som gjelder førerkort rettet mot publikum Helsedirektoratet har nylig publisert en nasjonal faglig retningslinje for behandling av kjønnsinkongruens. Kjønnsbekreftende behandling skal bli lettere tilgjengelig, og helsetilbudet skal desentraliseres til regionale sentre, Kjønnsskifte hos fastlege er ingen god id. Digital dialog er fire tenester mellom fastlege og pasient som gjer det mogleg med sikker kommunikasjon over internett. Tenestene er: Bestill time, forny resept, start e-konsultasjon og kontakt legekontoret. Pasienten bruker tenestene ved å logge inn på helsenorge.no, og fastlegen via det elektroniske pasientjournalsystemet sitt. Forventa.

Norsk Helsenett SF - Fastlegeregistere

 1. Konsultasjoner hos fastlege eller legevakt i løpet av året, etter alder og etter kjønn Publisert 2. juni 2020; 2019; Fastlege Legevakt; Andel med en eller flere konsultasjoner. Prosent Gjennomsnittlig antall per person Andel med en eller flere konsultasjoner. Prosent Gjennomsnittlig antall per person; Alle aldre: 70: 2,7: 17: 0,24: 0-5 år.
 2. Helsedirektoratet er på Facebook for å gi deg som er arbeider innen helse-, sosial eller omsorgstjenesten kvalitetssikret informasjon. Er du privatperson og trenger personlige medisinske råd, må du kontakte fastlege
 3. Tilsynsmyndigheter for barnevern, sosial- og helsetjenestene i Norge
 4. Vårt senter deltar i det nasjonale pilotprosjektet «Primærhelseteam» i regi av Helsedirektoratet. Prosjektet tester ut om et primærhelseteam bestående av en fastlege, sykepleier og helsesekretær i fastlegepraksiser gir et bedre tilbud til pasientene enn den vanlige fastlegepraksisen

API'er for å slå opp takster, NLK-koder og refusjonskategorier for NLK-koder finnes på helsedirektoratet.no. Takster_Fysioterapeut_01112020.xml. Takster_Fysioterapeut_kommunal_01112020.xml. Laboratoriekodeverk som gir rett til refusjon - 23092020 (zip) NlkKodetabell.xsd. NCRP refusjonskategorier og satser offentlig radiologi 0307202 Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester Norske kommuner har rapportert inn diagnoseopplysninger for over 12.000 personer til Helsedirektoratet. I 48 prosent av tilfellene har kommunene fått opplysningene fra fastlege, viser undersøkelsen

Fastlegen.no - digitalt medlemsmagasin for Allmennlegeforeninge Utgiver: Helsedirektoratet, 2014. Nytt liv og trygg barseltid for familien - Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. Alle anbefalinger. Kontroll etter fødselen foregår både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten ved fastlege eller jordmor og i spesialisthelsetjenesten avhengig av forløp og risiko

Om bytte av fastlege - helsenorge

 1. Telefonstorm blokkerer 113: − Ikke ring om corona. Helsedirektoratet ber folk vise ansvar og ringe fastlege eller legevakt dersom man har spørsmål om det nye viruset
 2. Helsedirektoratet har etablert et tilskudd for å kompensere inntektstap om en næringsdrivende fastlege på sykefravær knyttet til koronavirus. 29.06.2020 Tilskudd til helsefellesskap Helsedirektoratet har utlyst tilskudd til helsefellesskap,.
 3. Bytte av fastlege og oversikt over fastleger i Trondheim finner du på helsenorge.no sin informasjonsnettside om bytte av fastlege. Du kan bytte fastlege to ganger per kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du melder flytting til folkeregisteret eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin

Fastleger - Legelisten

Rekruttering av fastleger i kommuner - Helsedirektoratet

 1. Fastlege og legevakt; Videolegevakt (pilot) Videolegevakt . Prosjektet er i regi av Helsedirektoratet, og erfaringer fra distriktet vårt vil etter hvert komme til nytte for andre. Mer informasjon om forskningen og pilotprosjektet finner du på nettsidene til Norwegian Research Centre AS
 2. Hvis ikke du har anledning til å bytte fastlege på internett: Ring Fastlegetelefonen: 810 59 500 Ha ditt fødselsnummer (11 siffer) klart før du ringer. Besøksadresse
 3. - Helsedirektoratet legger opp til at legekontorene skal ha en «proaktiv» oppfølging av pasientene de henvender seg til. Fastleger har fremhevet at proaktivitet er et tradisjonsbrudd i allmennmedisinen i den forstand at det som regel er pasienten som tar initiativ til kontakt

Samarbeidsrutiner mellom fastlege og hjemmetjenesten i Bydel Østensjø Finansiert av Helsedirektoratet Ansvarlig for nettsiden: Senter for fagutvikling og forskning

Bytte fastlege - Legelisten

Fagråd for arbeid og helse - HelsedirektoratetKommunene og helseforetakene må individuelt tilpasse

Covid-19 (koronavirus) - Helsedirektoratet

Du kan bytte fastlege inntil to ganger per år, og du får et ekstra bytte hvis du melder flytting til folkeregisteret Helsedirektoratet. 108,040 Followers · Government Organization. Helsedirektoratet - Helsa di. 167,419 Followers · Health & Wellness Website.. - Helsedirektoratet har orientert landets fastleger om at dette er en praksis som er i strid med gjeldende regelverk. Det er kommunene som inngår avtale med den enkelte fastlege - og det er derfor kommunen som har ansvaret for å følge opp at fastlegene forholder seg til denne avtalen, sier Mathisen til Dinside Faglige spørsmål rettes til Helsedirektoratet, +47 810 200 50, Avdeling sykehustjenester, borghild.svorken@helsedir.no. Web-versjonen er utarbeidet av Helsebiblioteket.no. Ved spørsmål, send e-post til AnneHilde.Rosvik@fhi.no eller redaksjonen@helsebiblioteket.no, eller ring +47 915 49 235.. Se også Helsebibliotekets retningslinjedatabase med alle norske retningslinjer Fastleger tar ulovlige gebyrer: - Det er utrolig frekt! Etter at Dinside skrev om fastleger som tar ulovlig betalt for internett- og SMS-bestilling, har vi fått mange henvendelser om pasienter som sier de må betale for timebestillinger og liknende på SMS til og fra legekontoret. Prisene er 6 kroner og mange sier de mottar i gjennomsnitt tre meldinger per henvendelse

Oppsummert: Hytteforbud, vitnemål og online fastlege. Dette er de viktigste punktene fra myndighetenes pressekonferanse klokken 16:00. Justisministeren, helseministeren, FHI og Helsedirektoratet orienterte Helsedirektoratet har i dag fått flere bekymringsmeldinger fra landets legevaktsentraler om svært stor pågang fra publikum om Korona-smitte. På tross av betydelig økning i kapasiteten for å besvare disse henvendelsene er det rapportert om lang svartid til legevakt telefon 116 117. Dette vurderes som alvorlig for håndtering av henvendelser om alvorlig sykdom eller skade Bjørn Guldvog (født 16. juni 1958) er en norsk lege, og er direktør i Helsedirektoratet fra 2012.. Guldvog ble ansatt i Sosial- og helsedirektoratet i 2002, først som divisjonsdirektør i divisjon for helse- og sosialtjenester og fra 2004 som assisterende direktør og fast stedfortreder for helsedirektøren. Han var også konstituert direktør fra 10. mars 2011 til 10. juli samme år og. Ulovleg gebyr hos fastlege. Helsedirektoratet har tidlegare vurdert denne problemstillinga og det er ikkje lov å pålegge pasientane denne typen ekstra eigenbetaling. Fastlegane er førstelina og ein viktig bærebjelke i helsetenesta, både for innbyggjarane og for samfunnet I løpet av de siste 12 måneder til sammen utgjorde antall bytter etter innbyggerens eget ønske 7,2 prosent, regnet i forhold til antall innbyggere med listeplass, opplyser helsedirektoratet. Tangen synes ikke dette er et høyt tall. - Ut fra de mange årsakene til bytting av fastlege, er det naturlig med noe bevegelse mellom pasientlister

Helsenorge - din helse på nett - helsenorge

Fastlege når du er student Studenter og deres barn under 16 år kan benytte seg av fastleger som er tilknyttet helsetjenesten ved det universitetet og høyskolen de studerer. Kan du klage? Du kan klage til kommunelegen i din kommune dersom du ikke får en fastlege Helsedirektoratet kuttet 110 årsverk Omorganiseringen i Helsedirektoratet var klar 1. mars i år. Fastlege Sven Richard Haugvik 24.09.2018 22.16.40 HOD vil åpenbart vingeklippe Folkehelseinstituttet og Hdir før finalen i budsjettkampen om FLO. Dermed.

Helsedirektoratet advarer mot fastlege-svindel - NRK Norge

Oslo (NTB): Helsedirektoratet advarer mot to nettsteder som tar betalt for å la folk bytte fastlege — og som samtidig samler inn persondata Siden 2005 har pasienter kunne skifte fastlege via nett. Nettjenesten driftes av Helfo, også kjent som helseøkonomi-administrasjonen, som er en etat under Helsedirektoratet

Fastlegeordningen - regjeringen

Fastlege Geir Flatabø fulgte ikke læreboken. Til slutt ble han avskiltet. Fra Ulvik betjente Geir Flatabø pasienter over hele Norge. I brosjyren ordlegger Helsedirektoratet seg i forsiktige former, ved å peke på at barn med autisme kan få bedre fordøyelse av å legge om kosten Du kan byte fastlege inntil to gonger per år, og du får eit ekstra byte viss du melder flytting til folkeregisteret Helsedirektoratet. 108 302 følgere · Statlig organisasjon. Folkehelseinstituttet - Kunnskap for helsetjenesten. 10 064 følgere · Statlig organisasjon.. I perioden 1.-6.juni 2016 vil det ikke være tilgjengelig å bytte fastlege når helsedirektoratet innfører ny nasjonal IKT-løsning for fastlegeordningen. Hva blir nytt for innbyggere På «Min helse» på www.helsenorge.no kan innbyggerne finne oversikten over alle landets fastleger og også foreta bytte av fastlege Fastlege Knut Erik Eliassen på Voss har sendt en bekymringsmelding til Fylkeslegen i Vestland om multidosesystemet. Systemet sikrer at pasienter som trenger flere medisiner, kan få de i.

Fastlege Geir Flatabø fulgte ikke læreboken

Norsk Helsenett SF - Fastlegeregisteret - Hvordan laste

Fastlege eller Helsedirektoratet. Kontakt fastlege eller Helsedirektoratet dersom du opplever eller har spørsmål om helseplager. Innhald på denne sida. Fant du det du lette etter? Vi svarer desverre ikke på disse meldingene, men bruker det til å optimalisere siden. Atomberedskap Helsedirektoratet, eller det organ Helsedirektoratet bestemmer, gir nærmere retningslinjer om vilkår for stønad etter denne bestemmelsen, herunder krav til utforming og innsending av søknad. 0 Endret ved forskrifter 25 nov 2008 nr. 1265 (i kraft 1 jan 2009), 15 sep 2017 nr. 1408 (i kraft 1 jan 2018) Er du fastlege og ønsker mer informasjon, se her. COVID-19 - CORONAVIRUS PANDEMI. T elemark Endoskopiklinikk holder åpent som vanlig. Vi monitorerer og følger alle anbefalinger og direktiver fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. V ed symptomer på luftveisinfeksjon, eller dersom du er i karantene eller isolasjon,. En ny rapport om e-konsultasjon og triage hos fastlege er nå klar. Den er utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse og inneholder også bidrag fra våre medarbeidere. Det er lite kunnskap om bruk av verktøy for triage. Derfor startes et prøveprosjekt. Foto: Colourbox. Allmennleger opplever å være overbelastet

Om kiropraktikk i Norge – Kiropraktor HetlandKonseptet i NAV-skandalen kopieres og videreføres til

Oppfordring fra Helsedirektoratet til fastleger om melding på telefonsvarer vedr. Korona Helsedirektoratet har fått flere bekymringsmeldinger fra landets legevaktsentraler om svært stor pågang fra publikum om Korona-smitte Helsedirektoratet holder klokka 10.30 torsdag en pressebrifing for å orientere om coronasmitte i Norge og hvilke tiltak som gjøres. Onsdag kveld kom nyheten om det første tilfellet av. Helsedirektoratet gir faglige råd (eksternt nettsted). Folkehelseinstituttet kan også gi faglige råd og veiledning (eksternt nettsted). Nasjonal Kompetanseenhet for Minoritetshelse (NAKMI) (eksternt nettsted) har kompetanse på både psykisk og somatisk migrasjonshelse gjennom et livsløp.NAKMI holder kurs for helsepersonell og andre som jobber med migrasjonshelse Helsedirektoratet ber folk om å ikke ringe 113 eller 116117, dersom de er friske eller har spørsmål om koronaviruset

 • Samsung ue55mu8005 test.
 • Rødkålsalat til ribbe.
 • Cos veiledning kurs.
 • John mayer paradise valley.
 • Storuman forever enkät.
 • Firma jakker.
 • Schützenfeste landkreis peine 2017.
 • Hans nielsen hauges folkebevegelse.
 • Jane austen biographie.
 • Derivasjon oppgaver 1t.
 • Sånn er jeg og sånn er det thomas.
 • Jena interessante orte.
 • Erste hilfe stationen grundschule.
 • Bernau schwarzwald sehenswürdigkeiten.
 • You2you remuneration.
 • Hvorfor kan farger se annerledes ut innendørs enn i dagslys.
 • Fernglas 10x50 amazon.
 • Staphylococcus aureus wiki.
 • Veiledningssenteret for pårørende stavanger.
 • Populære brettspill for voksne.
 • Kongsvinger hud og laser.
 • Rustfri ståltråd 1 mm.
 • Kake med blomster.
 • Hurum brannvesen.
 • Cemu 1.9 1.
 • Hardangerbunad lilla.
 • Aikhockey.
 • Stavanger bilpleie.
 • Wohnung mieten bern länggasse.
 • Webkamera bunnefjorden.
 • Feuerwehr krefeld bewerbungsfrist.
 • Ungestörte orte essen.
 • Pål enger pushwagner.
 • Regex tester powershell.
 • Watercolor tattoo trondheim.
 • Oppmuntrende ord til kjæresten.
 • Toyota rav4 test 2015.
 • Oslo karta sevärdheter.
 • Krach um jolanthe komödienstadel darsteller.
 • Jack brooksbank.
 • Samlebåndsproduksjon bedriften.