Home

En artikkel flere artikler

En artikkel er i grammatikken en undergruppe av ordklassen determinativer. Artikler angir hvorvidt substantivet de står til refererer til noe ubestemt/bestemt eller ny/gammel informasjon. Den ubestemte artikkelen angir at referenten som substantivet viser til ikke er identifisert eller nevnt tidligere. Den bestemte artikkelen brukes for å vise tilbake til en referent som fremgår av. Artikkel er en ordklasse som består av ord som normalt brukes sammen med substantiver for å skille mellom bestemt og ubestemt form av substantivet. Artikkelen forteller også hvilket kjønn substantivet har. I Norsk referansegrammatikk fra 1997 er ikke artikkel lenger egen ordklasse, og de tidligere artiklene er tatt opp i den nydefinerte ordklassen determinativ Hvordan skrive artikkel. Resonnerende sjanger. Drøft/diskuter: Legge frem flere sider av en sak og sette dem opp mot hverandre. Informativ/objektiv i hoveddelen, objektiv eller subjektiv i avslutningen. Artiklene i norskfaget er ofte knyttet til en vedlagt tekst Vitenskapelige artikler publiseres av forskere for å offentliggjøre nye forskningsresultater. Det stilles mange krav til en vitenskapelig artikkel: Forskningsresultatene som presenteres skal gi oss ny innsikt om et emne. Resultatene skal være etterprøvbare slik at de kan anvendes i ny forskning senere. Den vitenskapelige artikkelen skal leses, vurderes og godkjennes av andre forskere.

En vitenskapelig artikkel har som formål at den skal presentere ny forskning eller gi ny innsikt i faglige problemstillinger. En eller flere forskere skriver artikkelen, som vurderes av eksperter innen fagområdet (kalt fagfellevurdering), før den publiseres i et vitenskapelig tidsskrift Hvis konferansebidraget eller artikkelen blir antatt, er naturligvis sammendragets innhold svært viktig for leseren. Hvis leseren blir fenget av tittelen, er sammendraget det neste som blir lest. Noen nøyer seg kanskje med det. Teksten bør derfor pirre leserens nysgjerrighet etter å vite mer om prosjektet eller lese mer av artikkelen Hvordan skrive en artikkel? Å skrive en artikkel kan være vanskelig og krevende. Heldigvis finnes det mange tips og veiledninger som gjør skrivingen enklere. Før du begynner med skrivingen: Finn gode kilder etter hva du ønsker å skrive om. Det er viktig med gode kilder for å bygge gode påstander og argumenter Her kan du se flere eksempler på artikler som har fått karakteren 6. Du kan bruke eksemplene som inspirasjon til hvordan du kan skrive en artikkel selv. I eksemplene kan du blant annet se hvordan man kan bygge opp en artikkel og hva slags språk som er egner seg i en artikkel Det forutsettes ingen forkunnskaper i metode og statistikk, og leseren veiledes pedagogisk gjennom 13 kapitler inn i hva som egentlig skal til for å kunne lese og forstå en artikkel - hvordan forstå artikler som omhandler medikamentstudier, evaluering av diagnostiske tester, som forteller deg hva du skal gjøre (retningslinjer), som evaluerer hva en intervensjon eller utredning koster, og.

artikkel - grammatikk - Store norske leksiko

En artikkel er en saktekst (faktatekst) som skal presentere et emne eller en sak for leseren. Det fins flere typer artikler: nyhetsartikkel, fagartikkel, drøftingsartikkel, debattartikkel, etc. Det vi fokuserer på her er fagartikkel og drøftingsartikkel. Stoffet i en artikkel skal presenteres på en saklig måte Artikkelen er en av de vanligste sakprosasjangrene, både i skolen og i arbeids- og samfunnsliv. Den er en typisk skriftlig sjanger der kravet om saklighet står sentralt. Vi finner ulike varianter av artikkelen i bøker, aviser, tidsskrifter, oppslagsverk og brosjyrer - på papir og på nett Artikkelen skal ha en tydelig problemstilling, en klart formulert strategi for å besvare problemstillingen og et logisk resonnement som klargjør forskningsprosessen og funnenes betydning. Artikler skal som regel ikke overskride 28000 tegn (inkludert mellomrom, engelsk sammendrag, referanser, tabeller etc.), med unntak av kvalitative artikler, som bør være på maks 40000 tegn

Artikkel er et ord med flere betydninger, som alle er knyttet til den latinske Troens artikler er hovedpunktene i den apostoliske trosbekjennelse. Eksempel: artikkel 2 i EUs forsikringsdirektiv. Grammatikk En artikkel er et grammatisk ord eller affiks som knyttes til et substantiv og angir om dette står i bestemt eller ubestemt. Første utgave av denne boken kom i 1994, og nå foreligger tredje utgave. Boken var egentlig myntet på forfattere som ikke har engelsk som førstespråk, men salget i Storbritannia har vist at den dekker flere behov. Å skrive en vitenskapelig artikkel innebærer at man må forholde seg til en rekke regler En lederartikkel er en redaksjonell kommentar hvor en avis eller annen publikasjon gir uttrykk for sitt syn i en eller flere saker. Den skrives av redaktøren i mindre aviser, men i større aviser har man gjerne flere lederskribenter. Artiklene signeres som regel ikke, men det forekommer. De står for avisens regning og har en fast plass i avisen, gjerne sammen med øvrig kommentarstoff i avisen Denne artikkelen ble først publisert i 2014. Artikkelen inneholder hovedoversikten over hvordan du fører referanser i teksten og i litteraturlisten innen stilene APA, Chicago, Vancouver og Harvard.. Den tar deg samtidig videre til andre nettsider som tar for seg særtilfeller du kan støte borti Du leser en artikkel ved å dobbeltklikke den, eller ved å merke den og velge Les artikkel på Alternativer-menyen i Artikler-panelet. Den første linjen i artikkelen vises i øvre venstre hjørne. Hvis du vil skjule Artikler-panelet etter at du har åpnet artikkelen, velger du Skjul etter bruk på Alternativer-menyen i Artikler-panelet

Selv om artikler er publisert i velrenommerte tidsskrifter, er det likevel viktig å vurdere artikkelens gyldighet, metodiske kvalitet, resultater og overførbarhet. Tabellen med kjernespørsmål, hvilken type kunnskap disse gir og hvilken forskningsmetode som er best egnet, er et godt utgangspunkt når du skal kritisk vurdere artikler De ulike avsnittene i en artikkel starter med mellomtitler. Den første mellomtittelen skal komme etter første avsnitt etter ingressen: Mellomtittelen skal si noe om hva leseren får servert i avsnittet som kommer - enten med en kort setning eller bare ett ord. Det er lov å droppe mellomtitlene. I veldig korte artikler kan det være en fordel

Skriv en artikkel Illustrasjon: Colourbox/Sykepleien Slikt kan det bli vitenskapelige artikler av. Vi vil her gi noen gode tips på veien for deg som vurderer å publisere forskningsarbeidet ditt. Flere stillinger som sykepleier - Enhet for sykehjem. Risø Det er lov å vise lenker til artikler, men det er ikke lov å kopiere en hel artikkel og legge den ut på Facebook eller sin egen blogg. Sitatretten gir anledning til å kopiere enkelte setninger eller avsnitt. Ha respekt for loven og andres levebrød Artikkel: Flerspråklighet i barnehagen Artikkel: Språk og identitet Litteratur til temaet Artikkel: Flerspråklighet i barnehagen Artikkel: Språk og identitet Vår identitet formes i møte med andre. Barns mulighet til å utvikle en trygg og mangfoldig identitet, påvirkes av tilbakemeldinger og støtte fra omgivelsene. Artikkelen belyser hvordan barnas språk er en vesentlig side ved deres.

Artikkel (ordklasse) - Wikipedi

En vitenskapelig oversiktsartikkel bygger på en systematisk gjennomgang av flere studier om et tema som forfatteren har spesielle kunnskaper I Clinical chemistry «Guide to Scientific writing» finner du flere artikler med gode tips til utforming av figurer og Det å starte arbeidet med å skrive en artikkel kan føles overveldende Om du markerer en artikkel vil du se på verktøymenyen hvilke valg du kan gjøre for artikkelen. Flere av disse valgene vil du også få ved å høyreklikke på en artikkel. Ny artikkel: Oppretter en ny artikkel i den artikkelgruppen du har markert i navigasjonspanelet. Det opprettes da en artikkel i det nivået du står i, som blir tildelt et. Pass på at du kommer med en konklusjon som er i pakt med det du har skrevet i resten av artikkelen. Avsnitt og setningsstruktur. Artikkelen MÅ deles inn i avsnitt. Skriv gjerne en faktasetning først. Skriv deretter flere kommentarsetninger til denne faktasetningen. Nyansering. Det er viktig å nyansere En side med flere artikler; Artikkel 2. Dette er enda en ingress. Artikkel 1. Dette er en ingress. Fann du det du leitte etter? Ja Nei Kommentar : Skriv ut; Del på Facebook; Del på Twitter; Tips en venn; Lom kommune. Bestemt artikkel = substantiv i bestemt form. På engelsk bruker vi den bestemte artikkelen the til å sette substantiv i bestemt form.På norsk har vi til gjengjeld flere forskjellige muligheter å danne bestemt form på, avhengig av om setningen enten gir substantivet en spesiell endelse eller 'den/de' foran

Dette er en artikkel om undommens stressfulle hverdag. Lærerens komentar lød slik: Meget informativ, og velskrevet artikkel. Gode deloverskrifter. Fint du har flere avsnitt under en overskrift. Gir rom for argumentasjon. God flyt, få feil. Ka I teksten har Lovdata laget lenker til en pdf av den norske offisielle oversettelsen slik den er publisert i EØS-tillegget. Vi har imidlertid fått flere henvendelser fra brukere av loven om at de ønsker å lage direkte lenker til relevante artikler i forordningen Redaktørene lover upubliserte bilder, og en blanding av nye artikler og artikler som er føljetonger. At det er 80 år siden okkupasjonen og 75 år siden frigjøringen, er heller ikke glemt i artikkelfloraen. - Vi har i flere år mast om på få flere kvinnelige skribenter, men har vanskelig for å få respons En billig investering i forhold til en ødelagt rygg. AV LENE GRAARUD | Publisert 03.01.19 Ryggskinnen er en del av det viktige MC-utstyret, som dessverre ofte blir glemt. Les mer om fordelene og de ulike typene i denne artikkelen Det kommer frem i en statistikk fra analysetjenesten Storyboard. Nettstedene analysetjenesten har tatt med på listen, beskrives som kontroversielle. Den mest delte saken ble « Ny studie: Kvinner vil at menn skal ligge mer på sofaen!» fra Eavisa. Les også: Årets nyord er «falske nyheter» Nettstedet beskriver seg selv som en underholdningsside med fokus på satire og humor

Video: Hvordan skrive artikkel - Riksmålsforbunde

Hva er en vitenskapelig artikkel? - Kildekompasse

 1. g av en forskningsartikkel. En fagfellevurdert artikkel er en artikkel som er vurdert og godkjent av to eller tre upartiske, anonyme eksperter innenfor fagfeltet. Det at ekspertene er anonyme sikrer at bedøm
 2. Twitter har nektet brukere å dele en kontroversiell New York Post-artikkel om den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden. President Donald Trump er rasende
 3. Artikkelen trekker frem flere forhold som angivelig sannsynliggjør at koronaviruset har lekket ut fra et av disse to laboratoriene. En forsker ved et av laboratoriene skal ha fortalt at han fikk flaggermusblod på seg ved en anledning, og satte seg selv i en fjorten dager lang karantene. Ved en annen anledning skal en flaggermus ha urinert på.
 4. Full forvirring med nye koronatiltak - her er fasiten. Regjeringen har innført nye koronatiltak for å slå ned på smitten, men mange nordmenn sliter med å forstå hva rådene egentlig betyr.
 5. Lenker til Europalovs faktaark for de 129 artiklene i EØS-avtalens hoveddel. For hver artikkel har Europalov angitt en indikativ tittel (i parentes). Disse beskrivende titlene utgjør ikke en del av den vedtatte EØS-avtalen, og er kun ment som hjelp til å finne fram blant artiklene
 6. Det er flere grunner til dette: Bedre veier, en grundig kjøreopplæring og mer sofistikert teknologi. Moderne sykler har integrert veigreontroll som med avansert sensorikk som forutser hva føreren kommer til å gjøre og regulerer dreiemomentet ut fra hastighet og akselerasjon, helt uten at føreren merker det. Dagens MC-er har også ABS-bremser, og enkelte sykler har airbag
 7. Lipødem ble først beskrevet i USA på 1940-tallet, men det er fortsatt mye vi ikke vet om sykdommen. Årsak. Årsak til lipødem er ikke klarlagt, men man tror det er en genetisk basert sykdom, hvis andre i din familie har diagnosen har du økt risiko for å utvikle lipødem

En analyse av trafikken hos Adresseavisen over 7 dager i februar 2017 viste at en artikkel i gjennomsnitt hadde en lengde på bare 519 ord. Av til sammen 923 artikler var 43 % rene nyhetsartikler, som i snitt inneholdt 5,9 entiteter. Sport- og kulturartikler hadde henholdsvis 17 % og 10 % av trafikken Det finnes flere ulike typer leirgryter på markedet, og de kommer i flere ulike størrelser. elles for dem er at de er uglaserte og porøse, og man kan tilberede både hele stykker kjøtt, en hel kylling eller biter av grytekjøtt. I tillegg kan man selvfølgelig tilberede fisk, grønnsaksretter, dessert eller brød i leirgryte

Hva er en vitenskapelig artikkel? - in

Hvordan lage et sammendrag? - Sykepleie

Søk etter ønsket artikkel i biblioteksøket Oria. Hvis UiO ikke har tilgang til artikkelen, gå til steg 2. 2. Søk på nettet med plug-ins. Søk slik du er vant til og bruk «plug-ins» til nettleseren som viser deg hvor du evt. finner åpne versjoner av en artikkel (disse verktøyene lastes ned og installeres i nettleseren din) Elever og flere nærkontakter av læreren som testet positivt, skal testes torsdag formiddag. Venter på svar: Svar på flere koronatester kan komme torsdag kveld, opplyser Britt Rakvåg Roald. Da Twitter nektet folk å dele en kontroversiell artikkel om Joe Biden reagerte Donald Trump voldsomt. Nå innrømmer Twitter-sjefen at de kunne ha håndtert situasjonen bedre Du må være innlogget som administrator for å kunne lage en ny artikkel eller redigere en eksisterende artikkel. Slik lager du en ny artikkel. Åpne mappen der du ønsker å opprette en ny artikkel. Du kan først opprette en mappe der du kan legge til nye artikler. På denne måten kan du holde oversikt over forskjellige typer artikler

Hvordan skrive en artikkel - Studieweb

Anita Schumacher, direktør på UNN, ser ikke bort fra at flere kommer til å bli innlagt med koronaviruset. Samtidig har de en plan dersom pasientene flommer inn Mangler dokumentasjon. Ifølge Arbeidstilsynet har ro-ro-rampa feilaktig blitt betraktet som en kai som kan heves og senkes, og ikke en maskin. Trondheim Havn kan dermed ikke vise til at den er risikovurdert i drift- og vedlikeholdsmodus, men kun risikovurdert i forbindelse med flere modifikasjonsprosesser

Se eksempler på Studienett Lær å skrive en artikkel

Da flere meldte at de ikke ønsket besøk på Halloween, kom denne gjengen opp med en skremmende ide Først var planen ganske så beskjeden. Men nå jobber 30 personer for at årets Halloween skal bli skrekkelig bra, uten godteri-innsamling dør til dør Som artikkelen tilsier er demokrati et sammensatt konsept. I motsetning til for eksempel økonomisk vekst (BNP ), så finnes det ikke en felles indikator for å måle demokrati. Det finnes derfor flere, noen ganger kontroversielle, metoder å evaluere demokrati på

På grunn av økende smittespredning, blant annet i Oppdal og Trondheim, er det besluttet å avlyse flere av Kulturskolen i Rennebu sine planlagte arrangement denne uka. Kommuneoverlegen anbefaler at kulturskolens arrangement i forbindelse med Kulturvukku på torget på Berkåk og og ved Solstuggu på Voll, samt fritidsklubbens ungdomsarrangement i kultursalen, alle disse i dag, tirsdag. Den ene rådyret lå sprellende på E6, mens det andre var dødt. I løpet av helga har det gått hardt utover rådyr som har forsøkt å krysse E6 på Garli. Klokka 05.15 natt til lørdag fikk politiet melding om at det lå et sprellende rådyr på E6. - Det er uklart om rådyret var blitt. Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon. Administrerende direktør Frode Hebnes i Bilia personbil opplever at stadig flere kunder ønsker å bytte elbilen. Trump raser mot artikkel: − Ville aldri kalt våre falne soldater noe annet enn helter. Det amerikanske magasinet The Atlantic skriver at den amerikanske presidenten skal ha kalt amerikanske. Under knappen 'Registrer supplerende informasjon' finner du flere felter som bør fylles ut. Går du inn i redigering på en allerede registrert post, vises feltene nederst i skjermbildet. Finansieringskilde og prosjektnummer (Viktig!) EU og Forskningsrådet krever at en versjon av artikkelen arkiveres i et vitenarkiv

- I Arbeiderpartiet ønsker vi ikke at det skal være slik at det oppleves som en høy terskel for å få trygghetsalarm, og vi er ikke tilfreds med den praksis som har innarbeidet seg i forbindelse med saksbehandling av søknader om trygghetsalarm, opplyser Jørn Ove Moen, leder i Melhus Arbeiderparti, fungerende nestleder for utvalg for helse, oppvekst og kultur og kommunestyrerepresentant Les mer artikler om Helsenett.no om søvn. Mest populære: atrieflimmer, hjerteflimmer, blodpropp, diabetes, kreft, tarmkreft, myelomatose, multippel sklerose. En vanlig måte å dele leverskade inn på er i tre forskjellige stadier, jo høyere stadium jo mer alvorlig er skaden. I denne artikkelen omtales denne generelle inndelingen av leverskade, det foreligger i tillegg flere inndelinger både for de ulike typene stadium av leverskade og årsaken bak skaden - Cellekontoret vil få en renessanse, men i en ny form når vi nå jobber mer digitalt, sier han. Alstad ser for seg at det samme kan skje på campus for studentene. Mange kan være på campus og følge ei forelesning digitalt. Da trenger de flere rom og båser slik at de kan sitte uforstyrret. Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram En 37 år gammel mann er i Nord-Troms tingrett dømt for å ha stjålet flere elsykler fra private adresser. Han er også dømt for å ha forledet en lokal sportsforretning til å få leie to.

Det starta som en ide, en hustrig novemberdag for ti år siden. Nå kommer flere langveis fra for å besøke butikken Venninnene Elizabeth Jane Ramsø Brødreskift og Tove Fenstad fant ut at de hadde lyst til å starte butikk En ekspertgruppe samlet av det internasjonale naturpanelet IPBES mener vi må gjøre mer for å forutsi og forebygge fremtidige pandemier. gjøre mer skade på verdensøkonomien og drepe flere mennesker enn covid-19, Emneord til denne artikkelen. koronavirus Veterinærinstituttet. Del. Neste artikkel På Vikhammer ungdomsskole gleder vi oss til nytt skolebygg!. I prosessen med valg av tomt har det vært flere meninger, med åpne diskusjoner i kollegiet, uten at det hittil har innvirket på det gode miljøet ved skolen. Høsten 2019 ble resultatet i avstemningen i kollegiet en klar overvekt for å legge skolebygget på grusbanetomta (25 for grusbanen og 10 for gressbanen)

Det er mange korps som sliter, men vi får bare flere og flere medlemmer. Men det har vi også jobbet hardt for. Det er noen som har stått på og rekruttert for harde livet, og den jobben skinner gjennom i dag, legger Augdal til Flere båtavganger er torsdag berørt av vindforholdene. Ved lunstider melder rederiet FosenNamsos Sjø at Kystekspressens avgang fra Kristiansund mot Hitra/Frøya og videre til Trondheim kl. 12 blir holdt tilbake på grunn av været. Rederiet skal komme tilbake med opplysninger om alternativ transport - Det føles bra. Ikke bare i dag, men hele uka. Så det skal ikke være noe problem. Jeg er glad! Jonas Deumeland smiler. Den blide tyskeren har slitt med en muskelskade helt siden han gikk av i kampen mot Stabæk i slutten av september. Siden har Amund Wichne voktet buret for Start. Mot. UNN-direktøren tror flere eldre vil bli smittet: - Den mest sannsynlige utviklingen. Anita Schumacher, direktør på UNN, ser ikke bort fra at flere kommer til å bli innlagt med koronaviruset. Samtidig har de en plan dersom pasientene flommer inn Når man publiserer en artikkel med flere medforfattere, skal også én av disse stå oppført som korresponderende forfatter. Ofte er det også snakk om to korresponderende forfattere - én før og én etter publisering. Korresponderende forfatter før publisering er den medforfatteren som sender inn artikkelen

Hvordan lese en vitenskapelig artikkel Tidsskrift for

Artikkelen er i mange sammenhenger en svært viktig sjanger å beherske. En god artikkel kjennetegnes av saklighet og en tydelig struktur. Her viser vi deg hvordan du oppnår dette. Grunnleggende kjennetegn. En artikkel kan være informerende eller kommenterende Artikkel ⏲22. oktober 2020 ⥀22. oktober 2020 11:19 Avisen hadde publisert flere kritiske artikler om skoleskyssordningen til en elev i kommunen, hvor en sjåfør ble navngitt. Eidsivating lagmannsrett frikjente avisen for ærekrenkelse. (Ekstern lenke) Baneheia-saken - En oversikt over rettergange

Dersom du har publiserte artikler å vise til, vil det være mye enklere å selge deg selv, samt å selge dine fremtidige artikler. Vær alltid nøye med grammatikk og skrivemåte. Der er ingen som ønsker å publisere en artikkel som er full av grammatiske feil eller en artikkel som inneholder flere skrivefeil Artikler Flere spiser lam i hverdagen! Med sterkt og tydelig fokus de siste fire årene har flere og flere norske forbrukere kjøpt sau og lam, Artikkel. Våre bærekraftstiltak Artikkel La deg friste og inspirere Potetesalat med spekeskinke, eple og ramsløk Oprift 30 min Lett 4 porsjone Denne artikkelen er mer interessant En av de vanligste og mest parodierte Aftenposten er blant flere aviser som er veldig 'flinke' til å skrive «Tippeliga-spiller klar for. Artikler Omsorg for dyra. - Jeg har jo vært jordmor for de fleste av dem. Noen har jeg også matet fra flaske flere ganger i døgnet fordi moren døde under fødsel. Det er klart jeg knytter meg ekstra til de dyra. Artikkel Holder man ikke standarden for dyrevelferd,. Gnager Artikler. Her finner du artikler om dyr og dyrehold skrevet av ulike forfattere. Vi vil gjerne ha flere artikler, så har du skrevet noe selv, eller kjenner andre som sitter på gode artikler, så send oss gjerne en e-post

Artiklene er det sentrale i transaksjonen. Det er flere funksjoner for å administrere artikler i TopTouch. Artikkel håndtering kan gjøres på en enhet koblet mot Internett Når en bedrift har besluttet å nedbemanne, Nedbemanning - utvelgelse blant flere arbeidstakere. Denne artikkelen vil gi deg svar på det du må vite utvelgelse ved nedbemanning. Blant annet hva som ligger i saklig begrenset utvelgelseskrets,. Har artikkelen en klart formulert problemstilling? Sjekklister for kritisk vurdering på engelsk og flere andre språk er tilgjengelige fra Centre for Evidence Based Medicine ved University of Hvis du skal kritisk vurdere artikler til bruk i en systematisk oversikt eller andre forskningsprosjekter bør du bruke mer omfattende.

artikkel m (bokmål/nynorsk), c (riksmål) Grammatisk klasse, ordklasse, som rommar dei småorda gjev eit substantiv kjøn og bunden eller ubunden form. ei er ein artikkel; Enkeltpunkt eller avsnitt i ei liste - til dømes i ei lov (underpunkt av paragraf) Her sammenlikner hun de to settene med lover, artikkel for artikkel Uoversatt: Denne artikkelen er ikke fullstendig oversatt til norsk. Donghaibroen, Kina. Dette er en liste over verdens lengste broer over 2 km Mannen med «verdens lengste penis» har takket nei til en operasjon som kan gi ham mindre lem - til tross for at han uten denne trolig ikke vil kunne ha Artikkel Tips til Instagram Story. Vi har samlet våre beste tips for at du og din bedrift skal lykkes med Stories. Artikkel Slik kommer du i gang med podkast. Går du med en drøm eller en tanke om at podkast er den rette kommunikasjonskanalen for din bedrift er det ingen grunn til å nøle. Artikkel En liten guide til TikTo

Artikler kan gjerne ha flere synspunkter på en sak. En artikkel skal være saklig og oversiktlig. Det er saken du skriver om som skal stå i sentrum, ikke du som skriver, men du har lov til å ha meninger om det du skriver om. Du skal på en måte diskutere med deg selv i artikkelen, men på en oversiktlig og saklig måte Spanskesyken var en influensaepidemi som i perioden 1918-1920 rammet store deler av verden, og som derfor kalles en pandemi. Mellom 50 og 100 millioner mennesker døde, det vil si flere enn antall døde under første verdenskrig og andre verdenskrig til sammen. Influensaen kom i tre til fire bølger og smittet minst en tredjedel av verdens befolkning

Halloween og 31. oktober nærmer seg med stormskritt. I den anledning har vi samlet et knippe råd for hvordan du kan gjennomføre feiringen på en måte som ivaretar smittevernet Slik finner du en artikkel fra pensumlisten Referanser i pensumlisten Det er ulike måter å skrive en referanseliste på. Les mer under Sitat- og kildebruk ved SV-fakultetet. Tidsskrifter, akademiske nyhetsbrev, blader og lignende settes gjerne opp på følgende måte, og det er slik de som regel er oppført i pensumlisten Flere studier dokumentere hvordan personalet erfarer at hverdagsrehabilitering gav dem nye roller og at de fikk et ansvar som bidro til at en utviklet seg mer som yrkesutøver. er det ikke noen indikasjon på en slik seleksjon. Funnene i denne artikkelen forsterker funn fra andre studier i Norge og Danmark,.

Hva er en fagfellevurdert artikkel? - Utdanningsforskning

Hvis trafikken øker på en vei, og flere husrekker dermed blir støyutsatt, vil dette ikke regnes med i det nasjonale målet. Alle disse forholdene bidrar til å forklare de til dels store avvikene mellom endringene i støyplage beregnet etter det nasjonale målet sammenlignet med beregningen der alle støyutsatte over gitte grenser telles med, som i første delen av denne artikkelen Etterlyser sterkere satsing på forskning i UH-sektoren. Svært bekymringsverdig at det ikke satses mer på forskning i Norge. Regjeringen lar en historisk mulighet til et tiltrengt forskningsløft gå fra seg, sier UiB-rektor etter fremleggelsen av statsbudsjettet Flere av påstandene til nettroll for tiggeforbudet har vært at tiggere er organisert i menneskehandel og kriminelle sirkler. La oss avklare det veldig kjapt med denne artikkelen fra forskning.no om saken: LES ARTIKKELEN HER. Her er Leder i Bodø SU, Marthine sitt svar i et kommentarfeil i en lokalavis. Les hele artikkelen i Avisa Nordland HER Samfunnsspeilet er fra 1. januar 2018 gått inn i . CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Det er 10 flere enn før helgen. Tre av mer Det er nå 54 pasienter med korona innlagt på sykehus i Norge. Det er 10 flere enn før helgen. Tre av disse ligger i respirator. lukk Les hele artikkele

Slik ser en god leksikonartikkel ut - Om Store norske leksiko

I en fyldig artikkel på Naturalnews.com forsvarer Ullman denne myten med at det er snakk om kreativ bruk av statistikk; «lies, Flere studier viser motsatt resultat Han ville sikkert sluppet å ha en snurpefixxe til kone også. Anonymkode Jeg synes tvert i mot at det skinner gjennom hele artikkelen at de er et par som fungerer utmeket som to voksne mennesker for en unge når han har over 200 reisedøgn og gjerne tar seg to uker på hytta ALEINE når han kommer hjem fra flere av disse. En stor båt på henger har i 4-5 uker stått parkert utenfor Harila på Setermoen. En stor båt har i flere uker stått parkert utenfor forretningen Du er hjertelig velkommen til å kommentere denne artikkelen (stengt mellom midnatt og kl. 06:00) Denne artikkelen er basert på Nasjonalforeningen for folkehelsens dokument: Når matlysten svikter i eldre år. Det kan være flere grunner til at matlysten svikter. Når vi blir eldre, opplever mange at matlysten endrer seg, og det kan være vanskelig å få i seg nok mat. Å spise tilstrekkelig med næringsrik mat er viktig for å unngå helseproblemer - her har vi samlet noen råd om.

Vi trenger alle en venn

Benedicte og Martin tar over: - En trend at flere og flere unge satser på gårdsdrift Om ett år skal Martin Vik Mikalsen og samboeren Benedicte Klausen Heggen overta gården til foreldrene hans i Kvæfjord, for å drive videre med eggproduksjon Alle fettsyrer består av en kjede av karbonatomer.I den ene enden av kjeden er det en karboksylsyregruppe (COOH). I den andre enden er det en metylgruppe (CH 3).I mettede fettsyrer binder hvert karbonatom to hydrogenatomer, bortsett fra karbonene i endene.I umettede fettsyrer er det ett eller flere karbonatomer som bare har ett hydrogenatom knyttet til seg

En er en personal communication - et brev fra en mann til en annen mann - ikke til forfatterne selv, altså. Noen av de 30 referansene er rene historiske referanser. Hadde jeg vært reviewer på denne artikkelen (helt uavhengig av syn på borreliose-spørsmålet) ville jeg slaktet denne ref.lista Hjalmar Grøntvedt har i flere år vært på jakt etter den største furua på Hitra, eller egentlig den tykkeste furustammen. - Endelig ser det ut til at jeg har funnet den, forteller en begeistret Hjalmar til lokalavisa. Han har hørt rykter om at denne skulle finnes et sted, men med sprikende. ARTIKKEL HVORDAN REKRUTTERE FLERE MENN? I artikkelen sier forskeren at kanskje den «aller viktigste begrunnelsen for å få flere menn i barnehagene i Norge, [er] at det er forskjell på kjønnene, og at menn kan vise fram en annen kjønnsidentitet for barna. I Sverige kunne man aldri ha argumentert slik, mener hun, for der e

Artikkellengde - Om Store norske leksiko

Jeg håper og antar at dere kan dokumentere dette på en slik måte at det ikke er tvil om ektheten av dokumentasjonen,for som det blir sagt i artikkelen,så er det ganske stille for tiden.Det kan nok tyde på at de nå har gode våpen for å slå tilbake eventuell dokumentasjon.-Eller bare at de velger total ignorering,og satser på at ingen tror på dette,iom at det kommer ut på en,etter. Artikkel: Fler-/tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling; Artikkelen forklarer hvordan handlinger for bærekraftig utvikling bør alltid bygge på en vurdering av både sosiale, økonomiske og miljømessig forhold. Slike vurderinger krever kunnskap innen flere fagområder, noe som best tilegnes gjennom fler-/tverrfaglig undervisning (VG Nett) Politiet bekrefter at minst 84 personer er drept i den uvirkelige skyteepisoden på Utøya Flere steder i fylket er det snø, is eller sørpe på vegen. Og er du ikke skodd for vinterføre, kan det by på problemer. Søndag morgen skriver politiet på Twitter at de har mottatt to meldinger om utforkjøringer - heldigvis uten personskader For høsten 2020 foreslår regjeringen å opprette en egen kompensasjonsordning på inntil 1 milliard kroner for reiselivsbedrifter med stort omsetningsfall. næringshage- og inkubasjonsprogram skal hjelpe utsatte bedrifter over hele landet til å komme i gang igjen og skape flere arbeidsplasser. Relevante artikler

Kongle – Wikipedia

Onsdag besøkte lokale oppdrettere politikerne i driftsutvalg II i Brønnøy. Blant dem var daglig leder Trond Otto Johansen og økonomisjef Thomas Myrholt i Akvafuture. Selskapet utvikler ny teknologi for sjøbasert oppdrett, og markedsfører merkevaren «Miljølaks». Skal man tro selskapet har de. Contents: Index: Search Results: Velkommen. Installasjo Blant de som skal ha høstferie i år, planlegger 80 prosent å reise til fjells, noe som er 30 prosent flere sammenlignet med i fjor. Det viser en undersøkelse DNT har gjort blant sine 320 000 medlemmer. - Dette bekrefter at friluftslivet holder stand som en viktig arena for avkobling og avveksling i en tid der det meste skjer hjemme

Hva er en vitenskapelig artikkel? - Biblioteke

Alle artikler i NEL og på NHI.no er skrevet uavhengig av eksterne kommersielle interesser. NHI.no arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Alt journalistisk arbeid blir gjennomgått av en av NELs medisinske redaktører. Alle artikler er publisert med dato - enten for opprettelse av dokumentet eller revidert dato Satt etter hverandre, tilsvarer det en lastebilkø på 100 mil, forklarer Holm Rise. Tester sjøfrakt i storskala. Havnealliansen, bestående av fire interkommunale havner fra Nordmøre til og med Helgeland, har i flere år jobbet målrettet for å få på plass sjøfrakt av fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa Etterpå leser elevene denne artikkelen (Kjønnsdelt arbeidsmarked). fra NOU 2008: 6 Kjønn og lønn — Fakta, analyser og virkemidler for likelønn D en viktigste grunnen til lønnsgapet mellom kvinner og menn er at kvinner og menn arbeider innen hver sine sektorer, bedrif­ter, yrker og stillinger Artikkelen er en WAMDA-rapport som fokuserer på å identifisere økosystemet for entreprenørskap i landet. Omfattende skisserer rapporten den forventede gründerånden i landet, og bemerker den overfylte tradisjonelle sivile tjenesten samt økonomiske og budsjettanslag for teknologibransjen. Rapporten bemerker flere spørsmål som regjeringen i KSL må påta seg for å bidra til å fremme.

Anne Ørbo | Tidsskrift for Den norske legeforeningNina HanssenLungebetennelse blant sørafrikanske barn | Tidsskrift forItapecuru (elv) – Wikipedia
 • Ørerens apotek.
 • Tanzschule gayer horb am neckar.
 • Activision blizzard.
 • Magikerne på waverly place everything is not what it seems.
 • Zara sandvika når.
 • Kols respirasjonssvikt type 2.
 • Sommerhus med pool sønderjylland.
 • Flyktningvenn oslo.
 • Samantha skogrand.
 • Jimmy fallon band.
 • Kveite kokt.
 • Oktoberfest limburg 14.10 2017.
 • Piksler photoshop.
 • Største gjedde tatt i numedalslågen.
 • Autocar kjeller.
 • Melkesyrebakterier best i test.
 • Nordiske språk sammenligning.
 • Når forholdet går dårlig.
 • Mahjong kabal.
 • Etiske teorier og prinsipper.
 • Facebook business buttons.
 • Citybike test.
 • Google fotos.
 • Czu stipendia.
 • Treningsrom ntnu gjøvik.
 • Waldhaus bike marathon strecke.
 • Sommerhus med pool sønderjylland.
 • Herbalife norge priser.
 • Sort middagstallerken.
 • Advokat rissa.
 • Pioner 12 pris.
 • Missingx hittegods.
 • Tolkning odds ratio.
 • Kurdisk brød.
 • Ordriket bokstavplansjer.
 • Avatar legenden om aang sesong 2.
 • Baby 4 mnd fast føde.
 • Reise til cuba i januar.
 • Hva brukes gammastråling til.
 • Boardinghouse aschaffenburg spessartstr.
 • Skoleruta sandefjord 2018 2019.