Home

Litterær oversettelse

Litterær på engelsk i norsk-engelsk ordbo

 1. Oversettelse av ordet litterær fra norsk til engelsk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk
 2. Litterær oversettelse (studieretning) Gjennom studiet vil du få fordypet innsikt i litterære teksters språklige og stilistiske egenart og teoretiske problemstillinger forbundet med oversettelse av litterære tekster
 3. litterær oversettelse i ordboken norsk bokmål - norsk nynorsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Hva lærer du? - Litterær oversettelse (studieretning

Mangschou Forlag 2020Solum|Bokvennen 2020Solum|Bokvennen 2020 Solum|Bokvennen 2020Solum|Bokvennen 2020Flux Forlag 2018Vega Forlag 2015Vega Forlag 2014Forlaget Press 2013 Cappelen Damm 2020 (lydbok) Cappelen Damm 2020 (lydbok Her finner du alt av informasjon om utdanning innen LITTERÆR OVERSETTELSE (Master).Studiet går under: Språk, litteratur.Det er registrert 40 relaterte studier til utdanningen LITTERÆR OVERSETTELSE (Master) Gjennom casestudier og to essays vil man identifisere de ulike stemmene i skandinavisk litterær oversettelse for sammen å få en bedre forståelse av hva som skjer med en tekst når den oversettes og hvordan det påvirker leserne. Prosjektet vil også se på stil, karakterenes stemme, forlagets versjon, plagiering og sensur Sjekk litterær oversettelser til Engelsk. Se gjennom eksempler på litterær oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk litterær oversettelse tilskudd oversettere av boken-lengde litterære verker kan søke om støtte til å fortsette dette arbeidet og ta på seg nye prosjekter. Disse pengegaver kommer fra flere stiftelser og institusjoner, og bidra til ytterligere oversettelser av litteratur

litterær - oversettelse - Norsk bokmål-Norsk nynorsk Ordbo

litterær oversettelse i ordboken norsk bokmål - spansk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Litterær omsetjing til Landsmålet frå 1850-åra til om lag 1900; Norrøne oversettelser i middelalderen; Norske gjendiktninger og oversettelser av Homer; Oversettelse av norrøn litteratur; Slagerteksten - et oversetter-puslespill; Ungpikebøker på 1900-tallet - oversettere og oversettelser; Oversetterpriser; Om NOlek

Oversetterspire

Oversettelse er en slags kulturell imperialisme, hvor vi tar andres litteratur og gjør den til vår egen, mener Sørbø. Her har hun ønsket å undersøke nærmere hvilke strategier og praksiser som ligger til grunn for litterær oversettelse. Jane Austen, som levde for 200 år siden, kom nok aldri til Ørsta eller Volda,. Styret 2020-2021 Hilde Lyng, foreningsleder (f. 1970), bor i Oslo og oversetter fra engelsk og svensk. Lyng har vært oversetter siden 1999 og medlem av foreningen siden 2006. Valgt til styremedlem i 2016, fungerende nestleder fra juni 2019 til hun ble valgt til foreningsleder i 2020. Hun har hovedfag i anvendt lingvistikk - translatologi og har [ Stilistiske særtrekk Oversettelsene spilte en viktig rolle i utviklingen av det norrøne litterære systemet. De eksisterte i et dynamisk forhold til den lokale litterære tradisjonen: På den ene siden ble oversettelsene tilpasset kulturelt til den nordiske forståelseshorisonten, på den andre var de svært viktige for den videre utviklingen av den norrøne sagatradisjonen når det gjelder. - En litterær oversettelse skal jo ha et kunstnerisk tilsnitt og oversetteren er jo en form for gjendikter, ting kan gå tapt når teksten deles opp i biter

litterær på engelsk Bokmål-engelsk oversettelse DinOrdbo

Kvaliteten på oversettelsene er for det meste høy, og for en stor del meget høy, tatt i betraktning at oversettelse av norrøn litteratur krever store, ikke bare språklige, men også kulturhistoriske kunnskaper. Eksempler fra oversettelsene: Harald Hårfagres frieri til Gyda, fra Harald Hårfagres saga, kapittel 3 Oversettelse av litterær til bokmål i nynorsk-bokmål ordbok - Flest oversettelser, helt gratis Ord: litterær. Oversettelser, kryssord, synonymer, statistikker, gramatikk - dictionaries24.co Litterær på engelsk. Oversettelse - Ordbok: dictionaries24.com. Språk ordbok: norsk » engels

litterær på svensk. Vi har én oversettelse av litterær i bokmål-svensk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.litterær i bokmål-svensk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Litauisk faller innenfor den østlige grenen av de baltiske språkene. De eldste skriftlige tekster er fra det 16. århundre, litterær litauisk opprinnelse i slutten av det 19. og tidlig 20. århundre. Litauisk sammen med litauiske språk er den eneste grenen i Østersjøen, som har blitt bevart. Litauisk er skrevet i latinske tegn Disputas: Kulturelle referanser i litterær oversettelse Master Alla Kharina ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Realia in Literary Translation. A quantitative and qualitative study of Russian realia in Norwegian and English translations. Tid og. Mangschou Forlag 2020Solum|Bokvennen 2020Solum|Bokvennen 2020 Solum|Bokvennen 2020Solum|Bokvennen 2020Flux Forlag 2018Vega Forlag 2015Vega Forlag 2014Forlaget Press 201 Litterær omsetting og den litterære omsettaren (Deltakelse i samtale om litterær oversettelse ved Lansering av tidskriftet Bøygens temanummer om literær Oversettelse). Refsum, Christian (2013). Å oversette den andre - å oversette seg selv

Oppbygging og gjennomføring - Litterær oversettelse

Hvordan bli en litterær oversetter Hver gang du plukker opp en roman, spille eller novelle, er du på en måte oversette hva forfatteren ment og hva du oppfatter det å bety. Men når du leser noe på et annet språk, kan du ta denne handlingen oversettelse til et annet nivå. Hvis du snakk Litterær oversettelse er oversettelsen av litterære verk (romaner, dikt, noveller, etc.) Ikke-litterær oversettelse er oversettelsen av tekniske, vitenskapelige, juridiske dokumenter. EN oversetter må ha godt kunnskap om begge språk for å kunne produsere høy kvalitet oversettelse

En litterær tekst kan utforskes som en oversettelse, ikke først og fremst for å bedømme den, men for å forstå hvor teksten står i forhold til den opprinnelige ved å undersøke det tolkningsmuligheter som følger av de translasjonsvalg som er gjort Universitetets mastergrad i litterær oversettelse alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk he Bibel 2011 - litterær utgave i tre bind Utgave på bokmål. Leveres i samleboks. Denne spesialutgaven av Bibelen representerer noe helt nytt på norsk: Bibelen blir her presentert som sammenhengende litterære tekst, uten versenummer, fotnoter, kryssreferanser og annet tilleggsstoff litterær - Definisjon av litterær fra Free Online Dictionar NORLA startet i 2015 intervjuserien «Månedens oversetter». Her blir vi bedre kjent med de viktigste aktørene vi har for å få norsk litteratur ut i verden, nemlig oversetterne. Hvert intervju kaster nytt lys over oversetteryrkets frustrasjoner og gleder. Felles for oversetterne som presenteres er deres smittende engasjement, og genuine interesse for norsk litteratur

TransFe:r er et lite forlag med litterær oversettelse som omdreiningspunkt. TransFe:r Forlag AS holder til på Lillehammer, og drives av forlegger Cathrine Strøm. Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne per epost til redaksjonen. Vi tar i utgangspunktet ikke imot manus, men vi diskuterer gjerne gode ideer til utgivelser. Org.nr.: NO 921 270 84 Oversettelser av faglitterære verk. Avtale om normalkontrakt for oversettelser inkludert protokoll om midlertidig unntak; Normalkontrakt for oversettelser inkludert bilag A, B og omfangsberegning; Kontrakt om lydbokutgivelse av oversettelse utført i.h.t. avtalevilkår som gjaldt før 1. oktober 2006; E-bøker. E-bokkontrakt for oversatt. Bibelen som litteratur. Bibelen er et stort litterært kunstverk. Teologer, språkforskere og skjønnlitterære forfattere har derfor samarbeidet om Bibelselskapets nye oversettelse: Bibel 2011

autorisasjonsprøven i oversettelse i Norge •Moderne litterær prosa? Diktning? •Greske og latinske klassikere •Bibelen? 15. Instrumentell oversettelse •Tar sikte på å produsere i målspråket et instrument for en ny kommunikativ interaksjon mellom kildekultur-avsender og en målkultur-målgruppe, der (viss En vesentlig del av Einar Bergs akademiske virke og formidling besto i oversettelser av sentrale arabiske skrifter. Aller fremst i dette arbeidet står selvsagt den første fullstendige oversettelse av Koranen til norsk i 1980 - om denne vises det til Nora Eggens artikkel om koranoversettelse i Norge LITTERÆR OVERSETTELSE. fra. N O R S K / D A N S K / E N G E L S K. til . T Y S K * PORTRETT. PORTRETT * OVERSETTELSE. fra. NORSK / DANSK / ENGELSK. til. TYSK * Skjønnlitteratur * Barne- & Ungdomslitteratur * Sakprosa * Essay * Markedsføring- & Reklametekst * Film / Teater / Underteks Litterær oversettelse er først og fremst, tror jeg, en etisk oppgave, en oppgave som speiler og mangedobler litteraturens egen rolle, som består i å styrke vår innlevelse; å utdanne hjerte og sinn; å føre til selvfordypelse; å bestyrke og befeste (med alt det fører med seg) bevisstheten om at andre mennesker, mennesker som er forskjellige fra oss, virkelig finnes. Spørsmålet er ikke om litterær oversettelse skal kritiseres, men hvordan. Av Christiane Jordheim Larsen Erik Bjerck Hagen, professor og litteraturkritiker i Morgenbladet, har i sin kritikk av oversatt litteratur brutt tausheten som gjerne omslutter oversetterens arbeid

ENG4490 - Masteroppgave i litterær oversettelse fra

Denne masteroppgaven dreier seg om ordspill i litterær selvoversettelse sammenlignet med ordspill i tradisjonell litterær oversettelse. Selvoversettelse er et felt det er skrevet særdeles lite om, både i norsk og utenlandsk faglitteratur, og det er gjennomført få studier av selvoversettelse som fenomen sammenlignet med tradisjonell oversettelse Kritikerprisen for beste oversettelse tildeles den oversetteren som etter juryens vurdering står for den beste oversettelsen til norsk i utgivelsesåret før prisutdelingen. Prisen deles ut for oversettelsen av et skjønnlitterært verk eller et verk som juryen anser som litterær verdifull prosa. Les mer på Kritikerlagets hjemmeside Egil Halmøy for oversettelse fra fransk av Alice Zeniters Kunsten å miste (Aschehoug) Flere franske samtidsforfattere gjør den mørke kolonihistorien til en politisk og litterær kilde til refleksjon. Hovedpersonen i Alice Zeniters roman Kunsten å miste lever et urbant pariserliv og er mer eller mindre uvitende om familiens bånd til Algeri Vi utfører alle typer oversettelser fra norsk til engelsk: generell, teknisk juridisk, finansiell, økonomisk, vitenskapelig, litterær og sertifisert (autorisert) oversettelse. Din forespørsel vil selvfølgelig bli behandlet strengt konfidensielt. Mail oss. Prøv oss du også! Generell norsk-engelsk oversettelse

Vil du bli skjønnlitterær oversetter? Oversetterforeninge

En kommentert oversettelse av første akt og første del av tredje akt i Lucy Kirkwoods skuespill Tinderbox Trine Lise Sveindal Masteroppgave i litterær oversettelse fra engelsk til norsk ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I OSLO 26.mai 2016 Til Bastianprisen 2020 ble det påmeldt 64 oversettelser. Årets Bastiankomité har plukket ut følgende fem finalister (i alfabetisk rekkefølge): Gøril Eldøen for oversettelse fra fransk av Virgine Despentes' Vernon Subutex (Gyldendal) Egil Halmøy for oversettelse fra fransk av Alice Zeniters Kunsten å miste (Aschehoug) Ove Lund for oversettelse fra ungarsk av László Krasznahorkais. Translatørbyrået Norsk Språkservice håndterer alt innen engelsk oversettelse, hurtig og kompetent. Vi er en profesjonell tilbyder av språktjenester, inkl. engelsk oversetting, for både næringsliv og offentlig sektor. Spesialkompetanse i teknisk, juridisk, økonomisk, finansiell, medisinsk, litterær engelsk oversettelse I 2013 subsidierte NORLA 412 oversettelser til 46 språk med 5,6 millioner kroner; de ti siste årene har i alt 3000 titler oversatt til 60 språk fått støtte. Det samlede antallet oversatte norske bøker er riktignok betydelig høyere, men det er bare de verkene hvis kommersielle suksess ikke kan forutsies, som blir subsidiert Peter Handke er en østerriksk forfatter, og en av de mest framtredende forfatterne i dagens tyskspråklige litteratur, men også en kontroversiell forfatter. Han ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 2019. Hans tekster er oversatt til rundt 70 språk, deriblant norsk. Handke er født i Kärnten og studerte jus ved Universitetet i Graz i 1961-1965, men avbrøt studiene da han fikk antatt.

Espen Ingebrigtsen | Universitetet i BergenBokanmeldelse: Litterær magi fra Rachel Cusk

Oversettelsen ble gjort av katolske vitenskapsmenn. Dette var den første katolske oversettelsen som bygger på den hebraiske og greske teksten uten å gå veien om den latinske Vulgata. Språket har en litterær form. Tilbake til engelske bibeloversettelser Tilbake til alle utenlandske bibeloversettelser. litterær oversettelse - trans 4401-4402, høst 2012 Emnet tilbys i en 10-poengsvariant (trans4401) og en 20-poengsvariant (trans4402) etter mønster fra teoriemnene som tilbys av allmenn litteraturvitenskap (lit4310). Opplegg og pensumkrav følger også langt på vei tidligere praksis på lit4310

TRANS4402 - Oversetterens oppgave

Siden forskning på selvoversettelse i stor grad fokuserer på litterær selvoversettelse, vil denne artikkelen ha en tendens til å ha et lignende fokus. Praksisen med selvoversettelse har vakt kritisk oppmerksomhet spesielt siden begynnelsen av dette århundret, i kjølvannet av intensiv undersøkelse av feltet for ikke-autoritær oversettelse i det tjuende århundre Torsdag 21. november kan du høre Mario Puertas snakke om litterær oversettelse fra norsk til spansk. Seminaret, som vil foregå på spansk og norsk, er åpent for alle interesserte, og vi oppfordrer spesielt deg som studerer spansk, til å delta. Velkommen! ¡Bienvenidos Litterær kamp mot lutherdommen Emser ble snart den mest Han reviderte Luthers oversettelse i lys av Vulgata (den latinske oversettelse) som han betegnet som «den kristne kirkes troverdige tekst», og benyttet også de middelalderske oversettelser til tysk i dette arbeidet

Sapfo (attisk gresk Σαπφώ Sapphô, aiolisk gresk Ψάπφω Psápfο) var en kvinnelig oldtidsgresk lyriker, lovpriset i sin samtid og kjent for ettertiden gjennom dikt tilegnet andre kvinner. Hun levde i Mytilene på Lesbos, en gresk øy som ligger like ved dagens Tyrkia.Sapfo var sannsynligvis født på Eressos, vest på den samme øya William Archer (født 23. september 1856 i Perth i Skottland, død 27. desember 1924 i London) var en britisk oversetter, skribent og teaterkritiker, som utøvde det meste av sitt yrkesaktive liv i London.Han er mest kjent som oversetter av Henrik Ibsens dramaer til engelsk, og ble en nær venn og våpendrager for George Bernard Sha studentene på litterær oversettelse, noe jeg vil vise i kommentar-/teori-delen av denne oppgaven. Arbeidet med denne oppgaven har til tider vært tungt, men vel så ofte har det vært givende og spennende, noe jeg mener kommer frem i denne oppgaven som en helhet, spesielt merkes den enorme mestringsfølelsen av å ferdigstille et slikt prosjekt

Merete Franz - Oversetter og daglig leder i

En kommentert oversettelse av Katherine Mansfields noveller «Bliss» og «A Birthday» Elisabeth Burø Masteroppgave i litterær oversettelse Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I OSLO Vår 201 Prolegomena til en grammatikk av litterær oversettelse: En undersøkelse av prosessen med litterær oversettelse basert på en analyse av forskjellige oversettelser av Catullus '64. dikt (1972) Faglig arbeid; Disiplin: Oversettelsesstudier Sammenlignende litteratur: institusjoner: University of Texas i Austi Denne masteroppgava i litterær oversettelse består av to deler. Den første delen består av oversettelsen min av et utdrag fra Trenton Lee Stewarts barne-/ungdomsroman, The Mysterious Benedict Society - kapittel 1, 10 og 17

Video: LITTERÆR OVERSETTELSE (Master) - Skoler Studier

Bokvennen Litterær Avis (BLA). Norges eneste månedsavis for litteraturkritikk og essayistikk litterær oversettelse i ordboken norsk bokmål - tyrkisk på Glosbe, online ordbok, gratis. edebî. Show declension of litterær. litterær, litterært, litterære. Automatisk oversettels . konvensjon - Store norske leksiko . Litterær Konflikt Buddhismen har en svært rik litterær tradisjon som spenner over et stort spekter av sjangere og som strekker seg helt tilbake til rundt år 400 fvt. Frem til cirka 1100-1200-tallet ble det meste av den buddhistiske litteraturen forfattet i India - først bare muntlig, men etterhvert også skriftlig. Etterhvert som buddhismen spredte seg til samfunn og kulturer utenfor India, ble den. Hans oversettelser ble grunnlagt fra et prinsipp om glad og kreativ utroskap, noe som betød at det ikke var viktigst for han å holde seg for nært kildeteksten! Constance Garnett. En annen flott og produktiv litterær oversetter var Constance Garnett. Hennes fokus var på russisk litteratur, som hun brakte til det engelske publikumet Oversettelsen er overalt, vi tenker bare ikke over det. I tre dager til ende settes søkelyset på oversettelse i alle dens former. Litteraturhuset vil fylles fra kjeller til loft med oversettelse, oversettere og oversettelser.Selv om litterær oversettelse står i sentrum for arrangementet vil vi også møte oversettelse i en rekke andre former litterær oversættelse i ordbogen norsk bokmål - dansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog

Mistet og funnet i litterær oversettelse - Institutt for

Oversettelsen skal ha foregått på samme vis. Ragnhild Eikli skal ha sittet på et lukket kontor på forlaget og oversatt. Hver dag når hun gikk hjem, ble manuset låst inn i en safe. Spørsmålet er om denne oppfølgeren var nødt til å mislykkes. Mottakelsen av den engelske utgaven var nesten unisont negativ Mellomrom - tolv tekster om oversettelse er første bok i en serie av antologier om oversettelse. Tolv forfattere, oversettere og litteraturvitere bidrar her med sine refleksjoner rundt litterær oversettelse, enten det er ut fra egne erfaringer som oversetter eller som leser i møtet med andres LES MER gjendiktninger Jeg elsker musikaler. Hvis det fantes et sted her i verden der man naturlig brøt ut i sang (og koreograferte dansenumre), så ville jeg flyttet dit med det samme. Så da jeg skulle velge en tekst å oversette til masteroppgaven i Litterær Oversettelse, visste jeg godt hva jeg ville velge. (Og fikk lov! Av verden Økonomisk oversettelse : økonomiske fagoversettere Ved hjelp av våre dyktige fagoversettere utfører vi alle slags økonomiske oversettelser, noe som vi tror kan gjøre en forskjell for nettopp din bedrift. Oversettelse av forretningsbrev, kontrakter, presentasjoner, anbudsdokumenter, revisorrapporter Anmeldelse Bibliotek Bok Fiksjon Kritiker Oversettelse Poesi Roman A - Å Til konfirmanten Venn Morsomme sitater Danske ordtak Far Jan Kjærstad Erica Jong Populære sitater Norske ordtak Nils-Fredrik Nielsen Varme sitater Dumhet Nye muligheter Inspirerende sitater Henrik Ibsen Personlighetstest Selvforvikling.no Berømte sitater Inger Hagerup Kinesiske ordtak Arbeid Kjærlighet Kloke sitater.

litterær i engelsk - Norsk bokmål-Engelsk Ordbok Glosb

Innlegg om Oversettelse skrevet av Merete Franz. Merete Franz Oversetter og daglig leder i Litteraturhuset i Skie Er du interessert i andre oversettelser av sangene til Ernest Hemingway ? Her finner du listen over sanger av denne forfatteren til høyre Vi har oversettelsen Hvis du ønsker oversettelsen av en av disse sangene, klikk på den riktige knappen Når vi når minst 3 rapporter for en sang, vil vi aktivere for å sette inn oversettelsen til nettstedet I 2000 fullførte han diplomstudier i litterær oversettelse. I 2003 oversatte han sin første bok fra norsk til engelsk, Pernille Rygg «Det gyldne snitt» ble «The golden section» Overflødig oversettelse Sint oppvekstroman fra en farget svenske - gripende i sitt tema, men ufullkommen i form. heller enn høy litterær kvalitet

litterær oversettelse tilskud

Novels and short stories, poetry, rhymes, tracts and essays, literary articles for newspapers and magazines, theatre pieces and films, literary websites, subtitles, promotional material, reviews and much more Hamlet var det første av Shakespeares skuespill som ble oversatt til et nordisk språk.Det var dansken Johannes Boye som (anonymt) utgav sin Hamlet, Prins af Dannemark i 1777. Denne var på prosa.På vers kom tragedien i Peter Foersoms oversettelse i 1807. Ivar Aasen oversatte fragmenter av Hamlet til landsmål, men den første fullstendige norske oversettelse kom så sent som 1912 (av C. H. Prisen skal deles ut årlig på Hieronymus-dagen i september, oversetternes årlige festdag, og den skal gå til en oversettelse som er utgitt året før prisåret. Prisen består av 50 000 kroner og et kunstverk «Klosteret» er 750 sider med skitt, brutalitet og lopper - og pur litterær nytelse I Zakhar Prilepins mursteinsroman Klosteret lyser hver side, selv om temaet er bekmørkt. FOTO: Rapp, Ole Magnus I dag er Klosteret på Solovki fredet av Unesco blant verdens fremste kulturminner Mellomrom - tolv tekster om oversettelse er første bok i en serie av antologier om oversettelse. Tolv forfattere, oversettere og litteraturvitere bidrar her med sine refleksjoner rundt litterær oversettelse, enten det er ut fra egne erfaringer som oversetter eller som leser i møtet med andres gjendiktninger

Priser - Korrektur, språkvask, manusløft og oversettelse

I tillegg til engelsk oversettelse kan vi tilby oversettelser til og fra bl.a. tysk, nederlandsk, flamsk, dansk, svensk, norsk, færøysk, islandsk, fransk, spansk m.fl. Språkoversikt. Har du behov for en oversettelse som er til eller fra et språk du ikke finner nevnt på denne siden, nøl ikke med å kontakte vårt Oslo-kontor på tlf. 22 222 773 Enkeltstudenter tar over oversettelsen, før de oversatte tekstene korrigeres av stipendiatene. Erfarne, dyktige studenter korrekturleser deretter omfattende tekstenheter og den endelige tekstredigeringen ligger i hendene på en person, enten en erfaren litterær oversetter eller en student som har relevante kvalifikasjoner Definisjon av litteratur i Online Dictionary. Betydningen av litteratur. Norsk oversettelse av litteratur. Oversettelser av litteratur. litteratur synonymer, litteratur antonymer. Informasjon om litteratur i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin skriftlig materiale, ofte i bokform faglitteratur skjønnlitteratur moderne litteratur Kernerman English Multilingual.

Arne Gallis, 1908–1997 | Norsk Oversetterleksikon

Litterär på norsk i svensk-norsk ordbo

En dyktig litterær oversetter vil gå utover en ordrette ord-for-ord-oversettelse for å overholde kravene til sjangeren og bevare nyansene i stemme og skrivestil. Vi har som mål å gjøre det enkelt for forfattere over hele verden å samarbeide med dyktige oversettere og Engelske korrekturlesere For sitt omfattende formidlingsarbeid har han mottatt en rekke priser, blant annet: den tyske og den østerrikske fortjenesteorden, Bokkubbenes oversetterpris (1996), Den østerrikske statspris for litterær oversettelse (2000), Kritikerprisen (2004) og Det Norske Akademis Pris til minne om Thorleif Dahl (2006) Ragnhild Eikli er førstelektor i litterær oversettelse og engelskspråklig litteratur ved Universitetet i Oslo, og har skrevet om litteratur, drama og kunst i norske og utenlandske publikasjoner

Mellomrom Tolv tekster om oversettelse TransFe:r Forla

Utdannet litterær oversetter med engelsk litteraturbakgrunn Oslo-området, Norge 76 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. I hovedsak oversettelse fra engelsk til norsk, men tok også et emne i oversettelse fra norsk til engelsk, i tillegg til diverse engelske litteratur- og teoriemner Vårt kontor i Singapore spesialiserer seg innen litterære oversettelser og tilbyr oversettelser av svært høy kvalitet. Våre profesjonelle oversettere oversetter til morsmålet sitt og er eksperter innen sitt eget språk og kultur. De har gått gjennom en streng utvelgelsesprosess og har flere års erfaring innen litterær oversettelse

Oversetterbloggen: Oversatt aften: Lydia DavisIvar Julius Mortensson-Egnund, 1857–1934 | Norsk
 • Grete brochmann innvandring.
 • Helsefremmende arbeid cappelen damm.
 • Klarastraße 46 freiburg.
 • Eurovision 2018 ísland.
 • Uni hamburg sommersemester studiengänge.
 • Nordsjødykkerne dokumentar.
 • Ina ten damme.
 • Dallas cowboys stadium.
 • Speed dating darmstadt 2017.
 • Pussebag.
 • Skole i norge.
 • Laksativer.
 • Skole i norge.
 • Sukkerfri ostekake.
 • Matematik åk 6 övningar.
 • E gitarre test einsteiger.
 • Offgamers wow account.
 • Torpa sag.
 • Leketelt tipi.
 • Angel feather icing.
 • Frankenheim kaarst.
 • Tivoli aachen veranstaltungen.
 • Trail trophy.
 • Gemiddeld schoolniveau nederland.
 • Oboy med varmt vann.
 • Sehenswürdigkeiten rheinland pfalz.
 • Gu benk.
 • Webkamera saltstraumbrua.
 • Fysiek flirten.
 • Vm skøyter 1999.
 • Bestemor og bestefar.
 • Fh bielefeld.
 • Torskerogn gravid.
 • Sky sportsbar preise.
 • Hvor lenge kan kyllingfilet ligge i fryseren.
 • Brandy melville hamburg.
 • Andy samberg music.
 • Dir gehört mein herz original.
 • R download mac.
 • Cowboy und indianer hamburg inhaber.
 • Stadt leutershausen öffnungszeiten.