Home

Sintef fiskeri

SINTEF Nord ved Leonore Olsen skriver om fremtiden i kronikk sammen med Arne Birkeland, daglig leder i Opilio AS og Hanne Digre, forskningssjef SINTEF Fiskeri og havbruk. Kronikken ble først publisert på i FiskeribladetFiskaren sine nettsider, og gjengis her i sin helhet Fiskeri. For å utnytte ressursene i havet mest mulig optimalt og lønnsomt, må vi utvikle en fremtidsrettet og bærekraftig fiskeflåte. Dette innebærer en utvikling av mer effektive fangstmetoder og en bedre utnyttelse av alt fanget råstoff Fiskeri Nye marine ressurser Maritim transport Marin forurensning Offshore vind Olje og gass Havbruk Prosessering av sjømat SINTEF Ocean Postboks 4762 Torgarden 7465 Trondheim. Fakturaadresse SINTEF Ocean c/o Fakturamottak Postboks 4515 8608 MO I RANA SINTEF Digital. SINTEF Energi. SINTEF Industri. SINTEF Ocean. SINTEF Manufacturing. Andre enheter. SINTEF Helgeland. SINTEF Nord. SINTEF Ålesund. SINTEF TTO. SINTEFs Brussel-kontor. Bærekraftig og miljøvennlig fiskeri Vår kompetanse er: Bifangst reduksjon; Reduksjon av bunnpåvirkning; Energibesparelse; Utvikling av. Fiskeri- og havbruksnæringen bidrar til en betydelig verdiskaping (bidrag til BNP) og sysselsetting langs kysten. Det som er mindre kjent er at næringen skaper store ringvirkninger i annen indstri både lokalt, regionalt og nasjonalt. I debatten om hvorvidt kommunene tjener på å ha oppdrettsvirksomhet eller ikke, er det viktig å ha med seg totaliteten

Fra Norge · Bærekraftige løsninge

 1. SINTEF Nord. SINTEF Ålesund. SINTEF TTO. SINTEFs Brussel-kontor. Dette tilbyr vi. Karriere. Kontakt oss.
 2. SINTEF har siden 2003 gjennomført årlige nasjonale analyser av fiskeri- og havbruksnæringens økonomiske og sysselsettingsmessige betydning. Nå jobbes det med en nasjonal verdiskapingsanalyse og en regional analyse for sjømatnæringen for årene 2011 og 2012
 3. Prosjektet utføres av SINTEF Ocean, SINTEF Teknologi og samfunn og NTNU Samfunnsforskning og er finansiert av Havbruksprogrammet i Norges Forskningsråd. Nest etter fiskeri er havbruk den sektoren i norsk yrkesliv med høyest risiko for arbeidsulykker
 4. eraler
 5. SINTEF Telefon: +47 40005100. Besøk og leveringssadresser: Strindveien 4, Trondheim. Postadresse: Stiftelsen SINTEF, P.O. Box 4760 Torgard, NO-7465 Trondheim

Fiskeri og havbruk - SINTEF

 1. Rapport SINTEF Fiskeri og havbruk. Rapport | Dato: 21.03.2011 | Nærings- og fiskeridepartementet. Opprinnelig utgitt av: Fiskeri- og kystdepartementet. Kartlegging av ulike teknologiske løsninger for å møte de miljømessige utfordringene i havbruksnæringen. Last ned rapporten (pdf-format) Nærings.
 2. Miljøregnskapet er utarbeidet av SINTEF Fiskeri og havbruk, NTNU og SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik i Sverige) på oppdrag for forskningsfondet FHF. Analysene gjør det for første gang mulig å sammenligne klimagassutslipp for forskjellige sjømatprodukter med hverandre, samt å sammenligne sjømat med kjøtt fra kylling, svin og storfe
 3. g ved bruk av bunnring.
 4. Fiskeri Havbruk Teknologi FoU Meninger Podkast Fra forskningen Tekfisk Om oss Kontakt oss Vilkår Annonsering Nyhetsbrev Arrangementer Fiskeribladet Havbruk NTNU skal bli best på havbruk - samarbeider med Salmar Publisert 26. oktober 2020 11:02 Ansvarlig redaktør.
 5. NTNU Senter for fiskeri og havbruk (SeaLab) NTNU SeaLab er et tverrfaglig forskningssenter innen NTNUs strategiske satsing på Havromsvitenskap og teknologi. Senteret har brukere fra flere fakulteter på NTNU, og det er mulig å gjennomføre forsknings- og undervisningsaktivitet innen marin biologi, med hovedfokus på
 6. SINTEF er et norsk forskningsinstitutt, organisert som en frittstående allmennyttig stiftelse. SINTEF driver forskning innen teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Instituttet ble etablert i 1950 under navnet Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole (NTH) for å være NTHs forlengede arm innen industrirettet forskning, og har alltid vært nært.
 7. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering . FHF forvalter sjømatnæringens felles investering i FoU som skal bidra til bærekraftig verdiskaping og vekst i næringen. Her finner du bl.a. informasjon om hvordan FHF arbeider, om pågående FoU-prosjekter og resultater fra avsluttede prosjekter
Argus Remote System AS

SINTEF Fiskeri og Havbruk fra , Trøndelag. Forskning og utvikling. Norsk institutt for naturforskning - NINA Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som fo; Siggerud Geo services AS Forskning og utvikling - Ranheim; Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA Forskning og utvikling - Trondhei Sintef Fiskeri og havbruk pønsker på svarene. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker fikk høre noen av dem i forrige uke under Nor-Fishing i Trondheim. - Det foregår mye teknologiutvikling, men svært mange av satsingsområdene krever klar politisk vilje, sier Vegar Johansen, forskningssjef i Sintef Fiskeri og havbruk (SFH) Oppdrett av laks og ørret i lukkede anlegg - Sintef . READ. Historikk. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE. 4 2011-12-07 Endelig rappor SINTEF Fiskeri og havbruk, NTNU og Institutet for Livsmedel och Bioteknikk (SIK) har analysert karbonavtrykket til 22 norske sjømatprodukter. Karbonavtrykket inkluderer både direkte og indirekte utslipp av klimagasser i forbindelse med produksjonen. Produktene ble fulgt helt frem til grossisten

Fiskeri - SINTEF

Sintef-ekspert spår at eksportverdien av fiskeri og havbruk i Norge kan passere verdien av olje og gass innen 20 år SINTEF Fiskeri og havbruk Store deler av fisken kastes . Hvert år går 340.000 tonn utnyttbart råstoff fra hvitfisk rett i havet. Men nå har fiskeindustrien funnet løsninger som kan stoppe denne utviklingen. Publisert 14.10.16 . Finner fisken med datahjelp . Big Data gjør at yrkesfiskere snart får et beslutningsverktøy. Det forteller. Nå inngår de også en partnerskapsavtale med Sintef med mål om å samarbeide for å løse utfordringer i havet, skriver Sintef i en pressemelding. Fiskeri. Oppfinner og fisker Per Kristian jobber best om natten. Fiskeri. Sintef-ledet prosjekt lar ikke ett gram fisk gå til spille Sintef har lenge hatt høy aktivitet på Frøya gjennom den storskala forsøksfasiliteten ACE. Etter avtale med de øvrige aksjonærene, har Sintef Fiskeri og havbruk nå kjøpt alle aksjene og fusjonerer aktiviteten inn i avdeling for havbruksteknologi

Svaret på hvor mange jobber norsk sjømatnæring egentlig skaper, er rundt 60.000 mener Sintef, mens en rapport fra en konsortium bestående av Nofima, Norce og Menon Economics mener det er 92.000 sysselsatte, eller 78.500 årsverk.. Fiskeri- og havbruksnærings forskningsfinansiering (FHF) har i flere år bestilt såkalte ringvirkningsrapporter for norsk sjømatnæring Fiskeri og havbruksnæringens forskningfond (FHF) dc.contributor.author: Toldnes, Bendik: dc.contributor.author: Øye, Elling Ruu SINTEF Fiskeri og havbruk AS Internasjonale prosjekter og rådgivning 2015-06-08 A 26863- Åpen Rapport Analyse marint restråstoff, 2014 Analyse av tilgang og anvendelse for marint restråstoff i Norge Forfatter(e) Roger Richardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Ragnar Nystøyl, Gunn Strandheim, Andrea Viken, Kontali Analyse A SINTEF Fiskeri og havbruk AS Foredlingsteknologi Det Kongelige Fiskeri og Kystdepartement Bergljot Strømme Svendsen Postboks 8118 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 200600142- /BSS Vår ref.: Direkte innvalg: Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: SINTEF Sealab Brattørkaia 17C Telefon: 4000 5350 Telefaks: 932 70 701 E-post: fish@sintef.n

SINTEF Fiskeri og havbruk har på oppdrag fra Norges forskningsråd gjennomført et prosjekt med tittel Teknologistatus i havbruk (Ref.nr. NFR 152602/120). Prosjektets formål har vært å framskaffe: 1. Oversikt over tilgjengelig kunnskap og FoU-resultater 2. Oversikt over tilgjengelig teknologi (utstyr, patenter, rettigheter) og metodikk 3 Fiskeri og havbruksnæringens forskningfond (FHF) Dette prosjektet er en videreføring av prosjektet Individbasert kvalitetssortering og kvalitetsmerking av pelagisk fisk (FHF #900387) Nedbrytbare garn fortsatt ikke gode nok Utviklingen går i riktig retning, men foreløpig fisker nedbrytbare garn for dårlig, og er dyre. Sintef-forsker ser likevel stort potensial for materialet de utvikler, også i havbruksnæringen Tang og tareindustrien vokser hurtig i Norge. Jorunn Skjermo i SINTEF tror vi blir å se tilfeller der fiskerne føler seg presset vekk. - Ja, de tilfellene vil vi nok se. Og fiskernes bekymringer skal vi ta på fullt alvor, sier seniorforsker Jorunn Skjermo i SINTEF Ocean til Fiskeribladet Ifølge forskningsinstituttet Sintef er silda den bestanden som gir det laveste klimaavtrykket per kilo fisk, og den ligger med dette langt under andre proteinkilder. Havsul I prosjektet viser at fiskeri- og miljøinteressene blir oversett og/eller bevisst tilsidesatt fra myndighetenes side

SINTEF Ocean - SINTEF

SINTEF Fiskeri og havbruk har på oppdrag fra Nordisk ministerråd gjennomført en utredning med utgangspunkt i det forventede framtidige behovet for nye lokaliteter for oppdrett i Norden. Innledningsvis presenteres en kortfattet vurdering av de nordiske lands oppdrettssituasjon og potensiale SINTEF Fiskeri og havbruk Profil. Registrer deg i CV-database Legg til i jobbønsker Logg inn for å få full tilgang. Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere. SINTEF Fiskeri og havbruk ble nylig utropt til Årets bedrift på årsmøtet til leverandørbedriftenes bransjeorganisasjon. Æresbevisningen gikk institiuttet på grunn av den innsats de har gjort for å få til en sertifiseringsordning for flytende oppdrettsanlegg Teknologi akvARENA Verdensledende teknologi for bærekraftig oppdrett av fisk Teknologi akvARENA er en klynge av teknologiprodusenter, kunnskapsmiljø, organisasjoner og havbruksselskaper i Trøndelag Det var flere godt kvalifiserte søkere, og han er valgt blant svært gode kandidater, sier styreleder Reidar Bye i en pressemelding. Vegar Johansen ble ansatt i MARINTEK i 1998 og gikk over til SINTEF Fiskeri og havbruk da instituttet ble etablert i 1999

Fiskeri, Statistisk sentralbyrå Artikkel / 10. januar 2020 Norske båtar leverte fangst verdt 21,2 milliardar kroner i 2019 - ein auke på 1,5 prosent frå året før Sintef Ocean har arrangert konferansen Fishtech i Ålesund og Lofoten de siste syv årene, og tidligere har oppslutningen vært langt bedre. I år skulle ti foredragsholdere snakke om blant annet batteri- og hydrogenteknologi, stordata og hvordan teknologi kan gjøre at mer fisk bearbeides i Norge Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Sjømatnæringens betydning for andre næringer og for den norske økonomien om verdiskaping og ringvirkninger Foto: KASAVI for Profilgruppa . Teknologi for et bedre samfunn • Påstand nr 1: Bedrifter i sjømatnæringa (industri, oppdrett, fangstledd) skaper lik SINTEF har lenge hatt høy aktivitet på Frøya gjennom den storskala forsøksfasiliteten ACE. Etter avtale med de øvrige aksjonærene, har SINTEF Fiskeri og havbruk kjøpt alle aksjene og fusjonerer aktiviteten inn i avdeling for havbruksteknologi DATAINNSAMLING: Sintef har startet et prosjekt med å samle inn data fra fiskerne, som kanskje kan være støtteinformasjon til HIs bestandsestimeringer. Her fra økosystemtokt 2012 i Barentshavet. Foto: Gunnar Sætra/Havforskningsinstitutte

Bærekraftig og miljøvennlig fiskeri - SINTEF

Hvilke verdier skapes i fiskeri- og havbruksnæringen? - SINTEF

Prosjekter - SINTEF

Sintef Ocean AS vil samle forskning, laboratorier og ansatte som i dag ligger i instituttene Marintek og Sintef Fiskeri og havbruk samt avdeling for miljøteknologi i Sintef Materialer og kjemi. Alle de eksterne minoritetseierne støtter sammenslåingen og blir med som eiere i det nye instituttet SINTEF Ocean [930] Sammendrag Rapporten gir en oversikt over mengder med restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæringen i 2014, hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål

Går fra Sintef til Marine Harvest Stian Aspaas (33) begynner mandag i ny stilling i Marine Harvest Midt som biologisk kontroller ved settefiskanleggene. 15. april 2016 5:00 Oppdatert 14. april 2016 12:46 Av Anders Furuset. Aspaas er utdannet havbruksbiolog, og kommer fra en stilling ved Sintef Fiskeri- og havbruk,. Enheten har egen samordningsavtale innen HMS med SINTEF Fiskeri og havbruk ved Sealab, og følger gjensidig de gjeldende forskrifter og retningslinjer lokalt. Senteret er underlagt akvakulturlovgivningen. Det er utarbeidet egne HMS-retningslinjer i forhold til drift av sjøvannsanlegg og vannrensing,.

SINTEF Ocean [943] Sammendrag Rapporten gir en oversikt over mengder med restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæringen i 2015, hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål This is Kevin Frank by SINTEF on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. SINTEF Fiskeri og havbruk ansatteportrett - Kevin Frank on Vimeo SINTEF Fiskeri og havbruk ansatteportret

Vi har dominert havet i tusen år, helt siden vikingene utforsket verden i sine skip. Ingen kan bygge skip som Norge. Ingen er bedre enn oss til å bygge konstruksjoner som skal stå ute i storm og drittvær året rundt, flytende og forankret på store havdyp SINTEF Fiskeri og havbruk AS • Matbehovet vil øke med opptil 70 % fram til 2050 • Klimaendringer vil redusere matproduksjon i sårbare områder • Kortreist mat er klimavennlig, øker selvforsyningsgraden og matsikkerheten • Produksjon av mat som ikke trenger fôr er et utmerket klimatiltak Asplan Viak fiskeri og havbruk Klimakur 2030 klimaregnskap Laks SINTEF Sjømat Kontakter Ulf Winther, SINTEF Ocean AS (prosjektleder): 913 16 122 / ulf.winther@sintef.n fiskeri og havbruk: sikkerhet, analyser av bærekraftig teknologi Geir Johnsen Barentshavet (økosystem), organismer i havet, marin økologi, fotosyntese, fargepigmenter i organismer, marin optik

This is Erik Skontorp Hognes by SINTEF on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. SINTEF Fiskeri og havbruk ansatteportrett - Erik Skontorp Hognes on Vimeo SINTEF Fiskeri og havbruk ansatteportret Sintef fiskeri og havbruk (s. 5 i rapporten) at: Scenariene for rullerende gjennomsnittlig MTB viser en økt mengde laks i andre halvår sammenlignet med scenariene for dagens regime, maksimal økning er i størrelsesordenen 50 000 - 90 000 tonn. Dette er å betrakte som relativt sm C-Feed starter livet i leide lokaler hos Sintef Fiskeri og havbruk i Trondheim og vil i starten basere seg på innleid arbeidskraft fra dette instituttet. Selskapet vil levere yngel-fôret både i form av egg og ferdig klekkede krepsdyr. Siden 1997 har Sintef dyrket og forsket på hoppekrepsene (copepoder), og servert dem som yngel-fôr

Ringvirkningsanalyser for fiskeri- og - SINTEF

 1. SINTEF Fiskeri og havbruk AS Tromstrygdskolen 8 • Redusere risiko for ulykker • Fokus på risikovurdering og skadeforebyggende tiltak • Endre holdninger • Møte fiskerne der de er • Økt dialog med eiere og medlemmer • Lavere skadeprosent for deltakere (årsak/virking) Figur: T-skolen - eller ikk
 2. Dahle, Stine Veronica Wiborg; Svendsen, Eirik (SINTEF Fiskeri og Havbruk;A26068, Research report, 2014) Tre produkter fra Brynsløkken AS ble undersøkt i forhold til begroingshindrende overflate mot sykdomsbakterien Moritella Viscosa
 3. Fiskeribladet tilbyr nyheter knyttet til fiskeri og havbruk. Vi følger også norsk sjømat ut i den store verde

SINTEF-rapport: Kun fiskeri har større risiko for

Sintef Fiskeri og Havbruk har besøksadresse Brattørkaia 17 C, 7010 Trondheim i bydel Sentrum (Trøndelag). Selskapets firmanavn i Brønnøysundregisteret er Sintef Fiskeri og Havbruk. Det er registrert 129 ansatt(e) i bedriften.<br/><br/>Få tilsendt kontaktopplysninger, kart og veibeskrivelse for Sintef Fiskeri og Havbruk gratis til din mobil. Fyll inn ditt mobilnummer i feltet til høyre. Her finner du informasjon om ledelse og styret i SINTEF Fiskeri og Havbruk. Daglig leder, styreleder, styremedlemmer og eiere

David Kristiansen starter 1. oktober som forskningsleder for Havbrukskonstruksjoner på SINTEF Fiskeri og havbruk. Han har tidligere jobbet med marin IKT hos fiskeriavdelingen på instituttet i fire år, men går nå over til havbruksavdelingen hvor andre spennende oppgaver venter. David har bred erfaring fra havbruksnæringa. Han har doktorgrad i marin hydrodynamikk, med en avhandling om [ SINTEF fiskeri og havbruk) Utvikling i størrelse på merder og dimensjonering av anlegg . Det er en klar trend at merdene blir større. Hovedandelen av solgte oppdrettsenheter de siste år har hatt en omkrets på mellom 120 -160 m. I . Figur 2 og Tabell 1under er denne utviklingen illustrert Modellering av strøm, hydrografi og smittespredning i Midt-Norge. Strømkartleggingsprosjektet i Midt-Norge er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Fiskeri og havbruk AS, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Midt-Norsk Havbrukslag, gjennomført av SINTEF. Strømmodellen SINMOD ble brukt for simuleringene SINTEF Fiskeri og havbruk AS viderefører således ca. 20 % av sin omsetning til andre av gruppens institutter. Når SINTEF Fiskeri og havbruk AS inngår direkte i prosessen for etablering av den Den blå-grønne matalliansen, er dette fra vår side derfor å betrakte som om hele SINTEF-gruppen med sine mer enn 1700 ansatte er representert

Fagenhetene som vil bli samlet på Brattøra, er SINTEF Fiskeri og havbruk og SINTEF Marin. Marintek, det marintekniske forskningsinstituttet, vil fortsatt bli liggende på Tyholt. Men før 150 ansatte flyttes, skal det gamle og forfalne industribygget på 18 500 kvadratmeter rehabiliteres for nærmere 100 millioner kroner og bygges om til topp moderne forsknings-laboratorier Vegar Johansen er ansatt som ny administrerende direktør i SINTEF Fiskeri og havbruk og vil tiltre 1. Mars 2015. Dette skriver Sintef på sine hjemmesider: -Vi er meget godt fornøyd med at Vegar Johansen blir instituttets nye administrerende direktør Illustrasjon: Zsolt Volent, SINTEF Fiskeri og havbruk VIS MER «Laksebarn» - smolt - blir vanligvis satt rett i tradisjonelle not-baserte merder når de er rundt 100 gram store. De 200 000 settefiskene fra Smøla-bedriften, derimot, skal tilbringe hele ungdomstida i skjermede omgivelser i den lukkede merden

Foto: SINTEF Fiskeri og havbruk v/Eirik Svendsen VIS MER - Ettersom dette er et nytt forskningsområde har prosjektene hittil først og fremst vært bevisstgjørende, forteller Sunde. Dataene de har hentet inn skal nå brukes som grunnlag i fremtidige forskningsprosjekt SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Hvert år bidrar SINTEF til videreutvikling av 2000 norske og utenlandske bedrifter gjennom forskning og rådgivning SINTEF Fiskeri og havbruk takker Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond for støtten til å kunne gjennomføre dette prosjektet. Vi vil også takke utstyrsleverandører for utlån av utstyr, samt fiskeoppdrettere for at de har tatt seg tid til å teste ut utstyr

SINTEF Nord AS - SINTEF

 1. SINTEF Ocean vil med denne stillingen styrke sitt arbeid innen fiskevelferd og fiskehelse knyttet opp mot fiskeri- og havbruk, og Schrøder skal delta i oppbyggingen en kunnskapsplattform innen fiskevelferd, opplyses det i en pressemelding. I en kommentar til Kyst.no sier Schrøder at hun gleder seg til å starte i en spennende og utfordrende jobb
 2. Foto: NRKAkvaforsk på Sunndalsøra og SINTEF Fiskeri og havbruk skal samarbeide om forskning på havbrukssektoren
 3. dre, pelagisk er fremdeles best i klassen. Men selv om fiskeri har et lavt avtrykk har de allikevel store muligheter for å redusere klimautslippet
Samfunnsmessige konsekvenser av framtidig vekst i

Utvikling av mesopelagisk fiskeri, vil Norge være i front

Rapport SINTEF Fiskeri og havbruk - regjeringen

Se regnskapstallene til SINTEF Fiskeri og Havbruk her. Se alle detaljer fra regnskapet helt gratis. Omsetning, årsresultat, egenkapital og gjel NTVA, DKNVS og SINTEF utarbeidet i 2012 perspektivanalysen Verdiskaping basert på produktive hav i 2050. Rapporten viser at det i 2050 forventes en samlet omsetningsverdi fra de biologisk baserte næringene (fiskeri, lakseoppdrett, leverandørindustri, ingrediensindustri, tang og tare og lavtrofisk produksjon) på ca. 550 Mrd.kroner fiskeri; Sintef; Oslo 20120928. Fra kl 07 hver morgen kan man kjøpe fersk fisk og reker rett fra båten på Rådhusbrygga. Helene Kristoffersen er en av fiskerne som selger fra reketråleren oppkalt etter henne selv. Båten er en familiebedrift og selv har hun jobbet deltid som fisker i 12 år SINTEF Fiskeri og havbruk AS 3 Kampen mot groe - ingen ny kamp! Næringens egen handlingsplan for redusert utslipp av kobber fra norsk oppdrettsnæring (2001) Fokus fra miljømyndigheter (SFT), miljøorganisasjoner og fra andre. Norge, gjennom Nordsjøavtalen, har forpliktet seg til å redusere utslippet av kobber ti SINTEF Fiskeri og havbruk AS 2 Introduksjon! Prosjekt i regi av FHF : hva røkterne selv mener om teknologi og hva som evt. kan forbedres - som innspill til teknologiprodusenter.! Kartlagt og identifisert kritiske operasjoner - forslag til tiltak for å bedre teknologi! Mål: Bidra til sikre arbeidsplasser i norsk havbruksnærin

Oppdyrking av lakselus - SINTEF

Miljøregnskap for fiskeri- og havbruksnæringen i Norg

SINTEF Fiskeri og havbruk AS Innledning Noen FoU aktiviteter senere år hindre/redusere rømming 1. Torsk som rømmer - adferd til torsk. Flere prosjekt (2005 - 2010) (Forskningsrådet) - Adferd til torsk - hva gjør at torsk rømmer mer (Finansiert av Forskningsrådet SINTEF Fiskeri og havbruk AS Torsdag 7.april - Trygg mat - vårt ansvar 1 Autonome robotiserte vaskeløsninger for fiskeri og havbruksindustrien IPN - finansiert av Forskningsrådets BIA -Eirin Bar, Forsker SINTEF Fiskeri og Havbruk - Harry Westavik, Forskningsleder SINTEF Fiskeri og Havbruk RoboWas fiskeri Gründere vil Gemini.no utgis av Sintef og NTNU. Nettstedet inneholder allmennrettede forskningsnyheter om teknologi, energi og miljø, naturvitenskap, fisk og havbruk, nyskaping, helse, samfunn og humaniora. ISSN 0805-6285. Kontakt redaksjonen

Sintef - Fisk.n

Sammenlignet med andre land har Norge en relativt sett stor uavhengig instituttsektor. Mer enn 60 forskjellige forskningsinstitutter i Norge mottar statlig basisfinansiering, og det norske forskningsmiljøet står sterkere enn noen gang før.. Norske forskningsinstitutter er uavhengige institutter som primært driver med forskning, uten å være tilknyttet et universitet eller en høyskole SINTEF Fiskeri og havbruk AS. mar. 2012 - apr. 2015 3 år 2 måneder. Backoffice-medarbeider Butikkinvest AS. jul. 2010 - feb. 2012 1 år 8 måneder. Trondheim. Utdanning. Trondheim Økonomiske Høgskole Bachelor Økonomi og administrasjon, spesialisering innen organisasjon og ledelse. 2004 - 2009. NTNU Samfunnsøkonomi. 2003 - 2004 SINTEF Fiskeri og havbruk AS. jun. 2014 - jan. 2017 2 år 8 måneder. Fusjonert med MARINTEK til SINTEF Ocean AS i januar 2017. Økonomidirektør SINTEF. sep. 2005 - feb. 2006 6 måneder. Styreleder SINTEF Raufoss Manufacturing AS This is David Kristiansen by SINTEF on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. SINTEF Fiskeri og havbruk ansatteportrett - David Kristiansen on Vimeo SINTEF Fiskeri og havbruk ansatteportret

Sintef Ocean - Nyheter om teknologi i fiskeri og havbruk

NTNU Senter for fiskeri og havbruk (SeaLab) - NTN

SINTEF Ocean, SINTEF Industri, Østfoldforskning og Norner Research; Senterets hovedmål er å redusere plastavfall og tilhørende problemer i det marine miljø, som makro-/mikroplast og spøkelsesfiske, forårsaket av fiskeri- og akvakulturindustrien Vis Magne Idar Foosnæs' profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Magne Idar har 2 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Magne Idars forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Sintef har pekt ut 24 bransjer som kan bli viktige i Norge. Det er NHO som har bestilt arbeidet som en del av sin pågående prosjekt Veikart for fremtidens næringsliv. Her er rapporten. Forslagene fordeler seg over følgende områder: Helse, demografi og velferd. Matvaresikkerhet, bærekraftig jord- og skogbruk, fiskeri og havbruk og bioøkonomi SINTEF Fiskeri og havbruk AS Nyhetsbrev nr 4 - 2010 Robotisert lasting og lossing - Autolinefartøyet Geir II Autlolinefartøyet Geir Rederiet H.P. Holmeset AS får overlevert Geir II fra Fiskerstrand verft i slutten av August 2010.Det nye autolinefartøyet har bl.a. dieselelektrisk drift, dragerbrønn, nedsenkbar baugthruster og et nytt system for lasting og lossing av sorterte. Sintef Fiskeri og Havbruk . Fagseminar om bærekraftig emballering 2. mai blir det seminar om bærekraftig emballering og pelagisk løft hos NorgesGruppen på Skøyen. Annonse. Kontakt. Adresse: Grubbegata 14 0179 Oslo. Kontakt Dagens Perspektiv. Kontakt Dagligvarehandelen. Kontakt Velferd

SINTEF - Wikipedi

Liten alge fra Trondheimsfjorden kan bli framtidas vidunderkur for både fisk, dyr og mennesker. Forskerne ved SINTEF Fiskeri og havbruk har så langt testet stoffet Betaglukan fra algen på torskelarver, men utelukker ikke at stoffet også kan styrke immunforsvaret til mennesker Fiskinfo lar deg se redskaper som er registrerte hos Kystvaksentralen, samt laste ned forskjellige kart til din kartplotter. Du får også oversikt over dine abonnementer hos Barentswatch. Appen er fortsatt under utvikling, noe som kan medføre krasj og andre feil, men det jobbes med å forbedre dette Norge fisket og produserte hele 3,55 millioner tonn fisk og skalldyr i 2019. Av dette oppstod det cirka 964 000 tonn restråstoff, etter rensing og prosessering, hvor 84 prosent ble utnyttet. Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk fiskeri- og havbruksnæring, og det.

Alger og plankton - den nye oljen?

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansierin

Sintef; fiskeoppdrett; fiskeri; forskning; Av Knut H. Johansen. Publisert: 02. februar 2019, kl. 15:00 Sist oppdatert: 02. februar 2019, kl. 15:00. Artikkelen er over 1 år gammel Fiskegarn har lang levetid og gjør derfor stor skade på marint liv når de kommer på avveie. Det finnes eksempler på. Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er en status som kan gis til et forskningssenter i Norge, etter søknad. SFI-ordningen ble første gang utlyst i juni 2005. Et SFI etableres for en periode på maksimalt åtte år (fem + tre). Senteret skal være tilknyttet en forskningsinstitusjon, som er vertsinstitusjon for senteret Fiskeri- og miljøinteressene blir den store taperen Havsul I prosjektet viser at fiskeri- og miljøinteressene blir oversett og/eller bevisst tilsidesatt fra myndighetenes side. Føre-var prinsippet knyttet til gyteområdene for norsk vårgytende sild (NVG-sild) utenfor Mørekysten har verken blitt utredet eller vært et sentralt tema i noen deler av prosessen

Runddorg og garnfiske på dagsorden | Kystmagasinet
 • Sat anlagen test.
 • Wohnung mieten leer.
 • Spanisch lernen wiesbaden.
 • Youtube bibelfilme deutsch.
 • Taz hamburg praktikum.
 • Verdensrekord styrkeløft.
 • Ulvespor i snø.
 • The blacklist season 5 watch online free.
 • Formel 1 26.11 2017.
 • Eksamensvakt 2017.
 • Monark elcykel batteri.
 • Kake med blomster.
 • Simpsons movie avatar.
 • Harstad film.
 • Salomos testamente.
 • Zypresse begegnungen.
 • Hostmedicin receptbelagd.
 • Lønnstrinn ntnu.
 • Vi er så få her i landet.
 • Brass i jazzen synonym.
 • Pyelonefritt.
 • Rennsteiglauf 2018 anmeldung.
 • Royal exclusiv mini bubble king 180.
 • Charlotte emmerson.
 • Amfi råholt åpningstider påsken.
 • Gymball med pumpe.
 • Utklippstavlen.
 • Audi a4 allroad 2013 test.
 • Das supertalent ganze folge.
 • Reifen recycling anlage kaufen.
 • Rallarvegen ofotbanen.
 • Helsefremmende arbeid cappelen damm.
 • Suicide squad barn.
 • Mark cuban alexis sofia cuban.
 • Lucero cuéntame.
 • Befolkning migrasjon og urbanisering.
 • Hemkörning stockholm.
 • Meine stadt essen.
 • Python calculator example.
 • Fibo trespo tykkelse.
 • Dai abkürzungen antike autoren.