Home

Nynorsk skrivemåte

Lær deg å skrive nynorsk: Nynorsk skrivemåte. Lær deg å skrive nynorsk: Sist oppdatert 13. aug. 2016. Redaksjonen . Redaksjonen. Les mer om: Nynorsk. (StudentTorget.no): 1. Anten a-infinitiv eller e-infinitiv. 2. Me og vi er. Denne konstruksjonen høyrer ikkje heime i nynorsk. Aktiv form er ofte betre. Sjølv om passiv i nynorsk er fullt mogleg, som vist ovanfor, bør du tenkja på at uttrykksmåten ofte vil bli like god eller betre om du nyttar aktiv og dermed klårgjer kven som handlar: Vi behandlar alle søknader konfidensielt. Vi tek kontakt først etter nærare.

Nynorsk skrivemåte - StudentTorget

 1. NYNORSK Nynorsk og bokmål er to variasjoner av norsk. Både nynorsk og bokmål er skriftspråk, og alle dialektene ligger et sted mellom dem. Det er altså (nesten) ingen som snakker ren nynorsk eller bokmål. Her kan du se noen av de viktigste forskjellene i grammatikk, vokabular og staving mellom de to skriftspråkene
 2. (av III rett) tradisjonell eller offisielt fastsatt skrivemåte for ordene i et språk tradisjonell eller offisielt fastsatt skrivemåte for ordene i et språk Resultat pr. side 1 5 10 20 30 40 50 10
 3. Ordtilfanget i nynorsk er ulikt ordtilfanget i bokmål. Det er ikkje noko skarpt skilje mellom dei, for størsteparten av orda er felles for nynorsk og bokmål. Likevel er det visse skilnader, og når vi skal skrive nynorsk, er det vel så viktig å gjere seg kjend med dei nynorske orda som å lære seg den nynorske grammatikken
 4. skrivemåte på nynorsk. Vi har én oversettelse av skrivemåte i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale
 5. skrivemåte på bokmål. Vi har én oversettelse av skrivemåte i nynorsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale
 6. Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Revisjon av ordbøkene. En større revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka er i gang ved Universitetet i Bergen. Arbeidet ble påbegynt i 2018 og skal være fullført i 2023. Les mer om Revisjonsprosjektet her

Aktiv og passiv - Språkråde

KV- i staden for HV i mange ord kva, kvifor, kvit, kvile, spørjeord begynner med k; kva, kvar, kven, kvifor, korleis, kva for ein, - der bokmål har endinga -som - blir det på nynorsk -sam (einsam) -ar-ending i mange ord (lærar, arbeidar, elektrikar..) - i presens partisipp e Ivar Andreas Aasen var ein norsk språkforskar og diktar. Han samla inn og systematiserte dialektar og skapte det han kalla landsmålet, og la såleis grunnlaget for det moderne nynorske skriftspråket. Han har blitt karakterisert som ein av dei største norske språkforskarane og er grunnleggjaren av norsk dialektologi. Skriftspråket i Noreg var lenge dansk, men på 1830-talet starta ein. skrivemåte oversettelse i ordboken norsk bokmål - norsk nynorsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Diftong kv- Nynorsk har diftong i mange ord. (Somme av desse orda kan ha diftong i bokmål òg) kvit, å kvile, å kviskre, kvar Dessutan i spørjeord! Hugsar du dei. Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå.

Vurder om du heller kan bruke et annet ord, og slå opp dette. Mange ordlister har en Tilleggsliste. Der finner du bokmålsord som ikke kan brukes på nynorsk, med forslag til nynorsk skrivemåte. Husk å slå opp ordet som foreslås slik at du bøyer og bruker det riktig. Til slutt i avsnittet forklarer vi også bokstavendringer i nynorsk komité m (bokmål/nynorsk), c (riksmål) alternativ skrivemåte av komite; Grammatikk . Bøyning (regelrett substantiv hankjønn, med eller uten aksent i bøyningsformer) Entall Flertall ‌ Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestem

Lær definisjonen av skrivemåte. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene skrivemåte i den store norsk bokmål samlingen Finn synonymer til skrivemåte og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett

Nynorsk- og Bokmålsordboka. Merket [B] i listen under; Korrekturavdelingen.no - de vanligste skrivefeil; Riksmålsforbundets ordliste. Merket [R] i listen under; Norsk ordbok (Tor Guttu) - I ordboken finner du skrivemåte og bøyningsformer i moderat bokmål og moderne riksmål. Merket [BR] i listen under. 0- Kva er rett skrivemåte på nynorsk: Vatten Vatn. 10/10 Kva er rett? Det er sjeldan han ser sola. Det er skjeldan han ser sola; A B. Ditt resultat. Du må svare på alle spørsmålene først En slik skrivemåte kan gjøre teksten oppstykket å lese. I kombinasjon med at mange av setningene starter med det personlige pronomenet Jeg, får språket et naivt og barnlig preg. Samtidig er dette en kunstnerisk utforming av språket som setter leseren inn i en viss stemning gammal (bokmål/nynorsk) alternativ skrivemåte av gammel; Grammatikk . Samsvarsbøying (uregelrett) Ubestemt Bestemt Entall Flertall Hankjønn Hunkjønn Intetkjønn gammal: gammal: gammalt: gamle: gamle (bokmål/nynorsk) Gradbøying (uregelrett) Positiv Komparativ Superlativ gammal: eldre: eldst (bokmål/nynorsk I 2012 fekk vi ei ny skrivenorm for nynorsk. Nå finst det ikkje lenger såkalla sideformer - alle formene som står i ordlista, er hovudformer. Mange ord har nå berre éin rett skrivemåte i nynorsk. Før kunne elevar for eksempel velje mellom berre og bare, eller mellom nokon og noen. Nå må det heite berre og nokon

Nynorsk som sidemål. Thinkstock Dei fleste ord er felles for nynorsk og bokmål, men det kan vere nokre skilnader i bøying og skrivemåte. For å meistre grammatikk og rettskriving kan du få god hjelp om du brukar ei ordbok, men det mest elementære må du likevel kunne Nynorsk; Tett p å; Øverom Velg setningen med korrekt skrivemåte I 7 Del ordene ved å sette inn bindestrek på rett sted 8 Trekk strek mellom ordene slik at det blir sammensatte ord 9 Velg setningen med korrekt skrivemåte II 10 Importord: fremmedord og. Skriverammer 31. desember 2015 | Print ut. Å gi rammer for skriving betyr å gi elevene stillaser slik at de kan utvikle sin skrivekompetanse.. Skriverammer er støttestrukturer som synliggjør for elevene hvordan den ferdige teksten kan se ut. Skriverammene strukturerer innholdet i teksten og kan i tillegg gi hjelp i form av setningsstartere, bindeord og setningsmønstre Nynorsk - drilloppgaver. Verb. Nynorsk - minigrammatikk; 1. Verb som endar på -st; 2. Nemn eit språk som bruker etymologisk skrivemåte. Engelsk og dansk er språk som brukar etymologisk skrivemåte, altså som legg vekt på opphavet til ordet, meir enn på uttalen av ordet Den nynorsken som ein god del av oss vart lærd har vert eit offer for visse språkreformar som gjorde forskjellen på nynorsk og bokmål meir strengare, De må lære seg en ny skrivemåte når de allerede sliter med bokmål. Ellers så er det greit med litt ekstra språkkunnskaper,.

Nynorsk Analyse/tolkning. Soga om Gunnlaug Ormstunge. En del stavefeil, men analysen er bra. Karakter: 5 (Fikk svak 5 pga litt dårlig nynorsk) Nynorsk Analyse/tolkning. Gunnlaug Ormstunge. Referat av Gunnlaug Ormstunge.. I 1929 blei det vedtatt at landsmålet fra da av skulle kalles nynorsk. Riksmålet fikk navnet bokmål. På 30-tallet hadde Arbeiderpartiet regjeringsmakt i Norge. De hadde et klart mål med språkarbeidet: Gjennom språkreformer skulle bokmål og nynorsk smelte sammen til én felles målform - samnorsk Hej norske typer! TV-kanalen 'DRK' har i denne uge 'Nordisk uge' og i dag handler det om Norge og norsk.. Det fik mig til at tænke på, at jeg aldrig helt har fået styr på det der med nynorsk og bokmål. Jeg har altid bare fået at vide, at der er to sprog, og så ved jeg, at bokmål vist nok er dét, der bliver brugt mest

# Samme skrivemåte på bokmål og nynorsk. # Norvagiserte substantiv, verb og adjektiv skal ha tradisjonelle norsk bøyningsendinger # Når en norvagisert ordform har vært tillatt i 20 år, bør det vurderes å gjøre den til eneform. # Ord med uttale ff av utenlandsk gh får skrivemåte med ff:. Latin likte jeg, tror ikke den er så vanskelig. Men så har jeg et komplisert, grammatisk morsmål. Han studerer norrøn nå så han liker nok gramatikalske regler Velg riktig skrivemåte av ordene. Velg riktig skrivemåte. Sett sammen ord og betydning. Velg enkel eller dobbel konsonant. Marker ord med dobbel konsonant. Sett inn ord. Dra ord til bilde. Forrige Velg enkel eller dobbel konsonant Velg riktig ord i setningen. Det er. Danmark har jo en helt andre grammatiske regler enn Norge, da, bare for å ha sagt det, i tillegg til andre ord, da. Jeg har aldri hatt noe problem med å forstå nynorsk, jeg begynte med nynorsk i niende klasse, men før det har jeg heller ikke hatt noe problem med å lese eller forstå nynorsk Nynorsk som betegnelse på en av våre to offisielle målformer 2. Betegnelse på den form av norsk språk som kommer etter gammel norsk og mellomnorsk. Ordtilfang = I stor grad særnorsk (vanligvis dansk skrivemåte) Rene norske ord framsto i norsk form Syntaks = I stor grad særnorske trekk.

Bokmålsordboka Nynorskordbok

 1. Norsk er et nordisk språk i den germanske gruppa i den indoeuropeiske språkfamilien. Den er det offisielle språket av Norge, og rundt 5,3 millioner mennesker snakker den som morsmål. Når det gjelder skriftspråk, finnes det to offisielle målformerer: bokmål og nynorsk. Begge språker bli såne siden likestillingsvedtaket av 12. mai 1885, når nynorsk, før 192
 2. Start studying Hugsereglar for nynorsk skrivemåte. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 3. Ukens sitat. Nynorskfolk har lett for å meine, at det berre er nynorsk som er «norsk», men det er ikkje - og har aldri vore - sant. Riksmål og bokmål er like kjært for dei som ser dette som sin språkarv som nynorsk for dei hine, og i alle høve så har både norsk og dansk mål om lag same røter i norrønt mål
 4. ativet hvilken på bokmål: Kva/Kva for ein film såg du
 5. nynorsken skil seg frå bokmålet ikkje berre gjennom rettskriving, men òg gjennom stil og syntaks (jf. Gjelsvik 1950). Kan vi t.d. tale om ein spesiell nynorsk skrivemåte med særeigne tekstnormer? Kva går i så tilfellet den skrivemåten ut på? Og kva er det som skal til for at skrivemåten skal vere bra

Minigrammatikk - Språkråde

Prosjektorganisasjonen Norsk Ordbok 2014 vart formelt lagd ned då siste band av det trykte verket vart send til forlaget, men Universitetet i Bergen set pris på at forskarane som var knytte til ordboksprosjektet, bidreg med kunnskapsoverføring til det miljøet som tek over ansvaret for drift, vedlikehald og utvikling av Norsk Ordbok-ressursane Skrivemåte for ulike tegn. Skrivemåte for ulike tegn. Prosenttegn (%) Skriv prosent med bokstaver i løpende tekst: Skråstrek kan vise alternativ: ja/nei, bokmål/nynorsk, og/eller, kommer / kommer ikke. Skråstrek kan brukes med bindestrek: ja/nei-spørsmål, inn-/utlogging Nynorsk grammatikk: PDF som forklarer betydningen av skrivemåte: Nynorsk grammatikk: Drevet av Moava | Lenker for lærere | Lenker for elever | Lenker for foreldre | Personvern og cookies. Dei er plaga av den språklege husmannsånda og då er like greitt å la engelsken, eller annan utanlandsk skrivemåte, råde. Med den haldninga går det fort nedover med norsk i det heile, både bokmål og nynorsk Nei, nettopp. Og no må vi gje nynorsken attende til bønder og bilmekanikarar og journalistar. Det gjer vi på denne måten: Vi vedtek ein normal utan sideformer og klammeformer. Berre ein einaste skrivemåte er rett. Alle andre er feil. Og så gjer vi prinsippvedtak om at denne normalen skal vere uendra i hundre år. Nei, fem hundre år

skrivemåte på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse

skrivemåte på bokmål Nynorsk-bokmål oversettelse DinOrdbo

Korona eller corona? VG og Dagbladet skriv feil, meiner Språkrådet. Fleire aviser trassar Språkrådet si anbefaling. - Ser ingen grunn til å endra frå ein internasjonal, etablert skrivemåte, seier Dagbladet Nynorsk grammatikk. Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler Knut E. Karlsen har studert korleis folk faktisk skreiv nynorsk før 1901. Foto: Språkrådet. Karlsen er tilsett som rådgjevar i Språkrådet og disputerte nyleg ved Universitetet i Agder med ei doktoravhandling om korleis landsmålet, som frå 1929 heiter nynorsk, såg ut før det vart innført ein standardisert skrivemåte i 1901 Nynorsk er et nylig laget språk som en liten gruppe har adoptert..

Nynorsk Bokmål Før 1885 hadde norsk bare én offisiell målform, og dette skriftspråket var i alt det vesentlige identisk med dansk. Språket gikk under forskjellige navn, men ble på 1800-tallet stort sett bare kalt norsk. Gjennom Ivar Aasens arbeid med å skape språket landsmål ble det etablert en situasjon med to skriftlige målformer. I 1885 fattet Stortinget et vedtak der det bad. Sentrale punkt i nynorskmodellen på Holmlia • Nynorskopplæringa skal ta til om hausten på 8. steg • Vektlegging av nynorsk skrivemåte (formverk) og korte skriveoppgåver på 8. steg. Skrives 'staten' med liten eller stor forbokstav? Hva med 'regjeringen'? Skal forkortelsen 'kr' ha punktum? Hva med 'ca.'? Hvordan er rekkefølgen av tegn i tilknytning til anførselstegn? Er '50 års dag' en akseptabel skrivemåte, eller må det hete '50-årsdag'? Rett norsk kan skrivereglene: kommasetting og annen tegnbruk, punktoppstillinger, formelle regler for brevoppsett, forkortelser osv Sundagstipset: I den nye ressurssen vår om kreativ skriving finn de enkle oppgåver og tips til ulike måtar å starte ein skriveprosess på Skriv rett 1-3 for mellomtrinnet øver inn rett skrivemåte gjennom varierte oppgaver. De vanligste rettskrivningsproblemene blir behandlet, og heftene har egen fasit for selvkontroll. Innenfor hvert tema har oppgavene stigende vanskelighetsgrad. Heftene er frittstående og selvinstruerende

Hva Var Vel Livet Uten Deg - Inger Jacobsen Og Thore

Apertium En fri/åpen kildekode maskinoversettelsesplattfor

Det Norske Teatret har det breiaste teatertilbodet i landet med musikalar, klassikarar, humor og nyskapande teater Nynorsk grammatikk. Oppgåver nynorsk. Sjangre. Skriveøkt nynorsk uke 6. TENTAMEN DEL 2. TENTAMEN NOVELLEANALYSE. AVISUKE INNLEVERING. Analyse av Matt 18.20. Novellen Matt 18.20. Å analysere noveller. Skrivekonkurranse høst 2018. Regler og oppgaver forvekslingsord på norsk. Fagdag i norsk. Innlevering fortelling uke 46. Innlevering.

Video: Skrivemåte - Språkråde

Skråblikk og generaliseringer; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik Sammenlignet med Danmark og Sverige har dialektbruk i Norge en sterk stilling. I filmen forteller Amie om dialektmangfoldet og om bakgrunnen for at det finnes to skriftlige varianter av norsk, bokmål og nynorsk. Oppgaver . Før du ser filmen. Hva synes du kjennetegner norsk språk når det gjelder uttale, ord og skrivemåte Nynorsk stel viktig tid frå norskfaget, og gjer at norskelevar stillar svakare i konkurranse med det globale verdsamfunnet. Gå til sidens hovedinnhold For det andre går all den tida vi nytter til å lære oss nynorsk grammatikk og skrivemåte ut over bokmålkunnskapane våre

nynOrSK. Forord Denne brosjyren er ei innføring i namnsetjing av gater og vegar (adresse-namn). adressenamnet, men med ein skrivemåte som ikkje er registrert i SSr, må det reisast namnesak om skrivemåten av namnet i primær-funksjonen før det kan nyttast som del av eit adressenamn Mange av orda på nynorsk, som har ein anna skrivemåte enn på bokmål, er det ofte enkelt å skrive feil. Lista kan bestå av til dømes desse orda: være blir til vere, ikke som blir til ikkje, bare som blir til berre og mykjer meir Nynorsk grammatikk - teori. Nynorsk grammatikk - teori; Nynorsk grammatikk - test deg sjølv. Verb. 1. Verb som endar på -st ; 2. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk; 3. Verb som er sterke på bokmål og svake på nynorsk ; 4. Verb som er sterke på nynorsk og svake på bokmål; 5. Verb som er sterke på nynorsk og svake. Verba vi kallar sterke verb, har ikkje ending anten i presens eller i preteritum. Dei har dessutan vokalskifte i ulike tider: finna - finn - fann - har funne koma - kjem - kom - har kome Tidlegare kunne dei sterke verba ha ending i presens: finner, kjemer. Den forma er teken bort i de Du er her: Hovudsida > Tema vg3 > Tema vg3 > 6 (Språkdebatt og språkpolitikk 1900-2007) > OPPGÅVER > Faktakoplingar > Ord og skrivemåte Logg inn - Registrer deg KAP

Kontakt Påbygging (kap

Språkråde

Typisk nynorsk - Nynorsksentere

Stor eller liten forbokstav. Mange er usikre på når man skal bruke stor og liten forbokstav. Her følger en kort oppklaring. Lenger ned på siden finner du en liste over navn og ord man kan være usikker på om skrives med stor eller liten forbokstav. Se også en artikkel om hvor vanskelig det kan være å skrive egennavn riktig Nok om det, nynorsken har en annen klang enn bokmål, og har en stor fordel i at det er færre stavelser i noen viktige bøyninger i viktige ordklasser (som presens av sterke verb og flertall av ulike typer substantiv), noe som forklarer at så mye oversatt poesi er oversatt til nynorsk Kva heiter det på nynorsk? Kapitlet Kva heiter det på nynorsk? handlar om: å forstå bakgrunnen for kvifor vi har nynorsk; kjenneteikn ved nynorsk skrivemåte; Her finn du oppgåver knytte til desse temaa Skrivemåten litl(e) blir nok ikke oppfatta som en lydnær skrivemåte, snarere som ei sær nynorskform. Siden skrivemåten finnes i nynorsk, som i dag er lite brukt i Nord-Norge, spiller nok de utbredde negative holdningene til nynorsk inn på vurderinga av skrivemåten litl(e) i stedsnavn Som oftast har vi ikkje den val fridommen på nynorsk. I dei fleste høve der ein kan velje fast eller laus samansetning på bokmål, skal det vere laus samansetning på nynorsk. Aktiv eller passiv? Aktiv skrivemåte gjer språket meir levande og konkret enn . skrivemåte, t.d.

Språkhistorien etter 1830 Språkdebatten endrer seg gradvis fra å dreie seg om språkets navn til å bli en stid om språkets innhold. Vi får etter hvert to ulike skriftspråk i landet, dansk-norsk riksmål og landsmål, som senere får betegnelsene bokmål og nynorsk. Striden mellom disse to om hvilket som skal foretrekkes som norsk skriftmål, raser fram til i dag Telemark mottok jeg brev på både bokmål og nynorsk. Jeg vet ikke om det var min gode oppdragelse eller om det var på bakgrunn av et eller annet regelverk, men jeg hadde som vane å besvare skriftlige henveldelser med samme målform som stod i brevet jeg mottok. Når jeg mottok brev på nynorsk, så besvarte jeg på nynorsk, selv om je Jeg prøvde å finne en måte å få repetert alle bokstavene på hver dag; både bokstavlyd, skrivemåte og gjenkjenning. Dermed poppa denne plakaten ned i hodet mitt. Bokstavplakaten er en oversikt over alle de små bokstavene vi skal lære frem til jul (med unntak av de vi sjeldent bruker: x, y, z, c, w, q)

1929 - Nynorsk. Frå 1929 skifta landsmålet namn til nynorsk. 1917 - Innføring av sideformer. som bygde på ei systematisk innsamling av norske ord. Boka er skriven på dansk sidan det ikkje var utvikla ein norsk skrivemåte enno. 1848 - Det norske Folkesprogs Grammatik Nynorsk: a - endelse i hunkjønnsord og a-endelse i intetkjønn. Bokmål: Særnorsk skrivemåte i mange ord: fram/sju/bjørk. Økt bruk av diftonger: lauv/stein. Det ble også innført obligatoriske a-endelser i hunnkjønnsord. 1940-1945-> Okkupasjon. Vidkun Quisling innførte rettskrivningsarbeid. Dette var viktig for holdningen til nynorsk. I 1929 ble det vedtatt at landsmålet fra da av skulle kalles nynorsk, mens Riksmålet skulle kalles bokmål. På 30-tallet hadde Arbeiderpariet regjeringsmakta i Norge. De hadde et klart syn på språkdebatten og mente at gjennom språkreformer skulle bokmål og nynorsk smelte sammen til én felles målform - samnorsk Du har lest bøkene, bestemt deg for tema og tror at alt er i boks, men det er nå arbeidet gjenstår. Du må lese alle bøkene en gang til, for det er et konkret spørsmål du først må stille teksten, så skal du gå på jakt etter svar Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os

Bokmål: Endring av skrivemåte for å få samme form som nynorsk; brøite ble til brøyte, fjerning a konservative valgfrie ordformer; nu ble nå. Det ble også innført obligatoriske a-endelser i hunkjønnsord. Nynorsk: Det ble innført a-endelse i hunkjønnsord og intetkjønnsord. 1940-45 - Andre verdenskri Se på illustrasjonene, høre/øve uttale, se skrivemåte, veksle på morsmålet, norsk og andre språk; Bruke Bildetema for å lage fagtekster. Lage memoryspill og ordkort. Finne og skrive ned definisjoner på utvalgte bilder/begreper. Elevene lager egen ordliste med illustrasjoner. Lage lettleste bøker i emnene i temaene Gir deg offisiell rettskrivning for bokmål og nynorsk, samt oversettelser begge veier mellom bokmål og nynorsk. Bokmål-nynorsk ordbok inneheld bokmålsord som vanlegvis ikkje blir brukte i nynorsk, eller som har ein annan skrivemåte. Innhold i ordbokpakken: Bokmål rettskrivningsordbok m/nynorsk; Nynorsk rettskrivingsordbok m/bokmå

I dette innlegget skal vi skrive om typiske kjennetrekk ved nynorsk skrivemåte. Kjennetrekk: Mange nynorske ord har diftong: Diftong er når to vokaler er ved siden av hverandre, som f.eks. h ei m, m ei r og l au rdag. Nynorsk har « j « i endel ord: f.eks. ikk j e, vel j e og tenk j e Å samanlikne nynorsk og bokmål < FORRIGE NESTE > Refleksjonssamtale. Når elevane les tekstar på både bokmål og nynorsk om same tema i dine fag, har du som lærar ein unik sjanse til å vise dei likskapar og ulikskapar mellom fagomgrep og skrivemåte på bokmål og nynorsk

Kreativ skriving - Nynorsksentere

Arbeidet med rettskrivingsnorma starta då Sylfest Lomheim var leiar i Språkrådet. Han meiner at den nye norma vil gjere det lettare for alle som skal lære seg å skrive nynorsk. Lomheim er veldig nøgd med norma, men er klar over at det er mange syn på kva som er rett skrivemåte. Han rekna ikkje med at norma ville bli innført utan debatt Skrivemåte. Som med dei fleste andre måleiningar, skal det vere mellomrom mellom verdien og eininga: 200 °C. Viss det framstår frå konteksten at det er snakk om grader Celsius, er det òg mogeleg å skrive kortforma 200º, og i såfall skal det ikkje vere mellomrom føre gradsymbolet.. Det er vanleg å skrive eininga som to teikn: gradsymbolet (Unicode: U+00B0, HTML: °) følgd av ein.

Portrett av tre unge damer trolig fra Bjellandsområdet

Nynorsk grammatikk - Portfoli

3.4.3 Velg riktig skrivemåte; 3.5 E eller æ? 3.6 O eller å? 3.7 O eller u? 3.8 K eller g? 3.9 Stum d og t? 3.10 I ett eller to ord? 3.11 Orddeling; 3.12 J-lyden; 3.13 Kj-lyden; 3.14 Sj-lyden; 3.15 Tegnsetting; 4 Grammatikk for elever som har nynorsk som sidemål. 4.1 Substantiv; 4.2 Adjektiv; 4.3 Verb; 4.4 Pronomen; 4.5 Preposisjonar; 4.6 Ordva Norwegian Nynorsk Etymology . From Late Old Norse máti, from Middle Low German māte, from Proto-Germanic *mētō. Cognate with Dutch maat, German Maß, Mass (Switzerland, Liechtenstein), German Low German Maat, Moot. Pronunciation . IPA : /moːtə/ Noun . måte m (definite singular måten, indefinite plural måtar, definite plural måtane I elevenes skriving blir disse høyfrekvente ordene også brukt ofte. Høyfrekvente ord som har en annen skrivemåte enn slik de uttales (jeg, er, og) er spesielt viktig at man lærer, for å kunne bruke mer tid på utvikling av innhold, struktur og andre stavemønstre. Dette opplegget kan brukes med både store og små

Skriveregler og råd om rettskrivning og tegnsetting

Samme skrivemåte på bokmål og nynorsk. Norvagiserte substantiv, verb og adjektiv skal ha tradisjonelle norsk bøyningsendinger Når en norvagisert ordform har vært tillatt i 20 år, bør det vurderes å gjøre den til eneform. Ord med uttale ff av utenlandsk gh får skrivemåte med ff: rough > røff, tough > tøf På nynorsk høres og ser det iallefall best ut å bruke dersom. Eg har skrive nynorsk i snart 20 år, og synest at dersom ser og høyrest mykje betre ut enn viss. Ved å bruke dersom unngår ein også slurvefeil der ein blandar hvis og viss, mykje enklare å bruke ord ein skjønar og er fortrulege med Nynorsk: les romanutdraget «He ilag galskap» s.78-80, gjer oppgåver s. 80 og omset eit avsnitt frå teksten Bok/forfatter-hefte: skriftlig innlevering (noen klasser) på it`s innen fredag. 48 - innholdet i min valgte bok slik at jeg kan presentere den muntlig og skriftlig. - kjennetegn ved nynorsk skrivemåte Vi skriver og lager hefte: Roma

Typiske trekk ved nynorsk skrivemåte by ANITA ÅSHEI

Kranavegen en nynorsk Detaljer Publisert 19. april 2008 Leser skriver til BN De nye anvisningskiltene ifm. stenging av Kranaveien er en provokasjon, og jeg her og ikke et bevisst forsøk på snikinnføring av ny-norsk skrivemåte. Skiltet må rettes omgående ! Hilsen irritert kristiansunde Kjøp Ivar og eg fra Bokklubber Denne boken har fire deler: introduksjon til hva nynorsk er, tekster av ymse slag som lærer deg nynorsk skrivemåte og grammatikk, sjangerdel hvor du øver lesing og skriving av mange ulike teksttyper, og en test deg selv-del

Ivar Aasen - Store norske leksiko

Elevar med nynorsk som hovudmål gjer det betre på nasjonale prøver enn bokmålselevar. Fleip eller fakta? , Karakteren i sidemål tel mindre på snittet enn karakteren i hovudmål. Fleip eller fakta?, Kor lenge har nynorsk og bokmål vore likestilte målformer i Noreg? a) I ca. 50 år. b) I ca. 150 år. c) Sidan norrøn tid., Bokmål er basert på dansk, og nynorsk er basert på norske. Eit sentralt problem i den teknologien som ligg bak søkemotorane, er at dei søker på stikkord utan å ta omsyn til skrivemåte eller tema. Derfor finn dei ofte ikkje sentral informasjon. Nynodata har utvikla eit norsk temasøk, med synonymsøk og parallellsøk for bokmål og nynorsk

På telttur med sykkel til Storesand, GrimstadKommunikasjon og kultur - Tekstlingvistikk - NDLASkoleplanting Manneråk ØyslebøTirsdag – WikipediaFamilieportrett Olav, Svanhild, Helga og Trygve BjerlandGruppebilde på Haraldstad (samme bilde som 1507

IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin I hvert oppslag arbeider elevene etter en trinnvis modell hvor de gjør seg kjent med skrivemåte, oppbygning og språkbruk og arbeider med å produsere tekster selv. Boka inngår i serien Skriving pågår som dekker 5.-7. trinn. Skriving pågår Lærerveiledning Skriving pågår Lærerveiledning er et unikt hjelpemiddel i skriveopplæringen Det siste er korrekt skrivemåte for dyr lege i tydinga ein lege som tek seg godt betala. Uttrykka nedanfor får ulik tyding med særskriving og samanskriving: Dette er altfor dyrt! Han gjer alt for henne. Ifølgje bruksrettleiinga skal skapet monterast slik. Dei kom i følgje til festen Kjøp 'Nasjonal eller internasjonal skrivemåte?, om importord i seks nordiske språksamfunn' av Helge Omdal fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978827099490

 • Salsa de queso para pasta.
 • Mini countryman hybrid.
 • Dartrix learnset.
 • Nini stoltenberg axel stoltenberg.
 • Stadt greifswald stellenangebote.
 • Sommerhus med pool sønderjylland.
 • Kiwi fjellbo.
 • Musikpark ludwigshafen muttizettel.
 • Mercedes amg c63 preis.
 • Krach um jolanthe komödienstadel darsteller.
 • Mac back slash.
 • Garmin head up display.
 • Fahrrad club augsburg.
 • Bengal katt bilder.
 • Wohnung koblenz metternich kaufen.
 • 1 gigabyte = megabyte.
 • Strømbrudd sotra.
 • Lenningen fjellstue webkamera.
 • Hormonspiral gravid utenfor livmoren.
 • Kjendisrestauranten mathallen.
 • Rogalandsbunad.
 • Roman numerals converter.
 • Bø folkehøgskole.
 • Hurtigtaster windows 10.
 • Oppføre kryssord.
 • Personlighet eksempel.
 • Katniss everdeen hair.
 • Best stand up comedians.
 • Lenormand große tafel deuten online.
 • Bartre i usa.
 • Grunnmursplater stein.
 • Sonderpädagogik studium nrw.
 • Gammel tingplass på island.
 • Innboforsikring fagforbundet.
 • Anwaltsverzeichnis sachsen.
 • Bilbatteri prisjakt.
 • Premier league 2014/15.
 • Swix genser herre.
 • Patellaluksasjon hest.
 • Unfall a66 hanau.
 • E6 moss.