Home

Karaktergennemsnit jura ku kandidat

Kandidat i jura - Københavns Universitet - ku

Kandidat i jura Vil du identificere de juridiske problemstillinger, der opstår, når samfundet ændrer sig, og vil du være med til at finde de løsninger, der er behov for? Så er kandidatuddannelsen i jura det rette valg for dig Bachelor i jura - Aalborg Universitet *Som retskravsbachelor skal du starte på din kandidatuddannelse senest tre år efter, du har afsluttet din bacheloruddannelse. Dvs. at der kan gå op til tre år (plus nogle måneder) fra du har bestået din bachelor, til du starter på din kandidatuddannelse uden du mister dit retskrav Find konkrete evalueringsresultater, vurderinger samt studiestatistik. Resultater og statistik. Det Juridiske Fakultet lægger stor vægt på gennemsigtighed og offentliggør så meget evalueringsmateriale som muligt Karaktergennemsnit for bachelorprojekter. 2013-2020. Karaktergennemsnit for kandidatspecialer. 2013-2020. Karakterfordeling på enkelte kurser Fordeling af karakterer på alle kurser siden sommer 2009 findes her. Karaktergennemsnit før 2013. Skriv til kontakt-email (nederst til højre), hvis du har brug for tal før 2013

Vil du have en kandidatuddannelse fra Københavns Universitet? Der er mere end 100 uddannelser. Få information om bl.a. uddannelsens opbygning, optagelse og undervisning Følg kandidat- eller bachelorfag på Åbent Universitet Ansøgningsfrist 1. december. Bachelor. Kandidat. Merit. PHD. Find forskere på Jura. Find forskere på Jura. Det Juridiske Fakultet Københavns Universitet Karen Blixens Plads 16 Mød KU p å. Karakterstatistik for kurser og projekter. Karakterfordeling Søg i: Kurser | Projekte

Se under adgangskravene for den pågældende uddannelse på kandidat.au.dk. Manglende dokumentation. Du skal uploade alle relevante dokumenter, når du sender din ansøgning. Hvis du undtagelsesvis mangler enkelte dokumenter, rykker vi dig for dokumentation. Her gælder der særlige procedurer og frister. Validering af I Du kan beregne dit vægtede karaktergennemsnit ved at tilføje dine karakterer samt de tilhørende ECTS point i felterne. Dit vægtede gennemsnit er = Sådan beregnes dit gennemsnit. Dit vægtede gennemsnit udregnes efter formlen: Summen af (ECTS point * tilhørende karakter).

Adgangskrav - Kandidat i jura - Københavns Universitet - ku

Resultater og statistik - Københavns Universitet - Jura

I 2020 udbød AAU 130 studiepladser på Jura uddannelsen. Adgangskvotienten i kvote 1 blev 8,7 på 7-trinsskalaen, og standby-kvotienten blev 8,6. Kvote 1. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen Vil du tage en kandidatuddannelse på Aarhus Universitet? Få overblik over vores mere end 100 uddannelser, optagelse og meget mere på kandidat.au.dk Dette gælder dog ikke danske karaktergennemsnit, som er baseret på 13-skalaen. Her omregnes karaktererne først enkeltvis til 7-trinsskalaen, hvorefter et simpelt karaktergennemsnit beregnes. Karakterer fra kurser, der er meriteret ind i bacheloruddannelsen, og som ikke her fremgår med en karakter, medtages ikke i karaktersnitberegningen Få styr på adgangskravene, og bliv klar til at søge optagelse på bacheloruddannelsen i Jura på SDU i Odense. Åbent hus - kandidat, Have et karaktergennemsnit på mindst 7,0, når du søger om optagelse i kvote 1

KØBENHAVNS UNIVERSITET UNIVERSITY OF COPENHAGEN 3 International Commercial Contracts 4 1 0 1 3 18 16 43 10,45 8,95 International Criminal Law an Studerende, der afslutter bacheloruddannelsen i jura ved Aarhus Universitet den 1. januar 2019 og derefter, har retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i jura på Aarhus Universitet under forudsætning af, at der søges om optagelse med henblik på start på kandidatuddannelsen senest ved sommeroptaget tre år efter bacheloruddannelsens afslutning Jura. Kandidatuddannelsen i Jura er for dig, der ønsker at arbejde med samfundets love og med, hvordan de anvendes i praksis. Her videreudvikler du de metodiske kompetencer, du har erhvervet på bacheloruddannelsen i Jura, og du får viden om og indsigt i en række juridiske specialdiscipliner Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus. København Universitet (KU) KU udbyder jura som en 2-årig kandidatuddannelse. KU udbyder også en bacheloruddannelse i jura.. Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.. Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.. Adgangskra

Københavns Universitet er med cirka 40.000 studerende og 9.000 medarbejdere en af Nordens største forsknings- og uddannelsesinstitutioner Rankings viser karaktergennemsnittet fordelt på alle studerende på CBS' bachelor- og kandidatuddannelser. Bachelor-uddannelser BA i Engelsk og Organisationskommunikation BA i Information Management BA i Interkulturel Markedskommunikation BSc in Business Administration and Service Management - Art KU udbyder jura som en 3-årig bacheloruddannelse. KU udbyder også en kandidatuddannelse i jura og i samfundsvidenskabelig jura. Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide. Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk. Syddansk Universitet (SDU) SDU udbyder jura som en 3-årig bacheloruddannelse. SDU udbyder.

Karaktergivning og - statistik - Københavns Universite

 1. Gennemsnitskarakter for dimittender fra Jura 2 Vægtet gennemsnit beregnet af STADS og registreret på rammen Niveau: Kandidat Antal dimittender Årgangens Karaktergennemsnit 25% kvartil Median 75% kvartil 90% percentil 95% percentil Højest opnåede gennemsnit Retning Akademiskår(1.10-30.9) Erhvervsøkonomi-Jura 15/16 26 7,64 6,00 8,35 9,50 9.
 2. Hvad er Aarhus BSS? Aarhus BSS er en bred business school og et af fem fakulteter ved Aarhus Universitet. Med ca. 14.000 dagsstuderende og flere tusinde deltidsstuderende, knapt 225 ph.d.-studerende og godt 500 videnskabelige medarbejdere er Aarhus BSS en af Europas største business schools og Danmarks største universitære enhed inden for business og samfundsvidenskab med en stor faglig bredde
 3. Formueret, forvaltningsret, købeloven, EU-ret. På bacheloruddannelsen i Jura lærer du de grundlæggende juridiske fagområder at kende
 4. Jura / Optagelse og adgangskrav / Jura, Kandidat. Adgangskrav. Adgangsgivende bacheloruddannelser fremgår af uddannelsens studieordning. Ansøgere med tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau kan optages efter studienævnets individuelle vurdering
 5. Erhvervskandidat — Jura og Datalogi på Københavns Universitet er med i ny forsøgsordning, hvor bachelorer med fast arbejde kan læse kandidaten på fire år. På Datalogi håber man at kunne sætte de første deltidsstuderende i gang allerede til efteråret
 6. Kandidat i jura på deltid. En erhvervskandidat eller deltidskandidat i jura, er for dig der er fuldtidsansat, og som allerede har en bacheloruddannelse, som du ønsker at bygge ovenpå. Uddannelsen svarer til den toårige kandidat i jura, og varer i 4 år
 7. Selvbetjening. For at gøre studielivet lettere har alle studerende adgang til et selvbetjeningssystem via KUnet. Selvbetjeningen giver dig blandt andet mulighed for at se din KU-profil og kontaktoplysninger, få oplysninger vedrørende undervisning og eksamen samt adgang til IT-service, hvis du skulle have brug for support vedrørende KU's IT-systemer

KU > Jura > Kandidat Udvidet Skatteret Frederik Lind Jørgensen, Jura. ASPIRI var en god kickstart til min eksamenslæsning. Klaus Nielsen, Ha-psyk. Alle de jeg kjenner kom opp i eksamensspørsmål, som var dekket til ME-kurset - så virkeligt godt! Kristin Norberg, Ha-almen Eksamensplaner for uddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universite Kursusfag kandidat jura ku Jura - Efteruddannelse - Videreuddannelse - jura . Det Juridiske Fakultet tilbyder kompetencegivende efter- og videreuddannelse til dig, der ønsker at supplere din nuværende uddannelse, efteruddanne dig eller blot har lyst til at lære noget nyt Jura på deltid (bachelor) Med uddannelsen Jura på deltid opnår du et grundlæggende kendskab til juridiske metoder og centrale dele af retssystemet. Uddannelsen svarer til den treårige bacheloruddannelse i jura, men foregår på deltid og varer derfor fem år En kandidatuddannelse varer 2 år (120 ECTS.) og fungerer som selvstændig overbygningsuddannelse til en bacheloruddannelse. Kandidatuddannelser kan indholdsmæssigt ligge i forlængelse af en bacheloruddannelse eller være selvstændige fag, der kan søges fra forskellige bacheloruddannelser

Karakterstatistik på Bacheloruddannelsen - Jura

 1. Kandidat i Jura ved KU. College & University. Sign up for Facebook today to discover local businesses near you
 2. Log på med din organisationskonto Log p
 3. dst 120 ECTS. Søger du et stipendium på bagrund af et opslag, så skal du skal have afleveret dit speciale inden ansøgningsfristen for udløb (såfremt specialet udgør en del af kandidatuddannelsen), og kandidatgraden skal være relevant i forhold til det opslåede.
 4. Beklager, vi kunne ikke finde nogen kurser relaterede til Jura karaktergennemsnit. Men her er et udpluk af vores andre kurser. Forfatterskaber. Dansk. Læs mere. SE MERE. Jura ku vigtige datoer. Erhvervsøkonomi jura. Jura deltid au. Studievejledning jura au. Au jura kursuskatalog. Aau jura. Sdu eksamen jura. Jura eksamen
 5. Jura er en væsentlig del af studiets indhold og struktur Jura er en stor del af studiet på flere måder. Dette gælder især erhvervsret og skatteret. For eksempel kræver revision af et aktieselskab, at du har indgående kendskab til selskabets retslige rammer i forbindelse med en konkurs eller rekonstruktion

Kandidatuddannelser - Københavns Universitet - ku

Velkommen til Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Her kan du bl.a. få information om uddannelserne, forskningen og studievejledningen på instituttet KU's top-uddannelse på 'pengelisten' fører til en gennemsnitlig månedsløn for en nyuddanet kandidat på 45.400 om måneden. Nyuddannede aktuarer bliver blandt andet ansat i forsikringsbranchen, finanssektoren og den offentlige administration. Sidste år (2016) modtog uddannelsen 239 ansøgninger og optog 53 studerende

Jura - Det Juridiske Fakultet - Københavns Universite

I 2020 udbød AAU 115 studiepladser på bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi-jura. Adgangskvotienten i kvote 1 blev 6,0 på 7-trinsskalaen. Kvote 1. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er studiepladser, udvælges ansøgerne i kvote 1 efter karaktergennemsnit i den adgangsgivende eksamen Københavns Universitet (KU) KU udbyder sundhedsfaglig kandidat som en 2-årig kandidatuddannelse. Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.. Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.. Adgangskra

Video: Karakterfordeling - ku

Ansøgning - KANDIDAT

Dit vægtede gennemsnit er et udtryk for dit karaktergennemsnit beregnet i forhold til karakterernes ECTS-vægtning på hhv. bachelor- og kandidatniveau. For at udregne det vægtede gennemsnit for din uddannelse eller dele af din uddannelse, skal du: gange hver enkelt karakter for den periode, som du ønsker at beregne gennemsnittet for, med det antal ECTS-point som det enkelte fag er normeret. Her finder du generel information om optagelse på CBS' kandidatuddannelser. Du kan læse om hvordan vi vurderer dine kvalifikationer. Generelle principper om optagelse på CBS For at være kvalificeret til at blive optaget på en af CBS' kandidatuddannelser, skal du opfylde alle de følgende adgangskrav

Undervisning og opbygning - Kandidat i jura - Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig uddannelse svarende til 120 ECTS. Uddannelsen er præget af stor grad af valgfrihed Studieadministrationen ku jura; Beklager, vi kunne ikke finde nogen kurser relaterede til Studieadministrationen ku jura. Men her er et udpluk af vores andre kurser. Indtægter og omkostninger. Virksomhedsøkonomi (VØ) Læs mere. SE MERE. 4 4 . A. B. Dette forløb handler. Gennemsnit jura; Beklager, vi kunne ikke finde nogen kurser relaterede til Gennemsnit jura. Men her er et udpluk af vores andre kurser. Økonomi. Matematik. Læs mere. SE MERE. 3 3 . U. Dette emne handler om økonomi med videoer, der handler om annuitetslån, annuitetsopsparing og forrentning. Disse videoer giver dig. Jura, Kandidat, (Kandidatuddannelse) 4. semester, 2019. Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt) Retlige rammer for at afbryde et ansættelsesforhold i forbindelse med psykisk arbejdsmilj.

Er der nogen, der ved, hvor højt gennemsnittet vægter, hvis man vil ansøge om Ph.d.? Jeg læser selv filosofi på første år af kandidaten, og har desværre kun et gennemsnit på 7,1 indtil videre. På kandidaten har jeg dog endnu ikke fået karakterer Karaktergennemsnit på den adgangsgivende uddannelse (vurderes på baggrund af beståede eksaminer på ansøgningstidspunktet). Antal beståede ECTS-point inden for det sociologiske fagområde udover de 60 ECTS-point, der er adgangskravet i den adgangsgivende bacheloruddannelse Karaktergennemsnit. Vi udregner ikke karaktergennemsnit på Arts. Når du har bestået en bachelor-, kandidat- eller masteruddannelse, udsteder universitetet et eksamensbevis. Hvis du består din eksamen i sommeren 2018 eller senere, vil dit bevis blive udstedt digitalt,. KU jura bachelor valgfag (2016) Smag på fag event af Foreningen Argument 18/5/16 kl. 15-16 i Alexandersalen: , jura kandidat, jura tilvalg, jura valgfag, ku jura, KU jura tips & tricks, ku jura valgfag, Københavns Universitet, studiestart KU, valgfag, valgfag jura. Ingen kommentarer: Tilføj en kommentar. Nyere indlæg Ældre indlæg. På Åbent Universitet skal du opfylde de samme generelle og specifikke adgangskrav til kurserne, som du skal til fuldtidsstudier på det ordinære universitet. Da du søger optagelse til et enkelt kursus, er der ikke adgangsbegrænsning via karaktergennemsnit eller kvotesystemer

Sagen er den, at man til Erasmus-ansøgning skal angive karaktergennemsnit, og jeg var i tvivl om hvad man skulle skrive ud for et bestået/ikke-bestået fag i KU's beregner. Patrick Kofod Mogensen @ d Cand.merc.(jur.) giver dig en specialiseret forretningsforståelse af den erhvervsjuridiske verden - i EU og i Danmark. Du lærer at forholde dig til udfordringer og muligheder, som deles af virksomheder, organisationer og myndigheder, ved at behandle dem både juridisk og økonomisk. Fag og indhold So Hvis du er betinget optaget. Du er blevet 'betinget optaget', hvis dit optag er betinget af, at du skal opfylde et eller flere adgangskrav inden studiestart, f.eks. at du skal dokumentere KU Projekt & Job er et samarbejde mellem Graduateland ApS ('Graduateland') og Københavns Universitet. Ved at oprette en bruger på KU Projekt & Job accepterer du samtidig, at du bliver en del af Graduatelands netværk, som består af flere universitetsportaler og Graduateland.com og Careerland.dk. Dette betyder, at du som bruger vil få adgang til KU Projekt & Job, samt til Graduateland.com.

Skema. Her finder du skemaoplysninger for kurser og aktiviteter, lokaler, undervisere m.m. på Københavns Universitet. Da der kan ske ændringer i skemaoplysningerne i forhold til både tidspunkt og lokale, anbefales det, at du jævnligt holder øje med eventuelle ændringer Gratis & frit tilgængelig online guide til KU jurastuderende - fordi alle ved at KU's IT system er lort! :

Snittet.dk - Beregn vægtede ECTS gennemsnit (snit udregner

Etiketter: jura bachelor, jura kandidat, jura karakter dato, jura karakterer, jura offentliggørelse af karakterer, ku jura, KU jura tips & tricks, Københavns Universitet, studiestart KU, vigtige datoer KU jura En jurist er en person, som beskæftiger sig med jura.Titlen jurist er ikke beskyttet af nogen lov, hvorfor titlen i princippet kan påberåbes af alle. Imidlertid har Forbrugerombudsmanden i år 2016 fastslået, at en person ikke må anvende titlen jurist i erhvervsøjemed, uden at være uddannet cand.jur. Cand.jur. (candidatus/candidata juris) er en beskyttet titel for en person, som har.

Hvorfor snittet på Jura er intetsigende - Uniavise

Københavns Universitet tilbyder en lang række korte, eller længerevarende kurser og uddannelsesprogrammer som du kan følge ved siden af dit arbejde. Kik forbi Med en efteruddannelse på SCIENCE får du ny viden, som styrker dine kompetencer og booster din karriereudvikling Brug *-symbolet. Søg på en del af et ord ved at benytte * Søgning på graph* vil f.eks finde resultater med graphs og graphics; Anvend * på fornavne Medicinsk kandidat (1992) fra Københavns Universitet (KU), ph.d. (1997), dr.med. (2003). Leder af forskningsgruppen Act4Life og adjungeret professor ved Deakin University, Australien. Institutleder på Biomedicinsk Institut på KU 2015-2018. Medlem af EU-Kommissionens Videnskabelige Panel for Sundhed

KU lægger stor vægt på god vejledning og har derfor udviklet en folder om god vejledning; Læs mere om ph.d.-vejledning på KU i de to foldere i højre side (både dansk og engelsk) Kurser Som en del af ph.d.-uddannelsen på Københavns Universitet skal du gennemføre ca. 30 ECTS ph.d.-kurser eller lignende uddannelseselementer svarende til et halvt års studieindsats Undervisningsstillinger. Undervisningsstillinger omfatter bl.a. undervisningsassistenter, eksterne lektorer og visse kliniske stillinger. Vi tilbyder faglige udfordringer i et dynamisk og internationalt orienteret miljø og stræber efter at give alle undervisere mulighed for at udfolde og udvikle deres talent i en professionelt drevet organisation Kandidat-studiestart. Velkommen på KU. Læs mere om studiestarten på dit nye fakultet nedenfor. Log på KU-net. KU's intranet er for alle studerende og ansatte på KU. Jura Jura (erhvervskandidat) Samfundsvidenskabelig jura. Det Humanistiske Fakultet. Information om studiestart på Ph.d. Ph.d.-uddannelsen er et treårigt studium, der forudsætter, at man har taget en dansk 5-årig kandidatuddannelse i det pågældende eller nærtbeslægtet fag eller på anden måde har erhvervet tilsvarende kvalifikationer Om fakultetet. Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet - SCIENCE - er landets største naturvidenskabelige forsknings- og uddannelsesinstitution med 4.000 ansatte og 9.700 fuldtids bachelor- og kandidatstuderende fordelt på 12 institutter

Ph.d.-uddannelsen i Danmark er siden 1993 normeret som et treårigt studium, der forudsætter, at man har taget en dansk 5-årig kandidatuddannelse i det pågældende eller nærtbeslægtet fag eller på anden måde har erhvervet tilsvarende kvalifikationer Kontakt til Københavns Universitet. Du kan bruge telefonbogen til at finde direkte numre og adresser på afdelinger og medarbejdere. Hvis du skal finde vej, kan du bruge universitetets oversigtskort.. Hvis du er journalist og gerne vil i kontakt med en af universitetets pressemedarbejdere, finder du en liste under pressekontakt.. Hvis du har spørgsmål til udformningen af universitetets.

Find vej på Det Juridiske Fakultet Søndre Campus. Det Juridiske Fakultet Karen Blixens Plads 16 2300 København S. Klik på kortet for at se det i stort format Hjælp til . Første gang du logger på; Skift adgangskode; Glemt KU-brugernavn; Glemt adgangskode; Skift adgangskode med NemID (kan også bruges, hvis du har glemt din adgangskode Gennemførelse. Danske Universiteters nøgletal for gennemførsel og frafald findes her: Link til KU nøgletal G 2007-2019 fordelt på hovedområde SAMFUND, JURA OG ØKONOMI Enkeltfag. Næsten alle bachelor- og kandidatkurser kan tages som efteruddannelse i dagtimerne, aftentimerne, om sommeren eller som online kurser. Kurserne afholdes typisk som få timers undervisning ugentligt over ½ - 2 semestre. Enkeltfag på samfundsvidenska

Karaktergennemsnit ved eksaminer med ekstern censur 2019 Niveau Uddannelse Uddannelsestrin Fag Bedømmelse Antal eksaminander Karaktergennemsnit Bachelor K 1.år KUA & Specialfag 7-skala 13 10,1 Kandidat MC 1.år Entreprenørskab 7-skala 16 9, Samfund, politik & jura kandidat fra Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet, prisen for årets bedste Podcast. 25.08.2020. Retsstaten er under pres. 7.831 ansøgere fik natten til tirsdag tilbudt en studieplads på en af KU's bacheloruddannelser Bachelor, kandidat og tilvalg på deltid Begrebet heltid-på-deltid dækker over, at udvalgte heltidsuddannelser på Aarhus Universitet, der normalt udbydes i dagtimerne, bliver udbudt med undervisning tilrettelagt på deltid KU tilbyder gratis online kurser på verdens største platform for MOOCs. Læs mere om Massive Open Online Courses (MOOCs) og se udbuddet he KU-IT er Københavns Universitets IT-afdeling, som driver IT-området på KU. IT-organisationen tilbyder en række services og yder support til medarbejdere og studerende med det mål for øje at skabe de bedste rammer for vores brugere

Kvote 2 er for dig, der ønsker at blive vurderet ud fra en helhedsvurdering. Det kan være fordi, du ønsker at blive vurderet på andet end dit karaktergennemsnit ELLER fordi du ikke har en adgangsgivende eksamen, og derfor er dispensat. Vigtigt for begge grupper er, at du ALTID skal opfylde de specifikke adgangskrav Hvis du gerne vil læse på Det Humanistiske Fakultet og ikke kan finde svar på dine spørgsmål her på siderne, kan du få vejledning hos fakultetets studievejledere. Her får du vejledning i de fagspecifikke spørgsmål om uddannelsernes indhold og sammensætning, undervisningsudbud og studiemiljø fx i forbindelse med ;studievalg

Åbent Universitet (enkeltfag) Du kan følge mange af universitetets kurser i dagtimerne, som særligt tilrettelagte forløb i aftentimerne eller som fjernundervisning Din studiestart på Jura begynder i rusugen. Din rusuge vil bestå af en blanding af sociale og faglige arrangementer

Politisk adfærd, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Find kontaktoplysninger på de ansatte på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Kontakt. Studieinformation og Studie- og karrierevejledning. Det Juridiske Fakultet Karen Blixens Plads 16 Lokale 6A-1-54 2300 København S. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Studieinformationen i vores åbningstider.. Du kan også skrive en mail til studiekontakt@jur.ku.dk Filosofi. Forskningen på Sektion for filosofi er mangfoldig og spænder vidt, og mange af forskningsaktiviteterne sker i samarbejde med andre fag, fx psykiatri, psykologi, politologi, samfundsfag, medicin, biovidenskab, datalogi, økonomi, historie, klassiske studier, litteraturvidenskab, jura og teologi På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan du tage en ph.d. inden for discipliner som medicin, veterinærmedicin, farmaci, folkesundhed, molekylær biomedicin, medicoteknik, nanoteknologi og sundhedsinformatik

Nyuddannedes ledighed (humaniora) - nov. 2007 og 2010 - både HUM-KU og DK; Sammenligninger mellem humaniora og andre uddannelser. Sammenligning af ledighed for ac- og humaniora i DK, inkl. dimittendledighed 2007-13; Sammenligning af humanioraledighed i DK med jura og økonomi; Muligheder for ledighedsdata. Opgørelse af arbejdsløshed. Hovedbygningen. Universitetet måtte i årene efter englændernes bombardement i 1807 fortsætte sin virksomhed i Regensen og på en række midlertidige adresser. Bombardementet havde medført et stort behov for offentligt nybyggeri, der langt oversteg de midler, der var til rådighed, ikke mindst efter statsbankerotten i 1813 21. august 2020 kandidat, studenterrådgivningen, Studiestart Video om kandidatstudiestart og studenterrådgivningens tilbud engelske undertekster SRG_Kandidat_UK_tekster.mp Center for Angst. Institut for Psykologi's angstklinik. Lider dit barn af angst, så kontakt vores klinik og få hjælp, for angst KAN stoppes i barndommen Rektorsekretariatet er nærmeste stab for rektor, prorektor og universitetsdirektøren, som udgør universitetets samlede direktion. Rektorsekretariatet leverer strategisk sparring og daglig administrativ understøttelse til universitetets bestyrelse, direktion, ledelsesteam og en lang række andre ledelsesfora

Faglig profil og job - Kandidat i samfundsvidenskabelig jura... Du kan også vælge at arbejde med forskning i spændingsfeltet mellem din professionsfaglighed og jura ved at søge ind på en 3-årig ph.d.-uddannelse Studiestart kandidat 2020. Velkommen til din nye uddannelse på Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Covid-19-situationen . Pga. nye anbefalinger til forebyggelse af covid-19, har Aarhus Universitet vurderet, at studiestartsaktiviteter for nye studerende frem til og med den 23. august aflyses eller udsættes Video om studenterrådgivning til KA-studerende. Danske tekste Det Teologiske Fakultet danner ramme om forskning, uddannelse og efter- og videreuddannelse inden for de teologiske discipliner. Fakultetet huser endvidere Center for Afrikastudier, Center for Europæisk Islamisk Tænkning og Søren Kierkegaard Forskningscenteret Sprogkrav på Jura. I forbindelse med offentliggørelse af sprogkommissionens rapport Sprog til tiden er der i dagspressen fremkommet en række urigtige oplysninger om såvel sprogkrav som omfanget af engelsksproget uddannelse på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet

 • Vrouwen gunnen elkaar niets.
 • Vilken är högsta tillåtna hastighet för motorredskap?.
 • Små glassflasker.
 • Michalis pantelouris ehefrau.
 • Vind måler.
 • Werbeslogans raten.
 • Skoleruta sandefjord 2018 2019.
 • Magnum photographs.
 • Abb as billingstad.
 • Idrett i dag.
 • Simpsons movie avatar.
 • Religion og vitenskap.
 • Dårlig oksygenopptak årsak.
 • Radfreund leipzig.
 • Sims 4 cc hair maxis match.
 • Hva er salsa dans.
 • Dynamitt.
 • Bruksendring næringslokale.
 • Esophagus cancer.
 • Ptil forskrift.
 • Polyandri.
 • Apotek 1 løven kristiansand.
 • Siebenhütten königsalm.
 • Patellaluksasjon hest.
 • Hva er begrenset rasjonalitet.
 • Sveriges största segelbåt.
 • Kan ikke justere lysstyrke windows 10.
 • Van der valk germany.
 • Rage against the machine singer dead.
 • Elkjøp haugesund legges ned.
 • Infocare asiakaspalvelu.
 • Kroppsspråk eksempler.
 • Mills majones tube.
 • Fotografie themen ideen.
 • Kreisverwaltung tätigkeiten.
 • Tom ford noir review.
 • Master i hr bergen.
 • Riddler trophäen arkham knight.
 • Lagring av vin.
 • Hva koster øyelokkoperasjon.
 • Postleitzahl magdeburg rothensee.