Home

Sykepleier videreutdanning

Videreutdanning for sykepleiere utdanning

 1. Sykepleiere kan ta videreutdanning og spesialisere seg innen mange ulike retninger. Videreutdanningene stiller krav til fullført grunnutdanning, autorisasjon som sykepleier og praksis med direkte utøvelse av sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning
 2. Er du utdannet sykepleier og ønsker å ta videreutdanning? Med en videreutdanning kan du spesialisere deg innen feltet du jobber innen i dag, eller få faglig påfyll som utvikler deg personlig. Som utdannet sykepleier har du mange valgmuligheter
 3. VID vitenskapelige høgskole har en rekke attraktive studier, både for deg som er sykepleier og for andre som jobber med mennesker. Våre mange videreutdanninger innen helse finner du både ved VID Bergen, VID Oslo og VID Sandnes
 4. Videreutdanning for helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere; Videreutdanning på fagskole Psykisk helsearbeid. Innen psykisk helsearbeid er det en videreutdanning som kan tas av alle de ovennevnte faggruppene, ta en titt for å lese mer om studiet. Helsebiblioteket har en oversikt over kurs innen psykisk helse. Relevante søkeord.
 5. Trenger sykepleiere videreutdanning eller master? Sykepleieryrket er et fantastisk yrke som åpner så mange muligheter både for jobb og hva du kan studere videre. Her er operasjonssykepleiere i simulering på campus Vestfold. Hvor viktig er det å ta en videreutdanning eller master om du er sykepleier
 6. ner om at det er viktig å avtale lønn på forhånd
 7. Som utdannet sykepleier har man mange muligheter for spesialisering og videreutdanning. Helsesøsterutdanning og jordmorutdanning er begge videreutdanninger for sykepleiere. I tillegg finnes det en rekke spesialiseringer innenfor ulike fagområder, som for eksempel kreftsykepleie, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og psykiatrisk sykepleie

Videreutdanning for sykepleiere - Studentu

Som kardiologisk sykepleier jobber du innenfor et spennende praksisfelt. Fagområdet kardiologi er spesialisert, i rask utvikling, har mange pasientgrupper og behovet for faglig oppdatering er stort. OsloMet - storbyuniversitetet - Kardiologisk sykepleie - videreutdanning Sykepleiere jobber innenfor alle deler av tjenestene, både i sykehus og kommuner. Sykepleiere er ledere, koordinatorer, teamledere, og gir behandling og omsorg til pasienter, pårørende og brukere. I tillegg jobber over 3000 i universitets- og høgskolesektoren FLERE SYKEPLEIERE MED VIDEREUTDANNING: Av 200 plasser gikk én til å utdanne sykepleiere med spesiell kompetanse på syke barn. Illustrasjonsfoto: Mostphotos I vår bevilget regjeringen penger til 200 nye studieplasser i videreutdanning for sykepleie NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet Nefrologisk sykepleier har en sentral funksjon i møte med pasienter som har fått en nyresykdom hvor behandling ikke kan startes opp eller må avsluttes, og hvor døden er uunngåelig. Dette krever kunnskap om de forskjellige nyresykdommene, deres årsaker, symptomer, diagnostisering, ulike behandlingsformer og prognoser

Sykepleierne John Helge Hamberg og Unni Lundberg har tatt videreutdanning i avansert klinisk sykepleie. Blogg: Mer makt til pasientene. Mer makt til pasientene. Lege Kathinka Meirik studerer endringsledelse og skriver masteroppgave om hva som skjer når pasientene får større innflytelse Videreutdanning - helsesøster - helsesykepleier; Helsesykepleier Porsgrunn - Deltid Treårig bachelorgrad i sykepleie. I tillegg må du ha autorisasjon som sykepleier og minst ett års yrkespraksis som sykepleier etter endt utdanning. Har du utdanning fra land utenfor Norden,. Sykepleiere startet hjerteskole for pasienter På St. Olavs hospital i Trondheim har sykepleiere startet en hjerteflimmerskole for pasienter etter å ha tatt videreutdanning i kardiologi. Krysspublisert Dette er videreutdanning i øyesykepleie. Formålet med utdanningen er å gi sykepleiere spesialkompetanse innen øyehelse. Utdanningen vil gi god kunnskap om syn og øyesykdommer, samt ferdighet til å undersøke synsfunksjon, administrere behandling, og tilrettelegge og assistere ved de vanligste øyekirurgiske inngrep Ta videreutdanning og etterutdanning hos NKI Nettstudier - Nordens ledende leverandør av utdanning på nett. Vi tilbyr videreutdanning innen en rekke fagområder, og du kan ta enkle kurs, større studium eller komplette utdanningsløp

Attraktive videreutdanninger for deg som jobber med helse

Sykepleiere med videreutdanning i helsesykepleie har inngående kunnskap og forståelse for barn, unge og familiers situasjon. De har avansert kompetanse i å vurdere helsebehov og kan ta ansvar for å planlegge, utøve og evaluere helsestasjons-og skolehelsetjenesten Videreutdanning i diabetes for sykepleiere; Diabetes for sykepleiere Vestfold - Deltid Behovet for sykepleiefaglig kompetanse om diabetes er stort både i primær- og i spesialisthelsetjenesten. Sykepleiere som jobber direkte med pasienter, brukere og pårørende vil ha nytte av dette studietilbudet..

Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar Som sykepleier kan du jobbe i sykehus eller sykehjem, bo- og rehabiliteringssenter, hjemmesykepleie, forebyggende helsearbeid, bedriftshelsetjeneste, ambulansetjeneste eller internasjonale hjelpeorganisasjoner. Som ferdig utdannet sykepleier, kan du også ta masterprogram innen klinisk sykepleie Stipend til videreutdanning og mastergrad. Hvert år gir vi totalt 10 millioner kroner i stipend til medlemmer som tar utdanninger med sykepleiefaglig relevans og som er på 60-120 studiepoeng En helsesøster er sykepleier med videreutdanning som forebygger og fremmer helse hos barn og unge. En helsesøster har kunnskap om helsetiltak rettet mot individet, grupper og samfunnet, og har som sin viktigste oppgave å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse

- Sykepleiere utsettes for smitte hver eneste dag, men får ikke nok lønn for strevet, skriver den pensjonerte operasjonssykepleieren. Innspill. Å avslutte parenteral ernæring krever erfaring og samhandling. Forskning. Fag og forskning 2020 Merethe startet som hjelpepleier tilbake i 1992 og utdannet seg siden til sykepleier. Selve bacheloroppgaven handlet den gang om palliasjon. Siden da har hun brent for dette fagfeltet. I dag tar hun videreutdanning i palliativ sykepleie for ytterligere å spesialisere seg. Les me Videreutdanning I Psykisk helsearbeid. Vil du være sykepleier med videreutdanning i psykisk helse? Et økende antall mennesker har eller står i fare for å få psykiske lidelser. Myndigheter og fagmiljøer ønsker å møte dette problemet med økt kompetanse Sykepleiere med videreutdanning kan ha sentrale roller i helsetjenestene til barn og unge i kommunene. Samhandlingsreformen har ført til behov for sykepleiere med høy i kommunene. kompetanse Som følge av kortere liggetider i sykehus og nye oppgaver for sykepleiere i ulike former for team

Etter- og videreutdanning for helsepersonell

 1. Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse er en tverrprofesjonell utdanning. Gjennom studiet vil du få innsikt i arbeidsformer som kan støtte lærings- og mestringsprosessene til personer med funksjonsbegrensninger og deres nærstående
 2. For å jobbe som anestesisykepleier kreves videreutdanning i anestesisykepleie. Det er et eget fagområde med spesifikke oppgaver andre sykepleiere ikke har kompetanse til å gjøre, som for eksempel å intubere pasienter. Thomas Pettersen jobber på Sykehuset Telemark
 3. st 2 års praksis som vanlig sykepleier, hvertfall at man jobber som sykepleier ved siden av studiene

Trenger sykepleiere videreutdanning eller master? - USN Hu

 1. Som sykepleier vil du være tett på mennesker i livets viktigste øyeblikk. Sykepleiere er der når nyfødte møter verden, når mennesker er hardt skadd og kritisk syke, når noen blir friske og når mennesker er på slutten av sine liv. Du vil tenke og handle fort, være faglig dyktig og ha en svært innholdsrik og meningsfull jobb
 2. Nord tilbyr videreutdanninger og deltidsstudier tilpasset deg som er i arbeidslivet, eller som ikke har anledning til å være fulltidsstudent
 3. Norsk Sykepleierforbund jobber for dine rettigheter og anerkjennelse som sykepleier. Vi er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer
Sykepleier | utdanning

Snakk om lønn før du tar videreutdanning

 1. Videreutdanning for deg som er lærer eller barnehagelærer. Høgskolen i Østfold tilbyr en rekke spennende videreutdanningstilbud i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, skreddersydd for nettopp deg som er barnehagelærer, lærere i grunnskolen eller i VGS
 2. Mange sykepleiere arbeider med behandling og pleie av akutt eller kronisk syke, eller mennesker med psykiske lidelser. Andre velger forebyggende helsearbeid, ledelse, kan du ta videreutdanning og spesialisere deg. Ved UiT kan du for eksempel ta master i sykepleie, studieretning anestesisykepleie, barnesykepleie,.
 3. Videreutdanning gir faglig påfyll, mer motivasjon og bredere nettverk! Møt fire personer som har tatt videreutdanning ved Universitetet i Agder, og hør deres historier
 4. Tilbake til Yrkesguide Yrkesguide Sykepleier. Er du sykepleier med erfaring og videreutdanning? Da kan du ha en spennende, variert og godt betalt karriere offshore, på fartøy eller plattform
 5. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SYKEPLEIER (Bachelor).Studiet går under: Medisin, odontologi, helse- og sosialfag.Det er 156 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 43 studiesteder. Det er registrert 40 relaterte studier, og det finnes 10 relaterte yrker til utdanningen SYKEPLEIER (Bachelor)

Sykepleie utdanning

 1. Studiet i Palliativ omsorg - helhetlig lindring i livets sluttfase, er en tverr­faglig videre­utdanning for sykepleiere og andre med treårige helse- og sosialfaglige utdanninger. Dette er et fagområde i sterk utvikling både med hensyn til utdanning, fagutvikling, forskning og helsetjenesteutvikling. Omsorg for alvorlig syke og døende er et viktig satsingsområde i helsevesenet, og.
 2. Helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi. Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er en bred lederutdanning på deltid, som består av tre frittstående kurs á 20 studiepoeng og en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng. Det er separat opptak til hvert kurs, neste søknadsfrist er 1. juni, for studieåret 2020-2021
 3. Nord universitet har en viktig nasjonal rolle innen profesjonsstudier, blant annet knyttet til utdanning og videreutdanning av sykepleiere og sosialarbeidere. Profesjonsutdanningene preges av forskningsbasert undervisning, noe som er grunnlaget for bl.a. å forsyne helse-, utdannings- og velferdssektoren med kompetente fagpersoner
 4. For å bli sykepleier må du ta sykepleierutdanning. Minimunskravet for å bli sykepleier i Norge er en bachelor i sykepleie. Sykepleierutdanningen er treårig, og man må bestå eksamen og praksis for å bli godkjent som sykepleier. Du kan også gå et masterprogram i helsefag. Innen sykepleier videreutdanning har vi også en rekke kurs
 5. Ved Universitetet i Bergen kan du ta kurs og videreutdanning på deltid. Noen kurs er rene nettstudier, andre kurs består av studiesamlinger ved UiB. Vil du vite mer? Kontakt UiB Videre på tlf 55 58 20 40, e-post: videre@uib.n
 6. st ett års arbeidserfaring som sykepleier i 100 % stilling

Du kan også ta videreutdanning innen avansert klinisk nyfødtsykepleie, slik som sykepleieren Malen Vik, som forklarer hva studiet går ut på i denne videoen. Men selv etter fullført utdanning, og eventuelt videreutdanning, er man ikke ferdig med å lære. Som sykepleier er det nemlig veldig viktig å holde seg faglig oppdatert til enhver tid Studiets målgruppe er sykepleiere som arbeider innen kreftsykepleie eller som ønsker å arbeide innen kreftomsorg i sykehus eller i kommunehelsetjenesten. Kreftsykepleie | videreutdanning over 2 år | VID Berge Videreutdanning for sykepleiere - Michelle skal bli jordmor. Er du sykepleier, sykepleierstudent eller vurderer å bli sykepleier? Da har du mange muligheter til å spesialisere deg innenfor feltet. StudentTorget har snakket med Michelle, som skal bli jordmor. Sist oppdater Alt om Sykepleier og relaterte studier, skoler og utdanninger som leder til jobb som Sykepleier Valg av skole, studie og yrke Studier 3.770 studier Skoler 2.896 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip

Kardiologisk sykepleie - videreutdanning

Tone Ringdal er sykepleier med videreutdanning i foreldreveiledning, psykisk helsearbeid, veiledning og coaching, og i Livsstyrketrening. Hun har en master i helsefremmende arbeid og skrev masteroppgave om hvilken betydning livsstyrketrening har for livsstyrketreneres egen helse, med spesielt fokus på oppmerksomt nærvær Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) tok ledelsen grep allerede i 2012, da de opplevde at mange sykepleiere kviet seg for å starte med videreutdanning Sykepleier/ vernepleier, gjerne med relevant videreutdanning Arbeidsgiver Akershus universitetssykehus HF Stillingstittel Sykepleier/ vernepleier Frist 08.11.2020 Ansettelsesform Fast Bli kjent med Akershus universitetssykehu LES: Kvinnelige sykepleiere tjener som oftest mindre enn sine partnere Over en million, uten overtid. Ved Oslo universitetssykehus (OUS) finner vi altså de tre best betalte sykepleierne ved norske sykehus. Den best betalte tjente 1 088 097 kroner, nummer to tjente 1 076 804 kroner og den tredje best betalte sykepleieren tjente 1 005 280 kroner i 2018 Master- og videreutdanning Du søker på master, videreutdanninger og kurs gjennom vår lokale søknadsweb. For å få opptak må du være kvalifisert, og i tillegg nå opp i rangeringen til studiet. Når kan du søke. Studier med oppstart høstsemesteret: Søknadsweb åpner 1. februar

Sykepleiefaget og -tjenesten - NS

sykepleiere er ganske ettertraktede i arbeidslivet, det er flere og flere bedrifter som har egne sykepleiere som skal bistå og hjelpe medarbeidere så de ikke blir 100% sykemeldt. blir nesten som en helsesøster for voksne. det er gjerne bedrifter med litt størrelse og endel helse stasjoner for bedrifter, jeg jobber som elektriker og vi har en egen helsestasjon som vi er tilknyttet, der kan. Som sykepleier må du kunne lede og ta ansvar for samarbeidet. Noen sykepleiere velger å ta videreutdanning og spesialisere seg. Da kan du blant annet bli jordmor, helsesykepleier, barnesykepleier, anestesi-, operasjon- eller intensivsykepleier. Du må ha autorisasjon for å jobbe som sykepleier Videreutdanning helsesykepleie; Studiestart vår 2020 - Helsesykepleie . Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium. Har du takket ja til studieplassen? Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb UiA er blant studiestedene i landet som utdanner flest sykepleiere, og har meget godt fag- og studentmiljø på begge campus. Studentene får tilgang på det aller fremste av undervisningsteknologi i helse-Norge. Bachelorprogrammet i sykepleie tilbys både i Kristiansand og Grimstad

200 ekstra plasser til videreutdanning - barnesykepleie

Fullført bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års klinisk yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon. Poengberegning og rangering. Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger. Beregning av tilleggspoeng for opptak til videreutdanning i kreftsykeplei Det tilbys et bredt valg av etter- og videreutdanninger fra våre høyskoler og universitet. Her finner du en oversikt som kan være relevante for en vernepleier Videreutdanning i kreftsykepleie ved NTNU i Trondheim eller Ålesund er studiet for deg som er sykepleier og som ønsker å arbeide innen kreft og kreftomsorg. Studiet gir deg spesialisert kompetanse til å arbeide med pasienter som har eller har hatt kreft Sykepleier (tidligere sykepleierske, sykesøster eller bare søster) er en beskyttet yrkestittel som benyttes av personer med høyere utdanning i sykepleie.Sykepleiere jobber i alle deler av helsetjenesten, blant annet i sykehus, ambulansetjenesten, psykisk helsevern, sykehjem, helsestasjoner, hjemmesykepleien, offshore, undervisning, forskning, saniteten i militæret, og ulike administrative.

Videreutdanning, deltid og nettstudier - NTNU VIDERE - NTN

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning (HEL-6317) H-2020: 10 stp. Profesjonelle barnesamtaler (HEL-6321) H-2020: 10 stp. Understanding interprofessional education, learning and practice in health, welfare and social care (SSO-3113) H-2020: 10 stp. Videreutdanningskurs i fysisk aktivitet og helse (IDR-6001) H-2020: 60 stp Alt om Psykiatrisk sykepleier og relaterte studier, skoler og utdanninger som leder til jobb som Psykiatrisk sykepleier Valg av skole, studie og yrke Studier 3.770 studier Skoler 2.896 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip Planlegger du en master eller videreutdanning i rehabilitering? Dette er studiestedene. _____ Universitetet i Nordland Høgskolen i Oslo og Akershu

Nefrologisk sykepleie - VID vitenskapelige høgskol

Jeg tenker at siden jeg først er i gang fullfører jeg utdannelsen som sykepleier, men belager meg på at jeg må ta lappen for å kunne kjøre ambulanse utenom. Jeg har også hørt at anestesispl kan være på ambulanse, mens andre sier det er intensivspl Alt om Psykiatrisk sykepleier og relaterte studier, skoler og utdanninger som leder til jobb som Psykiatrisk sykepleier Valg av skole, studie og yrke Studier 3.770 studier Skoler 2.900 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip TITTI BRUN. titti.brun@fagbladet.no. For første gang kan fagarbeidere søke direkte på høgskolefagene sykepleie og barnehagelærer på Høgskolen i Oslo og Akershus.. Tidligere måtte søkere uten generell studiekompetanse søke opptak på grunnlag av realkompetanse, være minst 25 år og ha jobbet med relevant arbeid i minst tre år etter fagbrevet

Videreutdanning. Med et fagbrev som helsefagarbeider kvalifiserer du også til en hel rekke fagskoleutdanninger. Offentlig godkjent fagskoleutdanning innen helse- og oppvekstfag er gratis, da utdanningene mottar finansiering via fylkeskommunen Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Fakta om programmet Studiepoeng: 90 Studiets varighet: 1½ år Studiestart: Vår 2021 Undervisningsspråk: Norsk. Enkelte tema kan undervises på engelsk. Studiested: Fredrikstad og praksisfelt. Åpner for. Du finner 1487 ledige stillinger med søkeordet SYKEPLEIER på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge

Flekkefjord er et av seks steder i Agder hvor sykepleiere skal tilbys videreutdanning i klinisk kartlegging Vi bruker meget anerkjente forelesere på studiet. På Kosmetisk dermatologi-utdanningen bruker vi leger og sykepleiere som jobber både i det offentlige og private helsevesenet her i landet. Vi henter også inn internasjonale forelesere, som dr. Christian Jurist og dr. Kieren Bong - som er spesialist i estetiske behandlinger En barnesykepleier er en sykepleier med videreutdanning som pleier syke nyfødte, barn og ungdom i alderen 0-18 år. Barnesykepleieren bidrar til at barn og unge mestrer sykdom og funksjonssvikt. Å ivareta og kommunisere med foreldre og søsken er også en viktig oppgave

sykepleie - bachelorprogram - 3-årig - Trondheim - NTNUOm sykepleie - Sykepleie - bachelorprogram - 3-årig

Helse og omsorg - Videreutdanning - NTN

Videreutdanning som helsesykepleier / helsesøste

Videreutdanning i tillitsskapende tiltak/ miljøbehandling. Individualisert erindring, musikk, berøring, og bruk av grønne miljøer. En fordypning i tillitsskapende tiltak/miljøbehandling og individualiserte miljøbehandlingsmetoder for å nå inn til personer med kognitiv svikt og demens Videreutdanning for lærere. Fristen for å søke på videreutdanning med studiestart høsten 2020 har gått ut! Hva skjer med videreutdanning som følge av korona-viruset? Søknadsfristen var 1. mars

En sykepleier tjener i snitt lønn på ca kr 537.000 i året. Dette er den gjennomsnittlige årslønnen på tvers av alle sykepleiere i Norge per i dag. Lønnen som den enkelte sykepleier vil ha avhenger imidlertid av mange ulike faktorer, som vi vil komme tilbake til litt senere Videreutdanning i anestesisykepleie bygger på Rammeplan for videreutdanning i anestesisykepleie fra 2005 og er på 90 studiepoeng. Har en anestesisykepleier norsk autorisasjon som sykepleier, er det opp til arbeidsgiver å sikre at hver enkelt anestesisykepleier er kvalifisert til jobben 3 årig høyskole utdanning som offentlig godkjent sykepleier. 1-2 årig relevant spesial- / videreutdanning innen akuttmedisin er foretrukket. Minimum 5 års klinisk erfaring etter utdanning, hvorav 3 år innen akuttmedisin; God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne; Livbåtførerkur Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse er basert på det fremste innen forskning og erfaringskunnskap innen fagfeltet. Norsk eldreomsorg har behov for deg med gode fagkunnskaper og fordypningskunnskap knyttet til eldre generelt, og gruppen syke gamle spesielt Er du Sykepleier, men ønsker å jobbe med kosmetiske injeksjoner og ikke har mulighet for å delta på vår deltidsutdanning over ett semester. Da kan denne pakkeløsningen kan være veien til Sertifisering og videreutdanning. Pris: kr 69 000,

Autorisasjon som sykepleier i Norge, og minst to års relevant yrkespraksis innenfor fagområdet. Studenter som har gjennomført videreutdanning etter programplanen av 14. september 2016, kan etter søknad få studiet innpasset i masterstudiet i empowerment og helsefremmende arbeid Jeg trodde at man bare kunne bruke spesialsykepleier om man hadde tatt en videreutdanning på 90 studiepoeng. Om utdanningen er mindre enn dette er det en sykepleier som kan bruke tittelen på utdanningen, f eks kreftsykepleier, smertesykepleier osv. En spesialsykepleier vil derfor si operasjonssykepleier, intensivsykepleier og anestesisykepleier Videreutdanning for skoleledere. Andre kompetansetilbud. Fagskole - barnehageansatte. Fagskoleutdanning i oppvekstfag for barnehageansatte er en videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter med minimum fem års erfaring fra arbeid med barn. Fant du det du lette etter

Etter- og videreutdanning. I dagens arbeidsmarked blir vi aldri utlært! Store og hyppige endringer, drevet av reformer, teknologiutvikling, økonomiske konjunkturer eller andre krefter, krever at vi er omstillingsdyktige og evner å utvikle ny kompetanse gjennom hele livet Etter en minimumsperiode på to år med relevant yrkeserfaring kan sykepleiere kan ta videreutdanning til bl.a. jordmor, helsesøster, psykiatrisk sykepleier, anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleier, nevrosykepleier, barnesykepleier og kreftsykepleier. Studievalg.no - Relaterte studier til Sykepleier Jobbmuligheter - Sykepleier Norsk autorisasjon som sykepleier. Minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon (inkludert prehospitalt arbeid). Beregning av tilleggspoeng for opptak til videreutdanning i anestesisykepleie. Slik søker du. Poenggrense ved siste opptak: 5,41. Politiattes Vi har ingen sykepleiere med psykiatrisk videreutdanning ansatt, Som sykepleier i mottak er den viktigste kunnskapen rein ABC-kunnskap. Airways, breathing, circulation! Vi står i stansteam og har styringa med AHLR regime (avansert hjerte-lunge-redning) og vi står med skikkelig ustabile dårlige medisinske pasienter og i traumeteam Helsesykepleie - videreutdanning. Videreutdanningen i helsesykepleie (tidligere kjent som helsesøster) passer for deg som har fullført en bachelor i sykepleie, og arbeider eller ønsker å arbeide helsefremmende og forebyggende mot barn, ungdom og familier, og med nettverks- og miljøarbeid

Studer helsefag og sosialfagConfex | Sårbehandling

Introduction to Norwegian Introduction to Norwegian 2 FlexPhil Dangerous Questions: Why Academic Freedom Matters What Works: Promising Practices in International Development Music Moves: Why Does Music Make You Move. Videreutdanning i systematisk vurdering, forebygging og behandling av diabetesfoten Målgruppen for studiet er fotterapeuter som arbeider med personer med diabetes i private klinikker eller offentlige helsetjenester. I studiet settes fokus på følgende: kunnskapsbasert praksis. diabetes; etiologi og patologi. pasientanamnese. klinisk. Avansert geriatrisk sykepleier ved Lilleborg helsehus 20. des. 2017 10:25 . Marthe Kristin Nereng finner ofte løsningen på kompliserte pasientsituasjoner i forskning. Hun er ivrig på at fagutvikling skal være så praksisnær som mulig Programmets innhold Helsesykepleier er en profesjonstittel og erstattet tittelen helsesøster fra 1. januar 2019. Tittelen er kjønnsnøytral og viser til at en helsesykepleier er en autorisert sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år og deres familier Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Fagutdanning kan gi et realt lønnshopp. Stipendet vil maks dekke 50 prosent av egne utgifter til kurs og utdanninger som omfattes av stipendordningen

- Sykepleiere vil bli traumatisert For å bli intensivsykepleier kreves det to år med relevant erfaring fra sykehus, før man tar en videreutdanning på 90 studiepoeng eller en master Ved Voksenpsykiatrisk avdeling, Akuttpsykiatriskdøgnenhet, er det ledig fast 75 % turnusstilling natt med arbeid hver 3.helg til sykepleier / vernepleier, gjerne med relevant videreutdanning. Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av syv kliniske enheter innen fagområdene Psykisk helsevern og TSB, samt en fagutvikling- og forskningsenhet og en enhet for administrasjon og økonomi

Få informasjon om hvorfor du bør ta videreutdanning ved BI. Faglig oppdatering. Vi begynner å bli litt lei av å høre om det digitale skiftet, om hvilke krav millennials har til arbeidslivet og hvordan Uber og Airbnb har endret forretningstankegangen Ønsker du å lære mer om samtidig rusbruk og psykiske lidelser ? Søk Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser innen 15.april 2020 Norsk autorisasjon som sykepleier. God IT kompetanse. Videreutdanning og/eller erfaring innen geriatri, demens, rehabilitering og/eller palliativ omsorg er ønskelig. Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper. Personlige egenskaper. Du må være trygg på deg selv Gjerne videreutdanning som psykiatrisk sykepleier/vernepleier Du må beherske norsk muntlig og skriftlig Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring Det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhe

Jobb i helse i Stavanger | Stavanger kommune

Universitetet i Bergen tilbyr kortere etterutdanningskurs innen en rekke fagområder, som ikke gir formell kompetanse i form av studiepoeng. Noen kurs gjennomføres med samlinger ved UiB, mens andre er åpne nettkurs hvor du selv styrer tid og sted Stillingstittel: Sosionom/sykepleier med videreutdanning - terapeutstilling (184532), Arbeidsgiver: Poliklinikk Oslo, Søknadsfrist: Avslutte

Utdanner Østfolds sykepleiere

Høgskolen i Buskerud og Vestfold starter opp med en forkortet videreutdanning i sår på 7,5 studiepoeng. Fokus: Strukturert vurdering av pasienter med sår. Søknadsfrist: 15. februar Akuttgeriatrisk sengepost - Sykepleier med videreutdanning. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Videreutdanning i ammeveiledning 2020-2021. Studiet er åpent for påmelding med søknadsfrist 15.04.2020. Videreutdanning i ammeveiledning (nettside) Studiet er rettet mot helsepersonell: jordmødre, helsesykepleiere, sykepleiere, ernæringsfysiologer og leger

Intensivsykepleie - Videreutdanning, Gjøvik - NTNUVil dele sine sterke opplevelser

Vi søker 2 sykepleiere - der vi har behov for 1 med videreutdanning til skjermet/forsterket skjermet avdeling med 19 beboere. Og en sykepleier til somatisk avdeling med 29 beboere. 1.100% stilling ved somatisk avdeling fra 01.12.2020 L.r.3005 Ltr. 32-46 kr 476 600 - kr 609 300 - med videreutdanning Lyngdøler kan nå søke om å ta videreutdanning som sykepleier i Flekkefjord. Kommunen er et av seks steder i Agder hvor sykepleiere skal tilbys videreutdanning i klinisk kartlegging Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid Halden kommune Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv Enhet rus og psykisk helse er kommunens kompetansesenter innen fagfeltet og er et satsingsområde i helse og omsorg.Vi er på jakt etter en engasjert psykiatrisk sykepleier som ønsker seg nye utfordringer hos oss Vi søker en selvstendig, dyktig og engasjert HMS-rådgiver, primært med helsefaglig bakgrunn (fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier). Annen relevant utdanning/erfaring kan også være aktuelt. Ønskede kvalifikasjoner: Erfaring fra HMS/BHT-arbeid Gode samarbeidsevner. Søk etter Sykepleier-jobber i Hedmark. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.200+ jobbtilbud i Norge og utlandet

Stendi - Stendi søker sykepleier/ vernepleier med videreutdanning i psykiatri. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller annen relevant videreutdanning; God erfaring fra feltet psykisk helse, kan erstatte kravet om videreutdanning, og vil da lønnes som sykepleier uten videreutdanning; Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse. Norskferdigheter tilsvarende nasjonal norskprøve på nivå C Lagt ut for 2 uker siden. Modum Bad, Vikersund Sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid Denne annonsen erSee denne og tilsvarende stillinger på LinkedIn STAVANGER: Sykepleier med videreutdanning i kreftsykepleie / palliasjon Stavanger Kommune: Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester holder til i nye moderne lokaler sentralt i bydelen. Der er vi samlokalisert med avd. for Hverdagsrehabilitering og Miljøterapeutisk enhet Hjemmesykepleien yter bistand til hjemmeboende pasienter i Madla og Tjensvoll

 • Sår plaster.
 • Ikaj sommerstevne 2017.
 • Hvit prikk i munnen.
 • Vaffel uten egg.
 • Mikael flanell sengesett.
 • Download video from facebook to computer.
 • Erika fatland grensen ark.
 • Wunschkennzeichen segeberg.
 • Svinghjulsavdrager tempo.
 • Lao tzu sitater.
 • Www forst de.
 • Australian accent.
 • Forrest gump book analysis.
 • Shetland sheepdog färger svart och vit.
 • Middag med skinkeboks.
 • Immowelt deutschland.
 • Ostseebilder strand.
 • Kan ikke justere lysstyrke windows 10.
 • Spirit animal.
 • Wer ist akademiker.
 • Storsamfunnets oppgaver.
 • Hormonsprøyte bivirkninger.
 • Nike air max thea norge.
 • Bad i oslo.
 • Erika fatland grensen ark.
 • Havana steintor gmbh hannover.
 • Westfälischer anzeiger werne traueranzeigen.
 • Gule bomber det søte liv.
 • Hege moe eriksen høyde.
 • Otto fuchs stellenangebote.
 • Skin tonic parfymeri harebakken.
 • City lade åpningstider julen 2017.
 • Helen of troy movie.
 • Shetland sheepdog utstilling.
 • Personlig håndkle.
 • Pent farsund.
 • Curlingstein material.
 • Profeten daniel wikipedia.
 • Hva er ansvarlighet.
 • Hopfenpflücker festival pyras.
 • Fantomteikning grytten.